napja van

2017

207/2017. (XI.30.) 2018. I. félévi kitüntetési javaslatok

206/2017. (XI.30.) Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvétele

205/2017. (XI.30.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

204/2017. (XI.30.) 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IX.

203/2017. (XI.30.) 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII.

202/2017. (XI.30.) A 2018. évi egyes nagyrendezvények költségkerete

201/2017. (XI.30.)  Sikonda-Magyarszék-Mecsekpölöske-Komló kerékpárút átadása-átvétele Magyarszék, Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok részére 

200/2017. (XI.30.) 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató

199/2017. (XI.30.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

198/2017. (XI.30.) Közterületjellegek meghatározása

197/2017. (XI.30.) A Belső ellenőrzési terv 2018. évre és a 2018-2021. évi stratégiai terv

196/2017. (XI.30.) Kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területekkel kapcsolatos településrendezési tervi, illetve a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi véleményezés lezárása, tárgyalásos eljárás megindítása

195/2017. (XI.30.) Napelem park létesítésének céljával értékesített vagy használatba adott ingatlanokkal kapcsolatos döntés

194/2017. (XI.30.) Ignácz Zoltán terület használati kérelme (Ipari út 2830 hrsz. árok)

193/2017. (XI.30.) Flóra utca 2. szám alatti 1976/104. hrsz.-ú lakótelkek elidegenítéséhez hozzájárulás

192/2017. (XI.30.) Hozzájárulás a dávidföldi 3918/4, 3918/5, 3918/8, 3918/9, hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséhez

191/2017. (XI.30.) Lakhatási körülmények javítása (EFOP-2.4.2-17) tárgyú felhívásra támogatási kérelem benyújtása

190/2017. (XI.30.) A Komlói Szociális Bolt átadása a Városgondokságtól a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezetnek és egyebek

189/2017. (XI.30.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme

188/2017. (XI.30.) Beszámoló a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet működéséről

187/2017. (XI.30.) Jó Szerencsét kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a Hegyhát Média Kft.-vel

186/2017. (XI.30.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme

185/2017. (XI.30.) Objektum Projekt Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

184/2017. (XI.30.) B-Fitness Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

183/2017. (XI.30.) Bareith Péter munkahelyteremtés támogatási kérelme

182/2017. (XI.30.) Hovorka Béla munkahelyteremtés támogatási kérelme

181/2017. (XI.30.) Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme

180/2017. (XI.30.) Víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések módosítása

179/2017. (XI.30.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

178/2017. (XI.30.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása

177/2017. (XI.30.) 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

176/2017. (XI.30.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

175/2017. (XI.30.) Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása

174/2017. (XI.30.) Támogatási igény benyújtása a belügyminiszterhez a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak műszakpótlékának rendezésére

173/2017. (XI.14.) Komló Sport Kft. visszatérítendő működési támogatása

172/2017. (XI.14.) A Kasi-Solar Kft. határidő hosszabbítási kérelme

171/2017. (X. 26.) 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.

170./2017. (X. 26.) Követelés elengedés 

169/2017. (X. 26.) A TOP-4.2.1-15/BA1-2016-0004 számú Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése pályázat keretében nyilatkozattétel az energiahatékonyságot érintő fejlesztésekről

168/2017. (X. 26.) A tervezett „Kézilabda Munkacsarnokkal” kapcsolatos előkészítő döntések meghozatala

167/2017. (X. 26.) Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztése (1244 hrsz.)

166/2017. (X. 26.) A Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos 161/2016.(IX.22.) sz. határozat kiegészítése

165/2017. (X. 26.) Nem költségvetési szervek támogatására pályázat

164/2017. (X. 26.) Altáró u. 10. sz. alatti helyiségek hasznosításáról szóló 10/2017. (II. 2.) sz. határozat módosítása

163/2017. (X. 26.) Komló külterület 0308/11 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

162/2017. (X. 26.) A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója c. pályázat megvalósítása során ingatlan adásvétel és ingatlan bérlet

161/2017. (X. 26.) Pécsi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének véleményezése

161/2017. (X. 26.) sz. határozat melléklete (Fejlesztési Terv)

160/2017. (X. 26.) A DÉL-KOM Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása és taggyűlési határozatai

159/2017. (X. 26.) A 023/4 és a 023/13 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolás módosításának kezdeményezése, a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával– településfejlesztési döntés

158/2017. (X. 26.) 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

157/2017. (X. 26.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

156/2017. (IX.27.) Fogászati eszközök bérlése

155/2017. (IX. 27.) Komló Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. tagi kölcsön iránti kérelme

154/2017. (IX. 27.) Együttműködési megállapodás kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel

153/2017. (IX. 27.) 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.

