napja van

2020

301/2020. (XII. 29.) Közutak fenntartása és vízkárelhárítás keret felhasználása

300/2020. (XII. 28.) Döntés a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési előterjesztéséről

299/2020. (XII. 23.) Kazinczy u. 15. szám alatti önkormányzati bérlemény kéményfelújítása

298/2020. (XII. 23.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó Bétai elkerülő út előkészítési munkáinak elvégzésére irányuló beszerzési eljárás eredményhirdetése

297/2020. (XII. 23.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó úttervezői feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása

296/2020. (XII. 22.) 2021. évi I. félévi kitüntetési javaslatok

295/2020. (XII. 21.) Majális téri telek-kiegészítés határidő hosszabbítása

294/2020. (XII. 21.) Krisztina u. 18. sz. alatti 1976/127 hrsz-ú lakótelek értékesítése

293/2020. (XII. 18.) A DÉL-KOM Np. Kft. határozatainak jóváhagyása

292/2020. (XII. 18.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

291/2020. (XII. 17.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzési szakértői és tervezői feladatok ellátása eredményhirdetés

290/2020. (XII. 17.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó Bétai elkerülő út előkészítési munkáinak elvégzésére beszerzési eljárás megindítása

289/2020. (XII. 17.) Lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálata

288/2020. (XII. 17.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

287/2020. (XII. 16.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyása

286/2020. (XII. 16.) 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.

285/2020. (XII. 15.) Belső ellenőrzési terv 2021. évre és a 2021-2024. évi stratégiai terv

284/2020. (XII. 15.) Víziközmű bérleti díj felhasználása

283/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása

282/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása

281/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása

280/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása

279/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása

278/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása

277/2020. (XII. 14.) Új lakásbérleti jogviszony kérelmek elbírálása

276/2020. (XII. 14.) A nem költségvetési szervek részére 2020. évben megállapított támogatási összegek elszámolási határidejének módosítása

275/2020. (XII. 9.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása

274/2020. (XII. 7.) EBR 486294 azonosító számú „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű projekthez tartozó közbeszerzés megindítása

273/2020. (XII. 7.) TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati program tervezéshez kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítása

272/2020. (XII. 7.) Az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban megjelölt fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzési szakértői és tervezői feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása

271/2020. (XII. 7.) Az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat végrehajtása II.

270/2020. (XII. 4.) Étkezési normával és rezsi áremeléssel kapcsolatos döntések meghozatala, továbbá a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása

269/2020. (XII. 2.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

268/2020. (XII. 1.) Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által a pszichiátriai betegek, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátásra vonatkozó ellátási szerződések megkötése

267/2020. (XI. 30.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

266/2020. (XI. 30.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. könyvvizsgálójának kijelölése

265/2020. (XI. 30.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme

264/2020. (XI. 30.) A Komló Habilitas Np. Kft. tagi kölcsön kérelme

263/2020. (XI. 26.) 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

262/2020. (XI. 25.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményvezetői álláspályázatának kiírása

261/2020. (XI. 25.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

260/2020. (XI. 23.) 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálása

259/2020. (XI. 23.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás határozatának jóváhagyása

258/2020. (XI. 18.) MABOSZ elnökségbe képviselő delegálása

257/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 15. 1/8.)

256/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 10. 1/1.)

255/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 12. mfsz/2.)

254/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 15. 1/3.)

253/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 9. 3/2.)

252/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 11. fsz/3.)

251/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 8. fsz/1.)

250/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 14. 2/2.) 

249/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 14. 2/4.)

248/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 5. 1/1.)

247/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 13. 3/5.)

246/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 9. 1/5.)

245/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 7. 2/5.)

244/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 10. fsz/3.) 

243/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 3. fsz/4.)

242/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 11. fsz/2.) 

241/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 9. 3/17.)

240/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 9. 1/2.)

239/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 3. 3/18.)

238/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 3. 1/1.)

237/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 2. 2/9.)

236/2020. (XI.10.) Lakásbérleti jogviszony felülvizsgálata (Kazinczy F. u. 8. 2/4.)

235/2020. (XI.10.) Komló Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése II.

