napja van

2022

180/2022. (XII. 14.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

179/2022. (XII. 14.) 2023. évi I. félévi kitüntetési javaslatok

178/2022. (XII. 14.) XII.  Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete

177/2022. (XII. 14.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

176/2022. (XII. 14.) A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

175/2022. (XII. 14.) Belső ellenőrzési terv 2023. évre és a 2023-2026. évi stratégiai terv

174/2022. (XII. 14.) TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú, „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. projekt keretében létrejött bérleti szerződésekben szereplő határidők módosítása

173/2022. (XII. 14.) 2022. évi költségvetés zárásához szükséges intézkedések

172/2022. (XII. 14.) A közvilágítás korlátozásának pontosítása

171/2022. (XII. 14.) Nagyrét utca 1520/16 hrsz.-ú ingatlan bérleti és vételi jog átadása

170/2022. (XII. 14.) A BARANYA-Víz Zrt. közgyűlésének írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazat jóváhagyása

169/2022. (XII. 14.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésén a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

168/2022. (XII. 14.) 3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata és új szerződés kötése

167/2022. (XII. 14.) A helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben alkalmazandó díjak megállapítása

166/2022. (XII. 14.) Komló 2. sz. háziorvosi körzetben szolgáltató váltás

165/2022. (XII. 1.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

164/2022. (XII. 1.) A Kaptár program megvalósításához kapcsolódó többletforrás biztosításáról szóló 122/2022. (IX.29.) sz. határozat módosítása

163/2022. (XII. 1.) Hitelfelvételekhez kapcsolódó többletkötelezettségek

162/2022. (XI. 23.)  Komló Város Önkormányzat villamosenergia beszerzése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredménye kapcsán fedezet biztosítása

161/2022. (XI. 23.) A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazat jóváhagyása

160/2022. (XI. 23.) Komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és használati szerződései

159/2022. (XI. 23.) 2022. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása

158/2022. (XI. 23.) A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

157/2022. (XI. 23.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme

156/2022. (XI. 23.) Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2022. évi rendezvényeiről

155/2022. (XI. 23.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

154/2022. (XI. 23.) A 139/2022. (X.18.) és a 202/2021. (VII. 15.) sz. határozat módosítása, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás jóváhagyása

153/2022. (XI. 23.) Komló város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 2022. évi 1. számú módosításában kijelölni kívánt új beépítésre szánt területek használati céljáról való döntés az 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontja alapján, és a 26/2022. (II.24.) számú határozattal elfogadott településfejlesztési döntés pontosítása

152/2022. (XI. 23.) Döntés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz 2023. január 1. napjával történő csatlakozásról, valamint a Társulási megállapodás 2022. szeptember 14-i módosításának jóváhagyásáról

151/2022. (XI. 23.) Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról

 

150/2022. (XI. 23.) A közvilágítás mértékéről szóló rendelet elfogadása 

149/2022. (XI. 23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

148/2022. (XI. 7.) Adósságot Keletkeztető Ügylethez kapcsolódó 30/2022. (III. 10.) határozat módosítása

147/2022. (XI. 7.) „A Magyarország számára járó uniós források felszabadításával kapcsolatban tett nyilatkozat”

146/2022. (XI. 7.) Beszámoló a KBSK 100 rendezvénysorozat programjairól

145/2022. (XI. 7.) Komló-Kökönyös városrészben (hrsz: 2338/1) kültéri kosárlabdapálya kialakítása kapcsán együttműködési megállapodás megkötése

144/2022. (XI. 7.) Az energiaválság miatt Komló város közvilágítását érintő változások

143/2022. (XI. 7.) A víziközmű bérleti díj (EHD) felhasználásával kapcsolatos 120/2022. (IX. 29.) sz. határozat módosítása

142/2022. (X. 18.)  Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő önkormányzati kötelezettségek 2022-2025. években

141/2022. (X. 18.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

140/2022. (X. 18.) A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és a 2021. évi beszámolójának jóváhagyása

139/2022. (X. 18.) A 202/2021. (VII.15.) sz. határozat módosítása, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázathoz kapcsolódó többletforrás jóváhagyása

138/2022. (X. 18.) Komló Város Önkormányzat energiaválság miatti, az egyes intézmények intézkedési terveiből összeálló energiamegtakarítási tervének jóváhagyása

137/2022. (X. 18.) Škoda Octavia gépjármű visszavétele és értékesítésre kijelölése

136/2022. (X. 18.) A távhőszolgáltatásokról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

135/2022. (X. 18.) Az autóbuszpályaudvar üzemeltetése kapcsán bérleti szerződés kötése a Volánbusz Zrt.-vel

134/2022. (X. 18.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végezett személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése

133/2022. (IX. 29.) A „2022. évi II. félévi kitüntetési javaslatok” c. 96/2022. (VI. 23.) sz. határozat módosítása

132/2022. (IX. 29.) A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatalai során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

131/2022. (IX. 29.) 22.554.053,-Ft összegű éven túli lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

130/2022. (IX. 29.) Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz.-ú lakótelek beépítési kötelezettsége