152/2017. (IX. 27.) Előzetes döntés Komló Város Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint településképi rendeletének megalkotásáról

151/2017. (IX. 27.) Beregszászi járásba kiküldetés

150/2017. (IX. 27.) TOP Pályázatokkal kapcsolatos költségek elszámolása

149/2017. (IX. 27.) Az Interreg REFREsh Central Europe CE1013 számú pályázati programban való együttműködés

148/2017. (IX. 27.) A Komló belterület 1976/116 hrsz.-ú út 1677 m2 nagyságú területének forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonása

147/2017. (IX. 27.) Körtvélyesi 1521/64 hrsz.-ú garázstelek értékesítéséről szóló 78/2017. (V.25.) sz. határozat módosítása

146/2017. (IX. 27.) Komló külterület 0308/11 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlási joga

145/2017. (IX. 27.) Gizella utcai lakótelkek értékesítésre kijelölése

144/2017. (IX. 27.) Kalányos Ferenc területvásárlási kérelme (Vörösmarty utcai telek-kiegészítés)

143/2017. (IX. 27.) Autokar Kft. ingatlancsere kérelméről szóló 96/2017. (VI.28.) sz. határozat módosítása

142/2017. (IX. 27.) Belső ellenőrzési feladatok ellátásának átalakításáról szóló döntés

141/2017. (IX. 27.) Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2017. évi rendezvényeiről

140/2017. (IX. 27.) Beszámoló a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválról

139/2017. (IX. 27.) A víziközmű bérleti díj felhasználása

138/2017. (IX. 27.) A Tax-Árenda Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

137/2017. (IX. 27.) Rákbetegek Országos Szervezetének Komlói Tagszervezete (Új Nap Klub) részére helyiség használatba adása

136/2017. (IX. 27.) Bányászati eszközök adásvétele – közbeszerzési eljárás eredményhirdetése és szerződéskötés

135/2017. (IX. 27.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

134/2017. (IX. 27.) Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés, valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

133/2017. (IX. 27.) A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban (TOP-5.3.1-16)

132/2017. (VIII. 24.) Dávidföldi 3918/2-3 és 3918/8-9 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 122/2017. (VIII.3.) sz. határozat módosítása

131/2017. (VIII. 24.) Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása

130/2017. (VIII. 24.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozás

129/2017. (VIII. 24.) Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

128/2017. (VIII. 24.) A Road Danubia Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

127/2017. (VIII. 24.) Komló külterület 0289 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

126/2017. (VIII.24.) A 0289 hrsz.-ú, valamint a 0123/18 hrsz.-ú ingatlanok övezeti besorolás módosításának kezdeményezése, a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával – településfejlesztési döntés 

125/2017. (VIII.3.) Vis maior támogatási igény benyújtása

124/2017. (VIII.3.) Komló város integrált településfejlesztési stratégiájának módosítása

123/2017. (VIII.3.) Napelem park létesítésére alkalmas, még hasznosítatlan mánfai 0339/2. 0343, 0340/1 hrsz-ú, és 0289 hrsz-ú,valamint a komlói 3918/2 hrsz-ú, és 0308/7 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása

122/2017. (VIII.3.) Dávidföldi 3918/2-3 és 3918/8-9 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala

121/2017. (VIII.3.) 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.