234/2020. (XI.10.) Komló, Vájáriskola u. 6. fsz. 1. szám alatt önkormányzati lakásba bérlő kijelölése

233/2020. (XI.6.) Wolfbau Team Kft. Komló, Fürdő utca 5913/1 hrsz. alatti parkoló területen közút nem közlekedési célú használata

232/2020. (XI.6.) Kazinczy utca 13. szám alatti 2 darab önkormányzati lakás kéményfelújítása tárgyú beszerzési eljárás eredményhirdetése

231/2020. (XI.6.) Egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatás

230/2020. (XI.6.) Tröszt utcai fejlesztési területtel kapcsolatos településrendezési tervmódosítás partnerségi véleményezésének lezárása, a tárgyalásos eljárás megindítása

229/2020. (XI.6.) Komló, Határ út infrastruktúra fejlesztési pályázattal kapcsolatos támogatás visszafizetés

228/2020. (XI.6.) Komlói 7760/1 és 7760/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

227/2020. (XI.6.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány megszűnése

226/2020. (XI.6.) Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására irányuló pályázat megindítása

225/2020. (XI.6.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményvezetőjének megbízása

224/2020. (XI.6.) Sikondai Pihenőpark bérbeadása

223/2020. (XI 6.) Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi tevékenységéről

222/2020. (XI.6.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet egyes függelékeinek módosítása

221/2020. (XI.6.) TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása

220/2020. (XI.6.) TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú „Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosítása

219/2020. (XI.6.) Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról

218/2020. (XI.6.) Az 57/2020. (IV.17.) sz. határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztató

217/2020. (XI.6.) Közterület elnevezés változása

216/2020. (XI.6.) Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvényeiről

215/2020. (XI.6.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

214/2020. (XI.6.) Döntés a Dél-Kom Nonprofit Kft. határozati javaslatairól

213/2020. (XI.6.) A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” kuratóriumi elnökének lemondása

212/2020. (XI.6.) Komló Városért Alapítvány támogatási kérelme

211/2020. (XI.6.) Komló, Deák F. és Pannónia utcák víziközmű hálózatainak önkormányzati tulajdonba történő átvétele

210/2020. (XI.6.) Napelem létesítésére és fenntartására vonatkozó megállapodás megkötése a MEVID Zrt.-vel

209/2020. (XI.6.) A piac működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

208/2020. (XI.6.) Népkonyha működtetésére vonatkozó ellátási szerződés kötése a Palliatív Humán Szolgáltató Központtal

207/2020. (XI.6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról206/2020. (IX.24.) Tormási Katalin telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

205/2020. (IX.24.) Széchenyi u. 2066 hrsz-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás

204/2020. (IX.24.) Sikondai telek-kiegészítési kérelmekkel kapcsolatos forgalomképessé minősítés

203/2020. (IX.24.) Önkormányzati tulajdonú lakások kémény felújításához forrás biztosítása

202/2020. (IX.24.) TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. pályázati programhoz kiegészítő forrás biztosítása

201/2020. (IX.24.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása

200/2020. (IX.24.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

199/2020. (IX.24.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

198/2020. (IX.24.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről

197/2020. (IX.24.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

196/2020. (IX.24.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

195/2020. (IX.24.) Komló Városért Alapítvány részére a nem költségvetési szervek támogatása kapcsán megállapított összeg felfüggesztésének részbeni feloldása

194/2020. (IX.24.) Komló Város Gazdaságfejlesztési Programjának (2014-2020) felülvizsgálata

193/2020. (IX.24.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

192/2020. (IX.24.) Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

191/2020. (IX.24.) Komlói Temetkezési Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló

190/2020. (IX.24.) A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2019. évi beszámolójának jóváhagyása

189/2020. (IX.24.) A Baranya-Víz Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása és a 2020. június 22-i határozatának jóváhagyása

188/2020. (IX.24.) A Komló Városért Alapítvány közhasznú jogállásának megszűnése

187/2020. (IX.24.) A Komló Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása

186/2020. (IX.24.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása

185/2020. (IX.24.) A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2019. évi beszámolójának elfogadása

184/2020. (IX.24.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019. évi beszámolójának jóváhagyása

183/2020. (IX.24.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2019. évi beszámolójának jóváhagyása

182/2020. (IX.24.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2019. évi beszámolója

181/2020. (IX.24.) Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntések

180/2020. (IX.24.) Orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó döntések meghozatala

179/2020. (IX.24.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

178/2020. (IX.24.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről

177/2020. (VIII. 31.) 18.846.262,- Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele

176/2020. (VIII. 31.) 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.

