napja van

Bizottsági ülések

2019.

Augusztus 23.

Meghívó

Augusztus 16.

Meghívó

Július 23

Meghívó

Július 18.

Meghívó

2019. július 18-i ülésén megtárgyalta a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodást és a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásáról szóló tájékoztatót.

Július 10.

Meghívó

2019. július 10-i ülésén megvitatta a mánfai és komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és egyéb szerződései című előterjesztést.

Június 27.

Meghívó

Június 19.

Meghívó

2019. június 19-i ülésén megtárgyalta a 2019. évi II. félévi kitüntetési javaslatokat, a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítását, az Objektum Projekt Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét – II., a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, valamint a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzétételét. Megvitatta a rendőrkapitányság beszámolóját a közbiztonság helyzetéről,     Horváth Gábor c.r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezésének véleményezését, a beszámolót a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának tevékenységéről és az alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntés meghozatalát.

Június 12.

Meghívó

Június 4.

Meghívó

Május 31.

Meghvíó

Május 30.

Meghívó

2019. május 30.-i ülésén megtárgyalta a 2018. évi zárszámadási rendelettervezetet, a     2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, Oletics Károly r. alezredes kapitányvezetői kinevezésének véleményezését, és a Gizella u. 1. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettségét.

Május 23.

Meghívó

Május 17.

Meghívó

Május 13.

Meghívó

2019. május 13-i - a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttesen tartott - rendkívüli ülésén megvitatta a BENKALA KFT. tulajdonában álló komlói 1520/27 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződéshez való hozzájárulást.

Május 7.

Meghívó

Április 30.

Meghívó

Április 24.

Meghívó

2019. április 24-i ülésén megvitatta a Bírósági ülnökök választást, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Berek utcai garázscserét, a „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2018. évi beszámolójának elfogadását és alapító okiratának módosítását, valamint a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat eredményének megállapítását. Véleményezte az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet elfogadását, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, és Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosításának elfogadását.

Április 23.

Meghívó

Április 10.

Meghívó

2019. április 10-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, Kásád Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzat, valamint Kásád Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködést.

Április 5.

Meghívó

Április 2.

Meghvíó

Március 28.

Meghívó

Március 21.

Meghívó

Március 14.

Meghívó

Március 6.

Meghívó

2019. március 6-i rendkívüli ülésén megvitatta a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatát, a 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulóját, a Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződést, valamint a 23/2016.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítását, illetve a Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítását – partnerségi véleményezés lezárását, állami főépítészi eljárás megindítását.

Február 28.

Meghívó

Február 20.

Meghívó

2019. február 20-i ülésén megtárgyalta a 2019. évi költségvetési rendelet I. fordulóját, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását.

Február 14.

Meghívó

2019. február 14-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.

Február 8.

Meghívó

Február 1.

Meghívó

Január 30.

Meghívó

Január 23.

Meghívó

Január 21.

Meghívó

2019. január 21- i - a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott - rendkívüli ülésén megvitatta az Uszodáért Alapítvány kuratóriumi tagjainak választását és alapító okiratának módosítását, és a Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelését.

Január 9.

Meghívó

2018.

December 21.

Meghívó

December 18.

Meghívó

December 11.

Meghívó

December 6.

Meghívó

December 1.

Meghívó

November 28.

Meghívó

2018. november 28-i ülésén megtárgyalta a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a DDKK konzorciumi megállapodást (TOP-3.1.1-16 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”), az étkezési normákkal kapcsolatos döntések meghozatalát, és a települési támogatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, a Sportrendelet elfogadását, illetve a Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet elfogadását, valamint döntést a pályázat kiírásáról. Véleményezte a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a Mecsekfalu és Kisbattyán közterületjelleg meghatározását, közterület név változását, és a piac működéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását. Zárt ülésén állást foglalt a 2019. évi I. félévi kitűntetési javaslatokkal kapcsolatban, a követelés elengedéséről, a Komló 2552 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről, és a Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás módosításáról a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan, valamint a Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvételéről 2.

November 23.

Meghívó

November 16.

Meghívó

November 12.

Meghívó

2018. november 12-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tevékenységi körének bővítését, valamint a napelemes bérleti szerződés módosítását.

November 8.

Meghívó

November 5.

Meghívó

Október 24.

Meghívó

Október 19.

Meghívó

Október 17.

Meghívó

Október 9.

