napja van

2018

186/2018. (XI.29.) 2019. I. félévi kitüntetési javaslatok

185/2018. (XI.29.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

184/2018. (XI.29.) A Komló 2552 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

183/2018. (XI.29.) A Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás módosítása a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése című pályázathoz kapcsolódóan

182/2018. (XI.29.) Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvétele 2

181/2018. (XI.29.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IX.

180/2018. (XI.29.) Komlói autóbusz parkolóhelyek megtervezéséhez forrás biztosítása a 2019. évi költségvetés terhére

179/2018. (XI.29.) Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése megnevezésű pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítéséhez többletforrás biztosítása a 2019-es költségvetés terhére

178/2018. (XI.29.) Bajcsy-Zs. utca útburkolat felújításához többletforrás biztosítása a 2019. évi költségvetés terhére

177/2018. (XI.29.) Szemünk fénye program keretében önkormányzati intézményekbe beépített világítótestek megvétele

176/2018. (XI.29.) Belső ellenőrzési terv 2019. évre és a 2019-2022. évi stratégiai terv

175/2018. (XI.29.) 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása II.

174/2018. (XI.29.) Mecsekfalu és Kisbattyán közterületjelleg meghatározása, közterület név változása

173/2018. (XI.29.) 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról tájékoztató

172/2018. (XI.29.) Jó Szerencsét kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel

171/2018. (XI.29.) Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet elfogadása, valamint döntés a pályázat kiírásáról

170/2018. (XI.29.) 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

169/2018. (XI.29.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

168/2018. (XI.29.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása

167/2018. (XI.29.) Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása

166/2018. (XI.29.) DDKK konzorciumi megállapodás (TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés)

165/2018. (XI.29.) Komlói Bányásznapok városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodás

164/2018. (XI.29.) Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2018. évi rendezvényeiről

163/2018. (XI.14.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII

162/2018. (XI.14.) 54 MFt összegű fejlesztési célú hitel felvétele

161/2018. (XI.14.) Többletforrás biztosítása az Ölelkezés emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlására

160/2018. (XI.14.) Komlói zártkertek infrastrukturális fejlesztése projekthez önerő biztosítása

159/2018. (XI.14.) Napelemes bérleti szerződések módosítása

158/2018. (XI.14.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása  településfejlesztési döntés 2. kiegészítése

157/2018. (XI.14.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme

156/2018. (XI.14.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tevékenységi körének bővítése

155/2018. (XI.14.) Tehergépkocsi átadás GESZ-től Városgondnokság részére

154/2018. (XI.14.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme

153/2018. (XI.14.) A TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója c. pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó fedezet biztosítása

152/2018. (XI.14.) Emléktáblák kihelyezése a Roma Holokauszt, és a Romagyilkosságok áldozatainak emlékére

151/2018. (XI.14.) Szilvás, Alkotmány utcai rekortán borítású sportpálya vagyonkezelése

150/2018. (XI.14.) Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme

149/2018. (X.9.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának módosítása

148/2018. (X.9.) Komló Sport Kft. visszatérítendő támogatás iránti kérelme

147/2018. (IX.27.) A Komló 531/2 hrsz.-ú ingatlant érintő megállapodás a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése  című pályázathoz kapcsolódóan

146/2018. (IX.27.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.

145/2018. (IX.27.) Eragny-sur-Oise-i kiküldetés

144/2018. (IX.27.) A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója c. pályázat megvalósításához pótigény biztosítása

143/2018. (IX.27.) Áramvételi helyek kiépítése (Eszperantó tér, Városház tér)

142/2018. (IX.27.) Szent Borbála Otthon villamos hálózatának teljesítmény bővítése

141/2018. (IX.27.) Vörösmarty utcai térkamerák pótlásához fedezet biztosítása

140/2018. (IX.27.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása

139/2018. (IX.27.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozás

138/2018. (IX.27.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2017. évi tevékenységéről

137/2018. (IX.27.) Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

136/2018. (IX.27.) Az Ölelkezés emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlására

135/2018. (IX.27.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

134/2018. (IX.19.) Beregszászi Járásba kiküldetés

133/2018. (IX.19.) Villamos energia beszerzéséhez fedezet biztosítása

132/2018. (IX.19.) Helyi népszavazások elrendelése

131/2018. (IX.19.) Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötéséről

131/2018. (IX.19.) határozat melléklete

130/2018. (VIII.29.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.

