napja van

2015

1/2015. (I.22.) Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció kidolgozása

1/2015. (I. 22.) sz. határozat melléklete (Partnerségi terv)

2/2015. (I.22.) Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének felülvizsgálatára vonatkozó határozat

3/2015. (II.19.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4/2015. (II.19.) 2015. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

5/2015. (II.19.) A települési adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet

6/2015. (II.19.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

7/2015. (II.19.) Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

8/2015. (II.19.) ÁSZ utóellenőrzés tapasztalatai és intézkedési terv

9/2015. (II.19.) Komlói Polgárőr Egyesület részére helyiség használatba adása

10/2015. (II.19.) Rekreációs célú földterületek kijelölése

11/2015. (II.19.) Komló város 2015. évi rendezvény-naptára

12/2015. (II.19.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgáltatási együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

13/2015. (II.19.) Köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos döntések

14/2015. (II.19.) Fogászati ügyelet ellátása 2015. július 1-től

15/2015. (II.19.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

16/2015. (II.19.) Spieszné Bognár Judit és Némethné Bognár Noémi fellebbezése néhai Bognár Attila köztemetése ügyében

17/2015. (III.5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

18/2015. (III.5.) Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet tervezete

19/2015. (III.5.) Javaslat a Komló Városi Óvoda átszervezésére

20/2015. (III.5.) Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása

21/2015. (III.5.) Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása

22/2015. (III.5.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2014. évi tevékenységéről

23/2015. (III.5.) Büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából beadásra kerülő pályázattal kapcsolatos lakossági vélemény felmérésről

24/2015. (III.5.) Krankilla Mihály fellebbezése

25/2015. (III.30.) Büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez ingatlan felajánlása

26/2015. (III.30.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

27/2015. (III.30.) Komló Város Gazdaságfejlesztési Programja 2014-2020.

28/2015. (III.30.) KBSK futófolyosó épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 7/2013. (I.21.) sz. határozat módosítása

29/2015. (III.30.) KBSK tornaterem épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 6/2013. (I.21.) sz. határozat módosítása

30/2015. (III.30.) Vélemény a Szilvási Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról

31/2015. (III.30.) Nem költségvetési szervek 2015. évi támogatása

32/2015. (III.30.) KBSK területén található asztalitenisz csarnok felújítása

33/2015. (III.30.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele

34/2015. (III.30.) Sikondai levegőminőség mérése

35/2015. (III.30.) Komló Város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2015. évi módosítása (pályázathoz)

36/2015. (III.30.) Belényesi kiküldetés

37/2015. (III.30.) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás

38/2015. (III.30.) 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

39/2015. (III.30.) Dudás István atléta kitüntetési javaslata

40/2015. (V. 7.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről

41/2015. (V. 7.) A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése

42/2015. (V. 7.) Pannon Volán Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

43/2015. (V. 7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

44/2015. (V. 7.) Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogram megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás

45/2015. (V. 7.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

46/2015. (V. 7.) A Komló Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságában bekövetkezett személyi változás

47/2015. (V. 7.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti terve

48/2015. (V. 7.) Településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatala

49/2015. (V. 7.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye

50/2015. (V. 7.) Vízi közmű felújítási keret terhére történő ivóvízvezeték kiváltások

51/2015. (V. 7.) Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására

52/2015. (V. 7.) Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás

53/2015. (V. 7.) Közművelődési megállapodás kötése

54/2015 (V. 7.) A Komló Városi Óvoda átszervezésével és létszámcsökkentésével kapcsolatos döntések

55/2015. (V. 7.) Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása

56/2015. (V. 7.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

57/2015. (V. 7.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

58/2015. (V. 7.) Szociális nyári gyermekétkeztetés

59/2015. (V. 7.) Komló Város hatályos bel- és külterületi szabályozási terve véleményezési eljárásának elfogadására vonatkozó határozat

59/2015. (V. 7.) Szabályozási terv 1. sz. melléklete

59/2015. (V. 7.) Szabályozási terv 2. sz. melléklete

60/2015. (V. 7.) Bírósági népi ülnökök választása

61/2015. (V. 7.) Beregszászi járásba kiküldetés

62/2015. (V. 7.) Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció megalapozó vizsgálatának és a koncepció fejlesztési irányainak elfogadása

62/2015. (V. 7.) ITS melléklete

63/2015. (V. 7.) Zora 10 Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

64/2015. (V. 7.) Kossuth aknai ingatlanok visszavásárlása

65/2015. (V. 7.) 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

66/2015. (VI.4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

67/2015. (VI.4.) Fűtőerőmű Zrt. ÁSZ ellenőrzésének tapasztalatai és intézkedési terv