Meghívó

2018. október 9-i, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottsággal, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén véleményezte a Komló Sport Kft. visszatérítendő támogatás iránti kérelmét, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának módosítását.

Szeptember 26. 

Meghívó

2018. szeptember 26-i zárt ülésén véleményezte a Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodást, a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan. Állást foglalt a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslattal kapcsolatban.

Szeptember 20.

Meghívó

Szeptember 19.

Meghívó

2018. szeptember 19-i, a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a „Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötéséről” című előterjesztést, a helyi népszavazások elrendelését, a villamos energia beszerzést, illetve a Beregszászi járásba történő kiküldetést.

Szeptember 12.

Meghívó

Szeptember 5.

Meghívó

Augusztus 29.

Meghívó

2018. augusztus 29- i ülésén megtárgyalta a képviselő- testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását, a Komló Város Önkormányzata és Mánfa Község Önkormányzata közötti területcsere kezdeményezését, a budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadását (IV.), valamint az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló 8/2018. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítását és a Komló Város Kiemelt beruházásként kezelt – Határúti gazdasági terület és a Szilvási tömb – fejlesztési területeket érintő településrendezési tervi illetve a helyi építési szabályzat módosításának elfogadását.

Augusztus 23.

Meghívó

Augusztus 22.

Meghívó

Augusztus 8.

Meghívó

Augusztus 3.

Meghívó

Július 26.

Meghívó

Július 18.

Meghívó

2018. július 18-i ülésén megvitatta a kiemelt fejlesztési területté nyilvánított - Szilvási iskola tömbje és a Határúti gazdasági terület - területekkel kapcsolatos településrendezési tervmódosítás partnerségi véleményezésének lezárását és a tárgyalásos eljárás megindítását, illetve a Komló város településrendezési tervének 2018. évi 1. számú módosítását – településfejlesztési döntés kiegészítését, a tervezés elindítását.

Július 11.

Meghívó

Július 4.

Meghívó

Június 20.

Meghívó

2018. június 20.-i ülésén megvitatta a  2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostan hallgatók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását, a Budafai meddőhányó csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos megállapodást, a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítását, a szociális ellátási szerződés kötését az „Összefogás” Közhasznú Alapítvánnyal, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységének beszámolóját, valamint a „Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projekt beszámolóját. Zárt ülésén véleményezte a 2018. évi II. félévi kitüntetési javaslatot.

Június 1.

Meghívó

Május 30.

Meghívó

2018. május 30.-i ülésén megvitatta a Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés módosítását, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, a Rendőrkapitányság beszámolóját a közbiztonság helyzetéről, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását, valamint a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet elfogadását, a 2017. évi zárszámadási rendelettervezetet, a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, és a helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Véleményezte a Malompart dűlőhöz közterület csatolását, a tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” új területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását – településfejlesztési döntés, és a kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz.: 3798/2) kapcsolatos előkészítő döntések meghozatalát. Zárt ülésén megtárgyalta a Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat eredményének megállapítását.

Május 16.

Meghívó

Május 09.

Meghívó

Április 27.

Meghívó

Április 25.

Meghívó

2018. április 25.-i ülésén megvitatta a 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet közgyűlési határozatának jóváhagyását, a Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadását III., a jövedelemhatárok felülvizsgálatát egyes szociális jellegű önkormányzati rendeletekben, valamint az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet elfogadását. Állást foglalt a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban, illetve a tervezett Határúti infrastruktúra fejlesztés 1545/19 hrsz.-ú területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról – településfejlesztési döntés. Zárt ülésen megtárgyalta a 2018. évi I. félévi kiegészítő kitűntetési javaslatot.

Április 11.

Meghívó

Április 05.

Meghívó

Április 04.

Meghívó

Március 22.

Meghívó

2018. március 22.-i rendkívüli, zárt ülésén megtárgyalta a bérleti szerződés módosítása, együttműködési megállapodás megszüntetése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft-vel.

Március 14.

Meghívó

Március 5.

Meghívó

2018. március 5.-i ülésén megvitatta a Közbeszerzési Szabályzat módosítását, a 2018. évi költségvetési rendelet II. fordulóját, a 2017. évi költségvetési rendeletmódosító javaslatot, az 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítését, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba helyettesítő képviselő delegálását, és Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1.számú módosítását – településfejlesztési döntés.

Február 21.