120/2017. (VII.13.) Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16)

119/2017. (VII.13.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány támogatás megelőlegezése 

118/2017. (VII.13.) A tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása – településfejlesztési döntés

117/2017. (VII.13.) Bányászati eszközök adásvétele

116/2017. (VII.13.) Dávidföldi 3918/8-9 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadása

115/2017. (VII.13.) Hozzájárulás a dávidföldi 3918/2, 3918/3, 3918/4, 3918/5 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséhez

114/2017. (VII.6.) „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Körtvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.)” tárgyú 48/2017. (IV.28.) sz. határozat módosítása

113/2017. (VI.28.) 2017. évi II. félévi kitüntetési javaslatok

112/2017. (VI.28.) A Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés jóváhagyása

111/2017. (VI.28.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

110/2017. (VI.28.) 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.

109/2017. (VI.28.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatóság elnökének 2016-2017. évi prémiumfeladatai

108/2017. (VI.28.) Részvétel a Neckartenzlingeni falunapokon

107/2017. VI.28.) Önkormányzati vagyon átadása

106/2017. (VI.28.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

105/2017. (VI.28.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2016. évi beszámolója és az alapító okirat módosítása

104/2017. (VI.28.)  Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi beszámolója 

103/2017. (VI.28.)  Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2016. évi beszámolójának jóváhagyása 

102/2017. (VI.28.) A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2016. évi beszámolójának jóváhagyása

101/2017. (VI.28.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása

100/2017. (VI.28.) Komlói Temetkezési Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

99/2017. (VI.28.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak  jóváhagyása

98/2017. (VI.28.) Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása 

98/2017. (VI.28.) Gördülő Fejlesztési Tervek mellékletei a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal II. em. 208. sz. irodájában megtekinthetők.

97/2017. (VI.28.) Caadex Kft. ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés

96/2017. (VI.28.) Autokar Kft. ingatlancsere kérelme

95/2017. (VI.28.) A BARANYAI SBAU KFT. és a BENKALA KFT. munkahelyteremtés támogatási ügye

94/2017. (VI.28.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. évi beszámolójának jóváhagyása  

93/2017. (VI.28.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

92/2017. (VI.28.) A DÉL-KOM Nonprofit Kft. taggyűlési határozati javaslatai

91/2017. (VI.28.) Közszolgáltatási szerződés kötése a Dél-Kom Dél- Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, és annak igénybevételéről szóló rendelet elfogadása

90/2017. (VI.28.) Előzetes döntés Mánfa Község Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről

90/2017. (VI.28.) Melléklete

90/2017. (VI.28.) Melléklete

89/2017. (VI.28.) Előszerződés megkötése a Komló város 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátására vonatkozóan

88/2017. (VI.28.) Komló, Május 1. utca 15. sz. alatti ingatlan Pécsi Tankerületi Központ részére történő vagyonkezelésbe adáshoz kapcsolódó megállapodások megkötése 

87/2017. (VI.28.)Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512. hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó versenytárgyalás lefolytatása

86/2017. (VI.14.) Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala II.

85/2017. (VI.14.)  Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés megkötése, valamint a 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

84/2017. (VI.8.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak felújítása)

83/2017. (VI.8.) Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjához kapcsolódóan pályázat benyújtása 

82/2017. (VI.8.) III. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2017. évi megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése

81/2017. (V.25.) Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása 

80/2017. (V.25.) 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.

79/2017. (V.25.) Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására 

78/2017. (V.25.) Körtvélyesi 1521/64 hrsz-ú garázstelek értékesítése 

77/2017. (V.25.) A víziközmű bérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák 

76/2017. (V.25.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak  jóváhagyása

75/2017. (V.25.) Beszámoló a Zrínyi Klub 2016. évi tevékenységéről 

74/2017. (V.25.) Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról

73/2017. (V.25.) A TIAMAT-TRADE Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

72/2017. (V.25.) Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése

71/2017. (V.25.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása 

70/2017. (V.25.) Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési év beíratásáról 

69/2017. (V.25.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről 

68/2017. (V. 25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

67/2017. (V.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

66/2017. (V.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi tevékenységükről szóló beszámoló 

65/2017. (V.25.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről 

64/2017. (V.25.) Szándéknyilatkozat Komló város 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 

63/2017. (V.25.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés  

62/2017. (V.25.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

61/2017. (V.25.) Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása 

60/2017. (V.25.) Használati jogot alapító szerződés kötése a Komlói Római Katolikus Plébániával

59/2017. (V. 25.) Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512. hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházása, valamint tulajdonosi hozzájárulások megadása a Pécsi Egyházmegye részére

58/2017. (V.18.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása

57/2017. (V.18.) Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbe adása

56/2017. (IV.28.) Bérleti szerződés kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel

55/2017. (IV.28.) Üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel

54/2017. (IV.28.) 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

53/2017. (IV.28.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

52/2017. (IV.28.) Ingatlanvásárlásokhoz fedezet biztosítása

51/2017. (IV.28.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16)

50/2017. (IV.28.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele

49/2017. (IV.28.) Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítő költségei

48/2017. (IV.28.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Körtvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.)

