napja van

Bizottsági ülések

2019.

Július 18.

Meghívó

2019. július 18-i ülésén megtárgyalta a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvételt és a Vis maior támogatási igény benyújtását - II.

Július 11.

Meghívó

2019. július 11-i rendkívüli ülésén véleményezte Mann Csaba egyéni vállalkozó munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében című pályázathoz kapcsolódó pótigényt, a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” című projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítását, a  Vis maior támogatási igény benyújtását. Állást foglalt a Belvárosi iskola környezetének felújítására többletforrás biztosítását, valamint zárt ülésén megvitatta a mánfai és komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és egyéb szerződéseit.

Június 18.

Meghívó

2019. június 18-i ülésén véleményezte a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzétételét, a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyását, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyását és az igazgatósági elnök 2018-2019. évi prémiumfeladatait. Megtárgyalta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, a        Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapít6vány 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, valamint a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2018. évi beszámolójának jóváhagyását. Állást foglalt a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyását, az Objektum Projekt Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét – II., a beszámolót a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi tevékenységéről, a beszámolót a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról, az Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéshozatalt, az Autokar Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítést és az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatos 49/2019. (IV.25.) sz. határozat megerősítését, valamint a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítását.

Május 28.

Meghívó

Május 13.

Meghívó

2019. május 13-i - a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal együttesen tartott - rendkívüli ülésén megvitatta a BENKALA KFT. tulajdonában álló komlói 1520/27 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződéshez való hozzájárulást, és külön a Gazdasági és településfejlesztési bizottság megtárgyalta a Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról szóló 28/2019. (IV.11.) sz. határozat kiegészítését.

Április 23.

Meghívó

2019. április 23-i ülésén állást foglalt a Laza - Bisztró Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmével kapcsolatban, a víziközmű bérleti díj felhasználásáról, a Berek utcai garázscseréről, a „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2018. évi beszámolójának elfogadásáról és alapító okiratának módosításáról, valamint a TOP – 1.1.3-15 BA1-2016-00001 kódszámú, „Komló, város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz megelőlegező forrás biztosításával kapcsolatban. Véleményezte a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komló város területrendezési terveinek 2018. évi 1.számú módosításának elfogadását, a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” című pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítását, illetve a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón” című pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítását. Végül megtárgyalta a TOP-7.1.1-16-4-036-1-KE1-01 azonosító számú „Miénk itt a tér” – nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű projekt tervezési feladatainak megvalósításához forrás biztosítását, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázatot, és az Interreg V-A Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014 – 2020 keretében pályázat benyújtását.

Április 11.

Meghívó

2019. április 11-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Komló, Altáró u.2. sz. alatti ingatlan bérbeadását, és a komlói 3918/2 és a 3918/3 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes használatba adását.

Március 5.

Meghívó

2019. március 5-i rendkívüli ülésén állást foglalt a Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztési célú pénzeszköz átvételéről a Pécsi Egyházmegyétől, az Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról, a 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulójáról, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi üzleti tervéről, a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-2016-00003 kódszámú, „Komló – Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosításáról.

Február 19.

Meghívó

2019. február 19-i ülésén megtárgyalta a „Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak támogatására” című pályázat benyújtását, a 2019. évi költségvetési rendelet I. fordulóját, és az adománygyűjtést a Kisbattyáni kereszt renoválására.

Január 21.

Meghívó

2019. január 21-i - a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott - rendkívüli ülésén megvitatta az Uszodáért Alapítvány kuratóriumi tagjainak választását és alapító okiratának módosítását, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztását, és a Kossuth akna 0308 / 8-10 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos határidő módosítását.

2018.

November 27.

Meghívó

2018. november 27-i ülésén állást foglalt a DDKK konzorciumi megállapodásról (TOP-3.1.1-16 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”), az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosításáról, a piac működéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a Mecsekfalu és Kisbattyán közterületjelleg meghatározásáról, közterület név változásáról, valamint a Bajcsy – Zs. utca útburkolat felújításához többletforrás biztosításáról a 2019. évi költségvetés terhére. Véleményezte a Komlói autóbusz parkolóhelyek megtervezéséhez szükséges forrás biztosítását a 2019. évi költségvetés terhére, és a „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítéséhez szükséges többletforrás biztosítását a 2019. évi költségvetés terhére. Végül zárt ülésén megtárgyalta a „Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén” (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvételét 2.,  a Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás módosítását a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „ Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan, illetve a Komló 2552 hrsz.-ú ingatlan értékesítését.

November 13.

