napja van

2014

1/2014. (I.23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2/2014. (I.23.)  A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

3/2014. (I.23.)  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 12/2011. (V.27.) sz. önk. rendelet módosítása

4/2014. (I.23.)  TDM fedezetfelajánlás II.

5/2014. (I.23.) Forr-Line Kft. munkahely teremtési támogatás ügye

6/2014. (I.23.) Rapid Bt. munkahely teremtési támogatás ügye

7/2014. (I.23.) Komló Város 2014. évi rendezvény-naptára

8/2014. (I.23.)  Rádió 1-gyel kötött közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

9/2014. (I.23.) Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési keret jóváhagyása

10/2014. (I.23.) A Komló-Víz kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a társaság forgóeszköz hitel ügye

11/2014. (II.14.) 2014. évi költségvetési rendelet  I. fordulós tárgyalása

12/2014. (II.14.) Önkormányzati adósságállomány átvállalása 

13/2014. (II.14.) IPA pályázattal kapcsolatos fedezetcsere

14/2014. (II.14.)  Belvárosi Óvoda felújításával kapcsolatos pályázat

15/2014. (II.14.) DDOP-4.1.2/B-13 "Lakhatási integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása" c. pályázat benyújtása

16/2014. (II.14.) Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése 

17/2014. (II.14.) Intézményvezetői pályázat véleményezése

18/2014. (II.14.) József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása  

19/2014. (II.14.)A Mecseki Bányászati Klaszter alapító okiratának jóváhagyása, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a 2014. január 29-i ülés jegyzőkönyvében foglaltak tudomásul vétele

20/2014. (II.14.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

21/2014. (II.14.)  Neckartenzlingeni kiküldetés

22/2014. (II.14.)  A Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

23/2014. (II.14.) A Komló-Víz Kft.  taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a társaság forgóeszköz hitel ügye II.

24/2014. (III.6.)  Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonsági helyzetről

25/2014. (III.6.) Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezete

26/2014. (III.6.) Belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyások, csatornák üzemeltetésének és fenntartásának ellenérték nélküli felajánlása

27/2014. (III.6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

28/2014. (III.6.) Kalafarm Kft. munkahely-teremtési támogatási ügye

29/2014. (III.6.) Intézmények alapító okirata módosítása

30/2014. (III.6.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2013. évi tevékenységéről

31/2014. (III.6.)Nem költségvetési szervek 2014. évi támogatása

32/2014. (III.6.) Szavazatszámláló bizottsági tagok választása

33/2014. (III.6.) Komló Város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2013-2014. évi módosítása

34/2014. (V.15.)  József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

35/2014. (V.15.)  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

36/2014. (V.15.) Pannon Volán Zrt. 2013. évi beszámolója

37/2014. (V.15.) Törvényességi észrevétel a helyi adókkal kapcsolatos önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseivel szemben

38/2014. (V.15.) A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

39/2014. (V.15.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás, Társulási Megállapodásának 3. sz. módosítása

40/2014. (V.15.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények Sportközpont használata

41/2014. (V.15.) Kenderföld-Somág Általános Iskola igazgatója magasabb vezetői állására benyújtott pályázat véleményezése

42/2014. (V.15.) Mátyás János képviselő úr Holokauszt emlékévvel kapcsolatos indítványa

43/2014. (V.15.) A Városgondnokság és a Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratainak módosítása

44/2014. (V.15.) Szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás

45/2014. (V.15.) Közfoglalkoztatás Önkormányzati saját rész átadása Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága részére

46/2014. (V.15.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló

47/2014. (V.15.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló

48/2014. (V.15.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

49/2014. (V.15.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységéről

50/2014. (V.15.) Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani Oktatási és Kulturális Központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása

51/2014. (V.15.) Tájékoztató a 2014/2015. évi óvodai beíratásról

52/2014. (V.15.) Szociális nyári gyermekétkeztetés

53/2014. (V.15.) Megállapodás a Gyermekhangok Alapítvánnyal

54/2014. (V.15.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2013. évi beszámolójának elfogadása és alapító okiratának módosítása

55/2014. (V.15.) Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása

56/2014. (V.15.) Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése, 2013. évi beszámolója és közhasznúsági jogállása

