napja van

2024

2024. május 23.


2023. évi zárszámadás rendelettervezet 

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés       

2024. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat          

Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről           

„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel fennálló feladatellátási szerződés       

Pécsi Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelői szerződés módosítása         

Tájékoztató a 2024/2025-ös nevelési év beiratkozásairól       

Komló város házi gyermekorvosi körzetit és fogorvosi körzeteit érintő átszervezési javaslat véleményezése         

Komló, 48-as tér és környezete felújításához és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztéséhez Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosításának elfogadása     

Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon        

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

 

2024. május 2.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás módosítása

Volánbusz Zrt. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló és pénzügyi ütemezésről szóló megállapodás jóváhagyása

Komló, 48-as tér és környezete felújításához kapcsolódó döntések meghozatala

Komló, 11. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 2. sz. módosítása

3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 2. sz. módosítása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-dunántúli Régió helyiség használatba adási kérelme

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 2023. évi beszámolója

Cső-Roll Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

Caadex Kft. foglalkoztatási kötelezettségének módosítása

Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2023. évi tevékenységéről

A 23/2024. (III.6.) számú határozat végrehajtása a közvilágítás visszakapcsolása kapcsán

A balatonmáriai üdülő felújítása

Közcélú adomány elfogadásáról való döntés és kiegészítő forrás biztosítása

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 23/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Komló, 48-as tér és környezete felújításához és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztéséhez Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán folyó eljárás véleményezési szakaszának lezárása, záró szakasz megindítása

Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény alapító okiratának módosítása

Forrás biztosítása igazságügyi szakértő kirendeléséhez a Kaptár beruházáshoz kapcsolódóan

A Hasmányi templomrom állagmegóvása kapcsán benyújtott pályázat utólagos jóváhagyása és önerő biztosítása

Nagyrét utcai ingatlanok beépítése

Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

 A "Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása” című előterjesztés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó, tekintettel arra, hogy az előterjesztéssel érintett pályázó az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását kérte.

 

2024. március 19.


Komló 4. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó döntések meghozatala

 

2024. március 6.


2023. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat         

Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet tervezete      

Nem költségvetési szervek 2024. évi támogatása         

A 4/2024. (II.8.) számú, A közvilágítás teljes visszakapcsolása Komló város területén című határozat végrehajtásáról, valamint a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló 17/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről     

Csatlakozás „A Játék összeköt” befogadó játszótér programhoz             

Kossuth emléktábla áthelyezése      

A Kaptár programhoz kapcsolódó szállítói követelés kiegyenlítéséhez forrás biztosítása                 

Közbeszerzési Szabályzat módosítása           

A Dél-Balatoni és Sió-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium Tagi Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

Javaslat a pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben az alábbi erkölcsi és politikai nyilatkozat elfogadására és közzétételére

 

2024. február 21.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása    

Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása      

A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása            

A Baranya Vármegyei Kormányhivatallal megkötött üzemeltetési megállapodás 1. számú módosítása             

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása         

Tájékoztatás a Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági üléseiről          

Komló város 2024. évi tervezett rendezvény-naptára             

A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 2023. évi beszámolója               

Energosun Investment Zrt. bérleti szerződéseinek módosítása        

Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása       

Eragny kiküldetéshez kapcsolódó Komló-Budapest közötti utazás költségeihez hozzájárulás          

Villa sor 5947/19 hrsz.-ú ingatlan értékesítése        

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása          

Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége       

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezető) munkakörét érintő döntések meghozatala   


Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezető) munkakörét érintő döntések meghozatala” című előterjesztés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó, tekintettel arra, hogy az előterjesztéssel érintett pályázó az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását kérte.

 

2024. február 8.


Beszámoló a kamerarendszer működtetéséről, ellenőrzéséről, karbantartásáról    

A közvilágítás teljes visszakapcsolása Komló város területén

 

2024. január 8.


Komló, 48.-as tér és környezete felújításához és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztéséhez Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása - településfejlesztési döntés, valamint a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit megállapító főépítészi feljegyzés jóváhagyása

A P1 Rádió Kft.-vel (Rádió1) kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020