Meghívó

2018. november 13-i rendkívüli ülésén megvitatta a Baranya – Víz Zrt. tagi kölcsön kérelmét, a Szilvás, Alkotmány utcai rekortán borítású sportpálya vagyonkezelését, az emléktáblák kihelyezését a Roma Holokauszt, és a Romagyilkosságok áldozatainak emlékére, valamint a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú, „A Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó fedezet biztosítását. Megtárgyalta a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelmét, a Komló - Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelmét, a tehergépkocsi átadását a GESZ-től a Városgondnokság részére, illetve Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítását – településfejlesztési döntés 2. kiegészítése, és a napelemes bérleti szerződések módosítását.

Szeptember 25.

Meghívó

2018. szeptember 25-i ülésén megvitatta az „Ölelkezés” emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlását, a víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyását, a „Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója c.” pályázat megvalósításához szükséges pótigény biztosítását, valamint az áramvételi helyek kiépítését, a Szent Borbála Otthon villamos hálózatának teljesítmény bővítését. Véleményezte a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és a Vörösmarty utcai térkamerák pótlásához szükséges fedezet biztosítását. Zárt ülésén megtárgyalta a Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő kártalanítást a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan.

Szeptember 19.

Meghívó

2018. szeptember 19-i, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a „Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötéséről” című előterjesztést, a helyi népszavazások elrendelését, a villamos energia beszerzést, illetve a Beregszászi járásba történő kiküldetést.

Augusztus 28.

Meghívó

2018. augusztus 28-i ülésén állást foglalt a Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos határidők módosításáról, a Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat közötti területcsere kezdeményezésről, a Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadásáról (VI.). Véleményezte a TOP-3.2.1-16-BA1 számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtását, és az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához – XVI. ütem – kapcsolódó pályázat benyújtását.

Július 17.

Meghívó

2018. július 17-i ülésén véleményezte a Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek otthonának épületenergetikai korszerűsítését (TOP-3.2.1-15-BA1-2016-0001), a kiemelet fejlesztési területté nyilvánított – Szilvási iskola tömbje és a Határ út gazdasági terület – területekkel kapcsolatos településrendezési terv módosítás partnerségi véleményezésének lezárását és a tárgyalásos eljárás megindítását, valamint Komló város településrendezési terveinek 2018. évi. 1. számú módosítását – településfejlesztési döntés kiegészítését, a tervezés elindítását. Megtárgyalta az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázatot (TOP-3-2.1-16) és a Krisztina utcában lakótelek kialakítását.

Június 19.

Meghívó

2018. június 19-i ülésén megvitatta a Dél- dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, a Budafai meddőhányó csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos megállapodást, a Komlói Temetkezési Kft. 2017. évi beszámolóját és belső ellenőri vizsgálatot, a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2017. évi beszámolójának jóváhagyását, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi beszámolójának jóváhagyását és az igazgatóság elnökének 2017-2018. évi prémiumfeladatait. Megtárgyalta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi beszámolójának jóváhagyását és a DT Build Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét.

Június 6.

Meghívó

2018. június 6-i, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén, megtárgyalta a víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozó egyes határozatok módosítását, a szennyvíz beruházással érintett utcák útburkolat-felújítását és a Határ úti infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos többletköltségeket.

Május 29.

Meghívó

2018. május 29-i ülésén megvitatta a 2017. évi zárszámadási rendelettervezetet, a HAGABÓ Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét II., a Komló - Habilitas Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak és a 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyását, a Baranya – Víz Kft. közgyűlési határozatainak jóváhagyását, a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2017. évi beszámolóját, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2017. évi beszámolóját, valamint a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi beszámolóját. Állást foglalt a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működésével és 2017. évi beszámolójával kapcsolatban, a közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a Malompart dűlőhöz közterület csatolásáról, a kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz.: 3798/2) kapcsolatos előkészítő döntések meghozataláról, illetve a tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” új területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról – településfejlesztési döntés. Végül megtárgyalták a Komló, Pécsi 42. szám alatti idősek otthonának épületenergetikai korszerűsítési munkáihoz szükséges hitel felvételét (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001), a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítását és „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 54/2018. (IV.26.) számú határozat módosítását.

Április 24.

Meghívó

2018. április 24-i ülésén megvitatta a „Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítását, a Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez való hozzájárulást, a Felszabadulási emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlásával kapcsolatos szándéknyilatkozatot, valamint a a Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadását III. Állást foglalt az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról, a vis maior támogatási igény benyújtásáról és a tervezett Határ úti infrastruktúra fejlesztés 1545/19 hrsz-ú területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról – településfejlesztési döntés.

Március 22.

