napja van

2021

 

 

287/2021. (XII. 15.) 2022. évi Országos Bringapark Program keretében pályázat benyújtása és önerő biztosítása

286/2021. (XII. 15.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

285/2021. (XII. 15.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végezett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményhirdetése

284/2021. (XII. 15.) A Komló város területén lévő vásárcsarnok épületének egyes helyiségeiben szellőzőrendszer kiépítéséhez forrás biztosítása

283/2021. (XII. 15.) Helyi autóbusz menetrend módosítása és új járatok bevezetése – Nagyrét utca

282/2021. (XII. 15.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. november 3-i ülésén hozott határozatainak jóváhagyása

281/2021. (XII. 15.) A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó területeket érintő településrendezési eszköz módosításának elfogadása

280/2021. (XII. 9.) 2022. évi I. félévi kitüntetési javaslatok

279/2021. (XII. 9.) A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat eredményhirdetése

278/2021. (XII. 9.) Nem képviselő bizottsági tag visszahívása a Humán bizottságból

277/2021. (XII. 9.) Tájékoztató a Caadex Kft. részére jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról

276/2021. (XII. 9.) Krisztina u. 15. sz. alatti 1976/124 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás

275/2021. (XII. 9.) Komló, Juhász Gyula utca 8. sz. alatti 2413/92 hrsz.-ú ingatlanon kialakított irodák bérbeadása

274/2021. (XII. 9.) Dr. Falusy Gábor és dr. Falusyné Nagy Ildikó lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

273/2021. (XII.9.) A 254/2021. (XI.24.) és a 255/2021. (XI.24.) számú határozatok módosítása

272/2021. (XII. 9.) Nagyrét utcai rézsűcsúszás helyreállításához kapcsolódó 196/2021. (VII. 8.) sz., valamint 211/2021. (VIII. 26.) sz. határozatok visszavonása

271/2021. (XII. 9.) A 179/2021. (VI. 14.) számú határozat módosítása

270/2021. (XII. 9.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

269/2021. (XII. 9.) Belső ellenőrzési terv 2022. évre és a 2022-2025. évi stratégiai terv

268/2021. (XII. 9.) Kaptár projekthez eredményhirdetés és fedezetbiztosítás

267/2021. (XII. 9.) Komlói Temetkezési Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló

266/2021. (XII. 9.) Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2021. évi rendezvényről

265/2021. (XII. 9.) Városgondnokság utánfutó beszerzése

264/2021. (XII. 9.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel kötött vagyonkezelődési szerződés módosítása

263/2021. Tájékoztatás a Komló Városi Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás eredményéről

262/2021. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról szóló 10/1991. (V. 2.) rendeletének hatályon kívül helyezése, és a díjak határozatban történő meghatározása

261/2021. (XII. 9.) 2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

260/2021. (XII. 9.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

259/2021. (XI. 24.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele 

258/2021. (XI. 24.) A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó területeket érintő településrendezési eszköz módosítás – partnerségi eljárás lezárása, tárgyalásos eljárás megindítása

257/2021. (XI. 24.) Az iskolai védőnői működési engedély módosítása a rendelkezésre állási idő változása miatt

256/2021. (XI. 24.) A 2413/63 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos vásárlási szándék

255/2021. (XI. 24.) Autóbuszváró felépítmények vásárlására forrás biztosítása

254/2021. (XI. 24.) A Juhász Gyula utcai beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítása

253/2021. (XI. 24.) KEHOP-2.1.11 kódszámú Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése problémák feltárása című pályázat benyújtása

252/2021. (XI. 24.) Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról

251/2021. (XI. 24.) Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme

250/2021. (X. 26.) A 488269 azonosítószámú belügyminisztériumi támogatáshoz kapcsolódóan a játszóterek fejlesztéseire vonatkozó szerződések megkötése

249/2021. (X. 26.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület villamos rendszer kiépítéséhez forrás biztosítása

248/2021. (X. 26.) Komló, Buszpályaudvar megközelítését szolgáló, Ázsia Center előtti járdaszakasz felújítása

