napja van

Eragny-sur-Oise

A partnertelepülés neve: Eragny-sur-Oise
Ország/Tartomány: Franciaország
Kapcsolat kezdete: 1989
Írásos megállapodás: 1993 testvérvárosi szerződés
Az együttműködés területei: kulturális, oktatási, sport

Az együttműködés területei: kulturális, oktatási, sport

Az együttműködés fontosabb eseményei:

kulturális csoportok bemutatkozása a testvérvárosban
városi delegációk kölcsönös látogatása
sportoló csoportok/csapatok kölcsönös bemutatkozása
városi ünnepeken való részvétel tanulócsoportok cseréje
2000 Francia Hét Komlón
2001 Magyar Hét Eragny sur Oise-ban

 A város története

            Eragny-sur-Oise Franciaországban, Val d’ Oise megyében, Párizstól harminc kilométerre található kisváros. A város összetett nevének második tagja azt jelzi, hogy az Oise folyó partjára épült, első tagjának, Eragnynak az eredetét maguk a franciák sem ismerik. Eragny tíz környékbeli városkával együtt az 1985-ben létrejött Cergy-Pontoise nevű agglomeráció része, amely összesen 160.000 lakost számlál. Közös közigazgatási és finanszírozási rendszerben működnek.

            Az első önkormányzat Eragnyban a Nagy Francia Forradalom után alakult meg. A falu sokáig mezőgazdasági tevékenységből élt, a családok önellátó gazdálkodást folytattak, kereskedelem nem volt, az ipart az Oise partján működött, ma már megszűnt kőbánya jelentette. 1900-ban a vasút és általa a párizsi turisták megjelenése hozzájárult Eragny növekedéséhez és falusias jellegének elvesztéséhez, a párizsi vendégek hétvégi házakat építettek. A második világháború megakadályozta a falu fejlődését és elpusztította a híres Saint-Germain templomot. A város 1973-tól újra növekedésnek indult, számtalan új negyeddel bővült, ma már 17.000 lakosa van. A munkavállalók nagy része az agglomeráció valamely városában vagy Párizsban dolgozik.

            A városban többek között alap- és középfokú oktatási intézmények, uszoda, színház, közösségi ház, a Maison d’ Eragny működnek, ez utóbbi műsoroknak, testvérvárosi találkozóknak nyújt otthont. A város gondozásával „barátai”, „Les amis du Village d’ Eragny” foglalkoznak, akik jelképükké az Eragnyban élt híres író, Bernardin de St Pierre házát választották.

            Eragny tagja a Testvérvárosok Világszervezetének, eddig három válossal létesített testvérvárosi kapcsolatot: először a Burkina Faso-beli Niokoval, majd Komlóval és a németországi Munsterrel.

A kapcsolat kialakulása

A kapcsolat 1989-ben kezdődött Komló és Eragny között. A francia forradalom és az emberi jogok kihirdetésének kétszázadik évrodulója alkalmából Franciaországban, Cergy-Pontoise-ban ünnepségsorozatot szerveztek, melynek záróprogramján, az "1000choristes pour les droits de l'homme' ( 1000 kórista az emberi jogokért ) elnevezésű világfesztiválon a Komlói Munkáskórus is részt vett. A komlói kórus a meghívott tizenöt ország tizennyolc kórusa közé tartozott. A meghívó a Kórusok Országos Tanácsának közvetítésével Marcel Corneloup-tól érkezett. Marcel Corneloup a rendezvénysorozat fővédnöke volt, aki az előző évben részt vett a pécsi Europa Cantat szervezésében.
A zárókoncertet 1989. augusztus 26-án tartották, másnap este a komlói kórus a belga kórussal együtt Eragnyban lépett fel. A közönség hosszan tartó tapssal jutalmazta az előadást. A műsor után baráti beszélgetések kezdődtek, Eragny alpolgármestere fogadta az együttest, majd felvetette a testvérvárosi kapcsolat létesítésének lehetőségét.
A koncertet követően még 1989-ben Komlóra látogatott egy kis létszámú, a város vezetőiből és magánszemélyekből álló francia delegáció. Ezzel a látogatással kezdetét vették a gyakori baráti találkozások, 1992. október 10-én alakult meg Komlón a Komló-Eragny Baráti Kör, amely ma már sajnos hivatalosan nem működik.
A szerződés megkötésére 1993. szeptember 3-án került sor Komlón, majd egy év múlva Eragnyban is szentesítésre került a két város hivatalos kapcsolatát szimbolizáló okmány. Eragny részéről Louis Don Marino, Komló részéről Tóth József polgármesterek látták el kézjegyükkel a testvérvárosi szerződéseket.