57/2014. (V.15.) Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 2013. évi beszámolója

58/2014. (V.15.)Közszolgáltatási szerződés megkötése a Főkefe Nonprofit Kft-vel és a Kézmű Nonprofit Kft-vel

59/2014. (V.15.) Komló Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, 2013. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és a megkötött közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása

60/2014. (V.15.) A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és a társaság átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala

61/2014. (V.15.) A Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

62/2014. (V.15.) '56-os emlékkő áthelyezése

63/2014. (V.15.)  I. Világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat

64/2014. (V.15.) Neckartenzlingeni Kiküldetés

65/2014. (V.15.) Belényesi kiküldetés

66/2014. (V.15.) Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása

67/2014. (V.15.) Belső Tűz Egyesület helyiség használatba adási kérelme

68/2014. (V.15.)  Komló Város Hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2013-2014. évi módosítása (kiegészítés 2.)

69/2014. (V.15.) Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása és elővásárlási jog gyakorlása

70/2014. (V.15.) 2014. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

71/2014. (VI.19.) Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottsági tag választása

72/2014. (VI.19.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

73/2014. (VI.19.) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról

74/2014. (VI.19.) Nem költségvetési szervek támogatásából sportcélra tartalékba helyezett összeg felosztása

75/2014. (VI.19.) DDOP-3.1.3/G-14. sz. "Egészségügyi alapellátás fejlesztése" című pályázat benyújtása

76/2014. (VI.19.) A Komlói Temetkezési Kft. beszámolója

77/2014. (VI.19.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. határozatainak jóváhagyása, valamint a vezető 2013. évi prémiumfeladatai

78/2014. (VI.19.)  A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2013. évi beszámolója, határozatok jóváhagyása, valamint a vezető 2013-2014. évi prémiumfeladatai

79/2014. (VI.19.) A Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának jóváhagyása

80/2014. (VI.19.) A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának jóváhagyása

81/2014. (VI.19.) A Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2013. évi beszámolójának jóváhagyása

82/2014. (VI.19.) Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlása

83/2014. (VI.19.) Flóra u. 4. szám alatti lakótelek visszavásárlása

84/2014. (VI.19.) IPA pályázattal kapcsolatos saját forrás kiegészítése

85/2014. (VI.19.) Az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása

86/2014. (VI.19.) Vis maior támogatási igény benyújtása (Szilvási útburkolat helyreállítása), valamint a sikondai II. tó völgyzárógát helyreállítás bekerülési költségének módosítása

87/2014. (VI.19.) Részvétel a Neckartenzlingeni falunapokon

88/2014. (VI.19.) Beregszászi kiküldetés

89/2014. (VI.19.) 2014. évi lakáscélú kérelmek elbírálása II.

90/2014. (VI.19.) 2014.  II. félévi kitüntetési javaslatok

91/2014. (VIII.14.) Baranya-Víz Zrt. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala II.

92/2014. (VIII.14.)  A tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségek

93/2014. (VIII.14.) SANTEX Komlói Kft. munkahelyteremtési támogatási kérelme

94/2014. (VIII.14.) Járási Hivatal és KIK részére garázsok ingyenes használatba adása

95/2014. (VIII.14.) Közszolgálati szerződés a Törppicur Nonprofit Közhasznú Kft-vel

96/2014. (VIII.14.)DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 "Lakhatási integráció Komlón" c. projekt megvalósítása 

97/2014. (VIII.14.)  TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 "Lakhatási beruházások Komlón" c. pályázat megvalósítása

98/2014. (VIII.14.)  Közfoglalkoztatási programok önkormányzati finanszírozása

99/2014. (VIII.14.)  Városi Sportközpont öltözőinek felújítása

100/2014. (VIII.14.)  KEOP-2014-4.10.0/N pályázat benyújtása

101/2014. (VIII.14.) Közvilágítás fejlesztések

102/2014. (VIII.14.)  A komlói 2468. hrsz. alatti híd műszaki állapota

103/2014. (VIII.14.) Helyi választási bizottság tagjainak választása

104/2014. (VIII.14.)  ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" c. pályázat benyújtása

