napja van

Neckartenzlingen

 

A partnertelepülés neve: Neckartenzlingen
Ország/Tartomány: Németország/Baden - Württemberg
Kapcsolat kezdete: 1989 
Írásos megállapodás: 1992 testvérvárosi szerződés
Az együttműködés területei: kulturális, oktatási 

 

Az együttműködés fontosabb eseményei:

kulturális csoportok bemutatkozása a testvérvárosban
városi delegációk kölcsönös látogatása
neckartenzingeni turistacsoportok látogatásai
városi ünnepeken való részvétel (Komlói Napok, Neckartenzlingeni Falunap)
tanulócsoportok cseréje


Földrajzi helyzete:

Neckartenzlingen faluközpontja a Neckar és az Erms folyók torkolatánál fekszik, egy viszonylag keskeny völgyben.
Ezért földrajzi helyzete évszázadokon át gátolta a település fejlődését. Csak az utóbbi évtizedekben kezdődött el az építkezés a falu észak-nyugati részén a dombhátakon.
Neckartenzlingen a Stuttgart-Reutlingen és Wendlingen-Tübingen utak találkozásai, a stuttgarti repülőtértől, és kb. 20 km-re észak-keletre Tübingen egyetemi várostól. Politikailag Esselingenhez, gazdaságilag Stuttgart nagy gazdasági egységéhez tartozik a település.


Történelme:

A település első nyomai Krisztus előtt kb. 2300-ból származnak. Ebben az időszakban a csiszolt kőkorszakbeli parasztok vonultak át a Neckar völgyön. A korai vaskorszak / 400-800 id./ itt élő lakóira utal a még ma is látható 18 sírdomborulat. Krisztus előtt 400 évvel e vidéket kelták lakták. Az első évszázadunkban a rómaiak birtokolták a területet. Bizonyítékul szolgál egy szakasz országút, amely még ma is látható. Az V. században telepedtek végül az allemánok ezen a vidéken. Neckartenzlingen eredete erre az időszakra tehető. Az első írásos okirat 1061-1091 közötti időből származik. A hirsau-i kolostor ajándékozási oklevele 6 alkalommal említi "Tunzlingen" település nevét. Ezért ünnepelték 1972-ben Neckartenzlingen alapításának a 900. évfordulóját.

A legrégebbi épületek a XVI. századból származnak. "Neckartenzlingen régen és ma" című kiadvány sok értékes útmutatást tartalmaz Neckartenzlingen helytörténetéről.

Fejlődése:

A századfordulóig Neckartenzlingen lakossága 1000 fő alatt volt. Drasztikusan csökkentette a lakosság számát a háború, a pestis járvány, a kivándorlás, kitelepülés is.

Csak az iparosodás fejlődésével - ami 1880-ra tehető - kezdődött el a lakosság számának a növekedése. Az itt élők munkalehetőséget találtak főleg a textiliparban, így a kivándorlási kényszer ( pl: Amerikába) enyhült.

A két világháború is nagy áldozatokat követelt, 1946-ban Neckartenzlingennek 2240 lakosa volt. A II. világháború utáni fellendülés, az ipari fejlődés meggyorsulása, a lakóterületek kialakulásával ismét rendszeresen gyarapodott a lakosság száma, amely a mai napig 6200 főt éri el.

1973-ban Neckartenzlingen közigazgatási központ lett. Körzetéhez tartozó községek Altdorf, Altenriet, Bemflingen, Neckartailfingen, Schlaitdorf. Így a közigazgatási területen jelenleg kb. 17 ezer lakos él.


Település fejlődése:

Az építkezés, a település fejlődése a Neckar és az Erms völgyében a folyók torkolatára korlátozódott. Csak ebben az évszázadban kezdődött el a Neckar folyó bal partján az építkezés. Az Erms völgy magaslatainak a beépítése az utóbbi 40 évben történt. Majd minden hivatalos épület Neckartenzlingen központjában található, tehát a völgybe épült. Az utóbbi 5 évben állami segítséggel megváltozott a régi központ képe.

A központ korszerűsítésen ment át, lebontottak és újjáépítettek néhány épületet. A cél az volt, hogy a hagyományos építkezési jelleget megtartsák, de az új építkezések a korszerűség jegyeit viseljék.

