napja van

2013

2013. november 28.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Tájékoztató Komló Város Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének I-III. negyedévi teljesítéséről
2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele
A Komló-Habilitas Kft. tagi kölcsön kérelme
A Komló-Habilitas Kft. munkahely-teremtési támogatás iránti kérelme
Mecsektex. Kft. munkahely-teremtési támogatási kérelme
Völgyesi Kft. munkahely-teremtési támogatás iránti kérelme
KEOP 1.3.0/9-11 kódszámú „Ivóvíz-minőség javítás” című pályázat benyújtása (később kerül kihelyezésre)
2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
Konzorciumi megállapodás a DDOP-3.1.2/2F-2009-0017 azonosító számú és a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034 azonosító számú projektek fenntartási időszakára
Nem költségvetési szervek támogatására pályázat
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Belső ellenőrzési terv 2014. évre és a 2014-2018. évi stratégiai terv
„Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás a HegyhátMédia Kft.-vel
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány megszűntetése
Komló Kistérségi Végrehajtási-Ellenőrzési Hatósági Társulás beszámolója
Mecsekjánosi puszta 0177 hrsz. alatti híd felújítása
Interpellációk, bejelentések
JOBBIK Magyarországért mozgalom fellebbezésének elbírálása
2014. I. félévi kitüntetési javaslatok

A 24. és 25. sz. napirendeket az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

2013. október 24.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás
Lakásrendelet módosítása
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítása
KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, „Cikói Hulladéklerakó rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című pályázat
Víziközművek átadásáról-átvételéről szóló megállapodás megkötése a Komló-Víz Kft-vel
A Mohács-Víz Kft. Komlói Üzemmérnöksége működési hiteléhez ingatlanfedezet felajánlása
A Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
KEOP 1.3.0/9-11 kódszámú, „Ivóvíz-minőség javítás” című pályázat benyújtásának előkészítése
Kulturális Közfoglalkoztatási Program
Kossuth aknai terület értékesítése
Kórház melletti garázstelek visszavásárlása
Interpellációk, bejelentések

 

2013. szeptember 26.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Közterület-elnevezések változása
A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Védőnői körzetek átszervezése
Intézmények alapító okirata módosítása
Komló Városi Óvoda engedélyezett létszáma
Létszámcsökkentési pályázat 2013. évi III. forduló
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához csatlakozás
2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Tájékoztató a 2013. év I. félévi pénzügyi terv teljesítéséről
Nagyrét utcai út építése
“Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” elnevezésű projektben való részvétel
Sportközpont vagyonkezelése
A Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsöne
A Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Horváth Lászlóné egyéni vállalkozó munkahely teremtési támogatása
Komlói Állatvédő Egyesület helyiség használatba adási kérelme
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2 módosítása
Beszámoló a XX. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválról
Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2013. évi rendezvényeiről
Beregszászi Járás és Komló Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás
Torrice olasz testvérváros Komlót érintő pályázata
Interpellációk, bejelentések

 

2013. augusztus 29.


A Solar Energy Systems Kft. támogatási ügye
Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
TIOP-3.2.3.A-13/1 „Lakhatási beruházások támogatása” című pályázat benyújtása
Állami adósság-átvállaláshoz kapcsolódó kötvény okirat módosítás
Közfoglalkoztatás önkormányzati saját rész átadása Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága részére
Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékmű megalkotása


 

2013. július 18.


KEOP-6.2.0/B/09-11 Környezettudatos Könyvtár a fenntarthatóbb fejlődésért Komlón
ÁROP-1.A.5-2013. számú, az önkormányzati szervezetfejlesztést, hatékonyságnövelést elősegítő pályázat benyújtása
A Komlói Bányász Sportkör Kft. társasági szerződésének módosítása és taggyűlési határozatainak jóváhagyása

 

2013. június 27.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A"Szent Borbála Otthon" Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása
Komló Város Óvoda vezetőjének megbízása
Javalat óvodai álláshelyekkel kapcsolatos döntés meghozatalára
Megállapodás a BM- EGYMI tanulóival szemben fennálló étkezési térítési díj követelés elengedésére
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) Ökr. rendelet függelékének módosítása
Forr-Line Kft. munkahely teremtési támogatás kérelme
RAPID Bt. munkahely teremtési támogatás kérelme
Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Pécsi út. 44. szám alatti sporttelep vagyonkezelésbe adása
A Komlói Fűtőrőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Zrt. 2012. évi beszámolója, határozatok jóváhagyása, valamint vezetőik 2012-2013. évi prémiumfeladatai
A települési szilárd hulladék kezeésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
A gyermekvédelemről szóló 4/2013. (II.22.) sz. rendelet módosítása
Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon
Eragny-sur-Oisei kiküldetés módosítása
Települési értéktár létrehozása
Távhőárakról állásfoglalás
A lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása
Víziközmű vagyon értékelését vizsgáló eseti bizottság
munkájáról készült jelentés

"A lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása"  napirendet az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2013. június 20.


A helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosítása
Adósságátvállalás
KBSK támogatási szerződése
2013. II. félévi kitüntetési javaslatok

A 4. sz. napirendet az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

2013. május 30.


