napja van

Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 

A komlói német nemzetiségi önkormányzatról, Komló németségéről

Komló németsége több vonulatban került a településre. Mária Terézia idején települtek Mecsekfalura, Mecsekjánosiba, Kisbattyánba, a bányászat megindulásával 1900-as években német nyelvű bányászok települtek le, majd a bányászat fejlődésével az 1950-es években sok német/sváb származású talált munkát, otthont a városban.

Már az 1970-es évek végén igény jelentkezett a német nyelv tanulása, a német nemzetiségi kultúra ápolása iránt.

1978. óta folyik német nemzetiségi oktatás a Kenderföldi Általános Iskolában, a Felsőszilvási Általános Iskolában pedig 1983-ban indult be az oktatás. 1980-ban indul be az óvodai német tanulás. Jelenleg 3 óvodában, 2 általános iskolában és a gimnáziumban folyik német nemzetiségi oktatás és mintegy 600 gyermeket érint.

1984-ben alakult meg a német nemzetiségi klub azzal a céllal, hogy ápolja a német kultúrát. Szólisták, triók alakulnak meg. A klub 1995-ben önálló helyiséget kap, ahol évi 32-36 program kerül megrendezésre. A klub nyitott mindenki számára, aki a német/sváb kultúrát elfogadja, gyakorolja és ápolja.

Fordulat állt be 1990 után, amikor megjelent a nemzetiségi törvény. Így 1990-94 között szószóló képviseli a komlói németséget. 1994-től máig a megváltozott Német Nemzetiségi Önkormányzat végzi ezt a feladatot. Az önkormányzat tevékenységével szorgalmazza a német nyelv, kultúra, identitás ápolását, fejlesztését. Támogatja és működteti a saját tulajdonban lévő német klubot. Kapcsolatot tart a város vezetésével, a civil szervezetekkel. A város programjain rendszeresen közreműködik. Támogatja a németséget érintő kiadványokat, CD-ket. Az önkormányzat 2002-ben Komló Németségéért díjat alapított, amelyet minden évben a kiemelkedő munkát végző kapja meg.

1989-ben létesített a Kenderföldi Általános Iskola partneri kapcsolatot a németországi neckartenzlingeni / Baden-Württenberg / iskolával, ahol a tanulócsere még ma is működik.

A gyümölcsöző kapcsolat révén 1992-ben Komló és Neckartenzlingen között partneri, együttműködési megállapodás jött létre. A kapcsolatot a német önkormányzat koordinálja, ápolja. Civil szervezetek találkozása, barátságok létesítése jellemezte az elmúlt évek együttműködését.

Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntöm Komló város  nemzetiségi oldalán. Szeretnénk bemutatni városunkat, a német nemzetiségi oktatási intézményeit, a német klub tevékenységét.

Nemrég ünnepeltük településünk 750. évfordulóját. Gazdag és figyelemre méltó múlttal rendelkezik városunk. Várossá fejlődését a liászkőszén felfedezésének és bányászatának  köszönheti. A bányászat az 1800-as évek végén kezdődött és Engel Adolf nevéhez fűződik. Intenzívvé 1950-es évek elején vált. A kutatások jelentős szénvagyont tártak fel. Több bányaüzem nyílt ekkor. Az egész országból áramlott a

munkaerő Komlóra. 1980-as években a város lakossága meghaladta a 32000 főt. A szénbányászat 2000-ben szűnt meg. A lakosság azóta 25000 főre csökkent, nagy lett a munkanélküliség.

A munkalehetőség vonzotta a nemzetiségeket is a városba. Letelepedtek bolgárok, cigányok ( jelentős létszámban), görögök, horvátok, lengyelek, németek (svábok) szintén jelentős számban ( örmények, románok, szerbek, és ukránok ).

A 2010-14-es választási ciklusban cigány, görög, horvát, német, és ukrán önkormányzatok működtek. A jelenlegi ciklusban cigány, horvát, és német önkormányzat került megválasztásra.

