napja van

2021

 

114/2021. (IV. 26.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyása

113/2021. (IV. 26.) Vásárcsarnokban lévő üzlethelyiségek bérleti díjának megállapítása

112/2021. (IV. 26.) Kossuth L. u. 95. sz. alatti 3613/A/94 hrsz-ú helyiség bérbeadása

111/2021. (IV. 26.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési eljárásának /Egyházaskozár/ eredményhirdetése

110/2021. (IV. 23.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti volt fürdőépületben található két darab liftakna építése

109/2021. (IV. 23.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület pályázatból nem megvalósítható felújítási munkáihoz kiírt beszerzési eljárások eredményhirdetése

108/2021. (IV. 23.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat keretében önkéntes munka megvalósításához kapcsolódó anyagok beszerzési eljárásának megindítása

107/2021. (IV. 23.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési eljárásának megindítása /Magyarszék/

106/2021. (IV. 22.) Lakáscélú támogatási szerződés felmondása

105/2021. (IV. 22.) Közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2020. évi beszámolója és 2021. évi munkaterve

104/2021. (IV. 21.) Zoo Komló Alapítvány ingyenes területhasználata

103/2021. (IV. 21.) Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/1/A/1 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadása

102/2021. (IV. 16.) Ivicz Pál mozgóárusításával kapcsolatos közterület-használat engedélyezése

101/2021. (IV. 15.) Komló Város Önkormányzat által 2021. évben kiosztásra kerülő települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzése

100/2021. (IV. 15.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2020. évi tevékenységéről

99/2021. (IV. 15.) 2021. évi Országos Bringapark Program keretében benyújtott pályázat kiegészítése kerékpáros pumpapályával

98/2021. (IV. 13.) 4. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

97/2021. (IV. 12.) Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodájának tető felújítási munkájához tartozó beszerzési eljárás eredményhirdetése

96/2021. (IV. 12.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési eljárásának megindítása /Egyházaskozár/

95/2021. (IV. 9.) TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 azonosító számú „Energetikai korszerűsítés a komlói futófolyosó és sportközpont épületében” című projekt kapcsán a közbeszerzési eljárást lezáró döntés

94/2021. (IV. 9.) Önkormányzati lakások bérbeadása

93/2021. Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény átszervezésének véleményezése

92/2021. (IV. 9.) Beszámoló a Zrínyi Klub 2020. évi tevékenységéről

91/2021. (IV. 8.) Pályázat kiírása a köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történő üzemeltetésére

90/2021. (IV. 6.) Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodájának tető felújítási munkájához tartozó beszerzési eljárás megindítása

89/2021. (IV. 1.) Önkormányzati lakás bérbeadása

88/2021. (III. 31.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása – elfogadása

87/2021. (III. 30.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Mecsekpölöske/ elnevezésű beszerzési eljárás eredményhirdetés

86/2021. (III. 29.) Kossuth L. u. 79. sz. alatti üzlethelyiségek bérleti díjának megállapítása

85/2021. (III. 29.) 2021. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

84/2021. (III. 29.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyása

83/2021. (III. 29.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület pályázatból nem megvalósítható felújítási munkáihoz tartozó beszerzési eljárás elindítása

82/2021. (III. 25.) A Kisbattyáni kereszt és környéke felújításának támogatásához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás eredményhirdetése

81/2021. (III. 25.) 5. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

80/2021. (III. 22.) Nagyrét utcai ingatlanok hasznosítása (2. licit)

79/2021. (III. 18.) A Bétai elkerülő út felújítással kapcsolatos rendezési terv módosítása – partnerség eljárás lezárás, tárgyalásos eljárás megindítása

78/2021. (III. 17.) SZÜMA Kft. használtruha gyűjtő konténerek közterület-használat engedélyezési ügye   

77/2021. (III. 12.) EBR 486294 azonosítószámú „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű projekthez kapcsolódó útfelújítási munkákhoz tartozó kivitelező kiválasztása – eredményhirdetés

76/2021. (III. 12.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekthez tartozó „Energ.-i korszerűsítés-TOP-3.2.1-16-2017-00004-II.” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés

75/2021. (III. 12.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2021. (II. 22.) sz. határozatának módosítása

74/2021. (III. 12.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó Komló-Kisbattyán település-rész megközelítését szolgáló út komplex felújítása tárgyú projekthez tartozó közbeszerzési eljárás megindítása

73/2021. (III. 11.) Komló, Nagyrét utcai beruházáshoz kapcsolódó marketing feladatok ellátása -beszerzési eljárás eredménye

72/2021. (III. 11.) Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárások eredményhirdetése

71/2021. (III. 11.) A nem költségvetési szervek 2021. évi támogatása

70/2021. (III. 11.) Előszerződés kötése a zobákpusztai útfelújítással érintett ingatlanokra

69/2021. (III. 11.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyása

68/2021. (III. 10.) Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet tervezete

67/2021. (III. 9.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Mecsekpölöske/ elnevezésű beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és újbóli megindítása

66/2021. (III. 9.) Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

65/2021. (III. 9.) Komló Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve

64/2021. (III. 9.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület pályázatból nem megvalósítható felújítási munkáihoz forrás biztosítása

63/2021. (III. 8.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

62/2021. (III. 8.) 3. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

61/2021. (III. 8.) Az Objektum Projekt Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme

60/2021. (III. 4.) Ifj. F. J. taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügye

59/2021. (III. 4.) A Kisbattyáni kereszt és környéke felújításának támogatásához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás megindítása

