napja van

2021

2021. július 15.


A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány alapító okiratának módosítása
Döntés lombszívó beszerzéséről a Városgondnokság részére
A Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum fejlesztése és fedezet biztosítása
Emléktábla elhelyezése
Tájékoztató a városi felújítási keret átruházott hatáskörben történő felhasználásáról
A TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás és bontási jegyzőkönyv jóváhagyása
Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele
KBSK-módosító javaslat

 


2021. július 8.


A 184/2021. (VI. 24.) sz. határozat polgármesteri kezdeményezésre történő ismételt tárgyalása
Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása

Vis maior pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása – Nagyrét utcai rézsűcsúszás

 

2021. június 24.


2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása
Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésről, valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról

2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város rendezvények előkészítése
A SOLAR FM Kft. telephely fejlesztési célú Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, településrendezési tervmódosítás elindítása – településfejlesztési döntés
A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő szerződés érvényességének hosszabbítása
Komló, Juhász Gyula utca 2413/92 hrsz.-ú ingatlanon szabadidőpark és vállalkozók háza, továbbá a szomszédos területeken sport és szabadidős létesítmények bérbeadása
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt költségvetésének átcsoportosítása
Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése az MVM Zöld Generáció Kft.-vel

2021. évi II. félévi kitüntetési javaslatok

A "2021. évi II. félévi kitüntetési javaslatok” című napirendet az Mötv. 46. § (2) bek. a) pontja értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020