napja van

Eragny-sur-Oise

A partnertelepülés neve: Eragny-sur-Oise
Ország/Tartomány: Franciaország
Kapcsolat kezdete: 1989
Írásos megállapodás: 1993 testvérvárosi szerződés
Az együttműködés területei: kulturális, oktatási, sport

Az együttműködés területei: kulturális, oktatási, sport

Az együttműködés fontosabb eseményei:

kulturális csoportok bemutatkozása a testvérvárosban
városi delegációk kölcsönös látogatása
sportoló csoportok/csapatok kölcsönös bemutatkozása
városi ünnepeken való részvétel tanulócsoportok cseréje
2000 Francia Hét Komlón
2001 Magyar Hét Eragny sur Oise-ban

 A város története

            Eragny-sur-Oise Franciaországban, Val d’ Oise megyében, Párizstól harminc kilométerre található kisváros. A város összetett nevének második tagja azt jelzi, hogy az Oise folyó partjára épült, első tagjának, Eragnynak az eredetét maguk a franciák sem ismerik. Eragny tíz környékbeli városkával együtt az 1985-ben létrejött Cergy-Pontoise nevű agglomeráció része, amely összesen 160.000 lakost számlál. Közös közigazgatási és finanszírozási rendszerben működnek.

            Az első önkormányzat Eragnyban a Nagy Francia Forradalom után alakult meg. A falu sokáig mezőgazdasági tevékenységből élt, a családok önellátó gazdálkodást folytattak, kereskedelem nem volt, az ipart az Oise partján működött, ma már megszűnt kőbánya jelentette. 1900-ban a vasút és általa a párizsi turisták megjelenése hozzájárult Eragny növekedéséhez és falusias jellegének elvesztéséhez, a párizsi vendégek hétvégi házakat építettek. A második világháború megakadályozta a falu fejlődését és elpusztította a híres Saint-Germain templomot. A város 1973-tól újra növekedésnek indult, számtalan új negyeddel bővült, ma már 17.000 lakosa van. A munkavállalók nagy része az agglomeráció valamely városában vagy Párizsban dolgozik.

            A városban többek között alap- és középfokú oktatási intézmények, uszoda, színház, közösségi ház, a Maison d’ Eragny működnek, ez utóbbi műsoroknak, testvérvárosi találkozóknak nyújt otthont. A város gondozásával „barátai”, „Les amis du Village d’ Eragny” foglalkoznak, akik jelképükké az Eragnyban élt híres író, Bernardin de St Pierre házát választották.

            Eragny tagja a Testvérvárosok Világszervezetének, eddig három válossal létesített testvérvárosi kapcsolatot: először a Burkina Faso-beli Niokoval, majd Komlóval és a németországi Munsterrel.

A kapcsolat kialakulása

A kapcsolat 1989-ben kezdődött Komló és Eragny között. A francia forradalom és az emberi jogok kihirdetésének kétszázadik évrodulója alkalmából Franciaországban, Cergy-Pontoise-ban ünnepségsorozatot szerveztek, melynek záróprogramján, az "1000choristes pour les droits de l'homme' ( 1000 kórista az emberi jogokért ) elnevezésű világfesztiválon a Komlói Munkáskórus is részt vett. A komlói kórus a meghívott tizenöt ország tizennyolc kórusa közé tartozott. A meghívó a Kórusok Országos Tanácsának közvetítésével Marcel Corneloup-tól érkezett. Marcel Corneloup a rendezvénysorozat fővédnöke volt, aki az előző évben részt vett a pécsi Europa Cantat szervezésében.
A zárókoncertet 1989. augusztus 26-án tartották, másnap este a komlói kórus a belga kórussal együtt Eragnyban lépett fel. A közönség hosszan tartó tapssal jutalmazta az előadást. A műsor után baráti beszélgetések kezdődtek, Eragny alpolgármestere fogadta az együttest, majd felvetette a testvérvárosi kapcsolat létesítésének lehetőségét.
A koncertet követően még 1989-ben Komlóra látogatott egy kis létszámú, a város vezetőiből és magánszemélyekből álló francia delegáció. Ezzel a látogatással kezdetét vették a gyakori baráti találkozások, 1992. október 10-én alakult meg Komlón a Komló-Eragny Baráti Kör, amely ma már sajnos hivatalosan nem működik.
A szerződés megkötésére 1993. szeptember 3-án került sor Komlón, majd egy év múlva Eragnyban is szentesítésre került a két város hivatalos kapcsolatát szimbolizáló okmány. Eragny részéről Louis Don Marino, Komló részéről Tóth József polgármesterek látták el kézjegyükkel a testvérvárosi szerződéseket.