68/2015. (VI.4.) GESZ gépjármű cseréje

69/2015. (VI.4.) Nem költségvetési szervi pótigények

70/2015. (VI.4.) Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület helyiség használatba adási kérelme

71/2015. (VI.4.) A Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának jóváhagyása

72/2015. (VI.4.) A tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségek

73/2015. (VI.4.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása

74/2015. (VI.4.) A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása

75/2015. (VI.4.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai

76/2015. (VI.4.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai, valamint a Zrt. Javadalmazási szabályzatának elfogadása és az ezzel kapcsolatos munkaszerződés módosítás

77/2015. (VI.4.) A Komló Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyása

78/2015. (VI.4.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása

79/2015. (VI.4.) A Komlói Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása

80/2015. (VI.4.) Komló és Térsége Tűzvédelemért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása 

81/2015. (VI.4.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése, 2014. évi beszámolója és alapító okiratának módosítása

82/2015. (VI.4.) A Duftin Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

83/2015. (VI.4.) Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása

84/2015. (VI.4.) Kökönyösi Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése

85/2015. (VI.4.) Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése

86/2015. (VI.4.) Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája intézményvezetői pályázatának véleményezése

87/2015. (VI.4.) Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására

88/2015. (VI.4.) Komlói Temetkezési Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

89/2015. (VI.4.) Belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtása

90/2015. (VI.4.) Pályázat a körtvélyesi  óvoda felújítására

91/2015. (VI.4.) Pályázat a KBSK főépülete infrastruktúra fejlesztésére

92/2015. (VI.4.) KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása tárgyú 8/2013. (I.21.) sz. határozat módosítása

93/2015. (VI.4.) Az Országos Polgárőr Nap városi nagyrendezvénnyé nyilvánítása

94/2015. (VI.4.) Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon

95/2015. (VI.4.) Beregszászi járásba kiküldetés

96/2015. (VI.4.) 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.

97/2015. (VI.4.) 2015. II. félévi kitüntetési javaslatok 

98/2015. (VI.15.) A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. ingatlan használatba adási kérelme

99/2015. (VI.15.) Szakács Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

100/2015. (VI.15.) Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása

101/2015. (VII.9.) 133 db közvilágítási lámpatest és a gyalogátkelőhelyek megvilágításának korszerűsítése

102/2015. (VII.9.) Szabó István egyéni vállalkozó munkahely-teremtés támogatási kérelme

103/2015. (VII.9.) A Zora 10 Kft.  munkahely-teremtés támogatási kérelme tárgyú 63/2015. (V.7.) sz. határozat módosítása

104/2015. (VII.9.) 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.

105/2015. (IX.10.) Komló város bel- és külterületi szabályozási terve 2013-2014. évi módosításának elfogadása

106/2015. (IX.10.) Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiséghasználati kérelme

107/2015. (IX.10.) Komlói Erdélyi Kör által emelt Kopjafa áthelyezése

108/2015. (IX.10.) Komló város integrált településfejlesztési stratégiájának és településfejlesztési koncepciójának elfogadása

109/2015. (IX.10.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

110/2015. (IX.10.) Pécsi Tudományegyetemmel kötendő együttműködési szerződés

111/2015. (IX.10.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

112/2015. (IX.10.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

113/2015. (IX.10.) Járási szintű Esélyteremtő Programterv jóváhagyása (ÁROP-1.A.3-2014-0112)

114/2015. (IX.10.) A Komló Városi Óvoda intézményvezető-helyettese kötelező óraszámának csökkentése

115/2015. (IX.10.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához csatlakozás

116/2015. (IX.10.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

117/2015. (IX.10.) A Szabó István egyéni vállalkozó munkahelyteremtés támogatási kérelme tárgyú 102/2015. (VII.9.) sz. határozat módosítása

118/2015. (IX.10.) A Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt-be történő beolvadása

119/2015. (IX.10.) Nyilatkozat lakások vételére és átvételére vonatkozóan

120/2015. (IX.10.) Vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása

121/2015. (IX.10.) Balatonlellei üdülő felújítása

122/2015. (IX.10.) Beszámoló a Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN) elnevezésű közös pályázatról

123/2015. (IX.10.) Környezeti Fenntarthatósági Terv elfogadása

124/2015. (IX.10.) 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.

