napja van

2019

184/2019. (XII.23.) KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt keretében kiegészítő beruházás megvalósítása

183/2019. (XII.18.) 2020. évi I. félévi kitüntetési javaslatok

182/2019. (XII.18.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII.

181/2019. (XII.18.) A 151/2019. (XII.12.) számú „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések” tárgyú határozat módosítása

180/2019. (XII.18.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés

179/2019. (XII.18.) Városgondnokság intézmény gép értékesítése és új adapterek beszerzése

178/2019. (XII.18.) Városgondnokság intézmény személygépkocsi bérlete

177/2019. (XII.18.) Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntések

176/2019. (XII.18.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyása, valamint a 155/2019. (XII.12.) számú határozat módosítása

175/2019. (XII.18.) A víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos döntés

174/2019. (XII.18.) Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel

173/2019. (XII.18.) A HAGABO Kft. támogatási szerződésének megszűntetése

172/2019. (XII.18.) A DT Build Kft. támogatási szerződésének módosítása

171/2019. (XII.18.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyása

170/2019. (XII.18.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

169/2019. (XII.18.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

168/2019. (XII.12.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

167/2019. (XII.12.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.

166/2019. (XII.12.) Önerő biztosítása a Komló Városi Sportközpont fejlesztéséhez

165/2019. (XII.12.) TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” című projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása

164/2019. (XII.12.) A Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatói döntése

163/2019. (XII.12.) Kazinczy u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás kéményfelújítása

162/2019. (XII.12.) Belső ellenőrzési terv 2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai terv

161/2019. (XII.12.) 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása

160/2019. (XII.12.) 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató

159/2019. (XII.12.) Döntés a nem költségvetési szervek önkormányzati támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról

158/2019. (XII.12.) Krisztina u. 14. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége

157/2019. (XII.12.) Zobáki út 0290/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

156/2019. (XII.12.) Bocskai utcai 7777/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

155/2019. (XII.12.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált megválasztása

154/2019. (XII.12.) A víziközmű bérleti díj felhasználásával kapcsolatos 45/2019. (IV.25.) sz. határozat módosítása

153/2019. (XII.12.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme

152/2019. (XII.12.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme

151/2019. (XII.12.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések

150/2019. (XII.12.) A Baranya-Víz Zrt. igazgatóságát és felügyelőbizottságát érintő személyi kérdések

149/2019. (XII.12.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának megválasztása

148/2019. (XII.12.) Beszámoló a Komlói Bányásznapok 2019. évi rendezvényeiről

147/2019. (XII.12.) Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása

146/2019. (XII.12.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása

145/2019. (XII.12.) 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

144/2019. (XII.5.) A bizottságok tagjainak és településrészi önkormányzatok képviselő tagjainak megválasztása

143/2019. (XII.5.) A polgármester illetményének megállapítása

142/2019. (XII.5.) Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása

141/2019. (X.3.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményhirdetése

140/2019. (X.3.) Az 1545/15 hrsz-ú – államilag kiemelt fejlesztési területé nyilvánított - ingatlant érintő beruházás HÉSZ módosításának elfogadása

140/2019. (X.3.) melléklete

139/2019. (IX.23.) 54.000.200,-Ft összegű fejlesztési célú hitel ismételt felvétele

138/2019. (IX.23.) Partnerségi eljárás lezárása a 1545/15 hrsz-ú ingatlan területét érintő beruházás HÉSZ módosításáról

138/2019. (IX.23.) melléklete Komló Város Önkormányzat Főépítésze irodájában megtekinthető.

137/2019. (IX.19.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozás

136/2019. (IX.19.) Az EBR 450 620 azonosító számú Vis Maior pályázat kapcsán 343 hrsz-ú ingatlan (Engel Adolf úti híd) helyreállításához forrás biztosítása

135/2019. (IX.19.) Képviselői laptopok és telefonok értékesítése

134/2019. (IX.19.) Mobil telekommunikációs szolgáltatások biztosítása

133/2019. (IX.19.) Szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása

132/2019. (IX.19.) Beszámoló a Komló Város Önkormányzat tevékenységeiről 2014-2019 évi ciklusra vonatkozóan

131/2019. (IX.19.) Krisztina u. 15. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége

130/2019. (IX.19.) Eller János telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

129/2019. (IX.19.) Andomark Invest Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

128/2019. (IX.19.) A Közösségek Háza fejlesztése kapcsán a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása

127/2019. (IX.19.) Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

127/2019. (IX.19.) GTF mellékletek megtekinthetők a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban.