Jean-Piere Dacheaux, Eragny város alpolgármestere ünnepi beszédében kifejtette, hogy a két város közötti 1650 kilométeres távolság és a nyelv sem jelenthet nehézséget. Eragnyban három család beszél magyarul, Komlón pedig a Nagy László Gimnázium franciát tanuló diákjai és a nyelvet oktató tanárok nyújtanak segítséget a jobb megértésben. Beszédében megfogalmazta az együttműködés területeit: " Mi franciák kötelességünknek érezzük segíteni a francia nyelv terjesztését. (...) A kulturális és iskolai kapcsolatok után, a kölcsönös családos látogatások után remélem, kibővítjük kapcsolatainkat a sportra, kis- és középkorú gyerekek üdültetésére, segélyszervezetek együttműködésére. (...) A testvérvárosi kapcsolat hivatalossá tétele nem a kezdet, hanem a folytatása eddigi gyümölcsöző kapcsolatainknak."

Az együttműködésnek három fontos területe van: a kultúra ápolása, az oktatás és a sport. A szervezők nagy gondot fordítanak a delegációk résztvevőinek kiválasztásakor arra, hogy az utazások alkalmával mindig az juthasson el a testvérvárosba, aki még nem járt ott, így minden évben változatosak a bemutatkozások és a programok. 1993. április első hetében fogadta Komló az Alfred Kastler Gimnázium tanulóit. A diákok a Nagy László Gimnázium meghívására érkeztek a városba. Ekkor Robert Futtersach hosszú hónapokig a Gimnáziumban dolgozott lektorként.
A szerződéskötés után, 1993. november 10-én újabb, tanárokból és a francia Vöröskereszt vezetőiből álló delegációt fogadott a város. A vendégek látogatást tettek a Helytörténeti Múzeumban és a középfokú oktatási intézményeken kívül az Ifjúság Úti Általános Iskolában. A Vöröskereszt vezetői a komlói Vöröskereszttel kívánták erősíteni a kapcsolatot, ruhaadományt hoztak számára.
1994-ben a Nagy László Gimnázium testnevelő tanárának, Király Attilának a kezdeményezésére jött létre az első sporttalálkozó. A csapatok serdülőkorú kispályás focimérkőzésen mérték össze erejüket.
1997-ben két alkalommal fogadta Komló a francia vendégeket. A Pablo Picasso Általános Iskola artistacsoportja áprilisban érkezett, a Nagy László Gimnáziumban és a városi sportcsarnokban is bemutatták tehetségüket az ifjú artisták.
Muriel de Costel, Eragny polgármester asszonya Eragny városi vezetőivel októberben látogatott Komlóra. A látogatás célja a kapcsolat megerősítését jelentette a városi vezetés szintjén.
1998-ban tíz-tizenöt főből, iskolaigazgatóból, képviselőkből, cégvezetőkből, irodavezetőkből álló komlói csoport kelt tapasztalatszerző útra. Az út során megismerkedtek a hőerőmű, a szennyvíztisztító és a szeméttelep működésével. A delegáció tagjai a szociális és oktatási intézményekben is látogatást tettek.
Ugyanebben az évben, 1998-ban jött létre Eragnyban civil, önkéntes szervezetként az AJEK, "Les Amis du Jumelage Eragny-Komló", tehát "Az Eragny-Komló Testvérvárosi Kapcsolat Barátai". A szervezet látja el a testvérvárosi kapcsolat koordinálását és a programok szervezését, a delegációk fogadását és kíséretét.
1999-ben ismét komlói csapat érkezett Eragnyba. A Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében hátrányos helyzetű gyerekek tölthettek Franciaországban egy hetet.