Meghívó

2018. március 22-i a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal közösen tartott rendkívüli ülésén véleményezte a DPG 13 Kft. méltányossági kérelmét, a Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét (II.), a 2017-2018. évi vízi közmű bérleti díj felhasználást, a Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének fejlesztését. A Kossuth L. utca 79. (Piramis) 10. sz. üzlethelység bérbeadásával kapcsolatos előterjesztést és zárt ülésen véleményezésre került a bérleti szerződés módosítása, együttműködési megállapodás megszüntetése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft-vel. nem került megtárgyalásra, mivel a bizottság nem volt határozatképes.

Március 6.

Meghívó

2018. március 6-i ülésén megvitatta a 2018. évi költségvetési rendelet II. fordulóját, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti tervét, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, az 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítését, az „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítását és a Kazinczy F.u.14. szám I/7. alatti ingatlan felajánlását. Továbbiakban véleményezte Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítását – településfejlesztési döntés.

Február 20.

Meghívó

2018. február 20-i ülésén megvitatta a 2018. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalását, a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámolót és a Komló belterület 2413/64 és 2423 hrsz. alatti ingatlanok területrészeinek forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonását.

Január 11.

Meghívó

2018. január 11-i rendkívüli ülésén véleményezte a vízi közmű bérleti díj felhasználását, a Kossuth akna 0308/8-10 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos visszavásárlási jogról való döntést, a Komló Város Kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területeket érintő településrendezési tervi, illetve a helyi építési szabályzat módosításának elfogadását, illetve a Zártkerti Pályázat Programra támogatási kérelem benyújtását. Véleményezte az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét.

2017.

December 12.

Meghívó

November 30.

Meghívó

November 28.

Meghívó

2017. november 28-i ülésén megvitatta az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását, a közművesítési hozzájárulásról szóló 1/2017.(II.2.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, a víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések módosítását, a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelmét, illetve a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet működéséről szóló beszámolót, valamint a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelmét. Állást foglalt a Komlói Szociális Bolt átadásáról (a Városgondnokságtól a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezetnek), a Komló – Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelméről, Hovorka Béla munkahelyteremtés támogatási kérelméről és Bareith Péter munkahelyteremtés támogatási kérelmével kapcsolatban. Megtárgyalta a B-Fitness Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a „Lakhatási körülmények javítása (EFOP-2.4.2-17)” tárgyú felhívásra támogatási kérelem benyújtását, a Sikonda – Magyarszék – Mecsekpölöske – Komló kerékpárút átadását-átvételét Magyarszék, Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok részére, az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a közterületjellegek meghatározását, Ignácz Zoltán területhasználati kérelmét (Ipari út 2830 hrsz. árok), a Flóra u. 2. szám alatti 1976/104 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez való hozzájárulást, illetve a kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területekkel kapcsolatos partnerségi véleményezés lezárását, tárgyalásos eljárás megindítását. Állást foglalt a dávidföldi 3918/4, 3918/5, 3918/8, 3918/9 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésének hozzájárulásával kapcsolatban, végül zárt ülésén megvitatta a Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adás-vételét.

November 20.

Meghívó

November 14.

Meghívó

2017. november 14-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Kasi-Solar Kft. határidő-hosszabbítási kérelmét.

Október 24.

Meghívó

2017. október 24-i ülésén megtárgyalta a DÉL-KOM Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását és taggyűlési határozatait, valamint a Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósítása során ingatlan adásvételt és ingatlan bérletet. Véleményezte a Komló külterület 0308/11 hrsz.-ú ingatlan hasznosítását, a Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos 161/2016. (IX.22.) sz. határozat kiegészítését, illetve az Altáró u.10. sz. alatti helységek hasznosításáról szóló 10/2017. (II.2.) sz. határozat módosítását. Továbbá állást foglalt a Komló KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztéssel kapcsolatban, a tervezett „Kézilabda Munkacsarnokkal” kapcsolatos előkészítő döntések meghozataláról, illetve a 023/4 és a 023/13 hrsz.-ú ingatlanok övezeti besorolás módosításának kezdeményezéséről, a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával – településfejlesztési döntésével kapcsolatban.  

Szeptember 26.

Meghívó

2017. szeptember 26-i ülésén megtárgyalta a víziközmű bérleti díj terhére elvégzendő fejlesztéseket, a Rákbetegek Országos Szövetségének Komlói Tagszervezete részére helyiség használatba adását, a bányászati eszközök adásvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményhirdetését és szerződéskötését, illetve az Interreg REFREsh Central Europe CE1013 számú pályázati programban való együttműködést. Véleményezte a körtvélyesi 1521/64 hrsz.-ú garázstelek értékesítéséről szóló 78/2017.(V.25.) sz. határozat módosítását, a Komló belterület 1976/116 hrsz.-ú út 1677 m2 nagyságú területének forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonását, a Komló külterület 0308/11 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlási jogát,  valamint a Kalányos Ferenc területvásárlási kérelmét, a Gizella utcai lakótelkek értékesítésre kijelölésüket, majd az Autokar Kft. ingatlancsere kérelméről szóló 96/2017. (VI.28.) sz. határozat módosítását. Továbbá állást foglalt a Tax-Árenda Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmével kapcsolatban. Zárt ülésen pedig megtárgyalta együttműködési megállapodás kötését az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft-vel, illetve a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. tagi kölcsön iránti kérelmét.