129/2022. (IX. 29.) Építők útjai telek értékesítése

128/2022. (IX. 29.) Határ úti ingatlanok értékesítése

127/2022. (IX. 29.) Közterület-elnevezés változása (Ipari út, Építők útja, Vak Bottyán utca)

126/2022. (IX. 29.) „Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón” közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása a 2023-2024. évi költségvetésekben 125/2022. (IX. 29.) TOP-1.1.1.15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint  alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” című projekthez kapcsolódó többlettámogatás igénylése

125/2022. (IX. 29.) TOP-1.1.1.15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” című projekthez kapcsolódó többlettámogatás igénylése

124/2022. (IX. 29.) Városgondnokság pótigénye

123/2022. (IX. 29.) Az EBR 562 241 azonosító számú Vis maior pályázathoz kapcsolódó fedezet biztosítása

122/2022. (IX. 29.) A Kaptár program megvalósításához kapcsolódó többletforrás biztosítása

121/2022. (IX. 29.) A Komló Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán önerő biztosítása

120/2022. (IX. 29.) A víziközmű bérleti díj (EHD) felhasználásának módosítása

119/2022. (IX. 29.) A Komlói  Egészségcentrum Válsághelyzeti tervében a Komló Városi Sportközpont kitelepítési helyszínként történő kijelölésének jóváhagyása

118/2022. (IX. 29.) 2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

117/2022. (IX. 29.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

116/2022. (IX. 19.) A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tagjának megválasztása

115/2022. (IX. 19.) Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

114/2022. (IX. 19.) Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló szerződési feltételek meghatározása

113/2022. (VIII. 30.) A 205/2020. (IX. 24.) sz. határozat kiegészítése

112/2022. (VIII. 30.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozás

111/2022. (VIII. 30.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16- 2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása

110/2022. (VIII. 30.) Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

109/2022. (VIII. 30.) Delegált választása a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában történő képviseletre

108/2022. (VIII. 30.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása

107/2022. (VIII. 30.) Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne

106/2022. (VIII. 30.) Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló Integrációban történő részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat

105/2022. (VIII. 30.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

104/2022. (VII. 14.) 38.198.679-,Ft összegű éven túli lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

103/2022. (VII. 14.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

102/2022. (VII. 14.) Dr. Czéder Anita telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

101/2022. (VII. 14.) Srajné Hojcska Edit telek-kiegészítései kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

100/2022. (VII. 14.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása

99/2022. (VII. 14.) Az EBR 562 241 azonosítószámú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása

98/2022. (VII. 14.) A 2022. évi VIII. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges finanszírozása

97/2022. (VII. 14.) A 2021/2022. évekre vonatkozó fizetési megállapodás megkötése a VOLÁNBUSZ Zrt-vel

96/2022. (VI. 23.) 2022. II. félévi kitüntetési javaslatok

95/2022. (VI. 23.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének munkaszerződésmódosítása

94/2022. (VI. 23.) Polgármester felhatalmazása betétlekötésre

93/2022. (VI. 23.) A KBSK futófolyosó belső tereinek felújításához forrás biztosítása

92/2022. (VI. 23.) Bétai út felújításához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása és többletforrás biztosítása

91/2022. (VI. 23.) Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázathoz többlet önerő biztosítása

90/2022. (VI. 23.) Tájékoztató a KBSK 100 rendezvénysorozat programjairól

89/2022. (VI. 23.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

88/2022. (VI. 23.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

87/2022. (VI. 23.) A Komlói Temetkezési Kft. köztemető üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi beszámoló

86/2022. (VI. 23.) A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 2021. évi beszámolója

85/2022. (VI. 23.) A HegyhátMédia Kft. 2021. évi beszámolója az írott sajtó megjelentetésére és a honlap üzemeltetésére vonatkozóan

84/2022. (VI. 23.) A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 2021. évi beszámolója

83/2022. (VI. 23.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, valamint 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása

82/2022. (VI. 23.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2021-2022. évi prémiumfeladatai

81/2022. (VI. 23.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása

80/2022. (VI. 23.) A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2021. évi beszámolójának elfogadása

79/2022. (VI. 23.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2021. évi beszámolójának jóváhagyása

78/2022. (VI. 23.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása és a 2022. május 27-i határozatainak jóváhagyása

77/2022. (VI. 23.) Kézilabda munkacsarnok közmű bekötéseihez kapcsolódó hitelfelvétel

76/2022. (VI. 23.) PROB Kft. 1520/13 hrsz. ingatlan beépítési kötelezettsége

75/2022. (VI. 23.) Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

74/2022. (VI. 23.) Többlet működési támogatás biztosítása a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft.-nek

73/2022. (VI. 23.) Az óvodai buszjárat szükségességének felülvizsgálata

72/2022. (VI. 23.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és  gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

71/2022. (VI. 23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

70/2022. (VI. 14.) A víziközmű bérleti díj felhasználása, valamint a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázathoz forrás biztosítása

