napja van

2024

62/2024. (V.23.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamos biztonságtechnikai vizsgálatának forrásigénye 

61/2024. (V.23.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása 

60/2024. (V.23.) Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon       

59/2024. (V.23.) Komló, 48-as tér és környezete felújításához és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztéséhez Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosításának elfogadása       

58/2024. (V.23.) Komló város házi gyermekorvosi körzeteit és fogorvosi körzeteit érintő átszervezési javaslat véleményezése 

57/2024. (V.23.) Tájékoztató a 2024/2025-ös nevelési év beiratkozásairól  

56/2024. (V.23.) Pécsi Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelői szerződés módosítása         

55/2024. (V.23.) „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel fennálló feladatellátási szerződés módosítása       

54/2024. (V.23.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről   

53/2024. (V.23.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés   

52/2024. (V.2.) Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása                

51/2024. (V.2.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal épületét érintő felújítások forrásigénye           

50/2024. (V.2.) Nagyrét utcai ingatlanok beépítése        

49/2024. (V.2.) A Hasmányi templomrom állagmegóvása kapcsán benyújtott pályázat utólagos jóváhagyása és önerő biztosítása 

48/2024. (V.2.) Forrás biztosítása igazságügyi szakértő kirendeléséhez a Kaptár beruházáshoz kapcsolódóan            

47/2024. (V.2.) Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény alapító okiratának módosítása 

46/2024. (V.2.) Komló, 48-as tér és környezete felújításához és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztéséhez  Komló településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán folyó eljárás véleményezési szakaszának lezárása záró szakasz megindítása        

45/2024. (V.2.) Közcélú adomány elfogadásáról való döntés és kiegészítő forrás biztosítása        

44/2024. (V.2.) A balatonmáriai üdülő felújítása              

43/2024. (V.2.) A 23/2024. (III.6.) számú határozat végrehajtása a közvilágítás visszakapcsolása kapcsán          

42/2024. (V.2.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2023. évi tevékenységéről                

41/2024. (V.2.) Caadex Kft. foglalkoztatási  kötelezettségének módosítása              

40/2024. (V.2.) Cső-Roll Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme              

39/2024. (V.2.) A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 2023. évi beszámolója           

38/2024. (V.2.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió helyiség használatba adási kérelme              

37/2024. (V.2.) 3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 2. sz. módosítása              

36/2024. (V.2.) Komló, 11. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 2.sz. módosítása             

35/2024. (V.2.) Komló, 48-as tér és környezete felújításához kapcsolódó döntések meghozatala        

34/2024. (V.2.) Volánbusz Zrt. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló és pénzügyi ütemezésről szóló megállapodás jóváhagyása     

33/2024. (V.2.) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás módosítása              

32/2024. (V.2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról              

31/2024. (III.19.) Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megnyitásához kapcsolódó többlet fedezet biztosítása

30/2024. (III.19.) Komló 4. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó döntések meghozatala        

29/2024. (III.6.) Javaslat a pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben az alábbi erkölcsi és politikai nyilatkozat elfogadására és közzétételére            

28/2024. (III.6.) A Dél-Balatoni és Sió-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium Tagi Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása            

27/2024. (III.6.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása              

26/2024. (III.6.) A Kaptár programhoz kapcsolódó szállítói követelés kiegyenlítéséhez forrás biztosítása              

25/2024. (III.6.) Kossuth emléktábla áthelyezése              

24/2024. (III.6.) Csatlakozás „A Játék összeköt” befogadó játszótér programhoz             

23/2024. (III.6.) A 4/2024. (II.8.) számú, A közvilágítása teljes visszakapcsolása Komló város területén című határozat végrehajtásáról, valamint  a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló 17/2022. (XI.24.) ökr. rendelet hatályon kívül helyezéséről

22/2024. (III.6.) sz. Nem költségvetési szervek 2024. évi támogatása    

21/2024. (III.6.) Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet tervezete

20/2024. (II.21.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezető) munkakörét érintő döntések meghozatala   

 

19/2024. (II.21.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége             

 

18/2024. (II.21.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása 

17/2024. (II.21.) Villa sor 5947/19 hrsz.-ú ingatlan értékesítése    

16/2024. (II.21.) Eragny kiküldetéshez kapcsolódó Komló-Budapest közötti utazás költségeihez hozzájárulás           

15/2024. (II.21.) Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása           

14/2024. (II.21.) Energosun Investment Zrt. bérleti szerződéseinek módosítása            

13/2024. (II.21.) A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásáról szóló 2023. évi beszámolója               

12/2024. (II.21.) Komló város 2024. évi tervezett rendezvény-naptára              

11/2024. (II.21.) Tájékoztatás a Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági üléseiről     

10/2024. (II.21.) A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása             

9/2024. (II.21.) A Baranya Vármegyei Kormányhivatallal megkötött üzemeltetési megállapodás I. számú módosítása    

8/2024. (II.21.) A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása                 

7/2024. (II.21.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása                

6/2024. (II.21.) Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása         

5/2024. (II.21.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

4/2024. (II.8.) A közvilágítás teljes visszakapcsolása Komló város területén

3/2024. (II.8.) Beszámoló a kamerarendszer működtetéséről, ellenőrzéséről, karbantartásáról

2/2024. (I.8.) A P1 Rádió Kft.-vel (Rádió1) kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés      

1/2024. (I.8.) Komló, 48.-as tér és környezete felújításához és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztéséhez Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása - településfejlesztési döntés, valamint a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit megállapító főépítészi feljegyzés jóváhagyása           

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020