247/2021. (X. 26.) A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

246/2021. (X. 26.) Plasztik korcsolyapálya bérlése

245/2021. (X. 7.) 2021. évi Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) rendezvény megszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

244/2021. (X. 7.) Nagy László utca 2324/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

243/2021. (IX. 30.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozat jóváhagyása

242/2021. (IX. 30.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződések felülvizsgálata

241/2021. (IX.30.) A Juhász Gyula utcai beruházáshoz kapcsolódó káresemények rendezésére forrás biztosítása

240/2021. (IX. 30.) A dávidföldi (hrsz.: 030/5) kültéri kézliabda pálya kialakítása kapcsán együttműködési megállapodás megkötése

239/2021. (IX. 30.) A komlói 0199/102 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvétele a Magyar Államtól című, 18/2021. (I. 27.) számú határozat módosítása

238/2021. (IX. 30.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

237/2021. (IX. 30.) Schnierer László lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

236/2021. (IX. 30.) Kopasz Zsolt lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

235/2021. (IX. 30.) Hegedűs Norbert és Földesi Edit lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

234/2021. (IX. 30.) Bischof Balázs lakótelek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés és ingatlan vásárlás

233/2021. (IX. 30.) Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület visszatérítendő támogatása

232/2021. (IX. 30.) Tulajdonosi hozzájárulás a komlói 6046. hrsz. alatti ingatlannak a Komlói Bányász Horgász Egyesület alapszabályában telephelyként történő feltüntetéséhez

231/2021. (IX. 30.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről

230/2021. (IX. 30.) A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2020. évi beszámolójának elfogadása

229/2021. (IX. 30.) A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 2020. évi beszámolója

228/2021. (IX. 30.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2020-2021. évi prémiumfeladatai

227/2021. (IX. 30.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2020. évi beszámolójának jóváhagyása

226/2021. (IX.30.) A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2020. évi beszámolójának jóváhagyása

225/2021. (IX. 30.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása

224/2021. (IX. 30.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2020. évi beszámolójának jóváhagyása

223/2021. (IX. 30.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2020. évi beszámolójának elfogadása és 2021. május 25-i határozatainak jóváhagyása

222/2021. (IX. 30.) Víziközmű bérleti díj felhasználása

221/2021. (IX. 30.) Komló Városi Sportközpont és Uszoda üzemvezetői (vezetői) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

220/2021. (IX. 30.) A Komló Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett, valamint a volt vásártér kiemelt fejlesztési területeit érintő rendezési terv módosításának elfogadása

219/2021. (IX. 30.) Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester által, átruházott hatáskörben elfogadott rendeletekről és meghozott határozatokról, valamint azok végrehajtásáról

218/2021. (IX. 30.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

217/2021. (IX. 30.) Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

216/2021. (VIII. 26.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozás

215/2021. (VIII. 26.) Városgondnokság tehergépjármű bérlete

214/2021. (VIII. 26.) Függetlenség utcai 3864/2 hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé minősítése

213/2021. (VIII. 26.) A Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett, valamint a volt vásártér kiemelt fejlesztési területeit érintő településrendezési tervmódosítás – partnerségi eljárás lezárása, tárgyalásos eljárás megindítása

212/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testület 165/2021. (VI. 2.) számú határozatának módosítása, Komló, 48-as téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítésének, valamint a tervezett Kaptár épület helyén áthaladó kábel kiváltásának munkálataihoz szükséges önerő biztosítása

211/2021. (VIII. 26.) Nagyrét utcai rézsűcsúszás helyreállítása

210/2021. (VIII. 26.) Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása

209/2021. (VIII. 26.) A beruházásokhoz kapcsolódó töblettámogatási források beérkezése és átcsoportosítása

208/2021. (VIII. 26.) A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő szerződés érvényességének hosszabbítása

207/2021. (VIII. 26.) Együttműködési megállapodás kötése a Baranya Megyei Önkormányzattal a TOP-1.5.1.20-2020-00014 azonosítószámú projekt keretében

206/2021. (VIII. 26.) Komlói Napokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegezése a Komlóért Egyesület részére