175/2020. (VIII. 31.) Komlói falugazdász iroda helyiséghasználata

174/2020. (VIII. 31.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása

173/2020. (VIII.13.) A Kasi Solar Kft., a Majsa Szolár Kft. és a Misina Szolár Kft. jelzálogszerződése

172/2020. (VIII.13.) A 2020. Évi VI. Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) időleges finanszírozása

171/2020. (VIII.13.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozás

170/2020. (VIII.13.) Villamos energia beszerzéséhez fedezet biztosítása

169/2020. (VIII.13.) Autóbusz parkoló építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőr költség fedezetének biztosítása

168/2020. (VIII.13.) A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése”

167/2020. (VIII.13.) A TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel

166/2020. (VIII.13.) A Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása

165/2020. (VIII.13.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása

164/2020. (VIII.13.) Caadex Kft. 1520/26 hrsz. ingatlan beépítési kötelezettsége

163/2020. (VII.16.) 2020. évi II. félévi kitüntetési javaslatok

162/2020. (VII.16.) A víziközmű bérleti díj felhasználása

161/2020. (VII.16.) A Tröszt utca beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, településrendezési terv módosítás elindítása- településfejlesztési döntés

160/2020. (VII.16.) Krisztina u. 1/A. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége

159/2020. (VII.16.) NEB-095 frsz-ú VW Passat szolgálati gépjármű bérletének meghosszabbítása

158/2020. (VII.16.) Prémium szerződés megkötése a Globomax Zrt.-vel

157/2020. (VII.16.) Vis maior támogatási igény benyújtása

156/2020. (VII.16.) A KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. iparvágány és rakodó használati engedély meghosszabbításának tudomásul vétele

155/2020. (VII.16.) Döntés a médiaszolgáltatási feladatok ellátásáról – „Jó Szerencsét” kiadvány megjelentetése

154/2020. (VII.16.) Hügiéne Bt. támogatási kérelme - asztalitenisz szakosztály

153/2020. (VII.16.) A nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása kifizetésének – felfüggesztés alóli – részbeni feloldása

152/2020. (VII.16.) Tájékoztatás Komló Város Önkormányzat, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények veszélyhelyzettel összefüggő kiadásairól

151/2020. (VII.16.) PROB Kft. 1520/13 hrsz ingatlan beépítési kötelezettsége

150/2020. (VII.16.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2019. évi tevékenységéről

149/2020. (VII.16.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnökének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

148/2020. (VII.16.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása

147/2020. (VII.16.) A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány alapító okiratának módosítása

146/2020. (VII.16.) Komlói Bányásznapok 2020. évi rendezvényhez kapcsolódó döntések meghozatala

145/2020. (VII.16.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2019-2020. évi prémiumfeladatai

144/2020. (VII.16.) Döntés a Közösségek Háza Színház- és Hangversenyterem elnevezésének megváltoztatásáról, valamint az intézmény alapító okiratának elfogadásáról

143/2020. (VII.16.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

142/2020. (VII.16.) Komló Város 2020. évi költségvetéséről és végrehajtási rendjéről szóló 15/2020. (III.13.) rendelet módosítása

141/2020. (VII.16.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

140/2020. (VII.16.) Pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására

139/2020. (VII.16.) Volánbusz Közlekedési Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

138/2020. (VI.25.) „KBSK100” alszámla

137/2020. (VI.25.) Felszabadított költségvetési elhatárolások pótlása

136/2020. (VI.25.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

135/2020. (VI.25.) Tájékoztatás a Sportközpont felújításával kapcsolatban felmerült pótigényről

134/2020. (VI.25.) Alpolgármester-választás és tiszteletdíj megállapítás133/2020. (VI.17.) A „KOMLÓ-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001- BARNAMEZŐ” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló döntés meghozatala

