napja van

Bizottsági ülések

2019.

Július 18.

Meghívó

2019. július 18-i ülésén véleményezte a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvételt, a 82.543.000,-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételt, a Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány támogatását és a Vis maior támogatási igény benyújtását- II.

Július 11.

Meghívó

2019. július 11-i ülésén a bizottság az ülést határozatképesség hiányában elnapolta.

Június 18.

Meghívó

2019. június 18-i ülésén megtárgyalta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyását és az igazgatósági elnök 2018-2019. évi prémiumfeladatait, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, valamint a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyását. Megvitatta a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön II. iránti kérelmét, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2018. évi beszámolóját, a Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a  Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyását és a  Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, illetve a 2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezését. Állást foglalt a Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatásának ügyében, a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzétételében, az Objektum Projek Kft. munkahelyteremtés támogatás kérelmében – II., valamint a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2018. évi beszámolójának jóváhagyásban. Megtárgyalta a  Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működését és 2018. évi beszámolóját, a beszámolót a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról, a részvételt a neckartenzlingeni falunapokon és a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítását, valamint zárt ülésén véleményezte a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyását és az igazgatósági elnök 2018-2019. évi prémiumfeladatait.

Május 29.

Meghívó

2019. május 29-i rendkívüli ülésen megtárgyalták a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2019/2020-as nevelési és beíratásáról szóló döntést, az Országos Görpark Program keretében pályázat benyújtását, a Belényesi kiküldetést, az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, a 2018. évi zárszámadási rendelet tervezetet, és a 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot.

Május 28.

Meghívó

2019. május 28-i rendkívüli bizottsági ülés határozatképtelenség miatt elmaradt.

Május 13.

Meghívó

2019. május 13-i rendkívüli ülésén állást foglalt a 2019. évi V. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges finanszírozásáról.

Április 23.

Meghívó

2019. április 23-i ülésén véleményezte a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. többlet működési támogatási igényét, a Laza - Bisztró Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a Berek utcai garázscserét, a vízi közmű bérleti díj felhasználását, a Komló Városért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2018. évi beszámolójának elfogadását és alapító okiratának módosítását, valamint a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz megelőlegező forrás biztosítását. Megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” című pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítását, a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón” című pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítását, a TOP-7.1.1-16-4-036-1-KE1-01 azonosító számú „Miénk itt a tér” – nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű projekt tervezési feladatainak megvalósításához forrás biztosítását, illetve az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázatot. Végül megvitatta az Interreg V-A Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014 – 2020 keretében pályázat benyújtását, és a nem költségvetési szervek 2019. évi támogatásáról szóló 24/2019. (III.7.) sz. határozat módosítását.  

Április 11.

Meghívó

2019. április 11-i rendkívüli ülés megtartására nem került sor határozatképtelenség miatt. A bizottság újbóli összehívása nem történt meg, mivel aznap volt a rendkívüli képviselő - testületi ülés, és ezt a napi rendet a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság is tárgyalta.

Március 5.

Meghívó

2019. március 5-i rendkívüli ülésén állást foglalt a Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztési célú pénzeszköz –átvételéről a Pécsi Egyházmegyétől, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi üzleti tervéről, Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1.sz. módosításáról – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindításáról, valamint a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú „Komló, Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosításáról. Véleményezte a Nem költségvetési szervek 2019. évi támogatását, a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, illetve a 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulóját.

Február 19.

Meghívó

2019. február 19-i ülésén véleményezte a „Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak támogatására” című pályázat benyújtását, a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítását, és az Interreg REFRESH Central Europe CE1013 sz. pályázati program komlói projektjéhez többlet önerő biztosítása. Megtárgyalta az adománygyűjtést a Kisbattyáni kereszt renoválására, valamint a 2019. évi költségvetési rendelet I. fordulóját.

Január 21.

Meghívó

2019. január 21-i - a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttesen tartott - rendkívüli ülésén megvitatta az Uszodáért Alapítvány kuratóriumi tagjainak választását és alapító okiratának módosítását, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztását, a Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelését, valamint az „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása tárgyú 34/2018. (III.7.) sz. határozat módosítását, és a IX. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkeretét.

2018.

November 27.

