napja van

2016

202/2016. (XII.15.) 2017. I. félévi kitüntetési javaslatok

201/2016. (XII.15.) 2017. évi Kolbásztöltő rendezvény költségeinek jóváhagyása

200/2016. (XII. 15.) Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2016. évi rendezvényeiről

199/2016. (XII.15.) Belső ellenőrzési terv 2017. évre és a 2017-2020. évi stratégiai terv

198/2016. (XII.15.) Új etikai kódex elfogadása

197/2016. (XII.15.) Kossuth aknai ingatlanok beépítési kötelezettsége

196/2016. (XII.15.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiség használatba adási kérelme

195/2016. (XII.15.) A Komlói Szociális Szövetkezet alapítása és támogatása

194/2016. (XII.15.) Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Tanácsa 2016. október 10-én meghozott döntéseinek jóváhagyása

193/2016. (XII.15.) A Cikói Társulás 2016. november 3-án meghozott döntéseinek jóváhagyása

192/2016. (XII.15.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele II.

191/2016. (XII. 15.) 2017. évi Bursa Hungarica Felőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató

190/2016. (XII.15.) "Jó szerencsét" kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel

189/2016. (XII.15.) Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása

188/2016. (XII.15.) Komló Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átadásához kapcsolódó megállapodások megkötése

187/2016. (XII.15.) A szakképző intézmények átadásához kapcsolódó vagyonkezelői szerződés megkötése

186/2016. (XII.15.) Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

185/2016. (XII.15.) Komló Város helyi építési szabályzata 2016. évi 2. számú módosításának elfogadása

184/2016. (XII.15.) Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban.

183/2016. (XII.15.) 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

182/2016. (XII.15.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

181/2016. (XI.24.)  2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása XIV

180/2016. (XI.24.) 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása XIII

179/2016. (XI.24.) IPA pályázat keretében használatba adott eszközök megvásárlása

178/2016. (XI.24.) TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” tárgyú 120/2016. (VI.23.) sz. határozat módosítása

177/2016. (XI.24.) A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme kedvezményes bérleti díj támogatására

176/2016. (XI.24.) A Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme

175/2016. (XI.24.) 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítása

174/2016. (XI.24.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme

173/2016. (XI.24.) Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 2. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása 

173/2016. (XI.24.) 1. sz. melléklete

173/2016. (XI.24.) 2. sz. melléklete

172/2016. (X.27.) A Komló-Víz Kft. taggyűlési és a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseinek jóváhagyása

171/2016. (X.27.) 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása XII

170/2016. (X.27.) Lakáscélú támogatással kapcsolatos szerződés felbontása

169/2016. (X.27.) KEHOP-5.4.1-Szemléletformálási programok megvalósítása Komlón

168/2016. (X.27.) I. Világháborús emlékmű felújítására érkezett támogatói döntés

167/2016. (X.27.) A határon átnyúló együttműködési program keretében benyújtott pályázattal kapcsolatos 89/2016. (V.26.) sz. határozat módosítása

166/2016. (X.27.) Nem költségvetési szervek támogatására pályázat

165/2016. (X.27.) Kistérségi Családsegítő és gyermekjóléti ellátás átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

164/2016. (X.27.) A Városgondnokság magasabb vezetői (gazdasági vezető) álláshelyére kiírandó pályázati felhívás

163/2016. (X.27.) Duftin Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme

162/2016. (IX. 22.) Komlói Bányász Horgász Egyesület kérelme

161/2016. (IX. 22.) Támogatási kérelem benyújtása a Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésére

160/2016. (IX. 22.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre benyújtott pályázattal kapcsolatos 91/2016. (V. 26.) sz. határozat módosítása

159/2016. (IX. 22.) Pécsi út 42. sz. alatti önkormányzati ingatlan csapadékvíz elvezetése

158/2016. (IX. 22.) Dávidföldi lakótelkek  közművesítése tárgyában hozott 131/2016. (VII. 14.) sz. határozat módosítása

157/2016. (IX. 22.) Dávidföldi 029 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