205/2021. (VIII. 26.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása

204/2021. (VIII. 26.) Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása

203/2021. (VII. 15.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele

202/2021. (VII. 15.) A TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás és bontási jegyzőkönyv jóváhagyása

201/2021. (VII. 15.) Tájékoztató a városi felújítási keret átruházott hatáskörben történő felhasználásáról

200/2021. (VII. 15.) Emléktábla elhelyezése

199/2021. (VII. 15.) A Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum fejlesztése, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, ahhoz fedezet biztosítása, valamint az ehhez kapcsolódó településrendezési eszköz módosítás

198/2021. (VII. 15.) Döntés lombszívó beszerzéséről a Városgondnokság részére

197/2021. (VII. 15.) A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány alapító okiratának módosítása

196/2021. (VII. 8.) Vis maior pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása – Nagyrét utcai rézsűcsúszás

195/2021. (VII. 8.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16- 2017-00028) projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása

194/2021. (VII. 8.) A 184/2021. (VI. 24.) sz. határozat polgármesteri kezdeményezésre történő ismételt tárgyalása

193/2021. (VI. 24.) 2021. évi II. félévi kitüntetési javaslatok

192/2021. (VI. 24.) Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése az MVM Zöld Generáció Kft.-vel

191/2021. (VI. 24.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16- 2017-00028) projekt költségvetésének átcsoportosítása

190/2021. (VI. 24.) Komló, Juhász Gyula utca 2413/92. hrsz.-ú ingatlanon szabadidőpark és vállalkozók háza, továbbá a szomszédos területeken sport és szabadidős létesítmények bérbeadása

189/2021. (VI. 24.) A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő szerződés érvényességének hosszabbítása

188/2021. (VI. 24.) A SOLAR FM Kft. telephely fejlesztési célú Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, településrendezési tervmódosítás elindítása – településfejlesztési döntés

187/2021. (VI. 24.) 2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város rendezvények előkészítése

186/2021. (VI.24.) Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésről, valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról

185/2021. (VI.24.) Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

184/2021. (VI. 24.) 2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat183/2021. (VI. 14.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozat-tervezetének jóváhagyása

182/2021. (VI. 14.) 5. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

181/2021. (VI. 14.) dr. Czéder Anita belterület tartós használatával kapcsolatos közterület-használat engedélyezése

180/2021. (VI. 14.) TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati program kivitelezéshez kapcsolódó

179/2021. (VI. 14.) „A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosítószámú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű pályázati program kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák megrendelése és többlettámogatási igény benyújtása

178/2021. (VI.11.) Komlói Munkáskórus Alapítvány támogatása

177/2021. (VI.10.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat keretében önkéntes munka megvalósításához kapcsolódó anyagok /Hosszúhetény/ beszerzési eljárásának eredményhirdetése

176/2021. (VI.9.) EBR 486846 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó önkormányzati ingatlan helyreállítási munkáihoz (7300 Komló, helyrajziszám: 080) a kivitelező kiválasztása – eredményhirdetés

175/2021. (VI.9.) A Bétai elkerülő út felújítással kapcsolatos rendezési terv módosításának elfogadása

174/2021. (VI.8.) Kökönyösi Óvodáért Alapítvány

173/2021. (VI.8.) Tóth Mária Mónika vendéglátó-ipari terasz közterület-használat engedélyezése

172/2021. (VI.7.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzata

171/2021. (VI.7.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2020.

170/2021. (VI.7.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó sátorbérlés beszerzési eljárásának megindítása

169/2021. (VI.7.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó járási egészségterv elkészítése elnevezésű beszerzési eljárásának eredményhirdetése

168/2021. (VI.7.) A Kaptár projekthez kapcsolódó in-house beszerzések megindítása

167/2021. (VI.7.) A TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás jóváhagyása

166/2021. (VI.2.) Caadex Kft. határidő módosítási kérelme

165/2021. (VI.2.) Komló, 48-téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítése és a Kaptár épület elektromos csatlakozása

164/2021. (V.31.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása

163/2021. (V.31.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek /Hosszúhetény/ beszerzési eljárásának eredményhirdetése