Szeptember 20.

Meghívó

Augusztus 24.

Meghívó

2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Road Danubia Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, majd ezt követően, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottsággal közösen megvitatták a Komló külterület 0289 hrsz.-ú ingatlan hasznosítását, illetve a 0289 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan övezeti besorolás módosításának kezdeményezését, a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával egyetemben. Végül zárt ülésen – csak a Gazdasági és településfejlesztési bizottság – véleményezte a dávidföldi 3918/2-3 és 3918/8-9 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 122/2017.(VIII.3.) sz. határozat módosítását.

Augusztus 3.

Meghívó

2017. augusztus 3-i – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal közösen tartott – rendkívüli ülésén véleményezte a Napelem park létesítésére alkalmas, még hasznosítatlan mánfai 0339/2 és 0343 hrsz.-ú, a 0340/1, a 0289 hrsz.-ú, valamint a komlói 3918/2 hrsz-ú ingatlanok bérbeadását. Továbbiakban egyedül folytatta ülését a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, mivel a Pénzügyi és ellenőrző bizottság határozatképtelen volt. Állást foglalt Komló Város Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról, a Vis maior támogatási igény benyújtásáról, valamint zárt ülésen megvitatták a dávidföldi 3918/2-3 és 3918/8-9 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalát.

Július 13.

Meghívó

2017. július 13-i ülésén véleményezte a dávidföldi 3918/2, 3918/3, 3918/4, 3918/5 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséhez való hozzájárulást, a dávidföldi 3918/8-9 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadását, illetve állást foglalt a tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával kapcsolatban. Zárt ülésen megtárgyalta a „Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén” (TOP-2.1.1-16) című pályázat lehetőségeit és teendőit.

Június 27.

Meghívó

2017. június 27-i ülésén megtárgyalta a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512 hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó versenytárgyalás lefolytatását, jóváhagyta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi beszámolóját és az igazgatóság elnökének 2016. évi prémiumfeladatait, véleményezte a Komlói Temetkezési Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, megvitatta a Caadex Kft. ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződést, illetve elfogadta a Közszolgálati szerződés kötése a Dél - Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló rendeletet. Jóváhagyta a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. évi beszámolóját, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működését, 2016.évi beszámolóját és az alapító okirat módosítását. Véleményezte a Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyását, a Baranya–Víz Zrt. közgyűlési határozatait, előzetes döntését a Mánfa Község Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2016. évi beszámolóját, a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatait és 2016. évi beszámolóját, a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi beszámolóját. Állást foglalt a Baranyi SBAU Kft. és a Benkala Kft. munkahelyteremtés támogatási ügyben, valamint megtárgyalta a Komló–Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatait, 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Megvitatta az Autokar Kft. ingatlancsere kérelmét és végezetül a Dél-Kom Nonprofit Kft. taggyűlési határozati javaslatait. Zárt ülésen elfogadta a Solar Energy Systems Kft.-vel kötött adásvételi szerződést.

Június 14.

Meghívó

2017. június 14-i - Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal közösen tartott – rendkívüli ülésén véleményezte a Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket.

Június 8.

Meghívó

2017. június 8-i - a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal közösen tartott - ülésén véleményezte és megtárgyalta a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjához kapcsolódóan beadandó pályázatot, illetve az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak felújítása) című pályázattal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette és elfogadta.

Május 23.

Meghívó

2017. május 23-i ülésén véleményezte a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512 hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházását, valamint tulajdonosi hozzájárulások megadását a Pécsi Egyházmegye részére, továbbá a használati jogot alapító szerződés megkötését a Komlói Római Katolikus Plébániával. Megtárgyalta a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló és szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását. Állást foglalt a 2016. évi zárszámadási rendelettervezettel, a Baranya–Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyásával, illetve a víziközmű bérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal kapcsolatban. Ezt követően véleményezte a munkahelyteremtés érdekében benyújtott támogatások beszámolóját, majd a TIAMAT–TRADE Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét tárgyalták meg, illetve a Körtvélyesi 1521/64 hrsz-ú garázstelek értékesítését.

Május 18.

Meghívó

2017. május 18-i rendkívüli ülésén véleményezte a Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadásáról szóló előterjesztést, illetve a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálását.

Április 25.