126/2019. (IX.19.) A Tax-Árenda Kft. munkahely-teremtési támogatási szerződésének módosítása

125/2019. (IX.19.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

124/2019. (IX.12.) Településfejlesztési döntés 1545/15 hrsz-ú ingatlan területét érintő beruházás HÉSZ módosításához

124/2019. (IX.12.) I. számú melléklete

123/2019. (VIII.29.) 97.618.000,-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele

122/2019. (VIII.29.) Komlói Napok rendezvény lebonyolításához többlet forrás biztosítása

121/2019. (VIII.29.) A TOP-1.1.3-15BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel kiegészítése

120/2019. (VIII.29.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása

119/2019. (VIII.29.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatos 49/2019. (IV.25.) sz. és 92/2019. (VI.20) sz. határozatok módosítása

118/2019. (VIII.29.) Kalamár József ingatlancsere kérelme

117/2019. (VIII.29.) Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról szándéknyilatkozat

116/2019. (VIII.29.) A Komló, 554/7 hrsz.-ú MÁV Zrt. tulajdonában lévő terület bérleti szerződésének utólagos jóváhagyása

115/2019. (VIII.29.) Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása

114/2019. (VII.18.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.

113/2019. (VII.18.) TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásáról tájékoztató

112/2019. (VII.18.) Vis maior támogatási igény benyújtása II.

111/2019. (VII.18.) Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány támogatása

110/2019. (VII.18.) TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban c. projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodás

109/2019. (VII.18.) 82.543.000,-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele

108/2019. (VII.18.) A TOP-1.1.3-15BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel

107/2019. (VII.11.) Mánfai és komlói napelempark célú ingatlanok bérleti és egyéb szerződései

106/2019. (VII.11.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.

105/2019. (VII.11.) Belvárosi iskola környezetének felújítására többletforrás biztosítása

104/2019. (VII.11.) Vis maior támogatási igény benyújtása

103/2019. (VII.11.) TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” c. projekt kivitelezéséhez fedezet biztosítása

102/2019. (VII.11.) A TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében című pályázathoz kapcsolódó pótigény

101/2019. (VII.11.) Mann Csaba egyéni vállalkozó munkahelyteremtés támogatási kérelme

100/2019. (VII.11.) Ligeti mini bölcsőde működéséhez kapcsolódó hozzájárulás megadása

99/2019. (VI.20.) 2019. évi II. félévi kitüntetési javaslatok

98/2019. (VI.20.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.

97/2019. (VI.20.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

96/2019. (VI.20.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

95/2019. (VI.20.) Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon

94/2019. (VI.20.) TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00007 azonosító számú, „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása

93/2019. (VI.20.) 2019. évi Nemzetközi ifjúsági környezetvédő és honismereti tábor megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése

92/2019. (VI.20.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázattal kapcsolatos 49/2019. (IV.25.) sz. határozat megerősítése

91/2019. (VI.20.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele

90/2019. (VI.20.) Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására

89/2019. (VI.20.) Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal

88/2019. (VI.20.) Autokar Kft. telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

87/2019. (VI.20.) Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntés meghozatala

86/2019. (VI.20.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

85/2019. (VI.20.) Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön II.

84/2019. (VI.20.) Döntés a komlói 1545/23 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

83/2019. (VI.20.) Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról

82/2019. (VI.20.) Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi tevékenységéről

81/2019. (VI.20.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2018. évi beszámolója

80/2019. (VI.20.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2018. évi beszámolójának jóváhagyása

79/2019. (VI.20.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2018. évi beszámolója

78/2019. (VI.20.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása

77/2019. (VI.20.) A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2018. évi beszámolójának jóváhagyása

76/2019. (VI.20.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2018-2019. évi prémiumfeladatai

75/2019. (VI.20.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójának jóváhagyása

74/2019. (VI.20.) Komlói Temetkezési Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója

73/2019. (VI.20.) Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

72/2019. (VI.20.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

71/2019. (VI.20.) Beszámoló a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának tevékenységéről

70/2019. (VI.20.) Horváth Gábor c.r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezésének véleményezése

69/2019. (VI.20.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről

68/2019. (V.30.) Hunyadi és Körtvélyesi Tagóvoda felújítási munkáihoz többletforrás biztosítása

67/2019. (V.30.) Országos Görpark Program keretében pályázat benyújtása

66/2019. (V.30.) Bányászati emlékhelyet érintő változással kapcsolatos tájékoztatás

65/2019. (V.30.) Belényesi kiküldetés

64/2019. (V.30.) Gizella u. 1. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége

63/2019. (V.30.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

62/2019. (V.30.) Oletics Károly r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése

61/2019. (V.30.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása

60/2019. (V.30.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2019/2020-as nevelési év beíratásáról

59/2019. (V.13.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.