162/2021. (V.31.) A „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” megnevezésű projekthez tartozó feltételes beszerzés megindítása

161/2021. (V.28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozat-tervezetének jóváhagyása

160/2021. (V.28.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2021/2022-es nevelési év beíratásáról

159/2021. (V.28.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat keretében önkéntes munka megvalósításához kapcsolódó anyagok /Hosszúhetény/ beszerzési eljárásának megindítása

158/2021. (V.27.) Önkormányzati lakások bérbeadása

157/2021. (V.27.) BMÖGF/1003-1/2020 azonosító számú „József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látógatóközponttal” megnevezésű projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás eredményhirdetése

156/2021. (V. 26.) Profi Ajtó-Ablak Kft. vendéglátó-ipari előkert közterület-használat engedélyezése

155/2021. (V. 26.) Királyné Rádi Éva vendéglátó-ipari előkert közterület-használat engedélyezése

154/2021. (V. 26.) Horváth Kft. Street vendéglátó-ipari előkert közterület-használat engedélyezése

153/2021. (V. 26.) Horváth Kft. Mecsek Bisztró vendéglátó-ipari előkert közterület-használat engedélyezése

152/2021. (V. 26.) Apostolow Izabella vendéglátó-ipari előkert közterület-használat engedélyezése

151/2021. (V.25.) Az 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság kapcsán fedezet biztosítása

150/2021. (V.25.) Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése

149/2021. (V.25.) Komló Város Gazdaságfejlesztési Programja 2021-2027.

148/2021. (V.25.) Tésztagyártó Szövetkezet tagi kölcsöne

147/2021. (V.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyása

146/2021. (V.25.) A Baranya Televízió Kft. szakmai beszámolója a „Komlói Napló” megnevezésű kiadvány megjelentetéséről

145/2021. (V.25.) A Komlói Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Komló közbiztonságának 2020. évi helyzetéről

144/2021. (V.25.) EBR 486846 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó önkormányzati ingatlanok helyreállítási munkáihoz (helyrajziszám:080) a kivitelező kiválasztása

143/2021. (V.20.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési eljárásának /Szászvár/ eredményhirdetése

142/2021. (V.20.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című projekthez kapcsolódó járási egészségterv elkészítése elnevezésű beszerzési eljárásának megindítása

141/2021. (V.20.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagok beszerzési eljárásának eredményhirdetése

140/2021. (V.20.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési eljárásának megindítása /Hosszúhetény/

139/2021. (V.19.) Energosun Investment Zrt. bérleti szerződéseinek határidő módosítása

138/2021. (V.19.) dr. Czéder Anita területvásárlási kérelme

137/2021. (V.19.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2021. (II.25.) számú határozatának módosítása

136/2021. (V.19.) Papp László területvásárlási kérelme

135/2021. (V.18.)  Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2021. (III. 8.) sz. határozat módosítása

134/2021. (V.17.) Önkormányzati lakások bérbeadása

133/2021. (V.17.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

132/2021. (V.17.) Komló Város Önkormányzat által 2021. évben kiosztásra kerülő települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzése

131/2021. (V. 12.) Megvalósult beruházás térítésmentes átvétele – Komló, Kossuth akna utca felújítása

130/2021. (V. 12.) Víziközmű bérleti díj felhasználása – Komló, Ady E. utcai vízvezeték felújítás, valamint hatósági díj megfizetése

129/2021. (V. 12.) KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőváltása

128/2021. (V. 11.) Önkormányzati lakások bérbeadása

127/2021. (V. 10.) Sikondai volt Nyári napközi értékesítése

126/2021. (V. 10.) Berek utcai 3553/3 hrsz.-ú garázs értékesítése

125/2021. (V. 7.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat keretében önkéntes munka megvalósításához kapcsolódó anyagok beszerzési eljárásának eredményhirdetése

124/2021. (V. 7.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési eljárásának /Magyarszék/ eredményhirdetése

123/2021. (V. 7.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagok beszerzési eljárásának megindítása