Meghívó

2018. február 21-i ülésén megvitatta a helyi választópolgárok közössége önkormányzáshoz való jogának fenntartása című előterjesztést, a 2018. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalását, a települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, valamint a „Védjük meg településeinket, védjük meg Magyarországot” című előterjesztést. Véleményezte az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének megválasztását, a szavazatszámláló bizottsági tagok választását. Megtárgyalta a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítését, és ezzel kapcsolatban előterjeszt nyújtott be a képviselő-testülethez.

Február 7.

Meghívó

Február 2.

Meghívó

Január 30.

Meghívó

2018. január 30-i ülésén megtárgyalta a Komló 3818 hrsz.-ú ingatlan részlet ingyenes állami tulajdonba adását kézilabda munkacsarnok létesítése céljából.

Január 24.

Meghívó

Január 11.

Meghívó

2018. január 11-i rendkívüli ülésén, állást foglalt a Komló Város Kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területeket érintő településrendezési tervi, illetve a helyi építési szabályzat módosításának elfogadásáról.

2017.

December 13.

Meghívó

December 6.

Meghívó

November 29.

Meghívó

2017. november 29-i ülésén véleményezte az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását, a Komlói Szociális Bolt átadásáról a Városgondnokságtól a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezetnek, a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet működéséről szóló beszámolót, a 2017.évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések módosítását, a közművesítési hozzájárulásról szóló 1/2017.(II.2.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának és Ügyrendjének módosítását és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását. Állást foglalt, a Sikonda – Magyarszék – Mecsekpölöske - Komló kerékpárút átadása-átvételével kapcsolatban Magyarszék, Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok részére, a kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2003.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról, az étkezési normával kapcsolatos döntések meghozataláról és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosításáról. Megtárgyalta a Flóra u.2. szám alatti 1976/104 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez való hozzájárulást, a kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területekkel kapcsolatos településrendezési tervi, illetve a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi véleményezés lezárását, tárgyalásos eljárás megindítását, valamint az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a közterületjellegek meghatározását, illetve a helyi adórendelet módosítását a törvényi változások miatt. Végül zárt ülésén megvitatta a 2018. évi I. félévi kitűntetési javaslatokat és a Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvételét.

November 22.

Meghívó

November 17.

Meghívó

November 9.

Meghívó

Október 25.

Meghívó

2017. október 25.-i ülésén megtárgyalta a 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója c. pályázat megvalósítása során ingatlan adásvételét és ingatlan bérletet., a Komló Város egyes reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményeiről és az ezekhez kapcsolódó településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadását, illetve a 023/4 és a 023/13 hrsz.-ú ingatlanok övezeti besorolás módosításának kezdeményezését, a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról – településfejlesztési döntéséről, valamint a tervezett „Kézilabda Munkacsarnokkal” kapcsolatos előkészítő döntések meghozatalát és megvitatta a TOP-4.2.1-15/BA1-2016-004 számú Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése pályázat keretében szükséges nyilatkozattételt az energiahatékonyságot  érintő fejlesztésekről.

Október 11.

Meghívó

Október 4.

Meghívó

Szeptember 27.

Meghívó

2017. szeptember 27-i ülésén megvitatta együttműködési megállapodás kötését az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel, a bányászati eszközök adásvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményhirdetését és a szerződéskötést, valamint megtárgyalta a 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a Komlói Napok és Bányásznap 2017. évi rendezvényeiről szóló beszámolót. Állást foglalt a Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatban, valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról, végül megtárgyalta előzetes döntését a Komló Város Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint településképi rendeletének megalkotását.

Szeptember 21.

Meghívó

Szeptember 20.

Meghívó

Szeptember 13.

Meghívó

Augusztus 29.

Meghívó

Augusztus 25.

Meghívó

Augusztus 24.

Meghívó

2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésén – a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együtt - megtárgyalta a Komló külterület 0289 hrsz.-ú ingatlan hasznosítását, illetve a 0289 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan övezeti besorolás módosításának kezdeményezését, a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását - településfejlesztési döntés. Ezt követően állást foglalt a Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetéséről.

Augusztus 21.

Meghívó

Augusztus 14.

Meghívó

Július 27.

Meghívó

Július 20.

Meghívó

Július 17.

Meghívó

Július 13.

Meghívó

2017. július 13-i ülésén megvitatta a Bányászati eszközök adásvételét és a tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását – településfejlesztési döntés.