Jean-Piere Dacheaux, Eragny város alpolgármestere ünnepi beszédében kifejtette, hogy a két város közötti 1650 kilométeres távolság és a nyelv sem jelenthet nehézséget. Eragnyban három család beszél magyarul, Komlón pedig a Nagy László Gimnázium franciát tanuló diákjai és a nyelvet oktató tanárok nyújtanak segítséget a jobb megértésben. Beszédében megfogalmazta az együttműködés területeit: " Mi franciák kötelességünknek érezzük segíteni a francia nyelv terjesztését. (...) A kulturális és iskolai kapcsolatok után, a kölcsönös családos látogatások után remélem, kibővítjük kapcsolatainkat a sportra, kis- és középkorú gyerekek üdültetésére, segélyszervezetek együttműködésére. (...) A testvérvárosi kapcsolat hivatalossá tétele nem a kezdet, hanem a folytatása eddigi gyümölcsöző kapcsolatainknak."

Az együttműködésnek három fontos területe van: a kultúra ápolása, az oktatás és a sport. A szervezők nagy gondot fordítanak a delegációk résztvevőinek kiválasztásakor arra, hogy az utazások alkalmával mindig az juthasson el a testvérvárosba, aki még nem járt ott, így minden évben változatosak a bemutatkozások és a programok. 1993. április első hetében fogadta Komló az Alfred Kastler Gimnázium tanulóit. A diákok a Nagy László Gimnázium meghívására érkeztek a városba. Ekkor Robert Futtersach hosszú hónapokig a Gimnáziumban dolgozott lektorként.
A szerződéskötés után, 1993. november 10-én újabb, tanárokból és a francia Vöröskereszt vezetőiből álló delegációt fogadott a város. A vendégek látogatást tettek a Helytörténeti Múzeumban és a középfokú oktatási intézményeken kívül az Ifjúság Úti Általános Iskolában. A Vöröskereszt vezetői a komlói Vöröskereszttel kívánták erősíteni a kapcsolatot, ruhaadományt hoztak számára.
1994-ben a Nagy László Gimnázium testnevelő tanárának, Király Attilának a kezdeményezésére jött létre az első sporttalálkozó. A csapatok serdülőkorú kispályás focimérkőzésen mérték össze erejüket.
1997-ben két alkalommal fogadta Komló a francia vendégeket. A Pablo Picasso Általános Iskola artistacsoportja áprilisban érkezett, a Nagy László Gimnáziumban és a városi sportcsarnokban is bemutatták tehetségüket az ifjú artisták.
Muriel de Costel, Eragny polgármester asszonya Eragny városi vezetőivel októberben látogatott Komlóra. A látogatás célja a kapcsolat megerősítését jelentette a városi vezetés szintjén.
1998-ban tíz-tizenöt főből, iskolaigazgatóból, képviselőkből, cégvezetőkből, irodavezetőkből álló komlói csoport kelt tapasztalatszerző útra. Az út során megismerkedtek a hőerőmű, a szennyvíztisztító és a szeméttelep működésével. A delegáció tagjai a szociális és oktatási intézményekben is látogatást tettek.
Ugyanebben az évben, 1998-ban jött létre Eragnyban civil, önkéntes szervezetként az AJEK, "Les Amis du Jumelage Eragny-Komló", tehát "Az Eragny-Komló Testvérvárosi Kapcsolat Barátai". A szervezet látja el a testvérvárosi kapcsolat koordinálását és a programok szervezését, a delegációk fogadását és kíséretét.
1999-ben ismét komlói csapat érkezett Eragnyba. A Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében hátrányos helyzetű gyerekek tölthettek Franciaországban egy hetet.
2000. április 1-je és 10-e között nagyszámú delegációt fogadhatott Komló városa. Az áprilisi utazás célja a francia kultúra néhány szegmensének megismertetése volt. "Les Ballets d'Île-de-France" tánccsoport, amelynek székhelye Eragnyban található, toulouse-i és brest-i kollégáikkal mutatta be a régi francia táncokat. A francia hét alatt a színházban "L'Atelier 13" művészcsoport festményeiből láthattak kiállítást az érdeklődők. A programban szerepelt az "A Bout de Ficelle" színjátszó csoport bemutatkozása is.
Az "Assos'service" a Közösségek Házában ruhavásárt rendezett a rászorulók részére.
2000. április 14. és 24. között, első alkalommal közvetlenül a francia vendégek távozása után a Nagy László Gimnázium tanulói töltöttek el egy tartalmas hetet Franciaországban. Mint minden alkalommal, ezúttal is megismerhették a tanulók Párizs és Eragny környékének nevezetességeit, hosszabb útként a tenger helyett a Loire-menti kastélyok megtekintése szerepelt.
2001 a magyar kultúra éve volt Franciaországban. Komlói delegáció két alkalommal is látogatást tett a testvérvárosban. Tavasszal a kapcsolat kezdeményezője, a Munkáskórus vendégszerepelt a városban, szeptember 29. és október 7. között a "Maison d'Eragny"-ban, Eragny közösségi házában mutatkozott be a Pöndöly Néptáncegyüttes, a Súgólyuk Színház, valamint a bordalokat előadó Him Singers. A hét alatt a Kreatív Műhely kézműves szakkör rendezett kiállítást és vásárt. Az utazás költségeinek ötven százalékát a Kulturális Örökség Minisztériumától nyert pályázat fedezte.
2002-ben a komlói Gagarin Általános Iskola - testnevelés tagozatos iskolaként - fogadta a testvérvárosból érkező, fiatalokból álló tornászegyesületet.
2003. március végén a Gagarin Általános Iskola kézilabda csapata, a Szilvási Általános Iskola aerobic csoportja és a Nagy László Gimnázium franciát tanuló diákjai keltek útra. A tartalmas programok részeként került sor a magyar, majd a francia aerobic csoport bemutatkozására és a két város kézilabda csapatai közötti barátságos mérkőzésre. A Nagy László Gimnázium tanulói a helyi iskola óráin vettek részt.