Meghívó

2017. április 25-i ülésén véleményezte a tulajdonosi hozzájárulást a Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez, Szabó István egyéni vállalkozó támogatási szerződésének kedvezményezett részéről történő felmondását, a VIP-GLOBAL Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel megkötendő távhő közszolgáltatási szerződést, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. március 1-jei ülésén hozott határozatának jóváhagyását. Állást foglalt a Komló 3867/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű vagyonelem térítésmentes átvétele a Magyar Államtól, a megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről, a Komló Városért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója és alapító okiratának módosítása, valamint a beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről tárgyú napirendekkel kapcsolatban. Ezt követően tárgyalta az ingatlanvásárlásokhoz fedezet biztosítását, Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosításának elfogadását, a pályázatot az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Körtvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.), továbbá a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzétételét.

Zárt ülésen az üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel, illetve a bérleti szerződés kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel tárgyú előterjesztések szerepeltek napirenden.

Március 7.

Meghívó

2017. március 7-i ülésén véleményezte a Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét, a TOP-3.2.1-15 számú, Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatos 97/2016. (VI.23.) határozat módosítását, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi üzleti tervét, valamint a piac működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadását. Ezt követően tárgyalta a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2015-2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a Gesztenyési u. 9. sz. alatti 153/1 hrsz-ú ingatlan értékesítését, és Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosításával kapcsolatban a partnerségi véleményezése lezárását és az Állami főépítészi eljárás megindítását.

Február 21.

Meghívó

2017. február 21-i ülésén véleményezte a 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalását, a 2015. évi vízi közmű bérleti díj felhasználását (Munkácsy M. utca felújításához kapcsolódó vízi közmű rekonstrukció), majd zárt ülésen tárgyalta a GEMES GmbH Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-ben lévő részvényeinek megvásárlása tárgyú előterjesztést.

Január 31.

Meghívó

2017. január 31-i ülésén véleményezte a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítását, a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérségében történt térségi megbízott választás eredményének, valamint a Konzorciumi Tagi Tanács 2016. december 14-én meghozott döntéseinek jóváhagyását, valamint a Komló Város településrendezési eszközeinek 2017. évi 1. módosítása – településfejlesztési döntés meghozatalát. Ezt követően tárgyalta a szennyvízberuházás megvalósítását és a közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet elfogadását, az Altáró u. 10. sz. alatti helyiségek hasznosítását. Zárt ülésen a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása, és a KVG Zrt. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellen indított perről szóló tájékoztató tárgyában foglalt állást.

2016.

December 13.

Meghívó

2016. december 13-i ülésén a Kossuth aknai ingatlanok beépítési kötelezettségével, majd a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat használatba adási kérelmével kapcsolatban foglalt állást. Ezt követően véleményezte Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 2. számú módosításának elfogadását, a Cikói Társulás 2016. november 3-án meghozott döntéseinek jóváhagyását, a Komlói Szociális Szövetkezet alapítását és támogatását, valamint a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácsának 2016. október 10-én meghozott döntéseinek jóváhagyását.

November 22.

Meghívó

2016. november 22-én a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme, a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme kedvezményes bérleti díj támogatására, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme, valamint Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 2. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása tárgyú előterjesztést tárgyalta a bizottság. Állást foglaltak a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” tárgyú 120/2016. (VI.23.) sz. határozat módosítása és az IPA pályázat keretében használatba adott eszközök megvásárlása kérdésében. Döntött a bizottság a Kossuth L. u. 101. sz. alatti és Vásárcsarnokban lévő helyiségek bérbeadása, a dávidföldi napelem park létesítésére szolgáló terület értékesítése, a Vásárcsarnok 7. sz. üzlethelyiség bérbeadása, valamint H. P. és L. I. kertvásárlási kérelme ügyében.

Október 26.

Meghívó

2016. október 26-án a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal egytütt tartott rendkívüli ülésén véleményezte Duftin Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelmét, a határon átnyúló együttműködési program keretében benyújtott pályázattal kapcsolatos 89/2016. (V.26.) számú határozat módosítását, és az I. Világháborús emlékmű felújítására érkezett támogatói döntést. Állást foglalt a KEHOP-5.4.1-Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón és a Városgondnokság magasabb vezetői (gazdasági vezető) álláshelyére kiírandó pályázati felhívás tárgyú előterjesztésekkel kapcsolatban. Zárt ülésen tárgyalta a Komló-Víz kft. taggyűlési és a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseinek jóváhagyását.

Szeptember 20.