132/2020. (VI.17.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2019. évi tevékenységéről

131/2020. (VI.17.) ”WIFI4EU- Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” keretében támogatást nyert projekt megvalósítása érdekében ingyenes Wifi hozzáférési pontok kiépítéséhez tartozó kivitelező kiválasztása, eredményhirdetés

130/2020. (VI.17.) TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 sz. pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás megindítása

129/2020. (VI.17.) Komló, Berek utcai rézsű helyreállítási munkáihoz pótfedezet biztosítása

128/2020. (VI.15.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról

127/2020. (VI. 15.) Orvosi ügyelet működéséhez többletfinanszírozás biztosításáról

126/2020. (VI.12.) „Komló, Dankó Pista u. 18. (hrsz.:1855) ingatlan földgáz leágazó vezeték” című (munkaszám: GO-2020-0029) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

125/2020. (VI.12.) „Komló Erkel F. u. KIF rek_2” című (rajzszám: EDE-2019-MI-03) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

124/2020. (VI.11.) Közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése

123/2020. (VI.10.) Közterületi térfigyelő kamerák pótlásával kapcsolatos beszerzési eljárás eredményhirdetése

122/2020. (VI.9.) A „Költségvetési kiadások felfüggesztése” tárgyú 57/2020. (IV.17.) számú határozat módosítása

121/2020. (VI.8.) Városgondnokság feladat-ellátásához pótfedezet biztosítása

120/2020. (VI.5.) Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás

119/2020. (VI.4.) 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

118/2020. (VI.3.) „Komló, Nagyrét utca (1520/12-1520/24 hrsz) középnyomású gázellátása” című (munkaszám: B-2020/71) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

117/2020. (VI.3.) „Komló, Munkácsy Mihály utca 12. (1996 hrsz) sz. - ú ingatlan közép nyomású gázellátása” című (munkaszám: B-2020/46) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

116/2020. (VI.3.) „Komló, Kodály Zoltán utca 22. (1847 hrsz) sz. - ú ingatlan közép nyomású gázellátása” című (munkaszám: B-2020/47) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

115/2020. (VI.3.) „Komló, Iskola utca 54. (2575 hrsz) sz. - ú ingatlan közép nyomású gázellátása” című (munkaszám: B-2020/48) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

114/2020. (VI.3.) „Komló, Ifjúság utca 1356/5 hrsz) sz. - ú ingatlan közép nyomású gázellátása” című (munkaszám: B-2020/49) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

113/2020. (VI.3.) „Komló, Hársfa utca 9/2. (836 hrsz) sz. - ú ingatlan közép nyomású gázellátása” című (munkaszám: B-2020/50) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

112/2020. (VI.3.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Komló, Kossuth L. u. és Bajcsy Zsilinszky u. kereszteződés, valamint a Kossuth L. u. 87. számnál található gyalogos-átkelőhelyeknél figyelmeztető piktogram felfestéséhez

111/2020. (VI.3.) „Komló, Fülemüle utca 5. (6039/34 hrsz) sz. - ú ingatlan közép nyomású gázellátása” című (munkaszám: B-2020/51) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

110/2020. (VI.3.) „Komló, Engel Adolf utca 13. (375 hrsz) sz. - ú ingatlan közép nyomású gázellátása” című (munkaszám: B-2020/52) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

109/2020. (VI.3.) „Komló, Béke telep 1/1. (1038 hrsz) sz. - ú ingatlan közép nyomású gázellátása” című (munkaszám: B-2020/53) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

108/2020. (VI.3.) A 2020. évi Komlói Bányásznap keretében megrendezendő tűzijáték megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadása

107/2020. (VI.3.) A Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása

106/2020. (VI.3.) Komló Város Önkormányzat  2020. évi közbeszerzési tervének módosítása

105/2020. (V.29.) Buszpályaudvar felújítása miatt közterület-használati engedélyek visszavonása

104/2020. (V.28.) Döntés a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem és a Komló Városi Óvoda intézmények közötti vagyon (égetőkemence) átadásáról

103/2020. (V.28.) A „Költségvetési kiadások felfüggesztése” tárgyú 57/2020. (IV.17.) számú határozat módosítása