Az együttműködés területe az Eragnyval fenntartott testvérvárosi kapcsolatban is kiterjedt. A kulturális csoportok, sportoló csapatok bemutatkozásai és tanulócsoportok cseréje mellett a városok hivatalos delegációinak látogatásai és komlói vállalkozók tapasztalatszerző útjai által mélyül a kapcsolat a két város és lakói között.

A városi ünnepeken való részvétel is a kapcsolattartás módja. Eragnyban nincsen városi ünnep, viszont a Komlói Napokra minden szeptemberben érkezik egy kisebb küldöttség.

A delegációk tagjai, tehát a vendégek mindkét városban fogadó családoknál szállnak meg, amely hozzájárul a barátság mélyüléséhez.

Az együttműködés eredményének tekinthető, hogy a Nagy László Gimnázium részére francia nyelvű könyvek és folyóiratok, videokazetták érkeztek. A komlói Vöröskereszt számára ruhaszállítmány, a Komló - Mecsekjánosi Csecsemőotthon részére két darab ipari mosógépet adományozott a testvérváros.

( Farkas Anita szakdolgozata nyomán)

Események:

2005-ben francia gyerekek, szinkronúszók látogattak Komlóra, a Sportközpontban közös edzésen vettek részt az Ifjúság Úti Általános Iskola diákjaival.
Majd viszontlátogatáson vettek részt a komlói gyerekek Eragny-ban.
2006-ban a település fennállásának 750 éves évfordulója, várossá nyilvánításának 55 éves jubileuma alkalmából francia delegáció vett részt a Komlói Napokon a város rendezvényein.

Azóta minden évben különböző sport és kulturális egyesületek, (Komlói Munkáskórus, Kreatív Műhely, Pöndüly Néptánc- és Hagyományőrző Egyesület) látogattak el Eragny-ba, és francia gyerekek jártak Komlón.

2015-ben Komlóról elnevezett sétányt avattak Eragny-ban.

2018-ban 25 éves lesz a Komló-Eragny testvérkapcsolat. A kapcsolat ápolásában, folyamatos segítésében, gazdagításában kiemelkedő szerepe volt az Eragnyban 20 év óta Baráti Társaság keretében működő szervezetnek.

Az alakulást megelőzően vezetői, tagjai magánszemélyként segítették a kapcsolattartást. Hosszú ideje tartó, magas színtű és nagyon eredményes testvérvárosi kapcsolat,  hivatalos, családi és baráti kapcsolatok- elkötelezett és nagyon sikeres szervezéséért, ápolásáért javaslom a kitüntető címre a Baráti Társaságot.