Július 11.

Meghívó

Július 7.

Meghívó

Július 5.

Meghívó

Június 28.

Meghívó

2017. június 28-i rendkívüli ülésén véleményezte a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512 hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó versenytárgyalás lefolytatását, a Közszolgáltatási szerződés kötése a Dél - Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű társasággal, valamint a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló rendelet elfogadását, a Caadex Kft. ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződést, illetve a Komló, Május 1. utca 15.sz. alatti ingatlan Pécsi Tankerületi Központ részére történő vagyonkezelésbe adáshoz kapcsolódó megállapodások megkötését, a Képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását, valamint állást foglalt Előzetes döntés Mánfa Község Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről és a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolóról. Zárt ülésen megtárgyalta a 2017. évi II. félévi kitűntetési javaslatokat és a Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés jóváhagyását.

Június 23.

Meghívó

Június 22.

Meghívó

Június 14.

Meghívó

2017. június 14-i - Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal közösen tartott - rendkívüli ülésén véleményezte a Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket.

Június 9.

Meghívó

Június 7.

Meghívó

Június 2.

Meghívó

Május 24.

Meghívó

2017. május 24-i ülésen véleményezte a Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményét, a használati jogot alapító szerződés megkötését a Komlói Római Katolikus Plébániával, a 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, valamint a 2016. évi zárszámadási rendelettervezetet, továbbá a Dél–dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyását. Megtárgyalta az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, illetve az anyakönyvezetői többletszolgáltatásokról szóló új önkormányzati rendelet elfogadását, végül az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Május 18.

Meghívó

2017. május 18-i rendkívüli ülésén véleményezte a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálását, a Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadásáról szóló előterjesztést.

Május 3.

Meghívó

Április 26.

Meghívó

2017. április 26-i ülésén véleményezte a Komló 3867/1 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű vagyonelem térítésmentes átvételét a Magyar Államtól, a megállapodást Komló Város és kistérségi víziközműrendszerek ellátásáért felelős önkormányzatainak képviseletéről, a Komlói Fűtőerőmű Zrt-vel megkötendő távhő közszolgáltatási szerződést, a rendőrkapitányság beszámolóját a közbiztonság helyzetéről, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentését. Ezt követően tárgyalta a megállapodást Mánfa Község Önkormányzatával településrendezési költségek megtérítésének tárgyában, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását, és a közbeszerzési szabályzat módosítását. Állást foglalt       Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosításának elfogadása, az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, továbbá a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele tárgyában. Zárt ülésen az üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói Városgazdálkodási Zrt-vel, illetve az együttműködési megállapodás és bérleti szerződés kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft-vel című napirendek szerepeltek.

Április 19.

Meghívó

Április 5.

Meghívó

Április 4.

Meghívó

2017. április 4-i ülésén véleményezte az ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 11/2017. (II. 2) számú határozat módosítását.

Március 28.

Meghívó

Március 21.

Meghívó

Március 8.

Meghívó

2017. március 8-i ülésén véleményezte Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét, a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a piaci működésről szóló új önkormányzati rendelet elfogadását, valamint az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Ezt követően tárgyalta az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását és Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosításával kapcsolatban a partnerségi véleményezés lezárását, illetve az Állami főépítészi eljárás megindítását.

Február 22.

Meghívó

2017. február 22-i ülésén véleményezte a 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalását, a települési támogatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítésről szóló rendelet módosítását. Zárt ülésen tárgya a GEMES GmbH Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-ben lévő részvényeinek megvásárlása tárgyú előterjesztést.

Február 15.

Meghívó

Február 1.

Meghívó

2017. február 1-jei ülésén véleményezte a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítását, a szennyvízberuházás megvalósítását és a közművelési hozzájárulásról szóló rendelet elfogadását, és az ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16 pályázat benyújtását. Ezt követően tárgyalta az alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatalát, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását, és a Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntést. Zárt ülésen napirendként szerepelt Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása.

Január 18.

Meghívó

2016

December 14.

Meghívó

2016. december 14-i ülésén véleményezte a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatot, a Komlói Szociális Szövetkezet alapítását és támogatását, a Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan, valamint         Komló Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átadásához kapcsolódó megállapodások megkötését. Ezt követően a Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyásával, az új etikai kódex elfogadásával, és a helyi adórendelet törvényi változások miatti módosításával kapcsolatban foglalt állást. Tárgyalta továbbá a települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, valamint a Komló Város helyi építési szabályzata 2016. évi 2. számú módosításának elfogadását. Az ülésen döntött a 2017. évi I. félévi kitüntetési javaslatokról.