Meghívó

2016. szeptember 20-án (zárt ülésen) a Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlásáról és a Komló-Víz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadásáról foglaltak állást, majd a 2015. évi vízi közmű bérleti díj felhasználása, a Magyarszék külterületi volt szennyvíztisztító épület értékesítése, a Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati ingatlan csapadékvíz elvezetése, a Komlóért Egyesület alapszabályának módosítása, majd a támogatási kérelem benyújtása a Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésére tárgyú előterjesztések szerepeltek a bizottság napirendjén. Állást foglaltak a Székely B. utca és Ifjúság útja közötti út megvásárlása, a Krisztina utcai lakótelkek kialakítása és értékesítése, a Dávidföld 029 hrsz-ú ingatlan hasznosítása, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre benyújtott pályázattal kapcsolatos 91/2016. (V.26.) sz. határozat módosítása és a dávidföldi lakótelkek közművesítése tárgyban hozott 131/2016. (VII.14.) sz. határozat módosítása ügyében. Döntött a bizottság a Flóra u. 4. sz. alatti lakótelek értékesítéséről, O. G. ingatlan-vásárlási kérelméről, valamint a városi felújítási keret felhasználásáról. Települési Értéktár Bizottságként települési értékek nyilvántartásba vételéről döntött.

Augusztus 23.

Meghívó

Az augusztus 23-án megtartott újabb rendkívüli ülésen a Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme, a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása, a vis maior támogatási igény benyújtása, a Komló, 1545/15 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából, Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítése, Gyenizse Zoltán  és Gyenizse Adrienn belterületbe vonási kérelme, valamint az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozás tárgyú előterjesztések szerepeltek a bizottság napirendjén.

Augusztus 12.

Meghívó

Augusztus 12-én a  gazdasági és településfejlesztési bizottság, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság együttes rendkívüli ülésén a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel című előterjesztésről egyeztettek.

Július 13.

Meghívó

Július 13-i rendkívüli ülésén a 2453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele a Magyar Államtól II., Komló város helyi építési szabályzata 2016. évi 1. számú módosításának elfogadása, Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítése, a dávidföldi lakótelkek közművesítése és a közvilágítási fejlesztési célok módosítása tárgyú előterjesztések kerültek a bizottság elé megtárgyalásra.

Június 23.

Lásd a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság tevékenysége alatt.

Június 21.

Meghívó

A 2016. június 21-i ülésen a Baranya-Víz Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása, és egyéb közgyűlési döntéseinek jóváhagyása, a Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlásai, a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és társasági szerződésének módosítása, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és az elnök igazgató 2015-2016. évi prémiumfeladatai, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. gázmotor hitelszerződés módosítása, majd a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2015. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2015-2016. évi prémiumfeladatainak meghatározása szerepelt napirenden. Tárgyalta a bizottság a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyása, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2015. évi beszámolója, a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2015. évi beszámolója, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása és a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása tárgyú előterjesztéseket. Állást foglalt a bizottság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a Komlói Temetkezési Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló, az értékesítésre kijelölt önkormányzati lakásokkal kapcsolatos határozatok visszavonása tárgyában. Ezeket követően a Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 1. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása, a térfigyelő kamerák telepítése a szilvási KRESZ parkban, majd a TOP-2.1.2-15-BA1 számú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása, a Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épülete energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15), a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása (TOP-2.1.3-15) és a barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-15) tárgyú előterjesztések kerültek a bizottság elé. Napirenden szerepelt Komló város integrált településfejlesztési stratégiájának módosítása, az iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben, majd a Komló, Tompa M. u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése és dr. Cz. A. kertvásárlási kérelme ügyében született döntés.

Május 24.

Meghívó

A 2016. május 24-i ülésen a Baranya Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslata, a TOP-1.4.1-15 „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat, a Rákbetegek Országos Szervezetének Komlói Tagszervezete (Új Nap Klub) helyiség használatba adási kérelme, a DPG 13 Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme, majd a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása került a bizottság napirendjére. Ezt követően az alábbi előterjesztésekkel kapcsolatban foglaltak állást: TOP-3.2.2-15 „Napelemes kiserőmű létesítése Komlón” című pályázat támogatása, Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés, I. Világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat ismételt benyújtása, Magyarország-Horvátország Interreg határ menti régiók közös fejlesztési projektjeinek támogatására kiírt HUHR/1601 számú pályázat benyújtása (Komló-Slatina együttműködés), Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében ILPAN 2. pályázat benyújtása (Ipari örökség megőrzése Belisce-Hosszúhetény településekkel), Magyarország-Horvátország Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Élmény, helyi ételek és kultúra” címmel kerékpár turisztikai pályázat benyújtása Valpovó és Hosszúhetény településekkel, Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (KBSK sportlétesítmény és belterületi utak felújítása), Komló város integrált településfejlesztési stratégiájának módosításával kapcsolatos eljárás megindítása, valamint a Flóra u. 4. szám alatti lakótelek visszavásárlása. Végül üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó határozat módosításáról döntöttek.