Komló Város Önkormányzata 1993. szeptember 3-án írta alá a testvérvárosi szerződést a franciaországi Eragny-sur-Oise városával. 1998-ban létre jött Eragnyban civil, önkéntes szervezetként az AJEK, "Les Amis du Jumelage Eragny-Komló", tehát "Az Eragny-Komló Testvérvárosi Kapcsolat Barátai".

A szervezet látja el a testvérvárosi kapcsolat koordinálását és a programok szervezését, a delegációk fogadását és kíséretét.

Az egyesület 1998 óta folyamatosan szervezi az évente oda-vissza utazó csoportokat, mely csoportok a testvérvárosban fogadó családoknál kerülnek elszállásolásra, így erősítve a települések lakossága közötti kapcsolatot. A komlói csoportok esetében minden alkalommal az egyesület álja a franciaországi program belépődíjait, de volt több alkalom arra is, hogy a komlói busz költségeihez hozzájárult az egyesület.

A komlói delegációk minden alkalommal az egyesület szervezésében tartalmas programokon vettek részt, az elmúlt évtizedek alatt számos barátság alakult ki, több komlói fiatal a testvérvárosban tett látogatás hatására és az ott kötött barátságoktól inspirálva választotta a francia nyelvet középiskolában, mely elsősorban az egyesület tagjainak munkáját dicséri.

Az elmúlt évtized alatt számos eragny-sur-oise-i csoport mutatkozott be városunkban színesítve ezzel Komló kulturális- és sportéletét. Városunk vendégei voltak a Atelier 13 képzőművészai, a Ballet de l’Ile de France tánccsoport, Bout de Ficellle  színjátszó csoport, az ergany sportegyesület tornászcsoportja, a szinkronúszók, a vízilabdázók, a fiú kosárlabdacsapat, és a Cesame Egyesület, akik hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak.

2018-ban ünnepli 25. évfordulóját, ezen 25 év alatt közel 50 utazás került szervezésre a két város több száz lakójának részvételével.  A testvérvárosban bemutatkozhatott többek között a Munkáskórus (akiknek a testvérvárosi kapcsolat elindításában kiemelkedő szerepük volt), a Pöndöly Néptáncegyüttes, a Súgólyuk Színház, a Gagarin Általános Iskola kézilabda csapata, az Aerobick csoport, a Kreatív Műhely, a Fotószakkör, az Eurodance és a New Generation táncsoport, a férfi és a leány kosárlabda csapat, a Nagy László Gimnázium diákjai és a Csajogányok kórusa. Eragnyból nálunk járt a „Ballet d’Ile de France”, a „Ballet de Toulouse” és a „Ballet de Brest” tánccsoport, a „Bout de Ficelle” színjátszó csoport, a „13-as Műhely” alkotócsoport, a Pablo Picasso Általános Iskola diákjai, az Eragny fiú kosárlabda csapat, a szinkronúszók, a vízilabdázók, a tornászok, a Cesame Iskola diákjai, valamint az „ABDF” színjátszó csoport.

Az utazások során az egyesület szervezi és finanszírozza a franciaországi programokat, biztosítja a fogadócsaládokat. A források biztosítása érdekében minden év júniusában az egyesület szervezi Eragny-ban a városi kirakodóvásárt, valamint decemberben a karácsonyi vásárt.

Az egyesület jelenlegi elnöke: Nathalie Lamouroux

2023. május 1-jén ünnepeltük meg Komló és Eragny-sur-Oise testvérvárosi kapcsolatának 30. évfordulóját. Ez alkalomból érkezett egy francai delegáció városunkba, hogy a hosszú hétvégén együtt ünnepelhessük ezt a több évtizedes jó kapcsolatot.

Városunkba a Les Amis du Jumelage Eragny-Komló, vagyis az Eragny-Komló Testvérvárosi Kapcsolat Barátai egyesület tagjai – Dominigue Poher, Agnes Traore, Lucette Le Phuez, Natali De Oliveira, Odile Manthey, Christine Poulier, Caroline Chantegreil, André Schulmewitz, Claudene Roch – érkeztek. 

A program sűrű volt, egy komlói lángosos reggeli után ellátogatnak Kárászra, Mezei Ottó fazekashoz, utána pedig a magyarhertelendi fürdőben pihennek meg, a fogadócsaládok szervezésében.

