napja van

Közérdekű adatok

Közzétételi egységek - a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 2. melléklete szerinti rendben - FELTÖLTÉS ALATT

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 Nincs az önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv. Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek adatai az 1.7 pont alatt kerülnek részletezésre.

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Baranya-Víz Zrt
Komlói Fűtőerőmű Zrt.
Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Komlói Bányász Sportkör Kft.
Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 Nincs önkormányzati alapítású lap.

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Elérhetőségek
Cím: 7623 Pécs, József A. u. 10.
Levélcím: 7602 Pf.:405
Telefon: 06-72-507-000
Fax: 06-72-507-012
E-mail: hivatal@baranya.gov.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Google-térképen

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök 8.00-16.30
Péntek 8.00-14.00

A főigazgató ügyfélfogadása: minden hónap első keddjén 9.00-12.00

Az igazgató ügyfélfogadása: minden szerdán 9.00-12.00

   

 

1.7. Költségvetési szervek 

1. Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet
Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3.
Alapító határozat száma: 45/1990. (XII.19.)
Alapító okirata
E-mail: gesz@komlo.hu
Web: http://www.komlogesz.hu/
Vezetője: Kiss Béláné

2. Komló Város Önkormányzat Városgondnokság
Székhelye: 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 19.
Alapító határozat száma: 2/2020. Alapító okirata
E-mail: intvez@kvgondnoksag.hu
Web: http://www.kvgondnoksag.hu/
Vezetője: Bareith Péter

3. Komlói Kaptár Müvelődési Központ
Székhelye: 7300 Komló, 48-as tér 1. B. ép.
Alapító határozat száma: KH-1/2023.
Alapító okirata
E-mail:komloikaptar@gmail.com
Web: www.komloikaptar.hu
Vezetője: Aranyos László

4. Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 1.
Alapító határozat száma: KVK-1/2023.
Alapító okirata
E-mail: komloikonyvtar@gmail.com
Web: www.komloikonyvtar.hu
Vezetője: Steinerbrunner Győzőné

5. Komló Városi Óvoda
Székhelye: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 2/1.
Alapító határozat száma: KVÓ-3/2023.
Alapító okirata
E-mail: tompaovi@gmail.com
Vezetője: Tamás Anikó

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Magyarország Alaptörvénye
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Az önkormányzat önként vállalt feladatai

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK
Eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörei

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

Baranya-Víz Zrt
Komlói Fűtőerőmű Zrt.
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Komlói Temetkezési Kft. - Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Nincs nyilvános kiadvány

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
A képviselő-testületi ülések előterjesztései (A korábbi évek előterjesztései az Önkormányzat/Előterjesztések/adott év menüpont alatt érhetők el.)
A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei (A korábbi évek jegyzőkönyvei az Önkormányzat/Jegyzőkönyvek/adott év menüpont alatt érhetők el.)

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Képviselő-testületi határozatok (A korábbi évek határozatai az Önkormányzat/Testületi határozatok/adott év menüpont alatt érhetők el.)

Önkormányzati rendeletek

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Az Uniós pályázatok menüpont alatt érhetők el.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése 

    A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

    2023;

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

Nincs az önkormányzatra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

II. Közzétételi egység: Támogatások

III. Közzétételi egység: Szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020