122/2021. (V. 6.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó „Komló-Kisbattyán település-rész megközelítését szolgáló út komplex felújítása” című projekthez tartozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

121/2021. (V. 4.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési eljárásának megindítása /Szászvár/

120/2021. (V. 3.) BMÖGF/1003-1/2020 azonosító számú „József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látógatóközponttal” megnevezésű projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás megindítása

119/2021. (V. 3.) Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

118/2021. (IV. 30.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyása

117/2021. (IV. 30.) A VMOP-1.4.1-21 kódszámú pályázat kapcsán beszerzési eljárás eredményhirdetése

116/2021. (IV. 30.) A 85/2021. (III. 29.) sz. határozat módosítása

115/2021. (IV. 29.) A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásáról szóló 260/2020. (XI. 23.) sz. határozat módosításáról

114/2021. (IV. 26.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyása

113/2021. (IV. 26.) Vásárcsarnokban lévő üzlethelyiségek bérleti díjának megállapítása

112/2021. (IV. 26.) Kossuth L. u. 95. sz. alatti 3613/A/94 hrsz-ú helyiség bérbeadása

111/2021. (IV. 26.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési eljárásának /Egyházaskozár/ eredményhirdetése

110/2021. (IV. 23.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti volt fürdőépületben található két darab liftakna építése

109/2021. (IV. 23.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület pályázatból nem megvalósítható felújítási munkáihoz kiírt beszerzési eljárások eredményhirdetése

108/2021. (IV. 23.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat keretében önkéntes munka megvalósításához kapcsolódó anyagok beszerzési eljárásának megindítása

107/2021. (IV. 23.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési eljárásának megindítása /Magyarszék/

106/2021. (IV. 22.) Lakáscélú támogatási szerződés felmondása

105/2021. (IV. 22.) Közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2020. évi beszámolója és 2021. évi munkaterve

104/2021. (IV. 21.) Zoo Komló Alapítvány ingyenes területhasználata

103/2021. (IV. 21.) Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/1/A/1 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadása

102/2021. (IV. 16.) Ivicz Pál mozgóárusításával kapcsolatos közterület-használat engedélyezése

101/2021. (IV. 15.) Komló Város Önkormányzat által 2021. évben kiosztásra kerülő települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzése

100/2021. (IV. 15.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2020. évi tevékenységéről

99/2021. (IV. 15.) 2021. évi Országos Bringapark Program keretében benyújtott pályázat kiegészítése kerékpáros pumpapályával

98/2021. (IV. 13.) 4. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

97/2021. (IV. 12.) Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodájának tető felújítási munkájához tartozó beszerzési eljárás eredményhirdetése

96/2021. (IV. 12.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó irodaszerek beszerzési eljárásának megindítása /Egyházaskozár/

95/2021. (IV. 9.) TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 azonosító számú „Energetikai korszerűsítés a komlói futófolyosó és sportközpont épületében” című projekt kapcsán a közbeszerzési eljárást lezáró döntés

94/2021. (IV. 9.) Önkormányzati lakások bérbeadása

93/2021. Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény átszervezésének véleményezése

92/2021. (IV. 9.) Beszámoló a Zrínyi Klub 2020. évi tevékenységéről

91/2021. (IV. 8.) Pályázat kiírása a köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történő üzemeltetésére

90/2021. (IV. 6.) Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodájának tető felújítási munkájához tartozó beszerzési eljárás megindítása

89/2021. (IV. 1.) Önkormányzati lakás bérbeadása

88/2021. (III. 31.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása – elfogadása

87/2021. (III. 30.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Mecsekpölöske/ elnevezésű beszerzési eljárás eredményhirdetés

86/2021. (III. 29.) Kossuth L. u. 79. sz. alatti üzlethelyiségek bérleti díjának megállapítása

85/2021. (III. 29.) 2021. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

84/2021. (III. 29.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyása

83/2021. (III. 29.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület pályázatból nem megvalósítható felújítási munkáihoz tartozó beszerzési eljárás elindítása

82/2021. (III. 25.) A Kisbattyáni kereszt és környéke felújításának támogatásához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás eredményhirdetése

