napja van

2023

35/2023. (III. 8.) Hovorka Béla munkahelyteremtési támogatási szerződésének felmondása

34/2023. (III. 8.) DUFTIN Kft. munkahelyteremtési támogatási szerződésének megszüntetése

33/2023. (III. 8.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

32/2023. (III. 8.) Komló város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok alapján 2022. évi 1. számú, teljes eljárásban történő módosításának elfogadása

31/2023. (III. 8.) Az EBR 593936 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása

30/2023. (III. 8.) Nem költségvetési szervek 2023. évi támogatása

29/2023. (III. 8.) Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezete

28/2023. (III. 8.) A helyi közforgalmú autóbuszközlekedéshez kapcsolódó menetrend módosítása

27/2023. (III. 8.) A Komló Városi Óvoda átszervezése és alapító okiratának módosítása

26/2023. (III. 8.) Együttműködési megállapodás a Baranya Vármegyei Kormányhivatallal a 7300 Komló, Városház tér 3. szám alatt található ingatlan kapcsán

25/2023. (II. 22.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

24/2023. (II. 22.) A víziközmű bérleti díj felhasználása

23/2023. (II. 22.) Komló Város Önkormányzatának kilépése a TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 számú, „Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig” című projektből

22/2023. (II. 22.) Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról

21/2023. (II. 22.) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Komló város közigazgatási területét érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit megállapító főépítészi feljegyzés jóváhagyása

20/2023. (II. 22.) Komló Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata

19/2023. (II. 22.) A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

18/2023. (II. 22.) Komló város 2023. évi tervezett rendezvény-naptára

17/2023. (II. 22.) A településkép védelméről szóló 3/2021. (I. 28) önkormányzati rendelet módosítása egyeztetési eljárásának megindítása

16/2023. (II. 22.) A Komlói Bányásznapok 2023. évi megrendezését érintő változások

15/2023. (II. 22.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

14/2023. (II. 22.) Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

13/2023. (II. 22.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12/2023. (II. 22.) A HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet komlói tagjai elismerésének és jutalmának jóváhagyása

11/2023. (I. 26.) A temetői beruházások kapcsán kiírt beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és ismételt kiírása

10/2023. (I. 26.) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításához és megvalósításához Komló város közigazgatási területét érintően szükséges, Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása – településfejlesztési döntés

9/2023. (I. 26.) Komló város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2022. évi 1. számú módosítási eljárás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése, elfogadása / el nem fogadásával kapcsolatos döntés

8/2023. (I. 26.) Komló, Altáró u. 2. szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztéséhez forrás biztosítása

7/2023. (I. 26.) A P1 Rádió Kft.-vel (Rádió1) kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés

6/2023. (I. 26.) XII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete

5/2023. (I. 26.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

4/2023. (I. 26.) Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne

3/2023. (I. 26.) Fűkaszáláshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítás

2/2023. (I. 26.) Az Uszodáért Alapítvány megszüntetése

1/2023. (I. 26.) A Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon Magyar Állam részére történő önkéntes átruházásának előkészítése

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020