156/2016. (IX. 22.) Székely B. utca és Ifjúság útja közötti út megvásárlása

155/2016. (IX. 22.) Krisztina utcai lakótelkek kialakítása és értékesítése

154/2016. (IX. 22.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozás

153/2016. (IX. 22.) A Komlóért Egyesület alapszabályának módosítása

152/2016. (IX. 22.) Magyarszék külterületi volt szennyvíztisztító épület értékesítése

151/2016. (IX. 22.) A 2015. évi vízi közmű bérleti díj felhasználása

150/2016. (IX. 22.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

149/2016. (IX. 22.) A Komló-Víz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása

148/2016. (IX. 22.) Komló-Víz Kft. üzletrész vásárlása

147/2016. (IX. 22.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása XI.

146/2016. (IX. 22.) Lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása X.

145/2016. (VIII. 25.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása

144/2016. (VIII. 25.) Létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. forduló

143/2016. (VIII. 25.) Gy. Z.és Gy. A. belterületbe csatolási kérelme

142/2016. (VIII. 25.) Vis maior támogatási igény benyújtása

141/2016. (VIII. 25.) Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

141/2016. (VIII. 25.) sz. határozat 1-8. sz. mellékletei Komló Város Önkormányzat II. emelet 208-as irodájában megtekinthetők

140/2016. (VIII. 25.) Komló Sport Kft. pótigénye

139/2016. (VIII. 25.) Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

138/2016. (VIII. 25.) Komló város településrendezési eszközeinek 2016. évi 2. számú módosítása településfejlesztési döntésének kiegészítése

137/2016. (VIII. 25.) A Komló 1545/15 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából

136/2016. (VIII. 12.) Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel

135/2016. (VII. 14.) 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IX.

134/2016. (VII. 14.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele

133/2016. (VII. 14.) Költségvetési pótigény pénzbeli lakáscélú támogatások további biztosítására

132/2016. (VII. 14.) Közvilágítási fejlesztési célok módosítása

131/2016. (VII. 14.) Dávidföldi lakótelkek közművesítése

130/2016. (VII. 14.) A 2453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele a Magyar Államtól II.

129/2016. (VII. 14.) Komló város településrendezési eszközeinek 2016. évi 2. számú módosítása

128/2016. (VII. 14.) Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 1. számú módosításának elfogadása

127/2016. (VI.23.) 2016. II. félévi kitüntetési javaslatok

126/2016. (VI.23.) Baranya-Víz Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása, és egyéb közgyűlési döntéseinek jóváhagyása

125/2016. (VI.23.) Komló-Víz Kft. üzletrészvásárlások

124/2016. (VI.23.) 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII.

123/2016. (VI.23.) 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.

122/2016. (VI.23.) Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon

121/2016. (VI.23.) A közösségi szinten irányított városfejlesztések megvalósítására létrejött helyi akciócsoport és az erre épülő TOP-7. prioritási tengelyben megjelent pályázati felhívás

120/2016. (VI.23.) TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, "Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben"

119/2016. (VI.23.) Helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása (TOP-2.1.3-15)

118/2016. (VI.23.) Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-15)

117/2016. (VI.23.) TOP-2.1.2-15-BA1 számú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása

116/2016. (VI.23.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

115/2016. (VI.23.) Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

114/2016. (VI.23.) Értékesítésre kijelölt önkormányzati lakásokkal kapcsolatos határozatok visszavonása

113/2016. (VI.23.) Térfigyelő kamerák telepítése a szilvási KRESZ parkban

112/2016. (VI.23.) Komló város integrált településfejlesztési stratégiájának módosítása

112/2016. (VI.23.) melléklete

111/2016. (VI.23.) Komlói Temetkezési Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló

110/2016. (VI.23.) Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2016. évi 1. számú módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása

110/2016. (VI.23.) 1. sz. melléklete

110/2016. (VI.23.) 2. sz. melléklete

109/2016. (VI.23.) A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2015. évi beszámolója

108/2016. (VI.23.) A Komló és Térsége Tűzvédelemért Közalapítvány 2015. évi beszámolója