Meghívó

2018. november 27-i ülésén véleményezte az étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatalát, és a települési támogatásokat, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, a „Szemünk fénye” program keretében önkormányzati intézményekbe beépített világítótestek megvételét, a „Jó szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló Város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötését a HegyhátMédia Kft-vel, illetve Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet elfogadását, valamint a pályázat kiírásáról szóló döntést. Megvitatta a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatót, a Komlói autóbusz parkolóhelyek megtervezéséhez szükséges forrás biztosítását a 2019. évi költségvetés terhére, a „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítéséhez szükséges többletforrás biztosítását a 2019. évi költségvetés terhére, és a Bajcsy – Zs. utca útburkolat felújításához szükséges többletforrás biztosítását a 2019. évi költségvetés terhére. Végül állást foglalt a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a 2018. évi belső ellenőrzési terv módosításáról II., illetve a Belső ellenőrzési terv 2019. évről és a 2019 – 2020. évi stratégiai tervről, és a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról. Zárt ülésén megtárgyalta a „Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén” (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvételét 2., a Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás módosítását a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „ Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan, valamint a Komló 2552 hrsz.-ú ingatlan értékesítését, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételét.

November 14.

Meghívó

2018. november 14-i rendkívüli ülésén véleményezte a Szilvás, Alkotmány utcai rekortán borítású sportpálya vagyonkezelését, a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelmét, a Komló – Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelmét, a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelmét, valamint a többletforrás biztosítását az Ölelkezés emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlására. Megtárgyalta Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1.sz. módosítását ( településfejlesztési döntés 2.kiegészítése), a komlói zártkertek infrastrukturális fejlesztése projekthez önerő biztosítását, tehergépkocsi átadását GESZ - től a Városgondnokság részére, illetve a „Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó fedezet biztosítását, és az 54 MFt összegű fejlesztési célú hitel felvételét.

Október 9.

Meghívó

2018. október 9-i, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén véleményezte a Komló Sport Kft. visszatérítendő támogatás iránti kérelmét, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának módosítását.

Szeptember 25.

Meghívó

2018. szeptember 25-i ülésén megvitatta az „Ölelkezés” emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlását, a vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyását, a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Vörösmarty utcai térkamerák pótlásához fedezet biztosítását, az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 „Humán szolgáltatások, fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítását, illetve a Szent Borbála Otthon villamos hálózatának teljesítmény bővítését, az áramvételi helyek kiépítését. Állást foglalt a „Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázat megvalósításához pótigény biztosításával kapcsolatban, az Eragny – sur – Oise kiküldetésről, és a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról. Végül zárt ülésen megtárgyalták a Komló 531/2 hrsz. – ú ingatlant érintő megállapodást a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan.

Szeptember 19.

Meghívó

2018. szeptember 19-i, a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a „Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötéséről” című előterjesztést, a helyi népszavazások elrendelését, a villamos energia beszerzést, illetve a Beregszászi járásba történő kiküldetést.

Augusztus 29.

Meghívó

2018. augusztus 29-i ülésén megvitatta az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához – XVI. ütem – kapcsolódóan pályázat benyújtását, a Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat közötti területcsere kezdeményezést, valamint a TOP-3.2.1-BA1. számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtását.

Július 19.

Meghívó

2018. július 19-i ülésén állást foglalt a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft-vel fennálló feladat-ellátási szerződés módosításával kapcsolatban, a Komló Pécsi út 42. sz. alatti idősek otthonának épületenergetikai korszerűsítéséről (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001), az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázat (TOP-3.2.1-16) előkészítéséről, a védőnői körzetek átszervezéséről, a Krisztina utcában lakótelek kialakításáról, valamint a helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói Járásban TOP-5.3.1-16.sz. elnyert pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodással kapcsolatban.

Június 19.

Meghívó

2018. június 19-i ülésén megvitatta a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló és szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, a budafai meddőhányó csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos megállapodást, a Komlói Temetkezési Kft. 2017. évi beszámolóját és belső ellenőri vizsgálatát, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi beszámolójának jóváhagyását és az igazgatóság elnökének 2017-2018. évi prémiumfeladatait, valamint a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi beszámolójának jóváhagyását. Megtárgyalta továbbá a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2017. évi beszámolójának jóváhagyását, a DT Build Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását, „Komló Város ASP központhoz való csatlakozása” című projekt beszámolóját, részvételt a neckartenzlingeni falunapokon, valamint a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot.

Június 6.

Meghívó

2018. június 6-i, a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén, megtárgyalta a víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozó egyes határozatok módosítását, a szennyvíz beruházással érintett utcák útburkolat-felújítását és a Határ úti infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos többletköltségeket.

Május 29.