November 23.

Meghívó

November 16.

Meghívó

Október 27.

Meghívó

2016. október 27-én Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői (gazdasági vezető) álláshelyére pályázat kiírása és a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti ellátás átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása ügyében foglaltak állást, majd szakember letelepítésről döntöttek.

Szeptember 21.

Meghívó

2016. szeptember 21-én tartott ülésén (zárt ülésen) a Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlásáról foglaltak állást, majd nyilvános ülés keretében tárgyalták a 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat, a kegyeli gondoskodásról szóló 12/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása, az egyes elavult szabályozást tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása, a hirdetményi értesítésről és kézbesítésről szóló 35/2005. (XII.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és a Komlóért Egyesület alapszabályának módosítása tárgyú előterjesztéseket, majd döntöttek az irodavezetői hatáskörben lefolytatott beszerzésekkel kapcsolatban.

Szeptember 14.

Meghívó

Szeptember 14-i rendkívüli ülésén döntött a bizottság a Komló város területén közvilágítási hálózat bővítése tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapításáról és a Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról.

Augusztus 24.

Meghívó

Augusztus 24-én a Komló 1545/15 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából, Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítése tárgyú előterjesztéseket tárgyalták, majd döntöttek Komló város területén a közvilágítási hálózat bővítése, a Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz-ú patakon közlekedési műtárgy építése, a TOP-2.1.1-15 kódszámú pályázathoz kötődő megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése és a komlói KRESZ Park területén térkamera rendszer telepítése tárgyú határozati javaslatokról.

Július 13.

Meghívó

Július 13-án Komló város helyi építési szabályzata 2016. évi 1. sz. módosításának elfogadása és Komló Város településrendezési terveinek 2016. évi 2. sz. módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítése kérdésében foglaltak állást, majd döntöttek a TOP-2.1.-15 pályázathoz kötődő beszerzési eljárás és a térkamera-rendszer telepítése tárgyú beszerzési eljárás megindításáról, valamint a vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kéményfelújítása beszerzési eljárás eredményhirdetéséről.

Június 22.

Meghívó

Június 22-i zárt ülésén a Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlások, a 2016. évi II. félévi kitüntetési javaslatok, majd ezt követően a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának tevékenységéről szóló beszámoló, az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, valamint Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 1. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása kérdésében foglalt állást a bizottság. Döntés született önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása, Komló város területén közvilágítási hálózat bővítése, a Komló, körtvélyesi iparterületek közművesítésének engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a 2016. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása, valamint a Komló, Szilvás városrészi és buszpályaudvari térkamera rendszer bővítése ügyében.

Június 8.

Meghívó

2016. június 8-i rendkívüli ülésén szakember-letelepítésről, valamint a Komló, Szilvási városrészi és a Buszpályaudvari térkamera rendszer telepítésére vonatkozó ajánlattételi felhívások jóváhagyásáról döntött a bizottság.

Május 25.

Meghívó

2016. május 25-i ülésén a Baranya Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslata, a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartó jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötése, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása, a DPG 13 Kft. munkahelyteremtés támogatás kérelme, a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása és a Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés tárgyú előterjesztésekről foglalt állást a bizottság. Döntöttek a Komló Város Önkormányzat belterületi közúthálózat felújításával kapcsolatos előterjesztésről és Komló város területén a közvilágítás bővítésének ajánlattételi felhívásáról.

Május 4.

Meghívó

2016. május 4-i ülésén a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, az allergiát okozó gyomnövények visszaszorításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, az elektronikus aláírás használatáról szóló 3/2006. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, az elektronikus ügyintézésről szóló 28/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, majd közterület elnevezése szerepelt napirenden. Ezt követően a közvilágítási hálózat bővítésével kapcsolatos beszerzés, a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzése és Komló város területén közúthálózat felújítása ügyében hozott döntést a bizottság.

Április 13.