81/2021. (III. 25.) 5. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

80/2021. (III. 22.) Nagyrét utcai ingatlanok hasznosítása (2. licit)

79/2021. (III. 18.) A Bétai elkerülő út felújítással kapcsolatos rendezési terv módosítása – partnerség eljárás lezárás, tárgyalásos eljárás megindítása

78/2021. (III. 17.) SZÜMA Kft. használtruha gyűjtő konténerek közterület-használat engedélyezési ügye   

77/2021. (III. 12.) EBR 486294 azonosítószámú „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű projekthez kapcsolódó útfelújítási munkákhoz tartozó kivitelező kiválasztása – eredményhirdetés

76/2021. (III. 12.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekthez tartozó „Energ.-i korszerűsítés-TOP-3.2.1-16-2017-00004-II.” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés

75/2021. (III. 12.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2021. (II. 22.) sz. határozatának módosítása

74/2021. (III. 12.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó Komló-Kisbattyán település-rész megközelítését szolgáló út komplex felújítása tárgyú projekthez tartozó közbeszerzési eljárás megindítása

73/2021. (III. 11.) Komló, Nagyrét utcai beruházáshoz kapcsolódó marketing feladatok ellátása -beszerzési eljárás eredménye

72/2021. (III. 11.) Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárások eredményhirdetése

71/2021. (III. 11.) A nem költségvetési szervek 2021. évi támogatása

70/2021. (III. 11.) Előszerződés kötése a zobákpusztai útfelújítással érintett ingatlanokra

69/2021. (III. 11.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyása

68/2021. (III. 10.) Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet tervezete

67/2021. (III. 9.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Mecsekpölöske/ elnevezésű beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és újbóli megindítása

66/2021. (III. 9.) Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

65/2021. (III. 9.) Komló Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve

64/2021. (III. 9.) Komló, Altáró u. 2 szám alatti, volt fürdőépület pályázatból nem megvalósítható felújítási munkáihoz forrás biztosítása

63/2021. (III. 8.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

62/2021. (III. 8.) 3. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

61/2021. (III. 8.) Az Objektum Projekt Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme

60/2021. (III. 4.) Ifj. F. J. taxiállomás közterület-használat engedélyezési ügye

59/2021. (III. 4.) A Kisbattyáni kereszt és környéke felújításának támogatásához kapcsolódó kivitelezői feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárás megindítása

58/2021. (III. 3.) Önkormányzati lakások bérbeadása

57/2021. (III. 1.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

56/2021. (II. 26.) A Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi képviselő és térségi képviselő helyettes megválasztása

55/2021. (II. 25.) Radnóti utcai 1162/30 hrsz-ú garázstelek értékesítése

54/2021. (II. 25.) Komlói 1976/118 hrsz-ból területértékesítések

53/2021. (II. 25.) Külterületi 0203/5 hrsz-ú legelő értékesítése

52/2021. (II. 25.) FQ Plusz Kft. telek-kiegészítési kérelme

51/2021. (II. 25.) Gizella u. 1. sz. alatti 1976/119 hrsz-ú ingatlan ½ részének ajándékozásához hozzájárulás

50/2021. (II. 25.) Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának elfogadása

49/2021. (II. 24.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása és műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárások eredményhirdetése

48/2021. (II. 24.) Önkormányzati lakás bérbeadása

47/2021. (II.24.) Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

46/2021. (II. 24.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetői (magasabb vezetői) álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

45/2021. (II. 23.) Komló, Nagyrét utcai beruházáshoz kapcsolódó marketing feladatok ellátása

44/2021. (II. 22.) Az Anderson Group Kft. bérleti szerződése

43/2021. (II. 22.) Országos Bringapark Program 2021 keretében pályázat benyújtása

42/2021. (II. 22.) Pályázat benyújtása a Komlói szennyvíztelepen az iszapkezelés során keletkezett biogáz hasznosítás re-konstrukciós munkáinak támogatására

41/2021. (II. 18.) A volt vásártér, zöldhulladék udvarként működő területét érintő rendezési terv módosítása – kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás, módosítás elindítása