Környezete:
 
A neckartenzlingeni üzemek már régóta kötelesek betartani a környezetvédelmi előírásokat. Településeiken elterjedtek a gázfűtések és felépült egy kémiai szennyvíztisztító berendezéssel. Azóta többször került felújításra, így megfelel a legújabb technikai követelményeknek. Korszerűsítése néhány év múlva ismét esedékes lesz. A szennyvíz tisztasága eléri a 97 %-ot.

Területükön vadon fejlődő, növő fás és bokros területek gondozására igen nagy figyelmet fordítanak és védelmet biztosítanak. A Neckar folyó egy szakadéka évek óta természetvédelmi terület. Ott nőnek pl. ritka orhidea fajták.

Az Erms és Neckar folyó partján csak a települések mentén épültek meg az árvízvédelmi gátak, egyébként a folyóknak természetes partja van.

Neckartenzlingen első ipartelepítése 1980-as évekre tehető. Kihasználva az Erms és a Neckar folyók vizeinek erejét textilüzemek épültek fel. A textilipar leépítése a 60-as években először a Gminder üzemet, majd a Melchior üzemet tette életképtelenné. A Gminder üzemet 1965-ben Robert Bosch Kft-je vette át. Itt különböző alkatrészeket gyártottak gáztűzhelyekhez és vezérlésekhez. 1991-ben a Bosch cég feladta a gyárrészleget , a termelést leállította.

1980-as évek elején szanálták a Melchior üzemet. Az épületet a község vette át, a gépeket kiszerelte belőle. Egy épületrészből épült meg a mai kultúrcsarnok.
1953-ban rakták le a Hirschmann rádiótechnikai üzem alapkövét. A cég rádió és televízió antennákat, vezetékeket gyárt. Leányvállalatai vannak Rankweilban/Ausztriában/ és Békéscsabán/Magyarországon.

A Neckar völgyben található kis és középipar. Nevezetesen járműipar, épületgépipar, fémfeldolgozás, üvegipar, közlekedési üzemek, egészségügyi intézmények, elektronikai ipar, kézműipar, autóalkatrész gyártó ipar, stb...

A település központjában található fontos kereskedelmi egységek és szolgáltatások is. A település mellett ruházati bevásárló központ ( Adler cég ) található. Sokan ingáznak Neckartenzlingenbe, de sok a neckartenzlingeni Nürtingenbe vagy Stuttgartba.

Kulturális élete:

A Melchior kultúrcsarnok 1988-ban épült. Nagy termeivel, gazdag technikai felszerelésével kiváló lehetőségeket nyújt sokoldalú kulturális igények kielégítésére. Szervezetek és egyesületek rendezvényein túl a Neckartenzlingeni kultúrkör hangversenyeket, színházi előadásokat, könnyűzenei programokat szervez. A sportkedvelők számára nagy sportcsarnok áll rendelkezésre. Nem csak kézilabdára, kosárlabdára és röplabdára használják a termet, hanem iskolai testnevelésre is, ekkor 3 részre osztják. A sportcsarnok mellett egy tornaterem egy oktató medencével áll rendelkezésre az iskolai és szabadidősport kedvelőinek.

Egy magánvállalkozó az iskolaközpont mellett egy teniszcsarnokot épített, 5 pályával. Hosszú évek hagyományával rendelkezik a Neckartenzlingeni Lövész Egyesület.

Múzeuma:

Melchior kultúrcsarnok földszintjén kő- és cseppkőgyűjtemény található. Az anyagot a Koch család ajándékozta a városnak. Több ezer darabot tartalmazó gyűjteményről van szó. Ez kincsesbánya a kő- és cseppkőélezők számára.