Meghívó

Az április 13-i ülésen a rendőrkapitányság közbiztonság helyzetéről szóló beszámolója, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése, a közétkeztetési feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása, az „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” Együttműködési Nyilatkozat aláírása, majd a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása szerepelt a bizottság napirendjén. Állást foglaltak a Beregszászi Járás és a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás között kötendő együttműködési megállapodásról, majd döntött a bizottság a települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról és a Komló Szilvási városrészben és buszmegállókban térkamera rendszer telepítése tárgyú beszerzési eljárásról.

Március 30.

Meghívó

Március 30-i rendkívüli ülésén a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása az orvosi ügyelethez történő csatlakozások miatt, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó szerződésének módosítása, az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság.

Március 2.

Meghívó

Március 2-án Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről, a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról, az Uszodáért Alapítvány alapító okiratának módosításáról, a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződésekről, majd a lakáscélú támogatásokról szóló új önkormányzati rendelet elfogadásáról foglalt állást a bizottság.

Február 17.

Meghívó

2016. február 17-én tartotta ülését a bizottság, melyen a BARANYAI SBAU Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme, a betelepítési kvótával szembeni kiállás, a Damjanich u. 25. sz. alatti ingatlan térítésmentes átvétele a Magyar Államtól, a közbeszerzési és beszerzési szabályzat módosítása, a települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása szerepelt a napirenden. Elfogadásra javasolta a bizottság a képviselő-testületnek a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést, majd a 2016. évi költségvetési rendelet I. fordulós anyagáról és a Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosításáról tárgyaltak.

Február 9.

Meghívó

2016. február 9-én rendkívüli ülésen szakember-letelepítésről döntött a bizottság.

2015

December 10.

Meghívó

2015. december 10-i rendkívüli ülésén a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének „A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1/C/13-2013-0027 sz. pályázat ÁFA finanszírozására vonatkozó kezességvállalásról” szóló 161/2015. (XI.26.) sz. határozatának módosítása tárgyú előterjesztésről foglalt állást a bizottság.

December 9.

Meghívó

2015. december 9-én tartotta ülését a bizottság, melyen a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés, az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása, a helyi adórendeletnek a nyújtott iparűzési adómentességek csekély összegű támogatásként történő elszámolása céljából történő módosítása, Komló város helyi építési szabályzata 2015. évi módosításának elfogadása, Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének, továbbá Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása, valamint a 2016. I. félévi kitüntetési javaslatok megtárgyalása szerepelt napirenden.

November 26.

Meghívó

2015. november 26-i rendkívüli ülésén a bizottság állást foglalt a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban.

November 4.

Meghívó

2015. november 4-i ülésén Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2015. évi módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása, Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetőjének (gazdasági vezetőjének) megbízása, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet módosítása, a Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés, valamint a helyi adórendelet módosítása további adómentességek céljából tárgyú előterjesztéseket véleményezte a bizottság.

Október 16.

Meghívó

Október 16-án a Komló Város területén a Patak utcában közvilágítási hálózat bővítéséhez kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárás eredményének megállapításáról döntött a bizottság.

Október 5.

Meghívó

Október 5-én a Balatonlelle, Vasúti sétány 24. sz. alatti üdülő felújítása tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetése, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „KÖOK Nagy László Szakközépiskola épületenergetikai fejlesztése" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti, tájékoztatás és záró audit feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékelése és a Patak utcában közvilágítási hálózat bővítéséhez kapcsolódó ajánlattételi felhívás tárgyában döntött a bizottság.

Szeptember 30.

Meghívó

Szeptember 30-án az önkormányzati tulajdonú hivatali épületre vonatkozó üzemeltetési megállapodás módosítása, az Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet és Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása, a kárpátaljai Nagyborzsova község és Komló Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás és a településrészi önkormányzatok megválasztása szerepelt napirenden. Ezt követően döntés született a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „KÖOK Nagy László Szakközépiskola épületenergetikai fejlesztése" megnevezésű pályázat ajánlattételi felhívásáról.

Szeptember 24.

Meghívó

Szeptember 24-i rendkívüli ülésén a Balatonlelle, Vasúti sétány 24. sz. alatti üdülő felújítása tárgyú beszerzési eljárás és a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásának eredményhirdetése ügyében döntött a bizottság.

Szeptember 21.

Meghívó

Szeptember 21-i rendkívüli ülésén a „KBSK tornacsarnok tetőfelújítása” tárgyú feltételes beszerzési eljárás értékeléséről és a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásának ajánlattételi felhívásáról döntött a bizottság.