Meghívó

2018. május 29 - i ülésén megvitatta a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyását, a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2017. évi beszámolóját, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, és 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyását, valamint a            Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2017. évi beszámolóját, és a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi beszámolóját. Állást foglalt a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működésével és 2017. évi beszámolójával kapcsolatban, a HAGABÓ Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelméről II., az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről, a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint a 2018/2019-es nevelési év beíratásáról szóló tájékoztatóról, illetve a nem költségvetési szervek 2018. évi támogatásáról szóló 33/2018. (III.7.) sz. határozat módosításáról. Véleményezte a Komló, Pécsi 42. szám alatti idősek otthonának épületenergetikai korszerűsítési munkáihoz szükséges hitel felvételét (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001), a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, a „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítását, a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 54/2018. (IV.26.) számú határozat módosítását, valamint a IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezését – Nemzeti Kulturális Alap, és a 2018. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezését. Megtárgyalta az EFOP-2.4.-2-17-0005 azonosító számú „Lakhatási körülmények javítása Komlón, a Kazinczy Ferenc utcában” megnevezésű projekt közbeszerzési szakértő költségének megelőlegezését, a pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására, a Belényesi kiküldetést, illetve a 2017. évi zárszámadási rendelet tervezetet. Zárt ülésén, egyhangúlag egyetértett a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételével kapcsolatban.

Április 24.

Meghívó

2018. április 24 - i ülésén megvitatta a Komló Városért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a „Kerékpárút kialakítása Komló - Sikonda településrész és Komló belváros között” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítását, az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet elfogadását, illetve az önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatot. Állást foglalt a vis maior támogatási igény benyújtásával kapcsolatban, a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról és a IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezéséről.

Március 22.

Meghívó

2018. március 22-i a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal közösen tartott rendkívüli ülésén véleményezte a DPG 13 Kft. méltányossági kérelmét, a Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét (II.), a 2017-2018. évi vízi közmű bérleti díj felhasználást, a Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének fejlesztését, végül zárt ülésen véleményezésre került a bérleti szerződés módosítása, együttműködési megállapodás megszüntetése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft-vel.

Március 6.

Meghívó

2018. március 6-i ülésén megtárgyalta a Működési célú támogatás biztosítását a Komlói Polgárőr Egyesület részére, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti tervét, a 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítását, az 1520/26. hrsz.-ú ingatlan értékesítését, illetve a Nem költségvetési szervek 2018. évi támogatását. Állást foglalt az „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról, a 2017. évi költségvetési rendeletmódosítással, Komló Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet tervezetével kapcsolatban.

Február 20.

Meghívó

2018. február 20-i ülésén megvitatta a Rádió 1-el kötendő közszolgálati együttműködési keresztszerződés meghosszabbítását, a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendeletmódosítást, a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámolót, illetve a szavazatszámláló bizottsági tagok választását. Állást foglalt a 2018. évi költségvetési rendelet 1. fordulós tárgyalásával kapcsolatban és az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatóról.

Január 11.

Meghívó

2018. január 11-i rendkívüli ülésén megvitatta a HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét és a vízi közmű bérleti díj felhasználását.

2017

December 7.

Meghívó

November 30.

Meghívó

2017. november 30-i ülésén megtárgyalta Bareith Péter munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a B-Fitness Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, Hovorka Béla munkahelyteremtés támogatási kérelmét, az Objektum Projekt Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a Komló – Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelmét, a Baranya – Víz Zrt. tagi kölcsön kérelmét, valamint a közművesítési hozzájárulásról szóló 1/2017.(II.2) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, és a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Állást foglalt a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelméről, a Komlói Szociális Bolt átadásáról a Városgondnokságtól a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezetnek, a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet működéséről szóló beszámolóról, a 2018. évi egyes nagyrendezvények költségkeretéről, a „Jó szerencsét„kiadványról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötéséről a HegyhátMédia Kft-vel. Megvitatta a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatót, az étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatalát és a települési támogatásokat, valamint szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását. Véleményezte az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását, a belső ellenőrzési tervét 2018. évre és a 2018 – 2021. évi stratégiai tervet, valamint támogatási igény benyújtását a belügyminiszterhez a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak műszakpótlékának rendezése céljából. Végül megtárgyalta a 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót és a Napelem park létesítésének céljával értékesített vagy használatba adott ingatlanokkal kapcsolatos döntést. Zárt ülésén állást foglalt a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételével kapcsolatban és a Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvételéről.

November 28.

Meghívó

2017. november 28-i bizottsági ülés határozatképtelen volt, mivel az 5 fős bizottságból 2 fő jelent meg.

November 14.

Meghívó

2017. november 14-i ülésén állást foglalt a Komló Sport Kft. visszatérítendő működési támogatásáról.

Október 24.