107/2016. (VI.23.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása

106/2016. (VI.23.) A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft.taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása

105/2016. (VI.23.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyása

104/2016. (VI.23.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. gázmotor hitelszerződés módosítás

103/2016. (VI.23.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és az elnök igazgató 2015-2016. évi prémiumfeladatai

102/2016. (VI.23.) A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és társasági szerződésének módosítása

101/2016. (VI.23.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2015. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2015-2016. évi prémiumfeladatainak meghatározása

100/2016. (VI.23.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

99/2016. (VI.23.) Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal beszámolója

98/2016. (VI. 23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

97/2016. (VI.23.) Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15)

96/2016. (VI. 23.) Orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala

95/2016. (VI.23.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása, valamint az óvodaátadáshoz kapcsolódó megállapodás megkötése

94/2016. (VI.23.) Varsói kiutazás költségeinek jóváhagyása

93/2016. (V. 26.) 2016. évi lakáscélú kérelmek elbírálása VI

92/2016. (V. 26.) I. Világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat ismételt benyújtása

91/2016. (V. 26.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (KBSK sportlétesítmény és belterületi utak felújítása)

90/2016. (V. 26.) Magyarország-Horvátország Interreg határ menti régiók közös fejlesztési projektjeinek támogatására kiírt HUHR/1601 számú pályázat benyújtása (Komló-Slatina együttműködés)

89/2016. (V. 26.) Magyarország-Horvátország Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében "Élmény, helyi ételek és kultúra" címmel kerékturisztikai pályázat benyújtása Valpovó és Hosszúhetény településekkel

88/2016. (V. 26.) Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében ILPAN 2. pályázat benyújtása (Ipari örökség megőrzése Belisce-Hosszúhetény településekkel)

87/2016. (V. 26.) TOP-3.2.2-15 "Napelemes kiserőmű létesítése Komlón" című pályázat támogatása

86/2016. (V. 26.) TOP-1.4.1-15 "Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón" című pályázat támogatása

85/2016. (V. 26.) Pályázat a helyi közösségi közlekedés támogatására

84/2016. (V. 26.) Komló város integrált településfejlesztési stratégiájának módosításával kapcsolatos eljárás megindítása

83/2016. (V. 26.) Flóra u. 4. szám alatti lakótelek visszavásárlása

82/2016. (V. 26.) Rákbetegek Országos Szervezetének Komlói Tagszervezete (Új Nap Klub) helyiség használatba adási kérelme

81/2016. (V. 26.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása

80/2016. (V. 26.) DPG 13 Kft. munkahely-teremtési támogatási ügye

79/2016. (V. 26.) A háziorvosi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III. 30.) sz. Ökr. rendelet függelékének módosítása

78/2016. (V. 26.) Komló város településrendezési terveinek 2016. évi 2. sz. módosítása - településfejlesztési döntés

77/2016. (V. 26.) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

76/2016. (V. 26.) Baranya Megyei Kormányhivatal javaslata a hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálatára

75/2016. (V. 26.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

74/2016. (V. 26.) Belvárosi Óvoda fenntartói jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötése

73/2016. (V.5.) 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.

72/2016. (V.5.) 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.

71/2016. (V.5.) Belényesi kiküldetés

70/2016. (V.5.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről

69/2016. (V.5.) Körtvélyesi különleges- és iparterületek fejlesztési pályázatával kapcsolatos 16/2016. (II.18.) és 32/2016. (III.3.) határozatok módosítása

68/2016. (V.5.) Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

67/2016. (V.5.) Tájékoztató a 2016/2017. évi nevelési év beíratásáról

66/2016. (V.5.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló

65/2016. (V.5.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló

64/2016. (V.5.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

63/2016. (V.5.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló intézmények átszervezéseinek véleményezése

62/2016. (V.5.) Közterület elnevezése

61/2016. (V.5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

60/2016. (IV. 14.) 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.