Német kisebbségi önkormányzatot 1994-ben választottak. Első elnöke Schmidt Hildegard volt. 1998 óta Ábel János tölti be ezt a posztot. Az önkormányzat legfőbb feladatának tartja a német nyelv gyakorlását, oktatását, a német kultúra ápolását, fejlesztését, a német klub működtetését. Feladatának tartja a német nemzetiségi oktatási intézmények támogatását. Támogatja az iskolán kívüli programokat, (kirándulások, táborok, nemzetiségi napok rendezését), a működéshez szükséges anyagok beszerzését, a külföldi kapcsolatok ápolását, stb. Városunkban, Komlón biztosított a német nemzetiségi oktatás az óvodától az érettségiig. 3 óvodánkban, 2 általános iskolánkban és a gimnáziumban folyik német nemzetiségi oktatás. Feladatának tekinti az 1989-ben kialakított külföldi kapcsolatok ápolását a németországi Neckartenzlingennel. A kapcsolat kiterjed a várossal kialakított testvérvárosi kapcsolatra, a tanulócserére.

Jó együttműködési kapcsolatot alakított a vonzáskörzetünkhöz tartozó német önkormányzatokkal, nemzetiségi civil szervezetekkel. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal közösen évente nemzetiségi napot szervezünk.

Es kann dir jemand die Tür öffnen, aber hindurchgehen musst du selbst. Valaki kitárhatja előtted a kaput, de átmenni rajta neked kell.

Az 1970-es években valóban kinyílt a magyarországi németek előtt a kapu. Lehetőség nyílt a német nyelv oktatása, a kultúra ápolása, hagyományok ápolása, ismét használhattuk a német (sváb) anyanyelvünket.

Komlón is jelentkeztek az igények a nyelv tanulására. Így beindult a német nyelv oktatása az óvodákban, a kenderföldi iskolában. Voltak már német szólistáink: Schmidt Gyuláné szólóénekes, Wache Jánosné hangszeres szólista, velük együtt járták az országot, a környéki német településeket, Schmidt Gyuláné, Mann Jánosné és Hering György trió, akiket Grünwald János harmonikán kísért.

Az akkori vezetés támogatta a német klub beindítását. A klubot 1984 szeptemberében indítottuk. Helyet kaptunk a Május 1 Művelődési Központban. Havonta egy alkalommal találkoztunk. Vendégeink voltak dr. Vargha Károly professzor, Báling József szövetségi elnök, a pécsi rádió német műsorvezetői és természetesen a helyi tánccsoport, szólistánk, triónk, és a hamarosan megalakult Swáb Antal által vezetett fúvószenekar. Emlékezetesek a jóízű beszélgetések.

1995-ben kapott a német önkormányzat egy helyiséget, amit testvérvárosi segítséggel renováltunk és pályázati pénzből berendeztünk. A helyiséget 1996. februárjában avattuk. Azóta ez a komlói német önkormányzat, a komló németség otthona. 2000-ben az önkormányzat tulajdonában van.

A helyiség elkészülte után tartalmas és vonzó programokat igyekeztünk szervezni. A klub felvállalta a német nyelvi, a kulturális azonosságot, a hagyományápolást. Helyet ad az ismeretbővítésnek, tudományos előadásoknak, tanulók műsorainak, gasztronómiai élvezeteknek, egészségügyi beszélgetéseknek, egyházi ünnepek műsorának, klubtalálkozásoknak, svábbáloknak, jóízű beszélgetéseknek. Klubtagjainknak lehetőségük van, hogy saját tehetségüket bemutassák. Így bemutatásra kerültek könyvbemutatók, festmények és kézimunkák kiállításai, zenei bemutatók. 2011-ben megalakult a klub énekkara.

A klubfoglalkozások szeptembertől júniusig tartanak. A tíz hónap alatt 33-36 programot valósítunk meg. Nyelvhasználatunk német ( sváb, de leginkább magyar). Klubtag az lehet, aki elfogadja a német kultúrát, a hagyományok ápolását, tenni akarnak annak fejlesztéséért. A nyelv ismerete előny, de nem feltétele a tagságnak. Jelenlegi létszámunk 80 fő. A klubot megalakulása óta, a mai napig Ábel János vezeti.

2011-ben jött létre a Komlói Német Közhasznú Egyesület. Célja a klub működésének támogatása. Elnöke: Föglein Károly. Több sikeres pályázattal segíti a város német nemzetiségi tevékenységet.

A város vezetése elismeri a komlói német klub színvonalas tevékenységét. 2009-ben „Komló város nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért” kitüntetésben részesült. 2014-ben, a klub fennállásának a 30. évfordulóján a német nemzetiségi nyelv, oktatás, kultúra, hagyományok ápolása, a város civil társadalmi közösségkovácsoló tevékenysége elismeréséül a „Pro Civitate” kitüntető díjat vehette át.