Meghívó

2017. október 24-i ülésén megtárgyalta a Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósítása során ingatlan adásvételt és ingatlan bérletet, a DÉL – KOM Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását és taggyűlési határozatait, a Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos 161/2016. (IX.22.) sz. határozat kiegészítését, illetve a Komló KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztését. Állást foglalt a 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslattal kapcsolatban és az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékozatóval kapcsolatban. Zárt ülésen megvitatta követelés elengedését O.I. ügyében.

Szeptember 26.

Meghívó

2017. szeptember 26-i ülésén megtárgyalta az Interreg REFREsh Central Europe CE1013 sz. pályázati programban való együttműködést, a fogászati eszközök bérlését, a víziközmű bérleti díj felhasználását, illetve a bányászati eszközök adásvételével kapcsolatos közbeszerzési eredményhirdetését és a szerződéskötést. Állást foglalt a TOP pályázatokkal kapcsolatos költségek elszámolásáról, a belső ellenőrzési feladatok ellátásának átalakításáról szóló döntésről, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” (TOP-5.3.1-16.) című pályázatról, valamint a Beregszászi járásba történő kiküldetésről. Megvitatta a 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, az intézményi kötelezettségek értékéről szóló beszámolót és a Tax-Árenda Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét. Végül zárt ülésen, megtárgyalta a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. tagi kölcsön iránti kérelmét és együttműködési megállapodás kötését az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel.

Augusztus 24.

Meghívó

2017.augusztus 24-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Road Danubia Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozást és a Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtását.

Július 13.

Meghívó

2017.július 13-i rendkívüli ülésén állást foglalt a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány támogatás megelőlegezésével kapcsolatban, a Bányászati eszközök adásvételéről és zárt ülésen a „Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén” (TOP-2.1.1-16) című pályázatról.

Július 6.

Meghívó

2017. július 6-i rendkívüli ülésén megvitatta „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Körvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.)” tárgyú 48/2017.(IV.28.) sz. határozat módosítását.

Június 27.

Meghívó

2017. június 27-i ülésén megtárgyalta az előzetes döntésről szóló előterjesztést Mánfa Község Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezése kapcsán, a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512 hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó versenytárgyalás lefolytatását, illetve a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi beszámolójának jóváhagyását és az igazgatóság elnökének 2016-2017. évi prémiumfeladatait, ezt követően megvitatta a Közszolgálati szerződés kötése a DÉL–KOM Dél–Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló rendelet elfogadását. Véleményezte a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016.évi beszámolóját, a Vízi Közmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek, a Baranya–Víz Zrt. Közgyűlési határozatainak jóváhagyását, majd állást foglalt a Baranyai Sbau és Benkala Kft. munkahelyteremtés támogatási ügyében. Jóváhagyta a Komlói Temetkezési Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komló - Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatait, a 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, illetve a Komlói Bányás Sportkör Kft. Taggyűlési határozatait, a 2016. évi beszámolóját, valamint a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működését, 2016. évi beszámolóját és az alapító okirat módosítását. Továbbiakban megtárgyalta a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi beszámolóját, a Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2016. évi beszámolójának jóváhagyását, a Caadex Kft. ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződést, a Komló, Május 1. utca 15. sz. alatti ingatlan Pécsi Tankerületi Központ részére történő vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó megállapodások kötését, az Önkormányzati vagyon átadást és a neckartenzlingeni falunapokon való részvételt, valamint az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót. Végül megtárgyalta és elfogadta a Dél – Kom Nonprofit Kft. taggyűlési határozati javaslatait. Zárt ülésen állást foglalt a Solar Energy Systems Kft.-vel kötött adásvételi szerződés jóváhagyásával kapcsolatban és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételéről.

Május 23.

Meghívó

2017. május 23-i ülésén véleményezte a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512 hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházását, valamint tulajdonosi hozzájárulások megadását a Pécsi Egyházmegye részére. Megtárgyalta a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, továbbá a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázati lehetőséget. Ezt követően tárgyalta a használati jogot alapító szerződés megkötését a Komlói Római Katolikus Plébániával. Egyetértett a Komló Városi Óvoda átszervezésével. Állást foglalt a víziközmű bérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal kapcsolatban, a Baranya–Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyásáról, illetve a TIAMAT–TRADE Kft. által benyújtott munkahelyteremtés támogatási kérelméről. Véleményezte a munkahelyteremtés érdekében benyújtott támogatások beszámolóját, az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, a Körtvélyesi 1521/64 hrsz-ú garázstelek értékesítését, majd a 2016. évi zárszámadási rendelet tervezetet és a 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot. Végül tájékozódott az intézményi kötelezettségek értékéről.