129/2018. (VIII.29.) MLSZ Országos Pályaépítési Programjához – XVI. ütem – kapcsolódóan pályázat benyújtása

128/2018. (VIII.29.) TOP-3.2.1-16-BA1 számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása

127/2018. (VIII.29.) Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2018-2023)

127/2018. (VIII.29.) Melléklet HEP Program (2018-2023)

126/2018. (VIII.29.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása

125/2018. (VIII.29.) Komló Város Kiemelt beruházásként kezelt – Határúti gazdasági terület és a Szilvási Iskola tömb – fejlesztési területeket érintő településrendezési tervi, illetve a helyi építési szabályzat módosításának elfogadása

125/2018. (VIII.29.) sz. határozat melléklete (dokumentáció)

124/2018. (VIII.29.) Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadása IV.

123/2018. (VIII.29.) Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos határidők módosítása

122/2018. (VIII.29.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

121/2018. (VIII.29.) Döntés Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat közötti területcsere kezdeményezéséről

120/2018. (VII.19.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.

119/2018. (VII.19.) A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói Járásban (TOP-5.3.1-16) számú elnyert pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás

118/2018. (VII.19.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázat (TOP-3.2.1-16) előkészítése

117/2018. (VII.19.) Krisztina utcában lakótelkek kialakítása

116/2018. (VII.19.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítése, a tervezés elindítása

115/2018. (VII.19.) A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított - Szilvási iskola tömbje és a Határúti gazdasági terület - területekkel kapcsolatos településrendezési terv módosítás partnerségi véleményezésének lezárása,  a tárgyalásos eljárás megindítása

115/2018. (VII.19.) sz. határozat melléklete / Véleményezési dokumentáció 

114/2018. (VII.19.) Védőnői körzetek átszervezése

113/2018. (VII.19.) Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek otthonának épület energetikai korszerűsítése (Szent Borbála Otthon épület energetikai korszerűsítése Komlón TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001)

112/2018. (VII.19.) Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft.-vel fennálló feladatellátási szerződés módosítása

111/2018. (VI.20.) 2018. évi  II. félévi kitüntetési javaslatok

110/2018. (VI.20.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.

109/2018. (VI.20.) Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon

108/2018. (VI.20.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről

107/2018. (VI.20.) Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása című projekt beszámolója

106/2018. (VI.20.) A DT Build Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

105/2018. (VI.20.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi beszámolójának jóváhagyása

104/2018. (VI.20.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatóság elnökének 2017-2018. évi prémiumfeladatai

103/2018. (VI.20.) A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2017. évi beszámolójának jóváhagyása

102/2018. (VI.20.) Komlói Temetkezési Kft. 2017. évi beszámolója és belső ellenőri vizsgálat

101/2018. (VI.20.)  Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítása

100/2018. (VI.20.) Szociális ellátási szerződés kötése az Összefogás Közhasznú Alapítvánnyal

99/2018. (VI.20.) Budafai meddőhányó csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos megállapodás

98/2018. (VI.20.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

97/2018. (VI.20.) A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

96/2018. (VI.20.) Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

95/2018. (VI.6.) Határ úti infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos többletköltségek

94/2018. (VI.6.) Szennyvízberuházással érintett egyes utcák útburkolat-felújítása

93/2018. (VI.6.) A víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozó egyes határozatok módosítása

92/2018. (V.30.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

91/2018. (V.30.) Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

90/2018. (V.30.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.

89/2018. (V.30.) Belényesi kiküldetés

88/2018. (V.30.) Malompart dűlőhöz közterület csatolása

87/2018. (V.30.) Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására

86/2018. (V.30.) EFOP-2.4.2.-17-2017-00005 azonosító számú  Lakhatási körülmények javítása Komlón a Kazinczy F. utcában megnevezésű projekt közbeszerzési szakértő költségének megelőlegezése

85/2018. (V.30.) 2018. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése

84/2018. (V.30.) IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése – Nemzeti Kulturális Alap

83/2018. (V.30.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására  tárgyú 54/2018 (IV. 26.) számú határozat módosítása

82/2018. (V.30.) TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú,"Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása

81/2018. (V.30.) Komló, Pécsi út 42. szám alatti idősek otthonának épületenergetikai korszerűsítési munkáihoz hitel felvétele (TOP-3.2.1-15-BA1-201-00001)

80/2018. (V.30.) A tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” új területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása – településfejlesztési döntés

79/2018. (V.30.) A kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz: 3798/2) kapcsolatos előkészítő döntések meghozatala

78/2018. (V.30.) A nem költségvetési szervek 2018. évi támogatásáról szóló 33/2018. (III.7.) sz. határozat módosítása

77/2018. (V.30.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2017. évi beszámolója

76/2018. (V.30.) A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi beszámolója

75/2018. (V.30.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2017. évi beszámolójának jóváhagyása

74/2018. (V.30.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2017. évi beszámolója

73/2018. (V.30.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

72/2018. (V.30.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása

71/2018. (V.30.) A HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme II.