 Az önkormányzat is partner volt a vendégek fogadásában, annak szervezésében megtekintették az orfűi malommúzeumot és kipróbálhatták a merített papír készítés fortélyait. Este a Közösségek Házában került sor a hivatalos ünnepségre, melyen Komló jelenlegi és volt polgármesterei is köszöntötték a vendégeket és a 30 éves testvérkapcsolatot, megemlítve számos  barátot, akik sokat munkálkodtak az elmúlt évek alatt a kapcsolat építésén.

A delegációnak a komlói művészeti csoportok és zenészek kedveskedtek többféle műsorral a hétfői Nemzetiségi Napon, amelyet követően kitüntetés átadására került sor.

Az idei rendezvény díszvendégei az Eragny Sur Oise-ból érkezett barátaink voltak, akik a házigazdákkal együtt ünnepelték a Komló – Eragny testvérvárosi kapcsolat 30 éves évfordulóját.

Ebből az alkalomból Polics József polgármester és Kispál László alpolgármester a Komlói Képviselő-testület elismerő díszoklevelét nyújtott át a franciaországi településről érkezett Dominique Poher-nek, az Eragny – Komló Testvérvárosi Kapcsolat Barátai egyesület oszlopos tagjának, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a két város közötti mély, értékeken alapuló kapcsolatában.

A rendezvény megnyitóján Polics József a 30 éves jubileummal kapcsolatban kifejtette, hogy a nemzetiségi nap és az Ergny-val kialakult 30 éves kapcsolat ugyanazt jelenti: a különböző kultúrák, a különböző nyelvek és szokások elfogadását. Ebben Komló és Magyarország élen jár, példát mutat nagyon sok mindenkinek. 

Polics József emlékeztetett arra, hogy Eragny-val a baráti kapcsolat 1989-ben kezdődött a Komlói Munkáskórus párizsi fellépésével, rá négy évre lett belőle hivatalos okirat. De az mit sem ér – jegyezte meg -, ha nem töltjük meg tartalommal. Mind Eragny-ban, mind Komlón voltak olyan megszállottak, akik ezt a kapcsolatot fontosnak találták és elhozták ide a mai napig.  Nem a polgármestereken múlott, hogy ez a kapcsolat még ma is él – árulta el a titkát a barátságnak a két település között.

                                         Eragny 2024.

Eragny- Komló testvérvárosi kapcsolatának 30 éves évfordulójának megünneplése alkalmából, 2024.03.08- 2024.03.10.- ig Komló Város Önkormányzatát 4 fős delegáció képviselte.  2024.03.06.- 2024.03.13.-ig 23fő meghívott komlói lakos is ellátogatott, Eragnyba.  Mindenkit családoknál szállásoltak el a vendéglátók. Az AJEK egyesülete által összeállított színes programokon vehettek részt a meghívott családok az egyhetes ott tartózkodásuk idején.

A hivatalos küldöttséget Thinbault Humbert Eragny polgármestere köszöntötte, a Polgásmesteri Hivatalban. Ezt követően az újonnan épült sport központot tekintették meg, melynek a konferencia termében ünnepélyes nőnapi köszöntő részesei lehettek a vendégek. Az esemény során kitüntetésekkel jutalmazta a polgármester úr, azokat a nőket, akik a közösségi életért, kapcsolatokért, kultúráért áldozatos munkát végeztek. Laho Anrea és Käsz Ildikó a testvérvárosi kapcsolatokért végzett munkájáért kapott elismerő kitüntetést.

Másnap a városi parkban Komló- Eragny testvérvárosi emléktáblát avattak, melyen történeti áttekintés, Komló gazdasági, kulturális élete és a 2018.- ban átadott Komló sétány információi szerepelnek.

Az avatást követően a városi sportközpont konferencia termében, az önkormányzat szervezésében fogadás történt, ahol beszédet mondott Polics József  Komló Város Polgármestere, Thinbault Humbert Eragny Polgármestere, Natali De Oliviera AJEK Egyesület Vezetője, Käsz Ildikó Komló Város baráti közösségének képviselője. Ezután az ajándékok átadása történt, majd azt követően beszélgetés, élmények, emlékek felidézése, néptánc. A delegáció vasárnap délelőtt indult Eragnyból - Komlóra. A reptérre tartva Párizs nevezetességeit tekinthették meg  mikrobuszos városnézés során.

Barátságban, családi légkörben, szeretetben, vidámságban, jövőbeli tervekben gazdagon telt el ez a pár nap. Az ott készül képek ITT megtekinthetők.

 

 

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020