Május 18.

Meghívó

Április 25.

Meghívó

2017. április 25-i ülésén véleményezte a megállapodást Mánfa Község Önkormányzatával településrendezési költségek megtérítésének tárgyában, a Komló Városért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és alapító okiratának módosítását, Szabó István egyéni vállalkozó támogatási szerződésének kedvezményezett részéről történő felmondását, a VIP-GLOBAL Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét, a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel megkötendő távhő közszolgáltatási szerződést, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. március 1-jei ülésén hozott határozatának jóváhagyását. Ezt követően tárgyalta a Komló 3867/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű vagyonelem térítésmentes átvételét a Magyar Államtól, a beszámolót Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről, és a az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatot (Körtvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.). Állást foglalt a Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítő költségeivel, valamint a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételével kapcsolatban. Támogatta a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16) tárgyú előterjesztést, az ingatlanvásárlásokhoz fedezet biztosítását, majd megismerte az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót.

Zárt ülésen az üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel, illetve a bérleti szerződés kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel tárgyú előterjesztésen szerepeltek napirenden.

Március 7.

Meghívó

2017. március 7-i ülésén véleményezte a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi üzleti tervét, a TOP-3.2.1-15 sz. Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatos 97/2016. (VI.23.) határozat módosítását, és a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot. Ezt követően tárgyalta Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét és az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót.

Február 21.

Meghívó

2017. február 21-i ülésén véleményezte a 2015. évi vízi közmű bérleti díj felhasználásával (Munkácsy M. utca felújításához kapcsolódó vízi közmű rekonstrukció) kapcsolatos előterjesztést, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet módosítását, a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, és a 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalását. Zárt ülésen tárgyalta a GEMES GmbH Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-ben lévő részvényeinek megvásárlása című napirendet.

Január 31.

Meghívó

2017. január 31-i ülésén véleményezte a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítását, valamint a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Komló és környék hulladékgazdálkodási kistérségében történt térségi megbízott választás eredményének, valamint a Konzorciumi Tagi Tanács 2016. december 14-én meghozott döntéseinek jóváhagyását. Ezt követően tárgyalta szennyvízberuházás megvalósítását és a közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet elfogadását, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítását, és az ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtását. Külön napirend keretében a bizottság tudomásul vette az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót. Zárt ülésen állást foglalt a KVG Zrt. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellen indított perről szóló tájékoztatóról.

2016

December 13.

Meghívó

2016. december 13-i ülésén véleményezte Komló Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átadásához kapcsolódó megállapodások megkötését, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvételét, valamint a „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, és  Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötését HegyhátMédia Kft-vel. Ezt követően a Komlói Szociális Szövetkezet alapításáról és támogatásáról, a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosításáról és a helyi adórendelet törvényi változások miatti módosításáról foglalt állást. Tárgyalta továbbá a 2017. évi Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról tájékoztatót, a VII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkeretét, a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet és a 2017-2020. évi stratégiai tervet. Az ülésen a Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácsának 2016. október 10-én meghozott döntéseinek jóváhagyása, a Cikói Társulás 2016. november 3-án meghozott döntéseinek jóváhagyása, valamint a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat szerepelt még a napirendek kötözött.

November 22.

Meghívó

2016. november 22-én a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme kedvezményes bérleti díj támogatására, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme, a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme, az IPA pályázat keretében használatba adott eszközök megvásárlása, majd a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” tárgyú 120/2016. (VI.23.) sz. határozat módosítása szerepelt a bizottság napirendjén. Ezt követően a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítása, a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat és az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató ügyében foglaltak állást.

Október 26.

Meghívó

Szeptember 22.

Meghívó

2016. szeptember 22. napjára, azonos napirendi pontokkal ismételten összehívásra került. Az ülés elején zárt ülésen a Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlásáról és a Komló-Víz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadásáról foglaltak állást, majd nyilvános ülésen a 2015. évi vízi közmű bérleti díj felhasználása, a Székely B. utca és Ifjúság útja közötti út megvásárlása, a Komlói Bányász Horgász Egyesület kérelme, majd a Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati ingatlan csapadékvíz elvezetése tárgyú előterjesztéseket tárgyalták. Ezt követően a Dávidföldi lakótelkek közművesítése tárgyában hozott 131/2016. (VII.14.) sz. határozat módosítása, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre benyújtott pályázattal kapcsolatos 91/2016. (V.26.) sz. határozat módosítása és a támogatási kérelem benyújtása a Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésére tárgyú előterjesztések kerültek a bizottság elé. Állást foglaltak a Krisztina utcai lakótelkek értékesítése, a Komlóért Egyesület alapszabályának módosítása és a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat kérdésében, majd tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről.

