napja van

Bizottsági ülések

2016

Szeptember 14.

Meghívó

Szeptember 14-i rendkívüli ülésén döntött a bizottság a Komló város területén közvilágítási hálózat bővítése tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapításáról és a Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról.

Augusztus 24.

Meghívó

Augusztus 24-én a Komló 1545/15 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából, Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítése tárgyú előterjesztéseket tárgyalták, majd döntöttek Komló város területén a közvilágítási hálózat bővítése, a Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz-ú patakon közlekedési műtárgy építése, a TOP-2.1.1-15 kódszámú pályázathoz kötődő megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése és a komlói KRESZ Park területén térkamera rendszer telepítése tárgyú határozati javaslatokról.

Július 13.

Meghívó

Július 13-án Komló város helyi építési szabályzata 2016. évi 1. sz. módosításának elfogadása és Komló Város településrendezési terveinek 2016. évi 2. sz. módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítése kérdésében foglaltak állást, majd döntöttek a TOP-2.1.-15 pályázathoz kötődő beszerzési eljárás és a térkamera-rendszer telepítése tárgyú beszerzési eljárás megindításáról, valamint a vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kéményfelújítása beszerzési eljárás eredményhirdetéséről.

Június 22.

Meghívó

Június 22-i zárt ülésén a Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlások, a 2016. évi II. félévi kitüntetési javaslatok, majd ezt követően a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának tevékenységéről szóló beszámoló, az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, valamint Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 1. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása kérdésében foglalt állást a bizottság. Döntés született önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása, Komló város területén közvilágítási hálózat bővítése, a Komló, körtvélyesi iparterületek közművesítésének engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a 2016. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása, valamint a Komló, Szilvás városrészi és buszpályaudvari térkamera rendszer bővítése ügyében.

Június 8.

Meghívó

2016. június 8-i rendkívüli ülésén szakember-letelepítésről, valamint a Komló, Szilvási városrészi és a Buszpályaudvari térkamera rendszer telepítésére vonatkozó ajánlattételi felhívások jóváhagyásáról döntött a bizottság.

Május 25.

Meghívó

2016. május 25-i ülésén a Baranya Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslata, a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartó jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötése, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása, a DPG 13 Kft. munkahelyteremtés támogatás kérelme, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása és a Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés tárgyú előterjesztésekről foglalt állást a bizottság. Döntöttek a Komló Város Önkormányzat belterületi közúthálózat felújításával kapcsolatos előterjesztésről és Komló város területén a közvilágítás bővítésének ajánlattételi felhívásáról.

Május 4.

Meghívó

2016. május 4-i ülésén a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, az allergiát okozó gyomnövények visszaszorításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, az elektronikus aláírás használatáról szóló 3/2006. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, az elektronikus ügyintézésről szóló 28/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, majd közterület elnevezése szerepelt napirenden. Ezt követően a közvilágítási hálózat bővítésével kapcsolatos beszerzés, a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzése és Komló város területén közúthálózat felújítása ügyében hozott döntést a bizottság.

Április 13.

Meghívó

Az április 13-i ülésen a rendőrkapitányság közbiztonság helyzetéről szóló beszámolója, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése, a közétkeztetési feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása, az „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” Együttműködési Nyilatkozat aláírása, majd a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása szerepelt a bizottság napirendjén. Állást foglaltak a Beregszászi Járás és a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás között kötendő együttműködési megállapodásról, majd döntött a bizottság a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról és a Komló Szilvási városrészben és buszmegállókban térkamera rendszer telepítése tárgyú beszerzési eljárásról.

Március 30.

Meghívó

Március 30-i rendkívüli ülésén a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása az orvosi ügyelethez történő csatlakozások miatt, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó szerződésének módosítása, az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság.

Március 2.

Meghívó

Március 2-án Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről, a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról, az Uszodáért Alapítvány alapító okiratának módosításáról, a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződésekről, majd a lakáscélú támogatásokról szóló új önkormányzati rendelet elfogadásáról foglalt állást a bizottság.

Február 17.

Meghívó

2016. február 17-én tartotta ülését a bizottság, melyen a BARANYAI SBAU Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme, a betelepítési kvótával szembeni kiállás, a Damjanich u. 25. sz. alatti ingatlan térítésmentes átvétele a Magyar Államtól, a közbeszerzési és beszerzési szabályzat módosítása, a települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása szerepelt a napirenden. Elfogadásra javasolta a bizottság a képviselő-testületnek a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést, majd a 2016. évi költségvetési rendelet I. fordulós anyagáról és a Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosításáról tárgyaltak.

Február 9.

Meghívó

2016. február 9-én rendkívüli ülésen szakember-letelepítésről döntött a bizottság.

2015

December 10.

Meghívó

2015. december 10-i rendkívüli ülésén a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének „A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1/C/13-2013-0027 sz. pályázat ÁFA finanszírozására vonatkozó kezességvállalásról” szóló 161/2015. (XI.26.) sz. határozatának módosítása tárgyú előterjesztésről foglalt állást a bizottság.

December 9.