Komló-Neckartenzlingen együttműködésének fejlődése, a kapcsolat kiépülése:

1988 őszén a neckartenzlingeni tanács felkéri polgármesterét arra, hogy teremtsen kapcsolatot egy magyar várossal vagy faluval. Ez megelőzte a baden-württembergi  tartományi tanács felszólítása.
1988-1989 december és január első levélváltás Komlóval.
1989. 03. 20. Schäfer úr beszámol a tanácsülésen az utazás tapasztalatairól.
1989. 06.26-30. komlói küldöttség látogatása Neckartenzlingenbe. Szarka Elemér tanácselnök-helyettes részt vesz a neckartenzlingeni tanácsülésen 1989. 06.27-én.
1989. októbere a Neckartenzlingeni Általános Iskola tanárainak komlói látogatása.
1990.04.20-tól 1990. 04.30-ig a komlói Kenderföldi Általános Iskola VII. osztályos tanulói először utaznak cserelátogatásra Neckartenzlinge.
1990. 05.15-től 1990. 05.25-ig. a Neckartenzlingeni Általános Iskola VII. osztályos tanulói először látogatnak Komlóra.
1991. 04.19-től 1991. 04. 21-ig. képviselői és közigazgatási küldöttség látogatása Komlóról Neckartenzlinge.
1991. 04.19-től 1991. 04.28-ig. A komlói Kenderföldi Általános Iskola VII. osztályos tanulóinak második látogatása Neckartenzlingenbe.
1991. 06.14-től 1991.06.23-ig. A Neckartenzlingeni Általános Iskola VII. osztályos tanulóinak második látogatása Komlón.
1992. 03.08-tól 1992. 03.14-ig. A Metzingeni Szakmunkásképző Iskola fogad egy komlói szakoktatót továbbképzésre.
1992. 03.09-én a komlói polgármester Tóth József úr és képviselők villámlátogatása Neckartenzlingenbe.
1992. 03.24-től 1992. 03.29-ig. A neckartenzlingeni tanács küldöttsége látogatása Komlón. Részvétel a képviselő-testületi ülésen, ahol az együttműködés elmélyítését határozza el a testület.
1992. 04. 07. A neckartenzlingeni tanácsülés elhatározza az együttműködési szerződés előkészítését.
1992. október 03. A partnerkapcsolat ünnepélyes megpecsételése, az oklevél aláírása. ( Tóth József, Komló polgármestere, és Hans Schäfer Neckartenzlingen polgármestere aláírják a dokumentumot. )
A hivatalossá tett partnerkapcsolat azóta barátsággá szélesedett ki a két település között. Minden évben a németországi Neckartenzlingeni Falunapokon és a magyarországi Komlói Napokon a város vezetői és delegációi találkoznak egymással. Ez a kapcsolat elsősorban oktatási, kulturális, szociális partnerséget jelent.
Neckartenzlingen részéről Hans Schäfer, a kapcsolat elindítója, majd a későbbi polgármester Klaus Rau, és alpolgármester Thomas Rösl olyan barátságot épített ki Tóth Józseffel, Szarka Elemérrel, Páva Zoltánnal, Komló városának vezetőivel, valamint a Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat elnökével, Ábel Jánossal, amely barátság szilárd alapot teremtett. Ennek ápolásával városunk immár az Európai Unióban rendkívül fontos szerepet tölt be, a német-magyar kultúra hagyományainak megismerését, és szélesítését, a német identitás megőrzését.
Neckartenzlingen vezetőinek részéről Komló szociális és egészségügyi intézményeinek ( Tompa Mihály Úti Szociális Otthon, a komlói Kórház, Mecsek Szíve Idősek Otthona ) támogatása. Háztartási felszerelések, az országban egyedülálló egészségügyi műszerek, berendezések adományozása, valamint a komlói német klubnak teljes konyha-felszerelés ajándékozása.
2003-ban Neckartenzlingenben Herbert Krüger, neckartenzlingeni polgármester meghívására nagy létszámú delegáció utazott a testvérvárosba, a kapcsolat 10 éves évfordulójának megünneplése alkalmából. Az ünnepségen a német barátok Ábel Jánost, a Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat elnökét a helyi szokásokhoz híven "Arany medál" díjjal tüntették ki, a kapcsolatért tett kiemelkedő tevékenységéért.
Városunk 2004. május 1-jén, Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása napján vendégül látta a neckartenzlingeni delegációt, Komló többi testvérvárosával együtt, majd szeptember első hétvégéjén a hagyományos Komlói Napokon ismételten találkozott Komló és Neckartenzlingen delegációja. A rendezvénysorozaton a német vendégek nem csak városunk új sportlétesítményével, az Uszodával ismerkedhettek meg, vagy a Sikondai Wellness Hotel átadásán vehettek részt, de egynapos kiránduláson, a balatoni borvidéket és Keszthely csodálatos emlékhelyeit is megismerhették.
2004. október 2-án a komlói Német Klub fennállásának 20. évfordulója alkalmából újabb látogatást tettek a neckartenzlingeniek városunkba, a Német Klub vezetőinek meghívására. Ezen alkalomból ünnepi műsorral emlékezett a klub az elmúlt húsz esztendőre. A klub falára emléktábla került, mely emlékezteti az itt élőket a II. világháború utáni igazságtalanságokra, ártatlan emberek elhurcolására, a kitelepítésekre. 
2007-ben 15 éves a Komló-Neckartenzlingen testvérvárosi kapcsolat. 2007. július 7-8-án a jubileumi Dorffesten Neckartenzlingenben népesebb küldöttség képviselte Komlót. A hivatalos küldöttséget Jégl Zoltán Komló alpolgármestere vezette. A Dorffesten vendégszerepelt a Magyarszéki Fúvószenekar, valamint a komlói Capriccio énekegyüttes, akik nagy sikert arattak fellépésükkel. A kirándulás során a küldöttség megnézhette a természeti szépségekkel teli Lautertalt, de kóstolót kaptak a sörfőzdében és láthattak egy faszén-égető kemencét. Másnap a megnyitót követően óvodások és iskolások vonultak föl, valamint a helyi tanácstagokkal együtt a komlói küldöttség. Ezen a napon adtak műsort a fúvószenekarok, és a komlói együttesek is. A komlóiak részt vettek egy ökomenikus istentiszteleten, ahol a komlói Capriccio énekegyüttes fellépését elismerő tapssal jutalmazta a közönség. A programok során lehetősége volt a vendégeknek megtekinteni a stuttgarti Mercedes Múzeumot is. 


