napja van

2017

1) Ivóvízvezeték felújítása, illetve kiváltása az 1818/2016.(XII.22.) Korm. határozat 3. pont 47. sorszám szerinti projekt megvalósítása keretében

2) Komló, Gorkij és Irinyi J. utcák egy szakaszának útburkolat-felújítása a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó 317 909 Ebr azonosító számú támogatói okirata alapján

3) TOP-1.4.1-15-BA1 - "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú projekt keretében Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón (Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvodája 7300 Komló, Függetlenség u. 30.)

4) Komló, Munkácsy Mihály utca fejlesztése (útépítés, vízépítés, közvilágítási hálózat bővítése, forgalomtechnika), és a meglévő tender terv és engedélyezési terv alapján kiviteli terv készítése

5) ​Komló, Gorkij utcai közút felújítás II. ütem, valamint Széchenyi I. utcai közút egy szakaszának felújítása a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó 317 909 Ebr azonosító számú támogatói okirata alapján

6) ​A komlói 2437 hrsz-ú és 2438/6 hrsz-ú ingatlanokon meglévő bányászati emlékműbe beépített - pályázati támogatással helyreállított és kiállított, a volt Mecseki Szénbányák elsősorban komlói bányaüzemeiből származó - bányászati eszközök megvásárlása

7) TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” tárgyú pályázat keretében ivóvíz- és szennyvízhálózat, valamint közút építése 

8) A TOP-2.1.1-15-Barnamezős területek rehabilitációja - Szabdidőpark és Vállalkozók Háza Komlón című projekthez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020