Meghívó

2015. december 9-én tartotta ülését a bizottság, melyen a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés, az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása, a helyi adórendeletnek a nyújtott iparűzési adómentességek csekély összegű támogatásként történő elszámolása céljából történő módosítása, Komló város helyi építési szabályzata 2015. évi módosításának elfogadása, Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének, továbbá Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása, valamint a 2016. I. félévi kitüntetési javaslatok megtárgyalása szerepelt napirenden.

November 26.

Meghívó

2015. november 26-i rendkívüli ülésén a bizottság állást foglalt a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban.

November 4.

Meghívó

2015. november 4-i ülésén Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2015. évi módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása, Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetőjének (gazdasági vezetőjének) megbízása, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet módosítása, a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés, valamint a helyi adórendelet módosítása további adómentességek céljából tárgyú előterjesztéseket véleményezte a bizottság.

Október 16.

Meghívó

Október 16-án a Komló Város területén a Patak utcában közvilágítási hálózat bővítéséhez kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárás eredményének megállapításáról döntött a bizottság.

Október 5.

Meghívó

Október 5-én a Balatonlelle, Vasúti sétány 24. sz. alatti üdülő felújítása tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetése, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „KÖOK Nagy László Szakközépiskola épületenergetikai fejlesztése" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti, tájékoztatás és záró audit feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelése és a Patak utcában közvilágítási hálózat bővítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás tárgyában döntött a bizottság.

Szeptember 30.

Meghívó

Szeptember 30-án az önkormányzati tulajdonú hivatali épületre vonatkozó üzemeltetési megállapodás módosítása, az Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása, a kárpátaljai Nagyborzsova község és Komló Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás és a településrészi önkormányzatok megválasztása szerepelt napirenden. Ezt követően döntés született a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „KÖOK Nagy László Szakközépiskola épületenergetikai fejlesztése" megnevezésű pályázat ajánlattételi felhívásáról.

Szeptember 24.

Meghívó

Szeptember 24-i rendkívüli ülésén a Balatonlelle, Vasúti sétány 24. sz. alatti üdülő felújítása tárgyú beszerzési eljárás és a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásának eredményhirdetése ügyében döntött a bizottság.

Szeptember 21.

Meghívó

Szeptember 21-i rendkívüli ülésén a „KBSK tornacsarnok tetőfelújítása” tárgyú feltételes beszerzési eljárás értékeléséről és a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásának ajánlattételi felhívásáról döntött a bizottság.

Szeptember 15.

Meghívó

Szeptember 15-én döntés született a „Vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kéményfelújítása” tárgyú beszerzési eljárás, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 azonosítószámú, „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás és a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről, a Vájáriskola utcát a Pécsi úttal összekötő lépcsősor közvilágításához kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről és a Vállalkozási szerződés keretében Komlói Bányász Sport Klub tornacsarnok tetőfelújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívásról.

Szeptember 10.

Meghívó

A szeptember 10-i rendkívüli ülésen a a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 azonosítószámú, „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásának és a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásának ajánlattételi felhívásáról döntöttek.

Szeptember 9.

Meghívó

Szeptember 9-én a Pécsi Tudományegyetemmel kötendő együttműködési megállapodás, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása, valamint a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása szerepelt napirenden. Ezt követően önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása és közvilágítás bővítése ügyében döntött a bizottság.

Augusztus 25.

Meghívó

Augusztus 25-i rendkívüli ülésén önkormányzati lakások szakemberek letelepítése céljából történő bérbeadásáról döntött a bizottság.

Július 24.

Meghívó

Döntött a bizottság a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről.

Július 17.

Meghívó

Döntött a bizottság a „Kerékpárút kialakítása a KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében a 66.sz. főút és Komló belváros között" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás értékelése tárgyában hozott határozat visszavonásáról, a „Kerékpárút kialakítása a KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében a 66.sz. főút és Komló belváros között" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás és a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű projekthez kapcsolódó „Lépcsőházak felújítása" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről, valamint a „Komlói újszülött gyermekeket szimbolizáló Zsolnay kerámiából készült kalászok elhelyezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetéséről.

Július 10.

Meghívó

Döntött a bizottság a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert pályázathoz kapcsolódó mobilalkalmazás létrehozása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről, a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, lakhatási integráció Komlón" projekthez kapcsolódó „Lépcsőházak felújítása" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú ajánlattételi felhívásáról, a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről, a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó szemléletformálással összefüggő feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről és az ugyanezen pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról.

Július 3.

Meghívó

Döntött a bizottság a komlói újszülött gyermekeket szimbolizáló Zsolnay kerámiából készült kalászok elhelyezését biztosító kültéri építmények megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0191 „Komlói Bányász Sport Klub futófolyosó épülete energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás, a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás és a Kerékpárút kialakítása a „Két kerékkel a Mecseken” tárgyú projekthez kapcsolódóan (KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében) lefolytatott közbeszerzési eljárás értékeléséről. 

Július 2.

Meghívó

Döntött a bizottság a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó szemléletformálással összefüggő feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű projekthez kapcsolódó „Parkosítás" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről és a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű projekthez kapcsolódó „A szállásfalui lakókörnyezet élhetőbbé tétele" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről.