59/2016. (IV. 14.) Sz. H. Gy. fellebbezése

58/2016. (IV. 14.) Komló Városi Sportközpont küzdőterének felújítása

57/2016. (IV. 14.) KBSK tornacsarnok padlóburkolatának felújítása

56/2016. (IV. 14.) Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás

55/2016. (IV. 14.) "Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig" Együttműködési Nyilatkozat aláírása

54/2016. (IV. 14.) Beregszászi Járásba kiküldetés

53/2016. (IV. 14.) A Beregszászi Járás és a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás között kötendő együttműködési megállapodás

52/2016. (IV. 14.) A XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése

51/2016. (IV. 14.) Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

50/2016. (IV. 14.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és 2015. évi beszámolójának jóváhagyása

49/2016. (IV. 14.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyása

48/2016. (IV. 14.) Belterületi határvonal módosítása

47/2016. (IV. 14.) Intézményvezetői pályázat véleményezése

46/2016. (IV. 14.) Közétkeztetési feladatok ellátásra kötött megállapodás módosítása

45/2016. (IV. 14.) Visszatérítendő működési támogatás biztosítása a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak

44/2016. (IV. 14.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

43/2016. (IV. 14.) A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése

42/2016. (IV. 14.) Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről

41/2016. (IV. 14.) Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére

40/2016. (III. 30.) 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

39/2016. (III. 30.) TOP-1.1.3-15 számú, helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos 15/2016. (II. 18.) és 33/2016. (III. 3.) sz. határozatok módosítása

38/2016. (III. 30.) Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása

37/2016. (III. 30.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása az orvosi ügyelethez történő csatlakozások miatt

36/2016. (III. 30.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1-15 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" című pályázat támogatása

35/2016. (III. 30.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. biomassza kazán beruházásához kapcsolódó szerződések módosítása

34/2016. (III. 3.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében végzett tevékenységekkel kapcsolatos döntések meghozatala

33/2016. (III. 3.) TOP-1.1.3-15 számú, "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat benyújtása tárgyú 15/2016. (II. 18.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása

32/2016. (III. 3.) Körtvélyesi iparterület fejlesztésével kapcsolatos 16/2016. (II. 18.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása

31/2016. (III. 3.) Nem költségvetési szervek 2016. évi támogatása

30/2016. (III. 3.) Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

29/2016. (III. 3.) Uszodáért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

28/2016. (III. 3.) Közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződések

27/2016. (III. 3.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

26/2016. (III 3.) Komló város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezete

25/2016. (II.18.) A Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés módosítása

24/2016. (II.18.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

23/2016. (II.18.)  A betelepítési kvótával szembeni kiállás

22/2016. (II.18.) "Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése" elnevezésű, GINOP-1.3.4-15 számú pályázat benyújtása

21/2016. (II.18.) Damjanich utcai volt bölcsőde ingatlanának átvétele

20/2016. (II.18.) Komló város 2016. évi rendezvénynaptára

19/2015. (II.18.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

18/2016. (II.18.) Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzatának módosítása

17/2016. (II.18.) Komló Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása

16/2016. (II.18.) Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti gazdasági és különleges terület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15)

15/2016. (II.18.) TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés" című pályázat benyújtása

14/2016. (II.18.) Komló, Nagyrét utcai gazdasági terület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-1.1.1-15)

13/2016. (II.18.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása általi TOP-4.2.1-15 számú pályázat benyújtásához szükséges önkormányzati hozzájárulás

12/2016. (II.18.) Alapító okiratok módosítása

11/2016. (II.18.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás éves beszámolója

10/2016. (II.18.) Baranyai SBAU Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

9/2016. (II.18.) A 2453/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvétele a Magyar Államtól

8/2016. (II.18.) Hozzájárulás a Komló, 2805 hrsz. ingatlan külterületbe vonásához

7/2016. (II.18.) Komló város településrendezési terveinek 2016. évi I. számú módosítása - településfejlesztési döntés

6/2016. (II.18.) 2016. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

5/2016. (II.18.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4/2016. (II.18.) Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás

3/2016. (II.18.) Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére

2/2016. (I. 26.) 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

1/2016. (I. 26.) Településmarketingről szóló megállapodás az ECHOTV-vel

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020