105/2014. (IX.3.) Vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása

106/2014. (IX.3.) Mohács-Víz Kft. részére KEOP pályázathoz fedezetfelajánlás

107/2014. (IX.25.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

108/2014. (IX.25.) Tájékoztató a 2014. év I. félévi pénzügyi terv teljesítéséről

109/2014. (IX.25.) Közös önkormányzati hivatal munkájáról beszámoló

110/2014. (IX.25.) Intézményi beszámolók

111/2014. (IX.25.) Bizottságok, részönkormányzatok beszámolói

112/2014. (IX.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010-2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

113/2014. (IX.25.) Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához

114/2014. (IX.25.) DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 "Lakhatási integráció Komlón" c. projektben megvásárlásra kerülő lakóingatlanok

115/2014. (IX.25.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához csatlakozás

116/2014. (IX.25.) Képviselői laptopok és telefonok értékesítése

117/2014. (IX.25.) KEOP-2014-5.5.0/K "Közvilágítás energiatakarékos átalakítása Komlón" c. pályázat benyújtása

118/2014. (IX.25.) Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014. (VI.19.) sz. határozat módosítása

119/2014. (IX.25.)  Az Expedio-Vass Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme

120/2014. (IX.25.) Az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. munkahely-teremtés támogatási kérelme

121/2014. (IX.25.) A Duftin Kft. munkahely-teremtés támogatási kérelme

122/2014. (IX.25.)  Komlói Bányász Sportkör Kft. működési támogatása

123/2014. (IX.25.) Vízi közmű felújítási keret felhasználása

124/2014. (IX.25.) A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

125/2014. (IX.25.) Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

126/2014. (IX.25.) Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2014. évi rendezvényeiről

127/2014. (X.22.) Alpolgármester megválasztása, illetményének, költségtérítésének megállapítása

128/2014. (X.22.) Szervezeti és működési szabályzat elfogadása, bizottságok megválasztása

129/2014.(XI.12.) Mohács-Víz Kft. részére KEOP pályázathoz fedezetfelajánlás tárgyú 106/2014. (IX.3.) sz. határozat módosítása

130/2014. (XI.17.) Szennyvíz beruházási pályázat benyújtása a KEHOP-2.2.1-14 sz. pályázati konstrukció keretében

131/2014. (XII.4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

132/2014. (XII.4.)  2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

133/2014. (XII.4.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és ügyrendjének elfogadása

134/2014. (XII.4.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

135/2014. (XII.4.) HEP Fórum létrehozása, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

136/2014. (XII.4.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások

137/2014. (XII.4.) Munka és magánélet összehangolását segítő helyi, innovatív kezdeményezések Komlón, TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 projekthez kapcsolódó együttműködések kialakítása

138/2014. (XII.4.) 5. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása

139/2014. (XII.4.) Nem költségvetési szervek támogatására pályázat

140/2014. (XII.4.) "Jó szerencsét" kiadvány kiadásáról, valamint Komló Város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás a HegyhátMédia Kft-vel

141/2014. (XII.4.)2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról tájékoztató

142/2014. (XII.4.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele

143/2014. (XII.4.) Az IMBI Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

144/2014. (XII.4.) A Bányai Bt. munkahelyteremtés támogatási kérelme

145/2014. (XII.4.) Az Ivicz Bt. munkahelyteremtés támogatási kérelme

146/2014. (XII.4.) Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról

147/2014. (XII.4.) Komló Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme

148/2014. (XII.4.) Döntés aKomlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagságáról és a Komló Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft-ben az önkormányzati képviselet módjáról

149/2014. (XII.4.) Mecsekjánosi temető területének bővítése

150/2014. (XII.4.) Közbeszerzési szabályzat módosítása

151/2014. (XII.4.) Belső ellenőrzési terv 2015. évre és a 2015-2019. évi stratégiai terv

152/2014. (XII.4.) 2015. I. félévi kitüntetési javaslatok

153/2014. (XII.4.) Döntés a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági tagjainak megbízatásáról és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. ügyvezetéséről

154/2014. (XII.18.) Bérleti eszközhasználati díjak csökkentése a Mohács-Víz Kft. ellátási területén

155/2014. (XII.18.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

156/2014. (XII.18.) A Városgondnokság Alapító Okiratának módosítása 

157/2014. (XII.18.) Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságát érintő személy változással kapcsolatos 148/2014. (XII.4.) sz. határozat kiegészítése 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020