58/2019. (V.13.) Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról szóló 28/2019. (IV.11.) sz. határozat kiegészítése

57/2019. (V.13.) A 2019. évi V. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges finanszírozása

56/2019. (V.13.) Hozzájárulás a BENKALA KFT. tulajdonában álló komlói 1520/27 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződéshez

55/2019. (IV.25.) Bírósági ülnökök választása

54/2019. (IV.25.) TOP-7.1.1-16-4-036-1-KE1-01 azonosító számú „Miénk itt a tér” - nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű projekt tervezési feladatainak megvalósításához forrás biztosítása

53/2019. (IV.25.) A TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz megelőlegező forrás biztosítása

52/2019. (IV.25.) TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” című pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítása

51/2019. (IV.25.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón” című pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítása

50/2019. (IV.25.) Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési program 2014-2020 keretében pályázat benyújtása

49/2019. (IV.25.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

48/2019. (IV.25.) A nem költségvetési szervek 2019. évi támogatásáról szóló 24/2019. (III.7.) sz. határozat módosítása

47/2019. (IV.25.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

46/2019. (IV.25.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről

45/2019. (IV.25.) A víziközmű bérleti díj felhasználása

44/2019. (IV.25.) Berek utcai garázscsere

43/2019. (IV.25.) A Laza-Bisztro Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

42/2019. (IV.25.) Beszámoló a Zrínyi Klub 2018. évi tevékenységéről

41/2019. (IV.25.) József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

40/2019. (IV.25.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről

39/2019. (IV.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

38/2019. (IV.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

37/2019. (IV.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységükről szóló beszámoló

36/2019. (IV.25.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

35/2019. (IV.25.) Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. többlet működési támogatási igénye

34/2019. (IV.25.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosításának elfogadása

34/2019. (IV.25.) sz. határozat mellékletei Komló Város Önkormányzat főépítészénél megtekinthetők.

33/2019. (IV.25.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

32/2019. (IV.25.) A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2018. évi beszámolójának elfogadása és alapító okiratának módosítása

31/2019. (IV.25.) A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

30/2019. (IV.11.) A komlói 3918/2 és a 3918/3 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes használatba adása

29/2019. (IV.11.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

28/2019. (IV.11.) Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan bérbeadása

27/2019. (IV.11.) Kásád Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzat, valamint Kásád Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködésről

26/2019. (III.7.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

25/2019. (III.7.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

24/2019. (III.7.) Nem költségvetési szervek 2019. évi támogatása

24/2019. (III. 7.) sz. határozat 1.sz. melléklete

23/2019. (III.7.) A TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú,  „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosítása

22/2019. (III.7.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása

22/2019 (III.7.) sz. határozat melléklete Komló Város Önkormányzat főépítésze irodájában megtekinthető.

21/2019. (III.7.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi üzleti terve

20/2019. (III.7.) Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása (2.)

19/2019. (III.7.) Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés, valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

18/2019. (III.7.) Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztési célú pénzeszköz átvétele a Pécsi Egyházmegyétől

17/2019. (III.7.) 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalása

16/2019. (II.21.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

15/2019. (II.21.) Adománygyűjtés a kisbattyáni kereszt renoválására

14/2019. (II.21.) Az Interreg REFRESH Central Europe CE1013 számú pályázati program komlói projektjéhez többlet önerő biztosítása

13/2019. (II.21.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

12/2019. (II.21.) Komló város 2019. évi tervezett rendezvény-naptára

11/2019. (II.21.) Pályázat benyújtása a Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak támogatása

10/2019. (II.21.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

9/2019. (II.21.) Javaslat a Komló Városi Óvoda átszervezésére - Boldog Ceferino Katolikus Óvodába járó gyermekek óvodai ellátása a 2019/2020-as nevelési évtől

8/2019. (II.21.) 2019 évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

7/2019. (II.21.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6/2019. (I.21.) Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón c. pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása tárgyú 34/2018. (III.7.) sz. határozat módosítása

5/2019. (I.21.) Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelése

4/2019. (I.21.) IX. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete

3/2019. (I.21.) Komló Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

2/2019. (I.21.) Kossuth akna 0308/8-10 hrsz.-ú ingatlanokal kapcsolatos határidők módosítása

1/2019. (I.21.) Uszodáért Alapítvány kuratóriumi tagjainak választása és alapító okiratának módosítása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020