napja van

2024

2024. február 21.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása    

Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása      

A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása            

A Baranya Vármegyei Kormányhivatallal megkötött üzemeltetési megállapodás 1. számú módosítása             

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. írásbeli határozathozatala során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása         

Tájékoztatás a Komlói Fűtőerőmű Zrt. összevont alapítói, igazgatósági és felügyelőbizottsági üléseiről          

Komló város 2024. évi tervezett rendezvény-naptára             

A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 2023. évi beszámolója               

Energosun Investment Zrt. bérleti szerződéseinek módosítása        

Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása       

Eragny kiküldetéshez kapcsolódó Komló-Budapest közötti utazás költségeihez hozzájárulás          

Villa sor 5947/19 hrsz.-ú ingatlan értékesítése        

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása          

Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége       

Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezető) munkakörét érintő döntések meghozatala   


Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői (magasabb vezető) munkakörét érintő döntések meghozatala” című előterjesztés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó, tekintettel arra, hogy az előterjesztéssel érintett pályázó az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását kérte.

 

2024. február 8.


Beszámoló a kamerarendszer működtetéséről, ellenőrzéséről, karbantartásáról    

A közvilágítás teljes visszakapcsolása Komló város területén

 

2024. január 8.


Komló, 48.-as tér és környezete felújításához és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztéséhez Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása - településfejlesztési döntés, valamint a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit megállapító főépítészi feljegyzés jóváhagyása

A P1 Rádió Kft.-vel (Rádió1) kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020