102/2020. (V.28.) Krisztina u. 15. sz. alatti lakótelek beépítésével kapcsolatos határidők meghosszabbítása

101/2020. (V.28.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

100/2020. (V.27.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

99/2020. (V.27.) Királyné Rádi Éva vendéglátó-ipari előkert közterület-használati engedélye

98/2020. (V.27.) Barina Mihály vendéglátó-ipari előkert közterület-használati engedélye

97/2020. (V.27.) Bálint Kft. vendéglátó-ipari előkert közterület-használati engedélye

96/2020. (V.27.) 5. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

95/2020. (V.26.) Közterületi térfigyelő kamerák pótlásával kapcsolatos beszerzési eljárás megindítása

94/2020. (V.26.) „7300 Komló, Alkotmány utca földgázellátását biztosító középnyomású gázelosztó vezeték építése” című (munkaszám: GOTE-2018_0121) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

93/2020. (V.26.) „Komló Berek utca FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐003/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

92/2020. (V.26.) „Komló Berek utca FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐003/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

91/2020. (V.26.) „Komló Körtvélyes 1 FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐014/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

90/2020. (V.26.) „Komló Zrínyi utca FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐002/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

89/2020. (V.26.) „Komló Tompa utca FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐004/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

88/2020. (V.26.) „Komló Körtvélyes 1 FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐014/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

87/2020. (V.26.) Önkormányzati lakások bérbeadása      

86/2020. (V.25.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 számú „Épületenergetikai korszerűsítés Komlón” pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredményhirdetése

85/2020. (V.25.) A TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátása vonatkozó kiválasztás eredménye

84/2020. (V.25.) A Komló Városi Óvoda 2019/2020-as nevelési év nyári nyitvatartási idejének megállapítására vonatkozó 2/2020. (I.22.) sz. HB határozat módosításáról

83/2020. (V.25.) ”WIFI4EU- Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” keretében támogatást nyert projekt megvalósítása érdekében ingyenes Wifi hozzáférési pontok kiépítésére vonatkozó beszerzés megindítása

82/2020. (V.22.) Művészeti alkotás vásárlása

81/2020. (V.22.) Sikondai Tó-büfé bérbeadása

80/2020. (V.22.) Altáró u. fürdőépület II. emelet bérbeadása

79/2020. (V.21.) A TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű projekthez többletforrás biztosítása

78/2020. (V.21.) Komló Város Önkormányzat által 2020 évben kiosztásra kerülő települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzése

77/2020. (V.21.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása

76/2020. (V.21.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2020/2021-es nevelési év beíratásáról

75/2020. (V.19.) KP Vendéglátó Bt. vendéglátó-ipari előkert közterület-használati engedélye

74/2020. (V.19.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

73/2020. (V.18.) A TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátása vonatkozó ajánlatételi felhívás

72/2020. (V.15.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 számú „Épületenergetikai korszerűsítés Komlón” pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás

71/2020. (V.15.) „Komló, Hunyadi, Damjanich, Esze T. utcákban FTTH hálózat építése” (rajzszám: PP2020K004R004/4) című tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

70/2020. (V.15.) „Komló, Hrsz 7354 csatlakozó terv” tárgyú (rajzszám: EDE-2020-CS-017) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

69/2020. (V.15.) A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt építési kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés

68/2020. (V.14.) Napelempark bérleti szerződések határidő módosítása

67/2020. (V.13.) Víziközmű bérleti díj felhasználása

66/2020. (V.12.)   Alpolgármesteri tisztség betöltése miatt felmerült összeférhetetlenségre tekintettel szükséges döntések meghozatala

65/2020. (V.12.)   EBR 442253 azonosító számú „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű projekthez kapcsolódó útfelújítási munkákhoz tartozó kivitelező kiválasztása-eredményhirdetés

64/2020. (V.11.)   A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt fedezet biztosítása

63/2020. (V.11.) Siófok – Szabadhídvég – Tamási – Dombóvár – Orfű – Pécs közötti szakasz kerékpárút hiányzó szakaszainak előkészítése

62/2020. (V.8.) Beszámoló a Zrínyi klub 2019. évi tevékenységéről

61/2020. (V.5.) „Komló Kenderföld Gerinc hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐G001/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