Május 3.

Meghívó

2016. május 3-i ülésén a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása, a közterület elnevezése, a körtvélyesi különleges- és iparterületek fejlesztési pályázatával kapcsolatos 16/2016. (II.18.) és 32/2016. (III.3.) határozatok módosítása és az allergiát okozó gyomnövények visszaszorításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése tárgyú előterjesztések szerepeltek a bizottság napirendjén, majd a Flóra és Gizella utcai lakótelkek értékesítéséről hozott döntést a bizottság.

Április 12.

Meghívó

Április 12-én tartott ülésén a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról, a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról, az „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” tárgyú együttműködési nyilatkozatról, belterületi határvonal módosításáról, a Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/1/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, majd a szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodásról tárgyaltak. Döntés született a Kossuth L. u. 79. sz. alatti 6. sz. üzlethelyiség, valamint a Fenyő u. 25. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról, C. A. kertvásárlási kérelméről, P. B. ingatlanvásárlási kérelméről, az út-híd fenntartási keret és vízkár elhárítási keret 2015. évi felhasználásáról és 2016. évi felosztásáról és a közvilágítási hálózat bővítéséről.

Március 30.

Meghívó

Lásd a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság tevékenységénél.

Március 1.

Meghívó

A bizottság március 1-i ülésén a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződések, az Uszodáért Alapítvány alapító okiratának módosítása, a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása, a Körtvélyesi iparterület fejlesztésével kapcsolatos 16/2016. (II.18.) számú képviselő-testületi határozat módosítása kérdésében tárgyaltak. Döntés született a Kossuth Lajos u. 101. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról, majd Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről foglaltak állást. Határozatot hozott a bizottság a Komlói Bányász Horgász Egyesület helyiség használati kérelméről, majd a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat benyújtásáról és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében végzett tevékenységekkel kapcsolatos döntések meghozataláról született állásfoglalás. Az egyebek napirendi pont keretében a volt Hőszolgáltató és a Függetlenség utca közötti járda felújításának szükségessége, valamint a Berek u. 2-6. közvilágításának kérdése merült fel.

Február 16.

Meghívó

2016. február 16-i ülésén a Solar Energy Systems Kft.-vel kötött adásvételi szerződés módosítása, a BARANYAI SBAU Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme, a 2453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele a Magyar Államtól, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a Komló, 2805 hrsz-ú ingatlan külterületbe vonásához megadásra kerülő hozzájárulás szerepelt a bizottság napirendjén. Ezt követően Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 1. számú módosítása, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” elnevezésű, GINOP-1.3.4-15 számú pályázat benyújtása, a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat benyújtása, majd a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás tárgyú előterjesztéseket tárgyalták. Állást foglalt a bizottság a Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti gazdasági és különleges terület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15) és a Komló, Nagyrét utcai gazdasági terület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15.) kérdésében, majd telek-kiegészítési kérelemről döntöttek. Az ülés végén a 2016. évi költségvetési rendelet I. fordulós előterjesztéséről tárgyaltak.

Január 26.

Meghívó

2016. január 26-án a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a bizottság az ECHOTV-vel kötendő, településmarketingről szóló megállapodást.

2015.

December 8.

Meghívó

2015. december 8-án tartotta ülését a bizottság, melyen a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme II., az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása és a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása szerepelt napirenden. Tárgyalt a bizottság a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának, a Komló, Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának megválasztásáról, valamint a Komló-Víz Kft. ügyvezetőjének megbízásáról és a felügyelőbizottság megválasztásáról. Állást foglaltak a vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkákról, a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződésről, a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámolóról, Komló Város Önkormányzat Városgondnokság Alapító Okiratának módosításáról, valamint Komló város helyi építési szabályzata 2015. évi módosításának elfogadásáról. Ezt követően kertvásárlási kérelemről született döntés, majd a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapításáról tárgyaltak.

November 26.

Meghívó

2015. november 26-i rendkívüli ülésén a bizottság állást foglalt a kezességvállalás a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 sz. pályázatának ÁFA finanszírozására tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban.

November 3.

Meghívó

2015. november 3-i ülésén a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelméről, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020-ig tartó fejlesztési koncepciójáról és a Zrt. felügyelőbizottságának megválasztásáról, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelméről, a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződésről, Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiség használatba adási kérelméről, valamint a Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2015. évi módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismeréséről, az arra adott válaszok elfogadásáról foglalt állást a bizottság.

Október 5.

Meghívó

Rendkívüli ülésre került sor október 5-én, melyen a közvilágítási bővítésekről született döntés.

Szeptember 29.