Szeptember 20.

Meghívó

A 2016. szeptember 20. napján határozatképtelenség miatt nem megtartott bizottsági ülést.

Augusztus 25.

Meghívó

Augusztus 25-én a Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme, a Komló Sport Kft. pótigénye, a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása, a vis maior támogatási igény benyújtása, a létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. fordulója, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása szerepelt napirenden.

Augusztus 12.

Lásd a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tevékenysége alatt.

Július 14.

Meghívó

A július 13-ra meghirdetett bizottsági ülés határozatképtelenség miatt, ugyanazon napirendi pontokkal július 14-re ismételten összehívásra került, melyen a dávidföldi lakótelkek közművesítése, a közvilágítási fejlesztési célok módosítása, valamint a lakáscélú támogatások további biztosítására szolgáló költségvetési pótigény szerepelt a napirendek sorában. Zárt ülésen tárgyalták a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele című előterjesztést.

Június 23.

Meghívó

Június 23-án a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen a közösségi szinten irányított városfejlesztések megvalósítására létrejött helyi akciócsoport és az erre épülő TOP-7 prioritási tengelyben megjelent pályázati felhívás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóhoz tartozó kiegészítést tárgyalták.

Június 21.

Meghívó

2016. június 21-én a Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlása, a Baranya-Víz Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása és egyéb közgyűlési döntéseinek jóváhagyása, a Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és társasági szerződésének módosítása, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és az elnök igazgató 2015-2016. évi prémiumfeladatai, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. gázmotor hitelszerződésének módosítása szerepelt napirenden. Ezt követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2015-2016. évi prémiumfeladatainak meghatározása, az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala, a Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. szám alatti épülete energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) és a Komlói Temetkezési Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló került sorra. Tárgyalta a bizottság a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyása, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2015. évi beszámolója, továbbá a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2015. évi beszámolója, a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása (TOP-2.1.3-15), valamint a barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-15) tárgyú napirendeket. Mindezek után a térfigyelő kamerák telepítése a szilvási KRESZ parkban, a közösségi szinten irányított városfejlesztések megvalósítására létrejött helyi akciócsoport és az erre épülő TOP-7 prioritási tengelyben megjelent pályázati felhívás, a TOP-2.1.2-15-BA1. számú, zöld város kialakítása című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása, a neckartenzlingeni falunapokon való részvétel, a varsói kiutazás költségeinek jóváhagyása, a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat, az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató, végezetül az Erdei út 6162-1-2-3. hrsz-ra fennálló elővásárlási jog szerepelt a bizottság előtt.

Zárt ülésen a Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlása és a Baranya-Vz Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása és egyéb közgyűlési döntéseinek jóváhagyása ügyében foglaltak állást.

Május 24.

Meghívó

A 2016. május 24-én megtartott ülésen a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartó jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötése, a TOP-1.4.1-15 „Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón” című pályázat támogatása, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása, a TOP-3.2.2-15 „Napelemes kiserőmű létesítése Komlón” című pályázat támogatása, a Magyarország-Horvátország Interreg határ menti régiók közös fejlesztési projektjeinek támogatására kiírt HUHR/1601 számú pályázat benyújtása (Komló-Slatina együttműködés), majd az I. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat ismételt benyújtása tárgyú előterjesztés volt napirenden. Ezek után a Magyarország-Horvátország Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Élmény, helyi ételek és kultúra” címmel kerékpár turisztikai pályázat benyújtása Valpovó és Hosszúhetény településekkel, a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében ILPAN 2. pályázat benyújtása (Ipari örökség megőrzése Belisce-Hosszúhetény településekkel), a Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (KBSK sportlétesítmény és belterületi utak felújítása) és a Flóra u. 4. szám alatti lakótelek visszavásárlása tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Az éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés után a zárszámadási rendelet tervezetéről és a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatról foglaltak állást.

Május 3.

Meghívó

2016. május 3-án tartotta ülését a bizottság, melyen a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő együttműködési megállapodás, a Komló Városért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a belényesi kiküldetés, majd a körtvélyesi különleges és iparterületek fejlesztési pályázatával kapcsolatos 16/2016. (II.15.) és 32/2016. (III.3.) határozatok módosítása került napirendre, végül tájékoztatás hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről.

Április 12.