58/2021. (III. 3.) Önkormányzati lakások bérbeadása

57/2021. (III. 1.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

56/2021. (II. 26.) A Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi képviselő és térségi képviselő helyettes megválasztása

55/2021. (II. 25.) Radnóti utcai 1162/30 hrsz-ú garázstelek értékesítése

54/2021. (II. 25.) Komlói 1976/118 hrsz-ból területértékesítések

53/2021. (II. 25.) Külterületi 0203/5 hrsz-ú legelő értékesítése

52/2021. (II. 25.) FQ Plusz Kft. telek-kiegészítési kérelme

51/2021. (II. 25.) Gizella u. 1. sz. alatti 1976/119 hrsz-ú ingatlan ½ részének ajándékozásához hozzájárulás

50/2021. (II. 25.) Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának elfogadása

49/2021. (II. 24.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása és műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárások eredményhirdetése

48/2021. (II. 24.) Önkormányzati lakás bérbeadása

47/2021. (II.24.) Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

46/2021. (II. 24.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetői (magasabb vezetői) álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

45/2021. (II. 23.) Komló, Nagyrét utcai beruházáshoz kapcsolódó marketing feladatok ellátása

44/2021. (II. 22.) Az Anderson Group Kft. bérleti szerződése

43/2021. (II. 22.) Országos Bringapark Program 2021 keretében pályázat benyújtása

42/2021. (II. 22.) Pályázat benyújtása a Komlói szennyvíztelepen az iszapkezelés során keletkezett biogáz hasznosítás re-konstrukciós munkáinak támogatására

41/2021. (II. 18.) A volt vásártér, zöldhulladék udvarként működő területét érintő rendezési terv módosítása – kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás, módosítás elindítása

40/2021. (II. 17.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyása

39/2021. (II. 17.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

38/2021. (II. 15.) Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés

37/2021. (II. 15.) A VMOP-1.4.1-21 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása

36/2021. (II. 12.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Mecsekpölöske/ elnevezésű beszerzési eljárás megindítása

35/2021. (II. 11.) Kazinczy u. 4. szám alatti önkormányzati bérlemény kéményfelújítása

34/2021. (II. 11.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Épületenergetikai korszerűsítés Komlón” című projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása

33/2021. (II. 11.) Nagyrét utcai ingatlanok hasznosítása

32/2021. (II. 11.) Komló Városi Óvoda körzethatárainak módosítása

31/2021. (II. 10.) Komló város 2021. évi tervezett rendezvény-naptár

30/2021. (II. 9.) K&H Bank Zrt. Komló, Petőfi tér 5. sz., 2348/1 hrsz. alatt bankjegykiadó automata kihelyezésének közterület-használati engedélyezése

29/2021. (II. 9.) Magyar Posta Zrt. támpontos levélszekrény kihelyezésének közterület-használat engedélyezési ügye

28/2021. (II. 9.) Perfect Média Kft. „30 éve szabadon” Hypercube megemlékező oszlop kihelyezés közterület-használat engedélyezése

27/2021. (II. 9.) Önkormányzati lakás bérbeadása

26/2021. (II. 9.) A 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása és műszaki ellenőri feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása

25/2021. (II. 5.) P1 Rádió Kft-vel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

24/2021. (II. 4.) A 2020/2021-as nevelési év nyári nyitvatartási idejének megállapítása, valamint a 2021/2022-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának megállapítása

23/2021. (II. 2.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

22/2021. (II. 1.) 9. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

21/2021. (II. 1.) Körtvélyesi rekortán borítású sportpálya vagyonkezelése, a létesítmény távfelügyeletéhez szükséges beruházás megtérítése, a sportpálya áramellátásának hálózatfejlesztési hozzájárulási díja

20/2021. (I. 29.) Önkormányzati lakások bérbeadása

19/2021. (I. 27.) Komló Város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településkép védelméről szóló rendeletének elfogadása

18/2021. (I. 27.) Komlói 0199/102 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvétele a Magyar Államtól

17/2021. (I. 25.) Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatása

16/2021. (I. 25.) Sporttámogatás

15/2021. (I. 22.) 6. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

14/2021. (I. 22.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyása

13/2021. (I. 22.) Komló-Sikonda közötti kerékpárút építéssel összefüggő támogatás visszafizetés

12/2021. (I. 22.) Az 1349/2020. (VI.30.) Korm. határozat alapján a BMÖGF/737-1/2020 ikt. számú, 488269 azonosítójú, „Egyedi költségvetési támogatás út, járda és parkoló építése, felújítása” megnevezésű pályázat többlet forrás igénye

11/2021. (I. 22.) A Bétai elkerülő út felújítással kapcsolatos rendezési terv módosítása – kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás, módosítás elindítása

10/2021. (I. 21.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, záró véleményezési szakasz megindítása

9/2021. (I. 20.) EBR 506889 azonosító számú „Illegális hulladéklerakók felszámolása” megnevezésű projekthez tartozó szerződések megkötése

8/2021. (I. 20.) Tröszt utcai fejlesztési területtel kapcsolatos településrendezési terv-módosításának elfogadása

7/2021. (I. 20.) Ázsiós tőkeemelés a BARANYA-VÍZ Zrt.-ben

6/2021. (I. 19.) Sikondai tavak haszonbérlete

5/2021. Intézményi maradvány felhasználásának engedélyezése

4/2021. Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz-ú lakótelek értékesítése

3/2021. (I. 11.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó úttervezői feladatok ellátása kapcsán beszerzési eljárás eredményhirdetése

2/2021. (I. 11.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

1/2021. (I. 11.) Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesület támogatása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020