Meghívó

Szeptember 29-én ülésezett a bizottság, melyen a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása II., a vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. könyvvizsgálójának kijelölése, a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alaptó okiratának módosítása, Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása és a kiskertek bérleti díjának emelése szerepelt napirenden.

Szeptember 8.

Meghívó

Szeptember 8-i ülésén a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása, a vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása, a Komlói Erdélyi Kör által emelt kopjafa áthelyezése, a Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiség használatba adási és támogatási kérelme és a Szabó István munkahelyteremtés támogatási kérelme tárgyú 102/2015. (VII.9.) sz. határozat módosítása szerepelt a napirenden. Ezt követően Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási terve 2013-14. évi módosításának elfogadásáról, Komló város integrált településfejlesztési stratégiájának és településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról, lakások vételére és átvételére vonatkozó nyilatkozatról, a Környezeti Fenntarthatósági Terv elfogadásáról és a Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) elnevezésű közös pályázatról szóló beszámolóról és a balatonlellei üdülő felújításáról tárgyalt a bizottság. Döntöttek az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásról, üzlethelyiségek bérbeadásáról és kertvásárlási kérelmekről.

Június 2.

Meghívó

Június 2-i ülésén a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról, a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatairól, valamint a Zrt. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról és az ezzel kapcsolatos munkaszerződés-módosításról foglalt állást a bizottság, majd a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai tárgyú előterjesztést tárgyalták. Ezt követően a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása, a Komló-Víz Kft. taggyűlési; a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési, valamint a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának jóváhagyása szerepelt napirenden. Ezek után a Duftin Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelméről, a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi beszámolójáról, a Komlói Temetkezési Kft. 2014. évi beszámolójáról, majd a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működéséről, 2014. évi beszámolójáról és alapító okiratának módosításáról született állásfoglalás. Tárgyalt a bizottság a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyásáról, a Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület helyiség használatba adási kérelméről, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosításáról, a Komlói Gyermek- és Ifjúságvédelmi Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról, a belterületi utak, valamint a körtvélyesi óvoda felújítására és a KBSK főépülete infrastruktúra-fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról.
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal tartott együttes ülésen június 15-én a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. ingatlan használatba adási kérelméről és a Szakács Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelméről tárgyaltak, majd jelen bizottság állást foglalt a kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Ugyancsak együttes ülésre került sor július 9-én, melyen Szabó István munkahely-teremtési támogatási kérelméről, a Zora 10 Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme tárgyú 63/2015. (V.7.) számú határozat módosításáról, majd 133 db közvilágítási lámpatest és a gyalogátkelőhelyek megvilágításának korszerűsítéséről tárgyaltak a bizottságok.

Május 5.

Meghívó

2015. május 5-én tartott ülést a bizottság, melyen a Pannon Volán Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a vízi közmű felújítási keret terhére történő ivóvízvezeték kiváltások, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti terve, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságában bekövetkezett személyi változás, majd a Zora 10 Kft. munkahely-teremtési támogatása szerepelt a bizottság előtt. Ezek után Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága ingatlan-adásvételi ügyéről, a Kossuth aknai ingatlanok visszavásárlásáról, a Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási terve véleményezési eljárásának elfogadására vonatkozó határozatról és az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról tárgyaltak. Napirendre került a szennyvíz-beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás véleményezése, az Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció megalapozó vizsgálatának és a koncepció fejlesztési irányainak elfogadása, valamint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására kiírt pályázat benyújtása. Döntött a bizottság üzlethelyiségek bérbeadásáról és Topolcsányi Gábor telek-kiegészítési kérelméről.

Március 26.

Meghívó

Március 26-án ülésezett a bizottság, elsőként a büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez ingatlan felajánlása, majd a Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele, Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2015. évi módosítása, Komló város 2014-2020. évekre vonatkozó gazdaságfejlesztési programja és a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás tárgyú előterjesztések szerepeltek napirenden. Ezt követően a városi felújítási keret 2014. évi felhasználásáról szóló beszámolóról és az út-híd fenntartási keret és vízkár elhárítási keret 2014. évi felhasználásáról szóló beszámolóról és ezek 2015. évi felosztásáról döntöttek.

Március 3.

Meghívó

Március 3-án tartotta ülését a bizottság, melyen elsőként az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztés napirendről történő levételéről döntöttek, majd a 2015. évi költségvetési rendelettervezetről foglaltak állást.

Február 17.

Meghívó

Február 17-i ülésén a Komlói Polgárőr Egyesület helyiség használati kérelméről, a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyásáról, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, rekreációs célú földterületek kijelöléséről, majd a 2015. évi költségvetés első fordulós előterjesztéséről tárgyaltak. Ezt követően döntöttek a Jehova Tanúi Komlói Gyülekezet közterület-használati engedélyéről.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020