70/2018. (V.30.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása

69/2018. (V.30.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2018/2019-es nevelési év beíratásáról

68/2018. (V.30.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

67/2018. (V.30.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

66/2018. (V.30.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységükről szóló beszámoló

65/2018. (V.30.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

64/2018. (V.30.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

64/2018. (V.30.) Éves ellenőrzési jelentés melléklete

63/2018. (V.30.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

62/2018. (V.30.) A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése

61/2018. (V.30.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről

60/2018. (V.30.) Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés módosítása

59/2018. (IV.26.) 2018. évi I. félévi kiegészítő kitüntetési javaslat

58/2018. (IV.26.) IV. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2018. évi megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése

57/2018. (IV.26.) Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának véleményezése

56/2018. (IV.26.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

55/2018. (IV.26.) EFOP-1.5.2 -16.-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban”  projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárások lebonyolítására

54/2018. (IV.26.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

53/2018. (IV.26.) Vis maior támogatási igény benyújtása

52/2018. (IV.26.) A tervezett Határúti infrastruktúra fejlesztés 1545/19 hrsz-ú területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása – településfejlesztési döntés

51/2018. (IV.26.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet közgyűlési határozatának jóváhagyása

50/2018. (IV.26.) Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbeadása III.

49/2018. (IV.26.) Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez hozzájárulás

48/2018. (IV.26.) Szándéknyilatkozat a Felszabadulási emlékmű és a hozzá tartozó földterület megvásárlására

47/2018. (IV.26.) Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között  című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása

46/2018. (IV.26.) Beszámoló a Zrínyi Klub 2017. évi tevékenységéről

45/2018. (IV.26.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről

44/2018. (IV.26.) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet elfogadása

43/2018. (IV.26.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

42/2018. (III.22.) Bérleti szerződés módosítása, együttműködési megállapodás megszűntetése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel

41/2018. (III.22.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

40/2018. (III.22.) A Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének fejlesztése

39/2018. (III.22.) A 2017-2018. évi víziközmű bérleti díj felhasználása

38/2018. (III.22.) Az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

37/2018. (III.22.) A Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

36/2018. (III.22.) A DPG 13 Kft. méltányossági kérelme

35/2018. (III.7.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

34/2018. (III.7.) Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón c. pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása

33/2018. (III.7.) Nem költségvetési szervek 2018. évi támogatása

32/2018. (III.7.) Közbeszerzési szabályzat módosítása

31/2018. (III.7.) Kazinczy F. u. 14. szám 1/7. alatti ingatlan felajánlása

30/2018. (III.7.) Az 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

29/2018. (III.7.) Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről

28/2018. (III.7.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba helyettesítő képviselő delegálása

27/2018. (III.7.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti terve

26/2018. (III.7.) 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása

25/2018. (III.7.) Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése

24/2018. (III.7.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

23/2018. (III.7.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntés

23/2018. (III.7.) sz. határozat 1. sz. melléklete Komló Város Önkormányzat főépítészénél megtekinthető

22/2018. (III.7.) Komló Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete

21/2018. (III.7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20/2018. (III.7.) Működési célú támogatás biztosítása a Komlói Polgárőr Egyesület részére

19/2018. (III.7.) Komlói Napok és Bányásznap Városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodás

18/2018. (II.22.) Védjük meg településeinket, védjük meg Magyarországot

17/2018. (II.22.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

16/2018. (II.22.) A Komló belterület 2413/64 és 2423 hrsz alatti ingatlanok területrészeinek forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonása

15/2018. (II.22.) Szavazatszámláló bizottsági tagok választása

14/2018. (II.22.) „Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról”

13/2018. (II.22.) Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról

12/2018. (II.22.) Komló város 2018. évi rendezvény-naptára

11/2018. (II.22.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

10/2018. (II.22.) 2018. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

9/2018. (II.22.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

8/2018. (I.30.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

7/2018. (I.30.) A Komló 3818 hrsz.-ú ingatlan részlet ingyenes állami tulajdonba adása kézilabda munkacsarnok létesítése céljából

6/2018. (I. 11.) Zártkerti Pályázat Programra támogatási kérelem benyújtása

5/2018. (I. 11.) Víziközmű bérleti díj felhasználása

4/2018. (I. 11.) Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos visszavásárlási jogról való döntés

3/2018. (I. 11.) Az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

2/2018. (I. 11.) A HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

1/2018. (I. 11.) Komló Város kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területeket érintő településrendezési tervi, illetve a helyi építési szabályzat módosításának elfogadása (A határozat mellékletei Komló Város Önkormányzat főépítészénél megtekinthetők.)

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020