40/2021. (II. 17.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyása

39/2021. (II. 17.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

38/2021. (II. 15.) Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés

37/2021. (II. 15.) A VMOP-1.4.1-21 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása

36/2021. (II. 12.) EFOP-1.5.2-16-2017-00028 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás /Mecsekpölöske/ elnevezésű beszerzési eljárás megindítása

35/2021. (II. 11.) Kazinczy u. 4. szám alatti önkormányzati bérlemény kéményfelújítása

34/2021. (II. 11.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Épületenergetikai korszerűsítés Komlón” című projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása

33/2021. (II. 11.) Nagyrét utcai ingatlanok hasznosítása

32/2021. (II. 11.) Komló Városi Óvoda körzethatárainak módosítása

31/2021. (II. 10.) Komló város 2021. évi tervezett rendezvény-naptár

30/2021. (II. 9.) K&H Bank Zrt. Komló, Petőfi tér 5. sz., 2348/1 hrsz. alatt bankjegykiadó automata kihelyezésének közterület-használati engedélyezése

29/2021. (II. 9.) Magyar Posta Zrt. támpontos levélszekrény kihelyezésének közterület-használat engedélyezési ügye

28/2021. (II. 9.) Perfect Média Kft. „30 éve szabadon” Hypercube megemlékező oszlop kihelyezés közterület-használat engedélyezése

27/2021. (II. 9.) Önkormányzati lakás bérbeadása

26/2021. (II. 9.) A 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása és műszaki ellenőri feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása

25/2021. (II. 5.) P1 Rádió Kft-vel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

24/2021. (II. 4.) A 2020/2021-as nevelési év nyári nyitvatartási idejének megállapítása, valamint a 2021/2022-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának megállapítása

23/2021. (II. 2.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

22/2021. (II. 1.) 9. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

21/2021. (II. 1.) Körtvélyesi rekortán borítású sportpálya vagyonkezelése, a létesítmény távfelügyeletéhez szükséges beruházás megtérítése, a sportpálya áramellátásának hálózatfejlesztési hozzájárulási díja

20/2021. (I. 29.) Önkormányzati lakások bérbeadása

19/2021. (I. 27.) Komló Város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településkép védelméről szóló rendeletének elfogadása

18/2021. (I. 27.) Komlói 0199/102 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvétele a Magyar Államtól

17/2021. (I. 25.) Honlap üzemeltetésére, valamint az Írott sajtó megjelentetésére vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatása

16/2021. (I. 25.) Sporttámogatás

15/2021. (I. 22.) 6. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

14/2021. (I. 22.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyása

13/2021. (I. 22.) Komló-Sikonda közötti kerékpárút építéssel összefüggő támogatás visszafizetés

12/2021. (I. 22.) Az 1349/2020. (VI.30.) Korm. határozat alapján a BMÖGF/737-1/2020 ikt. számú, 488269 azonosítójú, „Egyedi költségvetési támogatás út, járda és parkoló építése, felújítása” megnevezésű pályázat többlet forrás igénye

11/2021. (I. 22.) A Bétai elkerülő út felújítással kapcsolatos rendezési terv módosítása – kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás, módosítás elindítása

10/2021. (I. 21.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, záró véleményezési szakasz megindítása

9/2021. (I. 20.) EBR 506889 azonosító számú „Illegális hulladéklerakók felszámolása” megnevezésű projekthez tartozó szerződések megkötése

8/2021. (I. 20.) Tröszt utcai fejlesztési területtel kapcsolatos településrendezési terv-módosításának elfogadása

7/2021. (I. 20.) Ázsiós tőkeemelés a BARANYA-VÍZ Zrt.-ben

6/2021. (I. 19.) Sikondai tavak haszonbérlete

5/2021. Intézményi maradvány felhasználásának engedélyezése

4/2021. Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz-ú lakótelek értékesítése

3/2021. (I. 11.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó úttervezői feladatok ellátása kapcsán beszerzési eljárás eredményhirdetése

2/2021. (I. 11.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

1/2021. (I. 11.) Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Egyesület támogatása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020