Meghívó

Április 12-i ülésén a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak biztosítandó visszatérítendő működési támogatás, a közétkeztetési feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása, majd a Baranya-Víz Zrt közgyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása szerepelt a bizottság napirendjén. Állást foglaltak a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyásáról, belterületi határvonal módosításáról, a beregszászi járásba szóló kiküldetésről, ezt követően pedig tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről. Végezetül a szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodásról, a Komló Városi Sportközpont küzdőterének és a KBSK tornacsarnok padlóburkolatának felújításáról tárgyaltak.

Március 30.

Meghívó

Március 30-án a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen a Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó szerződések módosítása, a TOP-1.1.3-15 számú, helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos 15/2016. (II.18.) és 33/2016. (III.3.) határozatok módosítása, a kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása (csak a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tárgyalta) és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1.15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása (csak a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság tárgyalta) tárgyú előterjesztéseket tárgyalták.

Március 1.

Meghívó

Március 1-i ülésén a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződésekről, az Uszodáért Alapítvány alapító okiratának módosításáról, a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, végül Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről tárgyalt a bizottság.

Február 16.

Meghívó

Február 16-án ülésezett a bizottság, melyen a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadása, a települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása, majd a BARANYAI SBAU Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme szerepelt napirenden. Ezek után a 2453/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele a Magyar Államtól, a Komló, Nagyrét utcai gazdasági terület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15), a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat benyújtása, majd a Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti gazdasági és különleges terület alapinfrastruktúra fejlesztése TOP-1.1.1-15) tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Állást foglaltak a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása, a Damjanich u. 25. sz. alatti ingatlan térítésmentes átvétele a Magyar Államtól, a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” elnevezésű GINOP-1.3.4-15 sz. pályázat benyújtása, valamint a 2016. évi költségveteési rendelet I. fordulós anyagának kérdésében. Tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről, majd zárt ülés keretében tárgyalták a Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosítása tárgyú előterjesztést és követelés-elengedésről döntöttek.

Január 26.

Meghívó

2016. január 26-án a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a bizottság az ECHOTV-vel kötendő, településmarketingről szóló megállapodást.

2015

December 8.

Meghívó

A bizottság december 8-i ülésén az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása, a Komló-Víz Kft. ügyvezetőjének megbízása és a felügyelőbizottság megválasztása, a vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák, a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme II. és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele II. tárgyú előterjesztéseket tárgyalta. A napirendi pontok sorában a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának megválasztásáról, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, majd a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú KFt. felügyelőbizottságának megválasztásáról szóló állásfoglalás következett. Ezt követően a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés, a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról szóló beszámoló, a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatairól szóló tájékoztató, majd a helyi adórendeletnek a nyújtott iparűzési adómentességek csekély összegű támogatásként történő elszámolása céljából történő módosítása szerepelt napirenden. Állást foglalt a bizottság a 2016. évre szóló belső ellenőrzési, valamint a 2016-2019. évekre szóló stratégiai tervről, a VI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvény költségkeretéről, a polgármesteri keret visszapótlásáról, a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatóról és a HegyhátMédia Kft.-vel kötendő, a Jó Szerencsét kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodásról. Az ülés végén az ÁSZ elnökének elnöki figyelemfelhívása, a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat, majd az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató került a bizottság elé.

Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapításáról szóló előterjesztést.

November 26.

Meghívó

2015. november 26-i rendkívüli ülésén a bizottság állást foglalt a kezességvállalás a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 sz. pályázatának ÁFA finanszírozására, illetve a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztésekkel kapcsolatban.

November 3.

Meghívó

2015. november 3-i ülésén a partnerségi megállapodás kötése az OTP Bank Nyrt.-vel, a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet módosítása, a Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020-ig tartó fejlesztési koncepciója és a Zrt. felügyelőbizottságának megválasztása, a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés, a helyi adórendelet módosítása további adómentességek céljából, a költségvetési pótigények, a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat, valamint a tájékoztató az intézményi kötelezettségek értékéről tárgyú előterjesztéseket véleményezte a bizottság.

Szeptember 29.

Meghívó

Szeptember 29-én tartott ülésén a Vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák, a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása II., A Komlói Fűtőerőmű zrt. könyvvizsgálójának kijelölése, a Komló Sport Kft. részére nyújtandó visszatérítendő támogatás, a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosítása, majd a Gyermekhangok Alapítvány támogatási kérelme tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Ezt követően állást foglaltak a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére szóló pályázat kiírása, a Komlói Napok és Bányásznap 2015. évi rendezvényeiről szóló beszámoló, az Eragny-Sur-Oise-i kiküldetés és a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat kérdésében. mindezek után tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről, végül állást foglaltak a a KBSK tornaterem épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 29/2015. (III.30.), valamint a KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása tárgyú 92/2015. (VI.4.) határozat módosításáról.