69/2022. (V.26.) Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon

68/2022. (V.26.) Sikondai 6052 hrsz-ú ingatlan értékesítése

67/2022. (V.26.) Autóbuszváró felépítmények telepítésére forrás biztosítása

66/2022. (V.26.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

65/2022. (V.26.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16- 2017-00028) projekthez kapcsolódó önkorrekció

64/2022. (V.26.) Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év beiratkozásairól

63/2022. (V.26.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának

62/2022. (V.26.) Komló Város önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményegységben az elektromos hálózat korszerűsítéséhez és a „Komló 70” felirat megvilágításához forrás biztosítása

61/2022. (V.26.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2021. évi tevékenységéről

60/2022. (V.26.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

59/2022. (V.26.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

58/2022. (V.26.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

57/2022. (V.26.) A rendőrkapitányság beszámolója Komló Város 2021. évi közbiztonság helyzetéről

56/2022. (IV. 28.) Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása

55/2022. (IV. 28.) 7300 Komló, Altáró utca 2. szám alatti épületben villamos mérőhely felszerelésére forrás biztosítása

54/2022. (IV. 28.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

53/2022. (IV. 28.) Sikondai üdülőtelkek értékesítése

52/2022. (IV. 28.) Flóra u. 5. sz. alatti 1976/109 hrsz-ú lakótelekre haszonélvezeti jog bejegyzéséhez hozzájárulás

51/2022. (IV. 28.) Energosun Investment Zrt. bérleti szerződéseinek módosítása

50/2022. (IV. 28.) Komlói 7771 és a 7773/5 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

49/2022. (IV. 28.) Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztása

48/2022. (IV. 28.) „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” című, TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú projekt  kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása

47/2022. (IV. 28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselő személyének felülvizsgálata

46/2022. (IV. 28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

45/2022. (IV. 28.) Tájékoztató az 50 éves Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezéséről

44/2022. (IV. 28.) Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

43/2022. (IV. 28.) Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület visszatérítendő támogatása

42/2022. (IV. 28.) Komló Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és Városfejlesztési Programtervének elfogadása

41/2022. (IV. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

40/2022. (IV. 28.) DUFTIN Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

39/2022. (IV. 28.) Az autóbuszpályaudvar üzemeltetése kapcsán bérleti szerződés kötése a Volánbusz Zrt-vel

38/2022. (IV. 28.) Volánbusz Zrt. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

37/2022. (IV.07.) Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének kedvezményes helyiségbérleti kérelme

36/2022. (IV.07.) Sikondai Tó-büfé bérbeadása

35/2022. (III. 10.) Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása

34/2022. (III. 10.) A Kaptár és a CLLD beruházások kapcsán tervezői művezető feladatok ellátása

33/2022. (III. 10.) Az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses összeg és új szerződéskötés a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel

32/2022. (III. 10.) Sikonda Tó-büfé bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

31/2022. (III. 10.) Nem költségvetési szervek 2022. évi támogatása

30/2022. (III. 10.) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezete

29/2022. (II. 24.) A Komló, Altáró u. 2. szám alatti társasház alapító okiratának módosítása

28/2022. (II. 24.) Útmenti keresztek felújításához kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésének utólagos jóváhagyása

27/2022. (II. 24.) Fenntartható városfejlesztési stratégiát megelőző döntések

26/2022. (II. 24.) Komló város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok alapján teljes eljárásban történő módosítása – településfejlesztési döntés

25/2022. (II. 24.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

24/2022. (II. 24.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

23/2022. (II. 24.) Döntés a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium gesztor önkormányzatának a konzorciumi osztatlan közös tulajdonú, önkormányzati vagyon felosztására vonatkozó javaslatairól

22/2022. (II. 24.) Rádió 1-gyel közszolgálati együttműködési keretszerződés megkötése

21/2022. (II. 24.) A XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése

20/2022. (II. 24.) Komló város 2022. évi tervezett rendezvénynaptára

19/2022. (II. 24.) A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

18/2022. (II. 24.) Szavazatszámláló bizottsági tagok választása

17/2022. (II. 24.) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

16/2022. (II. 24.) A 212/2021. (VIII. 26.) számú határozat módosítása

15/2022. (II. 24.) A Kaptár és Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására fedezet biztosítása

14/2022. (II. 24.) VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house beszerzés megindítása

13/2022. (II. 24.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12/2022. (I.26.) Nagyrendezvények költségeiről előzetes döntés

11/2022. (I.26.) KBSK 100 alszámla egyenlegének felhasználása

10/2022. (I.26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása és önerő biztosítása

9/2022. (I.26.) KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez ingatlan vásárlása

8/2022. (I.26.) Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán a kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására fedezet biztosítása

7/2022. (I.26.) Döntés egyes nem költségvetési szervek elszámolásával kapcsolatban

6/2022. (I.26.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása

5/2022. (I.26.)  A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

4/2022. (I.26.) A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása, tisztségviselőinek megválasztása

3/2022. (I.26.) A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

2/2022. (I. 10.)  Sporttámogatás

1/2022. (I. 10.)  A bétai elkerülő út megvalósítása című projekt kapcsán pályázati maradvány visszafizetése és a Kaptár program többletforrási igény pontosítása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020