Szeptember 15.

Meghívó

Szeptember 15-én döntés született a „Vállalkozási szerződés keretében Komló Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kéményfelújítása” tárgyú beszerzési eljárás, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 azonosítószámú, „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás és a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről, a Vájáriskola utcát a Pécsi úttal összekötő lépcsősor közvilágításához kapcsolódó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről és a Vállalkozási szerződés keretében Komlói Bányász Sport Klub tornacsarnok tetőfelújításához kapcsolódó ajánlattételi felhívásról.

Szeptember 10.

Meghívó

A szeptember 10-i rendkívüli ülésen a a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 azonosítószámú, „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásának és a KEOP-5.5.0/B-12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásának ajánlattételi felhívásáról döntöttek.

Szeptember 9.

Meghívó

Szeptember 9-én a Pécsi Tudományegyetemmel kötendő együttműködési megállapodás, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása, valamint a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása szerepelt napirenden. Ezt követően önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása és közvilágítás bővítése ügyében döntött a bizottság.

Augusztus 25.

Meghívó

Augusztus 25-i rendkívüli ülésén önkormányzati lakások szakemberek letelepítése céljából történő bérbeadásáról döntött a bizottság.

Július 24.

Meghívó

Döntött a bizottság a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről.

Július 17.

Meghívó

Döntött a bizottság a „Kerékpárút kialakítása a KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében a 66.sz. főút és Komló belváros között" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás értékelése tárgyában hozott határozat visszavonásáról, a „Kerékpárút kialakítása a KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében a 66.sz. főút és Komló belváros között" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás és a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű projekthez kapcsolódó „Lépcsőházak felújítása" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről, valamint a „Komlói újszülött gyermekeket szimbolizáló Zsolnay kerámiából készült kalászok elhelyezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetéséről.

Július 10.

Meghívó

Döntött a bizottság a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert pályázathoz kapcsolódó mobilalkalmazás létrehozása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről, a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, lakhatási integráció Komlón" projekthez kapcsolódó „Lépcsőházak felújítása" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú ajánlattételi felhívásáról, a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről, a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó szemléletformálással összefüggő feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről és az ugyanezen pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról.

Július 3.

Meghívó

Döntött a bizottság a komlói újszülött gyermekeket szimbolizáló Zsolnay kerámiából készült kalászok elhelyezését biztosító kültéri építmények megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0191 „Komlói Bányász Sport Klub futófolyosó épülete energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás, a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás és a Kerékpárút kialakítása a „Két kerékkel a Mecseken” tárgyú projekthez kapcsolódóan (KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében) lefolytatott közbeszerzési eljárás értékeléséről. 

Július 2.

Meghívó

Döntött a bizottság a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a „Kerékpárút kialakítása a 66.sz. főút és Komló belváros között" megnevezésű pályázathoz kapcsolódó szemléletformálással összefüggő feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű projekthez kapcsolódó „Parkosítás" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről és a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón" megnevezésű projekthez kapcsolódó „A szállásfalui lakókörnyezet élhetőbbé tétele" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú beszerzési eljárás értékeléséről.

Június 25.

Meghívó

Döntött a bizottság a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komló Város Önkormányzatánál” című projekthez kapcsolódó beszerzés elbírálásáról, a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz kapcsolódó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, „Lakhatási integráció Komlón" projekthez kapcsolódó „A szállásfalui lakókörnyezet élhetőbbé tétele" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú ajánlattételi felhívásáról és a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosítószámú, lakhatási integráció Komlón" projekthez kapcsolódó „Parkosítás" című projektelem anyag költségének beszerzése tárgyú ajánlattételi felhívásáról.

Június 16.

Meghívó

Döntött a bizottság a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0356 azonosítószámú, „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés, a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0191 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub futófolyosó épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés és a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0179 azonosítószámú, „Komlói Bányász Sport Klub tornaterem épülete energetikai fejlesztése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés ajánlattételi felhívásáról.

Június 12.

Meghívó

Az „Esélyteremtő együttműködések kialakítása a Komlói járásban" (ÁROP-l.A.3-2014-2014-0112) tárgyú közbeszerzési eljárás értékeléséről döntött a bizottság.

Június 11.