2000. április 1-je és 10-e között nagyszámú delegációt fogadhatott Komló városa. Az áprilisi utazás célja a francia kultúra néhány szegmensének megismertetése volt. "Les Ballets d'Île-de-France" tánccsoport, amelynek székhelye Eragnyban található, toulouse-i és brest-i kollégáikkal mutatta be a régi francia táncokat. A francia hét alatt a színházban "L'Atelier 13" művészcsoport festményeiből láthattak kiállítást az érdeklődők. A programban szerepelt az "A Bout de Ficelle" színjátszó csoport bemutatkozása is.
Az "Assos'service" a Közösségek Házában ruhavásárt rendezett a rászorulók részére.
2000. április 14. és 24. között, első alkalommal közvetlenül a francia vendégek távozása után a Nagy László Gimnázium tanulói töltöttek el egy tartalmas hetet Franciaországban. Mint minden alkalommal, ezúttal is megismerhették a tanulók Párizs és Eragny környékének nevezetességeit, hosszabb útként a tenger helyett a Loire-menti kastélyok megtekintése szerepelt.
2001 a magyar kultúra éve volt Franciaországban. Komlói delegáció két alkalommal is látogatást tett a testvérvárosban. Tavasszal a kapcsolat kezdeményezője, a Munkáskórus vendégszerepelt a városban, szeptember 29. és október 7. között a "Maison d'Eragny"-ban, Eragny közösségi házában mutatkozott be a Pöndöly Néptáncegyüttes, a Súgólyuk Színház, valamint a bordalokat előadó Him Singers. A hét alatt a Kreatív Műhely kézműves szakkör rendezett kiállítást és vásárt. Az utazás költségeinek ötven százalékát a Kulturális Örökség Minisztériumától nyert pályázat fedezte.
2002-ben a komlói Gagarin Általános Iskola - testnevelés tagozatos iskolaként - fogadta a testvérvárosból érkező, fiatalokból álló tornászegyesületet.
2003. március végén a Gagarin Általános Iskola kézilabda csapata, a Szilvási Általános Iskola aerobic csoportja és a Nagy László Gimnázium franciát tanuló diákjai keltek útra. A tartalmas programok részeként került sor a magyar, majd a francia aerobic csoport bemutatkozására és a két város kézilabda csapatai közötti barátságos mérkőzésre. A Nagy László Gimnázium tanulói a helyi iskola óráin vettek részt.

Az együttműködés területe az Eragnyval fenntartott testvérvárosi kapcsolatban is kiterjedt. A kulturális csoportok, sportoló csapatok bemutatkozásai és tanulócsoportok cseréje mellett a városok hivatalos delegációinak látogatásai és komlói vállalkozók tapasztalatszerző útjai által mélyül a kapcsolat a két város és lakói között.

A városi ünnepeken való részvétel is a kapcsolattartás módja. Eragnyban nincsen városi ünnep, viszont a Komlói Napokra minden szeptemberben érkezik egy kisebb küldöttség.

A delegációk tagjai, tehát a vendégek mindkét városban fogadó családoknál szállnak meg, amely hozzájárul a barátság mélyüléséhez.

Az együttműködés eredményének tekinthető, hogy a Nagy László Gimnázium részére francia nyelvű könyvek és folyóiratok, videokazetták érkeztek. A komlói Vöröskereszt számára ruhaszállítmány, a Komló - Mecsekjánosi Csecsemőotthon részére két darab ipari mosógépet adományozott a testvérváros.