Június 25.

Meghívó

Döntött a bizottság a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komló Város Önkormányzatánál” című projekthez kapcsolódó beszerzés elbírálásáról, a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, „Lakhatási integráció Komlón" projekthez kapcsolódó „A szállásfalui lakókörnyezet élhetőbbé tétele" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú ajánlattételi felhívásáról és a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, lakhatási integráció Komlón" projekthez kapcsolódó „Parkosítás" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú ajánlattételi felhívásáról.

Június 16.

Meghívó

Döntött a bizottság a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 azonosítószámú, „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés, a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0191 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub futófolyosó épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés és a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés ajánlattételi felhívásáról.

Június 12.

Meghívó

Az „Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói járásban" (ÁROP-l.A.3-2014-2014-0112) tárgyú közbeszerzési eljárás értékeléséről döntött a bizottság.

Június 11.

Meghívó

Döntött a bizottság a Kerékpárút kialakítása a „Két kerékkel a Mecseken" tárgyú projekthez kapcsolódóan (KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében) tárgyú, a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, valamint a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komló Város Önkormányzatánál” projekthez kapcsolódó beszerzésekről.

Június 3.

Meghívó

Elsőként a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása, majd a 2015. II. félévi kitüntetési javaslatok című előterjesztés szerepelt a napirenden, végül szakember letelepítésről döntött a bizottság.

Május 22.

Meghívó

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 számú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzésről született döntés.

Május 6.

Meghívó

Május 6-i ülésén a rendőrkapitányság közbiztonság helyzetéről szóló beszámolója, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése, a településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatala, Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának ingatlan adás-vétel ügye, bírósági nép ülnökök választása, közművelődési megállapodás megkötése, az állatok tartásáról, majd a köztisztasággal összefüggő feladatok ellátásáról és a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása szerepelt a bizottság előtt. Ezek után a szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodásról, Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási terve véleményezési eljárásának elfogadására vonatkozó határozatról, valamint a szociális agrárgazdálkodási-szociális földprogram megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozásról és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendelet módosításáról foglaltak állást.

Április 21.

Meghívó

Április 21-i ülésén a KBSK asztalitenisz terem padlófelújítására meghirdetett beszerzési eljárás eredményét hirdette ki a bizottság.

Április 16.

Meghívó

Rendkívüli ülésre került sor április 16-án, melyen a Komlói Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásról döntött a bizottság.

Április 9.

Meghívó

Április 9-i rendkívüli ülésén a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét hirdette ki a bizottság.

Március 26.

Meghívó

Március 26-i ülésén a vízdíjtartozásokkal kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, Komló város 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programjáról, a büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez történő ingatlan-felajánlásról és a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodásról tárgyaltak. Döntött a bizottság Komló Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról és a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásról. Állást foglaltak a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról, majd döntöttek a Dudás István atléta kitüntetése ügyében a képviselő-testület elé terjesztendő határozati javaslatról.

Március 4.

Meghívó

Március 4-i ülésén elsőként szakember letelepítése ügyében hozott döntést, majd Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetéről, az önkormányzat működésével kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról, Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzatának módosításáról és a 2014. évi költségvetési rendeletmódosító javaslatról tárgyaltak.

Február 18.

Meghívó

2015. február 18-i ülésén elsőként szakember letelepítéséről döntött a bizottság, majd a helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a 2015. évi költségvetési rendelet első fordulós előterjesztéséről, a munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet elfogadásáról tárgyaltak. Ezt követően az egyes önkormányzati rendeleteknek hatáskörök megváltozása miatt szükséges módosításáról, a települési támogatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet elfogadásáról, a települési adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletről és a fogászati ügyelet 2015. július 1-től történő ellátásáról egyeztettek. Döntött a bizottság a Komló, Mecsekjánosi-árok (hrsz.: 2822) rézsűcsúszás, valamint az újtelepi út (hrsz.: 906/45) útburkolat károsodások helyreállítása, a DDOP-4.1.2/B-13/2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó irodaszer beszerzése, valamint a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége tárgyú előterjesztésekről.

Február 5.

Meghívó

Rendkívüli ülésre került sor 2015. február 5-én, melyen a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosító számú „Lakhatási integráció Komlón" projekthez kapcsolódó irodaszer beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a „Komló Mecsekjánosi-árok (hrsz: 2822) rézsűcsúszás, valamint az újtelepi út (hrsz: 906/45) útburkolat károsodások helyreállítása" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról és a „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Komló közigazgatási területén belül (irsz:7300) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0023 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében" tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás értékelésére vonatkozó előterjesztésről döntött a bizottság.

Január 22.

Meghívó

A 2015. január 22-i rendkívüli képviselő-testületi ülést megelőzően a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen az Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztés Koncepció kidolgozása, valamint Komló város hatályos kül- és belterületi szabályozási tervének felülvizsgálatára vonatkozó határozat ügyében foglaltak állást, majd átruházott hatáskörben szakember letelepítésére szolgáló lakás bérbeadásáról döntött a bizottság.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020