napja van

2014

1) Komló Város Önkormányzatának szervezetfejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások és tanulmányok készítése az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 számú pályázat keretében

2) TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0025 pályázat keretén belül képzési program lebonyolítása "Komló város kulturális szakembereinek továbbképzése" tárgyban (III. eljárás)

3) „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” tárgyú projekt (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054) keretében a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése és a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.

Tájékoztatás: Tekintettel arra, hogy a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0054 kódszámú pályázat nem részesült támogatásban, ezért a fenti feltételes szerződéses megállapodások nem léptek hatályba.

4) Szolgáltatási szerződés Komló Város Önkormányzat közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtési-szállítási közszolgáltatás ellátására

5) "Lakhatási beruházások Komlón" tárgyú projekt (TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004) keretében lakások felújítása, korszerűsítése

6) "Lakhatási integráció Komlón" tárgyú projekt (DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003) keretében lakások felújítása, korszerűsítése

7) DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 pályázat keretén belül képzési program lebonyolítása "Lakhatási integráció Komlón" tárgyban 

8) Komló, Szilvási út (3642 hrsz) útburkolat károsodás helyreállítása 

9) Villamos energia beszerzés Komló Város Önkormányzat intézményei számára, valamint közvilágítás céljára 2015.01.01-2016.12.31. közötti időszakra

10) Közvilágítás korszerűsítés megvalósítása a KEOP 5.5.0./K/14-2014-0023 kódszámú pályázat keretében 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020