( Farkas Anita szakdolgozata nyomán)

Események:

2005-ben francia gyerekek, szinkronúszók látogattak Komlóra, a Sportközpontban közös edzésen vettek részt az Ifjúság Úti Általános Iskola diákjaival.
Majd viszontlátogatáson vettek részt a komlói gyerekek Eragny-ban.
2006-ban a település fennállásának 750 éves évfordulója, várossá nyilvánításának 55 éves jubileuma alkalmából francia delegáció vett részt a Komlói Napokon a város rendezvényein.

Azóta minden évben különböző sport és kulturális egyesületek, (Komlói Munkáskórus, Kreatív Műhely, Pöndüly Néptánc- és Hagyományőrző Egyesület) látogattak el Eragny-ba, és francia gyerekek jártak Komlón.

2015-ben Komlóról elnevezett sétányt avattak Eragny-ban.

2018-ban 25 éves lesz a Komló-Eragny testvérkapcsolat. A kapcsolat ápolásában, folyamatos segítésében, gazdagításában kiemelkedő szerepe volt az Eragnyban 20 év óta Baráti Társaság keretében működő szervezetnek.

Az alakulást megelőzően vezetői, tagjai magánszemélyként segítették a kapcsolattartást. Hosszú ideje tartó, magas színtű és nagyon eredményes testvérvárosi kapcsolat,  hivatalos, családi és baráti kapcsolatok- elkötelezett és nagyon sikeres szervezéséért, ápolásáért javaslom a kitüntető címre a Baráti Társaságot.

Komló Város Önkormányzata 1993. szeptember 3-án írta alá a testvérvárosi szerződést a franciaországi Eragny-sur-Oise városával. 1998-ban létre jött Eragnyban civil, önkéntes szervezetként az AJEK, "Les Amis du Jumelage Eragny-Komló", tehát "Az Eragny-Komló Testvérvárosi Kapcsolat Barátai".

A szervezet látja el a testvérvárosi kapcsolat koordinálását és a programok szervezését, a delegációk fogadását és kíséretét.

Az egyesület 1998 óta folyamatosan szervezi az évente oda-vissza utazó csoportokat, mely csoportok a testvérvárosban fogadó családoknál kerülnek elszállásolásra, így erősítve a települések lakossága közötti kapcsolatot. A komlói csoportok esetében minden alkalommal az egyesület álja a franciaországi program belépődíjait, de volt több alkalom arra is, hogy a komlói busz költségeihez hozzájárult az egyesület.

A komlói delegációk minden alkalommal az egyesület szervezésében tartalmas programokon vettek részt, az elmúlt évtizedek alatt számos barátság alakult ki, több komlói fiatal a testvérvárosban tett látogatás hatására és az ott kötött barátságoktól inspirálva választotta a francia nyelvet középiskolában, mely elsősorban az egyesület tagjainak munkáját dicséri.

Az elmúlt évtized alatt számos eragny-sur-oise-i csoport mutatkozott be városunkban színesítve ezzel Komló kulturális- és sportéletét. Városunk vendégei voltak a Atelier 13 képzőművészai, a Ballet de l’Ile de France tánccsoport, Bout de Ficellle  színjátszó csoport, az ergany sportegyesület tornászcsoportja, a szinkronúszók, a vízilabdázók, a fiú kosárlabdacsapat, és a Cesame Egyesület, akik hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak.

2018-ban ünnepli 25. évfordulóját, ezen 25 év alatt közel 50 utazás került szervezésre a két város több száz lakójának részvételével.  A testvérvárosban bemutatkozhatott többek között a Munkáskórus (akiknek a testvérvárosi kapcsolat elindításában kiemelkedő szerepük volt), a Pöndöly Néptáncegyüttes, a Súgólyuk Színház, a Gagarin Általános Iskola kézilabda csapata, az Aerobick csoport, a Kreatív Műhely, a Fotószakkör, az Eurodance és a New Generation táncsoport, a férfi és a leány kosárlabda csapat, a Nagy László Gimnázium diákjai és a Csajogányok kórusa. Eragnyból nálunk járt a „Ballet d’Ile de France”, a „Ballet de Toulouse” és a „Ballet de Brest” tánccsoport, a „Bout de Ficelle” színjátszó csoport, a „13-as Műhely” alkotócsoport, a Pablo Picasso Általános Iskola diákjai, az Eragny fiú kosárlabda csapat, a szinkronúszók, a vízilabdázók, a tornászok, a Cesame Iskola diákjai, valamint az „ABDF” színjátszó csoport.