- Azóta minden évben a két település delegációi ellátogatnak egymás rendezvényeire.

2014. október 4-én ünnepelte a Komlói Német Klub fennállásának 30 éves évfordulóját, melyre nagy létszámú neckartenzlingeni küldöttség érkezett. Az ünnepségen Ábel János, Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elnöke az alábbiak szerint köszöntötte a testvértelepülésről érkezett delegációt:

"Köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük, hogy külön erre a 30. éves jubileumra eljöttek. Mi ezt nagyra értékeljük, és barátságunk, jó együttműködésünk jeléül értékeljük.

Önök mindig jó érzékkel közeledtek felénk, tudták miben tudnak segíteni, miben tudunk együttműködni. Erős kapcsok tartanak össze bennünket: a települési partnerkapcsolat, a tanulócsere, a Komló barátok és a klub együttműködése, 

Köszönetet mondunk a nagyértékű segítségért, amit a komlói kórháznak és szociális intézményeinek küldenek már több éve. 

Munkánk eredményeként klubunk kétszer részesült kitüntetésben. 2009-ben a Komlói Napokon: Hagyományőrző, programszervező, testvérvárosi kapcsolatokat folyamatosan segítő, gazdagító munkájáért „Komló Város Nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért” kitüntetést vehettük át,  

2014. szeptember 5-én fennállásának 30 éves évfordulója alkalmából a német nemzetiségi nyelv, oktatás, kultúra, hagyományok ápolása, a város civil társadalmi közösségkovácsoló tevékenysége elismeréséül a „Pro Civitate” kitüntető díjat nyerte el.

 Köszönetet mondok Önöknek, akik a mai rendezvényünkre eljöttek és velünk emlékeznek, ünnepelnek. 30 év nem kis idő. Az alapító tagokból öten vagyunk még aktívak."