125/2015. (IX.21.) Forrás biztosítása települési szociális célú tűzifa vásárlásához

126/2015. (IX.21.) KBSK tornacsarnok tetőfelújítása

127/2015. (X.1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

128/2015. (X.1.) A Komlói Fűtőerőmű könyvvizsgálójának kijelölése

129/2015. (X.1.) Településrészi önkormányzatok megválasztása

130/2015. (X.1.) Visszatérítendő támogatás biztosítása Komló Sport Kft-nek

131/2015. (X.1.) Körtvélyesi fiókgyógyszertár létesítéséhez képviselő-testületi hozzájárulás megadása 

132/2015. (X.1.) Üzemeltetési megállapodás módosítása az önkormányzati tulajdonú hivatali épület vonatkozásában

133/2015. (X.1.) Vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák

134/2015. (X.1.) Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt-be történő beolvadása

135/2015. (X.1.) Komló és Térsége Tűzvédelemért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

136/2015. (X.1.) A Gyermekhangok Alapítvány támogatási kérelme

137/2015. (X.1.) Kiskertek bérleti díjának emelése

138/2015. (X.1.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

139/2015. (X.1.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

140/2015. (X.1.) Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap, valamint a "Testvérvárosi Napok Komlón" c. pályázat 2015. évi programjairól

141/2015. (X.1.) Kárpátaljai Nagyborzsova község és Komló Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás

142/2015. (X.1.) Eragny-sur-Oisei kiküldetés

143/2015. (X.1.) A KBSK tornaterem épülete energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/B pályázat benyújtása tárgyú 29/2015. (III.30.) sz. határozat módosítása

144/2015. (X.1.) A KÖOK Szakiskola (Komló, Ságvári u. 1.) épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása tárgyú 92/2015. (VI.4.) sz. határozat módosítása

145/2015. (XI.5.) Partnerségi megállapodás kötése az OTP Bank Nyrt-vel

146/2015. (XI.5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

147/2015. (XI.5.) Költségvetési pótigények

148/2015. (XI.5.) Komló Város Helyi építési Szabályzata 2015. évi módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása

148/2015. (XI.5.) HÉSZ 1. sz. melléklete

148/2015. (XI.5.) HÉSZ 2. sz. melléklete

149/2015. (XI.5.) Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme

150/2015. (XI.5.) Önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet módosítása

151/2015. (XI.5.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetőjének (gazdasági vezetőjének) megbízása

152/2015. (XI.5.) Komló Városi Óvoda intézmény-vezetője kötelező óraszámának csökkentése

153/2015. (XI.5.) A családsegítés, ill. a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának további biztosítása tárgyú koncepció elfogadása

154/2015. (XI.5.) Nem költségvetési szervek támogatására pályázat

155/2015. (XI.5.) Gyermek- és ifjúság-egészségügyi gondozásra kötendő megállapodások

156/2015. (XI.5.) Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme

157/2015. (XI.5.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020-ig tartó fejlesztési koncepciója és a Zrt. felügyelőbizottságának megválasztása

158/2015. (XI.5.) Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés

159/2015. (XI.5.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiség használatba adási kérelme

160/2015. (XI.5.) 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.

161/2015. (XI.26.) Kezességvállalás a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1/C/13-2013-0027 sz. pályázatának ÁFA finanszírozására

162/2015. (XI.26.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

163/2015. (XII.10.) Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása
164/2015. (XII.10.) Jó Szerencsét kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás a HegyhátMédia Kft-vel
165/2015. (XII.10.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
166/2015. (XII.10.) Komló város helyi építési szabályzata 2015. évi módosításának elfogadása
167/2015. (XII.10.) Polgármesteri keret visszapótlása
168/2015. (XII.10.) 2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
169/2015. (XII.10.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele II.
170/2015. (XII.10.) ÁSZ elnökének elnöki figyelemfelhívása
171/2015. (XII.10.) A Baranya-Víz Zrt. Tagi Kölcsön kérelme II.
172/2015. (XII.10.) Vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák
173/2015. (XII.10.) A Komló-Víz Kft. ügyvezetőjének megbízása és a felügyelőbizottság megválasztása
174/2015. (XII.10.) VG Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak delegálása
175/2015. (XII.10.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottságának megválasztása
176/2015. (XII.10.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
177/2015. (XII.10.) Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés II.
178/2015. (XII.10.) Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról
179/2015. (XII.10.) A települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatairól tájékoztatás
180/2015. (XII.10.) Közművelődési megállapodás kötése
181/2015. (XII.10.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása
182/2015. (XII.10.)Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása
183/2015. (XII.10.) 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató
184/2015. (XII.10.) Belső ellenőrzési terv 2016. évre és a 2016-2019. évi stratégiai terv
185/2015. (XII.10.) VI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvény költségkerete
186/2015. (XII.10.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1/C/13-2013-0027 sz. pályázat  ÁFA finanszírozására vonatkozó kezességvállalásról szóló 161/2015. (XI.26.) sz. határozatának módosítása

 

 

 

 

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020