Szeptember 21.

Meghívó

A gazdasági és településfejlesztési bizottsággal tartott együttes ülésen szeptember 21-én a KBSK tornacsarnok tetőfelújítása és a forrás biztosítása települési szociális tűzifa vásárlásához tárgyú előterjesztéseket tárgyalták.

Szeptember 8.

Meghívó

Szeptember 8-án ülésezett a bizottság, melyen a Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt-be történő beolvadása, a vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele, majd Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási terve 2013-2014. évi módosításának elfogadása szerepelt a bizottság előtt. Ezt követően állást foglaltak a Szabó István munkahelyteremtés támogatási kérelme tárgyú 102/2015. (VII.9.) sz. határozat módosítása, a balatonlellei üdülő felújítása, a Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) megnevezésű közös pályázatról szóló beszámoló és az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató kérdésében.

Június 2.

Meghívó

Június 2-i ülésén a Duftin Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelméről, a Komlói Temetkezési Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról, a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatairól, valamint a Zrt. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról és az ezzel kapcsolatos munkaszerződés-módosításról, a Fűtőerőmű ÁSZ ellenőrzésének tapasztalatairól és intézkedési tervéről tárgyalt a bizottság. Ezek után a Komló-Víz Kft. taggyűlési és a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai, majd a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyása került a bizottság elé. Napirenden szerepelt még a Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a Komlói Gyermek- és Ifjúságvédelmi Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, valamint a Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi beszámolója, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése, 2014. évi beszámolója és alapító okiratának módosítása. Állást foglalt a bizottság a belterületi utak, valamint a körtvélyesi óvoda felújítására és a KBSK főépülete infrastruktúra-fejlesztésére, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról. Mindezek után az Országos Polgárőr Nap városi nagyrendezvénnyé történő nyilvánításáról, a beregszászi járásba való kiküldetésről, valamint a neckartenzlingeni falunapon történő részvételről, a nem költségvetési szervi pótigényekről, a GESZ gépjármű-cseréjéről, a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, az intézményi kötelezettségek értékéről és a KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása tárgyú 8/2013. (I.21.) számú határozat módosításáról esett szó.

Május 5.

Meghívó

A május 5-i ülésen a szociális agrárgazdálkodási-szociális földprogram megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendelet módosítása, a Zora 10 Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme, a Pannon Volán 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, majd a vízi közmű felújítási keret terhére történő ivóvíz vezeték kiváltások tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Ezt követően a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására kiírt pályázat beadásáról, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti tervéről, a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságában bekövetkezett személyi változásról és a Komló Városi Óvoda átszervezésével és létszámcsökkentésével kapcsolatos döntésekről tárgyaltak. Napirenden szerepelt a szociális nyári gyermekétkeztetés, a szennyvíz-beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás, a településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatala, a beregszászi kiküldetés és a 2014. évi zárszámadási rendelettervezet. Végezetül az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató hangzott el.

Március 26.

Meghívó

Március 26-i ülésén a büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez ingatlan felajánlása, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele, a Komlói Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása, a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás és a sikondai levegőminőség mérése tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Ezt követően Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2015. évi módosítása, a belényesi kiküldetés, valamint az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztató szerepelt napirenden. Szóbeli előterjesztés alapján egyben tárgyalta a bizottság a KBSK tornaterem épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 6/2013. (I.21.) sz. határozat és a KBSK futófolyosó épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 7/2013. (I.21.) sz. határozat módosítása című napirendeket.

Március 3.

Meghívó

Március 3-án tartott ülésén a Komló Városért Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, a Komló Városi Óvoda átszervezési javaslatáról, Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatáról, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetéről tárgyalt a bizottság, majd zárt ülésen – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével – döntött a behajthatatlan és gazdaságosan be nem hajtható intézményi követelések elengedéséről.

Február 17.

Meghívó

Február 17-én tartott ülésén elsőként az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendeletről, majd a köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos döntésekről, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbításáról, a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosításáról, majd a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyásáról tárgyaltak. Ezt követően az ÁSZ utóellenőrzés tapasztalatai és intézkedési terv, a 2015. évi költségvetési rendelet első fordulós tárgyalása tárgyú napirendek szerepeltek a bizottság előtt, végül tájékoztató hangzott el az intézményi kötelezettségek értékéről.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020