Meghívó

Döntött a bizottság a Kerékpárút kialakítása a „Két kerékkel a Mecseken" tárgyú projekthez kapcsolódóan (KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázati konstrukció keretében) tárgyú, a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, valamint a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0124 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Komló Város Önkormányzatánál” projekthez kapcsolódó beszerzésekről.

Június 3.

Meghívó

Elsőként a települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása, majd a 2015. II. félévi kitüntetési javaslatok című előterjesztés szerepelt a napirenden, végül szakember letelepítésről döntött a bizottság.

Május 22.

Meghívó

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112 számú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzésről született döntés.

Május 6.

Meghívó

Május 6-i ülésén a rendőrkapitányság közbiztonság helyzetéről szóló beszámolója, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése, a településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatala, Komló Város Önkormányzat Városgondnokságának ingatlan adás-vétel ügye, bírósági nép ülnökök választása, közművelődési megállapodás megkötése, az állatok tartásáról, majd a köztisztasággal összefüggő feladatok ellátásáról és a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása szerepelt a bizottság előtt. Ezek után a szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodásról, Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási terve véleményezési eljárásának elfogadására vonatkozó határozatról, valamint a szociális agrárgazdálkodási-szociális földprogram megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozásról és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendelet módosításáról foglaltak állást.

Április 21.

Meghívó

Április 21-i ülésén a KBSK asztalitenisz terem padlófelújítására meghirdetett beszerzési eljárás eredményét hirdette ki a bizottság.

Április 16.

Meghívó

Rendkívüli ülésre került sor április 16-án, melyen a Komlói Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásról döntött a bizottság.

Április 9.

Meghívó

Április 9-i rendkívüli ülésén a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét hirdette ki a bizottság.

Március 26.

Meghívó

Március 26-i ülésén a vízdíjtartozásokkal kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, Komló város 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programjáról, a büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez történő ingatlan-felajánlásról és a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodásról tárgyaltak. Döntött a bizottság Komló Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról és a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárásról. Állást foglaltak a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról, majd döntöttek a Dudás István atléta kitüntetése ügyében a képviselő-testület elé terjesztendő határozati javaslatról.

Március 4.

Meghívó

Március 4-i ülésén elsőként szakember letelepítése ügyében hozott döntést, majd Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetéről, az önkormányzat működésével kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról, Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzatának módosításáról és a 2014. évi költségvetési rendeletmódosító javaslatról tárgyaltak.

Február 18.

Meghívó

2015. február 18-i ülésén elsőként szakember letelepítéséről döntött a bizottság, majd a helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a 2015. évi költségvetési rendelet első fordulós előterjesztéséről, a munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet elfogadásáról tárgyaltak. Ezt követően az egyes önkormányzati rendeleteknek hatáskörök megváltozása miatt szükséges módosításáról, a települési támogatásról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet elfogadásáról, a települési adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletről és a fogászati ügyelet 2015. július 1-től történő ellátásáról egyeztettek. Döntött a bizottság a Komló, Mecsekjánosi-árok (hrsz.: 2822) rézsűcsúszás, valamint az újtelepi út (hrsz.: 906/45) útburkolat károsodások helyreállítása, a DDOP-4.1.2/B-13/2014-0003 „Lakhatási integráció Komlón” megnevezésű projekthez kapcsolódó irodaszer beszerzése, valamint a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége tárgyú előterjesztésekről.

Február 5.

Meghívó

Rendkívüli ülésre került sor 2015. február 5-én, melyen a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 azonosító számú „Lakhatási integráció Komlón" projekthez kapcsolódó irodaszer beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról, a „Komló Mecsekjánosi-árok (hrsz: 2822) rézsűcsúszás, valamint az újtelepi út (hrsz: 906/45) útburkolat károsodások helyreállítása" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról és a „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Komló közigazgatási területén belül (irsz:7300) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0023 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében" tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás értékelésére vonatkozó előterjesztésről döntött a bizottság.

Január 22.

Meghívó

A 2015. január 22-i rendkívüli képviselő-testületi ülést megelőzően a Gazdasági és településfejlesztési bizottsággal együttes ülésen az Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztés Koncepció kidolgozása, valamint Komló város hatályos kül- és belterületi szabályozási tervének felülvizsgálatára vonatkozó határozat ügyében foglaltak állást, majd átruházott hatáskörben szakember letelepítésére szolgáló lakás bérbeadásáról döntött a bizottság.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020