Helyi választási bizottság beszámolója az időközi választás lebonyolításáról és eredményéről
Egészségügyi és szociális bizottsági tag választása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Közétkeztetési feladatok ellátására megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűntetése és óvodák átszervezése
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
Sikondai területcsere és kutak használatba adása
Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója
2013. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
2013. évi hitelfelvételek I.
A közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Intézmények alapító okirata módosítása
7/1997. (III.11.) Ökr. számú rendelet hatályon kívül helyezése
PANNON Szakképzés Szervezési Társulás megszűnése
Szociális nyári gyermekétkeztetés
Közösségek Háza igazgatójának magasabb vezetői megbízása
Szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás
2013. évi LEADER pályázat benyújtása
Az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása
Szennyvíz beruházási pályázat benyújtása a KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázati konstrukció keretében
Szennyvíz-beruházási pályázathoz kapcsolódó területvásárlások és közműfejlesztési hozzájárulás
Sikondai tó völgyzárógát helyreállításával kapcsolatos vis maior támogatási igény benyújtása
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2. módosítása - Beszámoló a szakhatósági egyeztetésről
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2013. évi módosítása
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és 2012. évi beszámolójának jóváhagyása
A Barany-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
A Mohács-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Komló Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
Interpellációk, bejelentések
Komló Város Önkormányzat víziközmű vagyonának értékelése és a szolgáltató-váltással összefüggő megállapodások jóváhagyása

A 30. sz. napirendet az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2013. április 24.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Közterületi térkamera rendszer telepítése Komló belvárosában
2012. évi zárszámadási rendelettervezet 
Komló Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Kegyeleti gondoskodásról szóló rendelet elfogadása
Közterület-elnevezés rendjéről szóló rendelet elfogadása
Lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Szándéknyilatkozat a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűntetése és a Komló és Térsége Óvodái intézmény átszervezése tárgyában
Tájékoztató a 2013/2014. évi óvodai beíratásról
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő pedagógiai szakszolgálat átszervezésének véleményezése
Önkormányzati társulások beszámolója
Intézmények alapító okirata módosítása
2012. évi eszközhasználati díj felhasználásáról szóló beszámoló és a 2013-14. évi kötelezettségekről tájékoztató
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2012. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása
Nem költségvetési szervek 2013. évi támogatása
Komló Város Sportkoncepció felülvizsgálata
Ifjúsági cselekvési terv
Benkő Károly belterületbe vonási kérelme
Belényesi kiküldetés
Neckartenzlingeni kiküldetés
Interpellációk, bejelentések
A Mohács-Víz Kft-vel és jogutódjával kötendő víziközmű-szolgáltatási bérleti-üzemeltetési szerződés

A 25. sz. napirendet az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

2013. március 28.


2013. évi költségvetési rendelemódosítási javaslat
Létszámcsökkentési pályázat 2013. évi I. fordulója
Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítására benyújtott projektterv módosítása
Szavazatszámláló bizottsági póttagok választása

 

2013. március 7.


2012. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezete (II.foruló)
Járási hivatal feladatellátásához szükséges vagyontárgyak és álláshelyek átadására vonatkozó megállapodás módosítása
Közös önkormányzati hivatal létrehozása Mánfa község önkormányzatával
Megállapodás az iskolabusszal utaztatott bejáró óvodás gyermekek utáni támogatás átadásáról
Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiség használatba adási kérelme
Komló-Habilitas Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Komló város bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2. módosítása
Felkészülés a viziközmű-szolgáltatási rendszer átalakítására III.

A 9. sz. napirendet az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 


2013. február 21.

Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Komló Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezete (I. forduló)
Önkormányzati feléadatellátás átszervezéséhez kapcsolódó döntések
A távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet
A szociális ellátási formákról, támogatásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
DDOP-4.1.2/B-12 "Lakhatási integrációt modellező szociális célú település-rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása regisztációs pályázat benyújtása
Javaslat a Komló Városi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására
Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázati kiírás
Intézmények alapító okirata módosítása
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
A Baranya-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Solar Energy Systems Kft. munkahely-teremtési támogatása
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása
Szerződésbontás az Auctus 2005. Kft-vel
Komló Városért Alapítvány beszámolója
A komlói Temetkezési Kft. beszámolója
Vis maior támogatási igény benyújtása
Hatósági társulási megállapodás felülvizsgálata
Hoffmann Balázs külterületbe csatolási kérelme
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége


 

2013. január 21.


Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottsági tag választása
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési és használati szerződés aláírásának jóváhagyása
Önkormányzati gyermekétkeztetés feladatellátásához kapcsolódó döntések
Alapító okiratok módosítása
Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. Pécsi út 42. szám alatti telephelye épület-energetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása
KBSK tornaterem épülete épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012.5.5.0/A pályázat benyújtása
KBSK futófolyósó épülete épületenergetikai korszerűsítésével kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása
KÖOK Szakiskola, Komló, Ságvári út 1. épület-energetikai korszerűsítésével kapcsolats KEOP-2012.5.5.0/A pályázat benyújtása
Komlói közvilágítási rendszer energiatakarékos átalakításával kapcsolatos KEOP-2012-5.5.0/A pályázat benyújtása
Közmeghallgatás tartása
Kossuth aknai terület értékesítése
Komló város 2013. évi rendezvénynaptára
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabítása
JOBBIK Magyarországért mozgalom fellebbezésének elbírálása

A 15. sz. napirendet az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020