- Komló német testvérkapcsolata a Kenderföldi Általános Iskolán keresztül jött létre. Az iskola Németországban partneriskolát keresett, hogy a diákok gyakorolni tudják a nyelvet. Többszöri próbálkozás után 1988-ban az iskola bemutatkozó levelén keresztül Neckartenzlingen akkori polgármesterének Hans Schäfer úrnak megtetszett a kezdeményezés, aki még abban az évben ellátogatott Komlóra. Ezt többszöri cserelátogatások váltották, majd 1990 után az események felgyorsultak, a két iskola közti kapcsolat egyre tartalmasabbá vált, melynek programjain már önkormányzati küldöttség is részt vett.

Herbert Krüger, a németországi testvérváros, Neckartenzlingen polgármestere meghívta Komló város delegációját abból az alkalomból, hogy képviseltesse magát 2014. május 10-11-én, Neckartenzlingenben megrendezésre kerülő helyi vállalkozók kiállításán. A kiállításon  komlói turisztikai-idegenforgalmi marketing anyag, és gasztronómiai termékek ( méz, lekvár, pálinka, bor) kerülnek bemutatásra. A komlói delegáció kiállításának technikai feltételeit a partnerváros biztosította. A program kibővült azzal, hogy a komlói delegáció tagjai helyi vállalkozókkal és civil egyesületekkel találkoztak, alkalmat keresve a kapcsolatteremtésre.

Minden év július második hétvégéjén komlói delegáció képviseltette magát a Neckartenzlingeni Falunapokon, a neckartenzlingeni barátok pedig szinte kivétel nélkül minden évben részt vettek a Komlói Napok programjain.

1992. október 3-án megkötötték a testvérvárosi szerződést, melyet az akkori polgármesterek Tóth József és Hans Schäfer hitelesítettek aláírásukkal. Ők és a későbbi vezetőtársak Klaus Rau, Thomas Rösl, Herbert Krüger valamint további elődeim Szarka Elemér, Páva Zoltán polgármesterek olyan kapcsolatot alakítottak ki, mely szilárd alapot teremtett, már nem csak az oktatás területén, kiterjesztve a kapcsolatot a kultúra és a szociális területekre is.

2017-ben elmondható, hogy az elmúlt 25 év során Komló egészségügyi és szociális intézményeinek, a Caritasnak, az óvodáknak és oktatási intézményeknek összegyűjtött és eljuttatott felbecsülhetetlen értékű támogatásért, melyet a német partnerektől, barátoktól kaptunk. 

Számos évfordulót és jubileumot ért meg ez a kapcsolat, felelevenítve a múltbéli eseményeket, megköszönve az abban közreműködők munkáját.. 2011. óta azon dolgozunk, hogy egy szilárd alapokra épített várat tovább építsünk, egy mélyen gyökerező kapcsolatot még szorosabbá kössünk. Itt helyben ebben a munkában segítségünkre van Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Komlói Német Klub, élükön Ábel Jánossal. Németországban pedig a neckartenzlingeni barátok, Melanie Gollert, Robert Koch, Jürgen Schöllhammer, hogy csak néhányukat említsem. Köszönöm.

Klaus Rau 1993-2001 között volt Komló németországi testvérvárosa, Neckartenzlingen polgármestere. A megválasztása évében meglátogatta Komlót, ahol a kapcsolat fenntartását, tovább fejlesztését erősítette meg. Működése alatt töretlen volt a Kenderföldi és neckartenzlingeni Auweseschule kapcsolata. Fogadta a magyar tanulókat, anyagilag támogatta a német tanulók komlói tanulócseréjét, megajándékozta a komlói óvodákat.Minden második esztendőben autóbusznyi neckartenzlingeni polgárral látogatott Magyarországra, bejárva Komlót, Baranyát, Budapestet, az Alföldet, megismerve országunkat, városunkat.

Rendszeresen részt vett a Komlói Napok rendezvénysorozatán, és minden évben meghívta Komló delegációját a Neckartenzlingeni Falunapokra. A látogatások során barátságok szövődtek. Működése idején felújításra került a német klub. A felújításhoz és berendezéshez  szükséges anyagok beszerzésében óriási szerepet vállalt. Segítette a katolikus és református egyházak együttműködését.

2002-től a Nürtingeni Vöröskereszt ügyvezető igazgatója lett, de Komlóval való kapcsolata továbbra is megmaradt.