60/2020. (V.04.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

59/2020. (IV.30.) EBR 442253 azonosító számú „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű projekthez tartozó beszerzés megindítása

58/2020. (IV.29.) Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás határozati javaslatairól

57/2020. (IV.17.) Költségvetési kiadások felfüggesztése

56/2020. (IV.9.) EBR 401541 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó (Komló, Berek u. 3416 hrsz.) ingatlan helyreállítási munkáihoz többletforrás biztosítása

55/2020. (IV.8.) Víziközmű bérleti díj felhasználása

54/2020. (IV.7.)  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

53/2020. (IV.1.) Hozzájárulás a BENKALA KFT. tulajdonában álló komlói 1520/27 hrsz.-ú ingatlan hasznosításához

52/2020. (III.30.) Víziközmű bérleti díj felhasználása

51/2020. (III.26.) A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezetnek nyújtott további 1.500.000,-Ft-os éven belüli lejáratú kamatmentes tagi kölcsön

50/2020. (III.24.) Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel

49/2020. (III. 13.) Nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása

48/2020. (III.13.) Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezete

47/2020. (III.12.) Alpolgármester-választás és tiszteletdíj megállapítás46/2020. (III.5.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása II.

45/2020. (III.5.) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság irodahasználata

44/2020. (III.5.) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 29/2020. (II.19.) JÜKB határozata végrehajtásának felfüggesztése

43/2020. (III.5.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

42/2020. (III.5.) Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztása

41/2020. (III.5.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyása

40/2020. (III.5.) Nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása

39/2020. (III.5.) Gizella u. 1. sz. alatti 1976/119 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás

38/2020. (III.5.)  A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát érintő személyi kérdés

37/2020. (III.5.) Komlói Sportközpont felújításával kapcsolatos pályázat

36/2020. (III.5.) TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” című projekt műszaki tartalmának módosítása

35/2020. (III.5.) Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/2-3 hrsz-ú ingatlan bérleti jog átadása

34/2020. (III.5.) 100 éves KBSK rendezvénysorozat előkészítésére munkacsoport létrehozása

33/2020. (III.5.) Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezete (II. forduló)

32/2020. (II.20.) Követelés elengedés

31/2020. (II.20.) Komlói Bányásznapok nagyrendezvény belvárosi helyszínein tartott programokkal kapcsolatos pénzügyi beszámoló

30/2020. (II.20.) 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

29/2020. (II.20.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

28/2020. (II.20.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

27/2020. (II.20.) Kisbattyáni templom előtti kereszt renoválása II.

26/2020. (II.20.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítés

25/2020. (II.20.) A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, „"Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén” megnevezésű projekt tervezési költségének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzati szerepeltetése

24/2020. (II.20.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyása

23/2020. (II.20.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása 

22/2020. (II.20.) Komló város 2020. évi tervezett rendezvény-naptára

21/2020. (II.20.) Komló Városi Óvoda átszervezéséhez kapcsolódó előzetes döntés meghozatala 

20/2020. (II.20.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

19/2020. (II.20.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

18/2020. (II.20.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. cégvezetői posztjával kapcsolatos döntés

17/2020. (II.20.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságában történő tagváltozás

16/2020. (II.20.) FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása

15/2020. (II.20.) A DÉL-KOM Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

14/2020. (II.20.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

13/2020. (II.20.) Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntésekről szóló 177/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítása 

12/2020. (II.20.) KomlóART művészeti alkotó csoport helyiség használatba adási kérelme

11/2020. (II.20.) Pécsi Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelési szerződés módosítása

10/2020. (II.20.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása

9/2020. (II.20.) Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a 174/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítása

8/2020. (II.20.) 2020. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

7/2020. (II.20.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6/2020. (II.5.) Komló, Altáró u. 2. sz. épület villamos hálózatra történő bekötésének finanszírozása

5/2020. (II.5.) Városi térfigyelő kamerarendszer központjának bővítése

4/2020. (II.5.) EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség megelőlegezése

3/2020. (II.5.) Építéshatósági hatáskör átadásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása

2/2020. (II.5.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása

1/2020. (II.5.) Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020