47/2017. (IV.28.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről

46/2017. (IV.28.) Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről

45/2017. (IV.28.) Komló 3867/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű vagyonelem térítésmentes átvétele a Magyar Államtól

44/2017. (IV.28.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. március 1-jei ülésén hozott határozatának jóváhagyása 

43/2017. (IV.28.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel megkötendő távhő közszolgáltatási szerződés 

42/2017. (IV.28.) A VIP-GLOBAL Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

41/2017. (IV.28.) Szabó István egyéni vállalkozó támogatási szerződésének kedvezményezett részéről történő felmondása

40/2017. (IV.28.) Komló Városért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója és alapító okiratának módosítása

39/2017 (IV.28.) Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosításának elfogadása 

38/2017. (IV.28.) Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

37/2017. (IV.28.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

36/2017. ( IV.28.) Megállapodás Mánfa Község Önkormányzatával településrendezési költségek megtérítésének tárgyában

35/2017. (IV.28.) A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése

34/2017. (IV:28.)  Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről

33/2017. (IV.28.) Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez 

32/2017. (IV.5.) Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezési javaslatának véleményezése

31/2017. (IV.5.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 11/2017. (II.2.) sz. határozat módosítása

30/2017. (III.9.) 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

29/2017. (III.9.) Gesztenyési u. 9. sz. alatti 153/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

28/2017. (III.9.) Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2015-2016. évi tevékenységéről

27/2017. (III.9.) Komlói Bányász Sportkör Kft. törzstőke emelése

26/2017. (III.9.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi üzleti terve

25/2017. (III.9.) Nem költségvetési szervek 2017. évi támogatása

24/2017. (III.9.) Komló Városi Óvoda átszervezése

23/2017. (III.9.) Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

22/2017. (III.9.) Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. sz. módosítása - partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása

22/2017. (III.9.) sz. határozat melléklete

21/2017. (III.9.) Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezete

20/2017. (III.9.) TOP-3.2.1-15 sz. Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatos 97/2016. (VI.23.) határozat módosítása

19/2017. (III.9.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

18/2017. (II.23.) A GEMES GmbH Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-ben lévő részvényeinek megvásárlása

17/2017. (II.23.) A 2015. évi víziközmű bérleti díj felhasználása (Munkácsy M. utca felújításához kapcsolódó víziközmű rekonstrukció)

16/2017. (II.23.) 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

15/2017. (II.2.) Tájékoztatás a KVG Zrt. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellen indított perről

14/2017. (II.2.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

13/2017. (II.2.) Lakáscélú támogatással kapcsolatos 147/2016. (IX.22.) számú határozat visszavonása

12/2017. (II.2.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

11/2017. (II.2.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása

10/2017. (II.2.) Altáró u. 10. sz. alatti helyiségek hasznosítása

9/2017. (II.2.) A Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérségében történt térségi megbízott választás eredményének, valamint a Konzorciumi Tagi Tanács 2016. december 14-én meghozott döntéseinek jóváhagyása

9/2017. (II.2.) 1. sz. melléklete

8/2017. (II.2.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása

8/2017. (II.2.) 1. sz. melléklete

8/2017. (II.2.) 2. sz. melléklete

7/2017. (II.2.) Komló város 2017. évi rendezvény-naptára

6/2017. (II.2.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

5/2017. (II.2.) Közművelődési megállapodások megkötése

4/2017. (II.2.) Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. sz. módosítása - településfejlesztési döntés

3/2017. (II.2.) Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

2/2017. (II.2.) A szennyvízberuházás megvalósítása és a közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet

1/2017. (II.2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020