Rendszeresen, évente 1-2 alkalommal meglátogatta Komlót, megalakította a Komlói Baráti Kört, akik segítették Komló városát.

A legtöbb támogatást a város  egészségügyi és szociális intézményei kapták. Több száz kórházi ágy, éjjeli szekrény, ágynemű, egyéb textíliák, orvosi műszerek, és egyéb felszerelési tárgy került Komlóra, felbecsülhetetlen értékben. Ez a támogatás mind a mai napig fennáll.A Nürtingeni Vöröskereszt 6 szociális otthont működtet. Az ott dolgozó nővérek csoportja évente látogat Komlóra, és Komlóról is rendszeresen utaznak a vöröskereszthez tapasztalatcserére.

2017. május 1-jei NEMZETISÉGI NAP-ra villámlátogatást tett az újonnan megválasztott fiatal polgármester asszony, Melanie Gollert, aki nem csak a programokon vett részt, de látogatást tett a komlói NEMZETISÉGEK HÁZÁBAN,  és a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Óvodájában is. Még ezen a látogatáson Polics József komló város polgármesterével megállapodtak abban, hogy miként kívánják megünnepelni a két település között fennálló negyedszázados kapcsolat megújítását.

2017. szeptember 1-jén a Színház-és Hangversenyteremben tartotta ünnepi ülését a képviselő-testület, melynek egyik fő aktusa Komló németországi testvérvárosával, Neckartenzlingennel való 25 éves évforduló megünneplése volt, melyen a neckartenzlingeni barátok meglepetés ajándékot adtak át a városnak.

A partnerkapcsolat ünnepélyes megpecsételésére 1992. október 03-án került sor, amikor Tóth József, Komló polgármestere és Hans Schäfer Neckartenzlingen polgármestere aláírták a partnerségről szóló dokumentumot. 2017. szeptember 1-jén ennek a 25 éves partnerkapcsolatnak a megerősítésére került sor, melyet Polics József és Melanie Gollert polgármesterek aláírásukkal deklaráltak. A negyedszázados jubileum ünneplésének keretében augusztus 31-én a Német Klubban (Nemzetiségek Háza) Melanie Gollert polgármester adományt nyújtott át komlói közösségeknek, így a Kenderföld-Somági Általános Iskola, a Komló Városi Óvoda és a Német Klub egyaránt 1.500 eurós támogatáshoz jutott német testvértelepülésünk jóvoltából.

 

2018. július 5-9. között - Tovább mélyült Komló és Neckartenzlingen barátsága

Melanie Gollert polgármester meghívására vett részt küldöttségünk Neckartenzlingen falunapján. A két település testvérkapcsolatának 25 éves évfordulóját ünnepli.

A falunaphoz kapcsolódó programsorozat keretében elhangzott koszöntőket követően- melyben Melanie Gollert és Polics József is a mély barátságot hangsúlyozta a két fél között – ajándékok átadására is sor került.

Városunk Bálint Ferenc grafikus képével fejezte ki tiszteletét a vendéglátók felé. A grafika a két település templomát és városházárát jeleníti meg középen a neckartenzlingeni híddal, mely a két közösség összetartozását szimbolizálja. Itt került átadásra a Komlói Német Klub, a 25 éves kapcsolatot jelképező térplasztikája, melyet Jégl Zoltán és Medgyesi László készített az alkalomra.

A házigazdák egy kerámia serleggel tették emlékezetessé a jubileumot, valmaint ez alkalommal avatták fel az új helység névtáblát, amely a település elején Komló és Neckartenzlingen testvérvárosi kapcsolatát jelzi.

a jubileumi ünnepségen külön köszönetet mondtak Has Schäfer és Tóth József korábbi polgármestereknek, akik közreműködésével a kapcsolat elkezdődött, valamint Klaus Raunak és Szarka Elemérnek a barátság elmélyítéséért.

A falunap ünnepélyes megnyitóján kulturális csoportok léptek föl, mellettük a Pöndöly Néptánc- és hagyományőrző Egyesület csoportja adott ízelítőt kultúránkból -nagy sikerrel.

A hivatalos út alkalmával írták alá a neckartenzlingeni és komlói óvodák közötti együttműködési megállapodást.

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020