Az akkori vezetés támogatta a német klub beindítását. Helyet kaptunk a Május 1 Művelődési Központban. Havonta egy alkalommal találkoztunk. Vendégeink voltak dr. Vargha Károly professzor, Báling József szövetségi elnök, a pécsi rádió német műsorvezetői és természetesen a helyi tánccsoport, szólistánk, triónk, és a hamarosan megalakult Swáb Antal által vezetett fúvószenekar. Emlékezetesek a jóízű beszélgetések.

1995-ben kapott a német önkormányzat egy helyiséget, amit testvérvárosi segítséggel renováltunk és pályázati pénzből berendeztünk. A helyiséget 1996. februárjában avattuk. Azóta ez a komlói német önkormányzat, a komló németség otthona. 2000-ben az önkormányzat tulajdonában van.

2011-ben jött létre a Komlói Német Közhasznú Egyesület. Célja a klub működésének támogatása. Több sikeres pályázattal segíti a város német nemzetiségi tevékenységet.

Bízunk abban, hogy írásunkkal, intézményeink bemutatkozásával sikerült Komló város német nemzetiségi életét bemutatni. Az itt élő németség nem egy homogén hagyományokkal rendelkező település, hanem az egész országból összeverbuválódott nép. Ez nehezítette, de színesítette is a munkánkat. A jó közösségi munka sikerét, jó eredményt, és sokunk számára örömöt hozott.

                                                                                                                                            Ábel János NNÖ elnöke, klubvezető

 

JEGYZŐKÖNYVEK

 

2015
11.12; 10.07. ; 09.16.; 08.26.; 06.24. ; 05.20. ; 04.29. ; 03.25. ; 02.26. ; 02.18. ; 01.21.; 12.09.;KÖZMEGHALLGATÁS BESZ.

​2016

01.04.;02.22.;03.02.;04.20.;05.11.;05.25;06.13;06.27;07.04;08.08;08.24;09.28;10.26 Közmeghallg;11.16;11.16zárt;12.07

2017

01.18.;02.27; 03.22.;04.26.;megáll;05.16;05.26; 06.15; 07.19; 07.19 zárt; 09.06; 10.04; 10.16.rend; 11.08; 11.22-közmegh; 11.29

2018

01.26.;02.16; 03.03; 04.11; 04.25.rendk.;05.15.;05.30.rendk.;06.13.; 08.1510.17; 11.0511.14.közmeghallg11.21 

2019

02.11.; 03.27.; 04.24.; 05.06; 06.12; ;07.03 ; 08.06; ; 09.24. ;10.09 ; 10.28.alakuló ; 10.28;10.28zárt ; 11.20.közmeghallgatás ; 11.27 ; 12.09;

2020

01.08. ; 01.15 ; 02.19  ;  03.04  ; 04.17  ; 05.06  ; 05.26  ; 06.09  ;  06.16  ; 07.01.  ; 08.05  ;  08.26  ; 09.16.rendk.

10.14.  ; 10.28.KÖZMEGHALLGATÁS ;

11.18  ;  11.30. ;

2021

01.11/1  ; 01.11/2  ;  02.04/3  ; 02.15/5  ; 03.03/6 ; 03.03./7 ; 03.03/8 ; 03.03/9; 03.03/10 ; 03.03./11  ; 04.19./12  ; 05.13./1305.13./14  ;  05.13./15 06.01./18  ; 06/10./19  ; 06/10./20  ;  06/10./21 06/10./22  ;  08.18  ,  09.01  ;  09.01 KÖZMEGHALLG ; 10.19  ;  10.19zárt  ; 10.2610.27 (KÖZMEGHALLG)  ,  11.17  , 11.24  , 

2022

01.12  , 02.02  ,  02.21  ;  03.07   ;  03.30 ; V.10 ; V.25  ; VI.14  ; 08.08  ; IX.21  ; 10.05  ; 10.19. közmeghallg  ; 11.09  ; 12.07

2023

01.18 02.24  ; 03.06 04.20  ; 05.24 06.07  ; 08.03  ;  09.19-rendk , 09.21  ; 10.18  ; 10.25 KÖZMEGHALLG  ;

 


 


 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020