Az utazások során az egyesület szervezi és finanszírozza a franciaországi programokat, biztosítja a fogadócsaládokat. A források biztosítása érdekében minden év júniusában az egyesület szervezi Eragny-ban a városi kirakodóvásárt, valamint decemberben a karácsonyi vásárt.

Az egyesület jelenlegi elnöke: Nathalie Lamouroux

2023. május 1-jén ünnepeltük meg Komló és Eragny-sur-Oise testvérvárosi kapcsolatának 30. évfordulóját. Ez alkalomból érkezett egy francai delegáció városunkba, hogy a hosszú hétvégén együtt ünnepelhessük ezt a több évtizedes jó kapcsolatot.

Városunkba a Les Amis du Jumelage Eragny-Komló, vagyis az Eragny-Komló Testvérvárosi Kapcsolat Barátai egyesület tagjai – Dominigue Poher, Agnes Traore, Lucette Le Phuez, Natali De Oliveira, Odile Manthey, Christine Poulier, Caroline Chantegreil, André Schulmewitz, Claudene Roch – érkeztek. 

A program sűrű volt, egy komlói lángosos reggeli után ellátogatnak Kárászra, Mezei Ottó fazekashoz, utána pedig a magyarhertelendi fürdőben pihennek meg, a fogadócsaládok szervezésében.

 Az önkormányzat is partner volt a vendégek fogadásában, annak szervezésében megtekintették az orfűi malommúzeumot és kipróbálhatták a merített papír készítés fortélyait. Este a Közösségek Házában került sor a hivatalos ünnepségre, melyen Komló jelenlegi és volt polgármesterei is köszöntötték a vendégeket és a 30 éves testvérkapcsolatot, megemlítve számos  barátot, akik sokat munkálkodtak az elmúlt évek alatt a kapcsolat építésén.

A delegációnak a komlói művészeti csoportok és zenészek kedveskedtek többféle műsorral a hétfői Nemzetiségi Napon, amelyet követően kitüntetés átadására került sor.

Az idei rendezvény díszvendégei az Eragny Sur Oise-ból érkezett barátaink voltak, akik a házigazdákkal együtt ünnepelték a Komló – Eragny testvérvárosi kapcsolat 30 éves évfordulóját.

Ebből az alkalomból Polics József polgármester és Kispál László alpolgármester a Komlói Képviselő-testület elismerő díszoklevelét nyújtott át a franciaországi településről érkezett Dominique Poher-nek, az Eragny – Komló Testvérvárosi Kapcsolat Barátai egyesület oszlopos tagjának, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a két város közötti mély, értékeken alapuló kapcsolatában.

A rendezvény megnyitóján Polics József a 30 éves jubileummal kapcsolatban kifejtette, hogy a nemzetiségi nap és az Ergny-val kialakult 30 éves kapcsolat ugyanazt jelenti: a különböző kultúrák, a különböző nyelvek és szokások elfogadását. Ebben Komló és Magyarország élen jár, példát mutat nagyon sok mindenkinek. 

Polics József emlékeztetett arra, hogy Eragny-val a baráti kapcsolat 1989-ben kezdődött a Komlói Munkáskórus párizsi fellépésével, rá négy évre lett belőle hivatalos okirat. De az mit sem ér – jegyezte meg -, ha nem töltjük meg tartalommal. Mind Eragny-ban, mind Komlón voltak olyan megszállottak, akik ezt a kapcsolatot fontosnak találták és elhozták ide a mai napig.  Nem a polgármestereken múlott, hogy ez a kapcsolat még ma is él – árulta el a titkát a barátságnak a két település között.

 

 

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020