napja van

2015

2015. december 10.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Komló Város helyi építési szabályzata 2015. évi módosításának elfogadása
Helyi adórendelet módosítása a nyújtott iparűzési adómentességek csekély összegű támogatásként történő elszámolása céljából
Polgármesteri keret visszapótlása

2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele II.
ÁSZ elnökének elnöki figyelemfelhívása
A Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme II.
Vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák
A Komló-Víz Kft ügyvezetőjének megbízása és a felügyelőbizottság megválasztása
VG Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak delegálása
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottságának megválasztása
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés II.

Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról
A települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatairól tájékoztatás
Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása
„Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás a HegyhátMédia Kft.-vel
Közművelődési megállapodás kötése
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosítása
2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató
Belső ellenőrzési terv 2016. évre és a 2016-2019. évi stratégiai terv
VI. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvény költségkerete
Interpellációk, bejelentések
2016. I. félévi kitüntetési javaslatok
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

A 26., 27., 28. sz. nepirendeket az Mötv. értelmében zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.

 

2015. november 26.


Kezességvállalás a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1/C/13-2013-0027 számú pályázatának ÁFA finanszírozására
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása


2015. november 5.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2015. évi költségvetési rendeletmódosítás
Költségvetési pótigények
Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme
Helyi adórendelet módosítása további adómentességek megadása céljából
Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet módosítása
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetőjének (gazdasági vezetőjének) megbízása
A Komló Városi Óvoda intézmény-vezetője kötelező óraszámának csökkentése
A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának további biztosítása tárgyú koncepció elfogadása
Nem költségvetési szervek támogatására pályázat
Gyermek- és ifjúság-egészségügyi gondozásra kötendő megállapodások
Partnerségi megállapodás kötése az OTP Bank Nyrt.-vel
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2020-ig tartó fejlesztési koncepciója és a Zrt. felügyelőbizottságának megválasztása
Caadex Kft. (korábban Lakiter Hungária Európa Kft.) ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiség használatba adási kérelme
Komló Város Helyi Építési Szabályzata 2015. évi módosításának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények megismerése, az arra adott válaszok elfogadása
Interpellációk, bejelentések
2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.

19. sz. nepirendet az Mötv. értelmében zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.

 

2015. október 1.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Településrészi önkormányzatok megválasztása
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Visszatérítendő támogatás biztosítása Komló Sport Kft-nek
Körtvélyesi fiókgyógyszertár létesítéséhez képviselő-testületi hozzájárulás megadása
Üzemeltetési megállapodás módosítása az önkormányzati tulajdonú hivatali épület vonatkozásában
Vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák
A Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása II.
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. könyvvizsgálójának kijelölése
Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
A Gyermekhangok Alapítvány támogatási kérelme
Mezőgazdasági területek bérleti díj változása
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2015. évi rendezvényeiről
Kárpátaljai Nagyborzsova község és Komló Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás
Eragny-sur-Oise-i kiküldetés
Interpellációk, bejelentések

 

2015. szeptember 21.


Forrás biztosítása települési szociális célú tűzifa vásárlásához
KBSK tornacsarnok tetőfelújítása

 

2015. szeptember 10.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Pécsi Tudományegyetemmel kötendő együttműködési szerződés
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási terve 2013-2014. évi módosításának elfogadása
Komló város integrált településfejlesztési stratégiájának és településfejlesztési koncepciójának elfogadása
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatának és Ügyrendjének módosítása
Járási szintű Esélyteremtő Programterv jóváhagyása (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0112)
A Komló Városi Óvoda intézményvezető-helyettese kötelező óraszámának csökkentése
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához csatlakozás
Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiséghasználati kérelme
Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele
A Szabó István egyéni vállalkozó munkahelyteremtés támogatási kérelme tárgyú 102/2015. (VII.9.) sz. határozat módosítása
A Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt-be történő beolvadása
Nyilatkozat lakások vételére és átvételére vonatkozóan
Vízi közmű szolgáltatásra vonatkozó gördülő fejlesztési tervek jóváhagyása
Balatonlellei üdülő felújítása
Beszámoló a Pannónia Ipari Öröksége (ILPAN)  elnevezésű közös pályázatról
Környezeti Fenntarthatósági Terv elfogadása

Komlói Erdélyi Kör által emelt Kopjafa áthelyezése
Interpellációk, bejelentések
2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.

A 21. sz. napirendet az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület
 

2015. július 9.


133 darab közvilágítási lámpatest és a gyalogátkelőhelyek megvilágításának korszerűsítése
Szabó István egyéni vállalkozó munkahelyteremtés támogatás kérelme
A Zora 10. Kft. munkahelyteremtés támogatás kérelme tárgyú 63/2015. (V.7.) sz. határozat módosítása
2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.

A 4. sz. napirendet az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

2015. június 15.


A Főkefe Nonprofit Kft. ingatlan használatba adási kérelme
A Szakács Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása

 

2015. június 4.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével) kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 15/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása
2015. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Fűtőerőmű Zrt. ÁSZ ellenőrzésének tapasztalatai és intézkedési terv
GESZ gépjármű cseréje
Nem költségvetési szervi pótigények
Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület helyiség használatba adási kérelme
A Komlói Bányász Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása
A tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségek
A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komló-Víz Kft. taggyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. közgyűlési határozatainak és a 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, valamint a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása, a vezető 2014-2015. évi prémiumfeladatai, valamint a Zrt. javadalmazási szabályzatának elfogadása és az ezzel kapcsolatos munkaszerződés módosítás
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2014. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének, valamint társasági szerződése módosításának jóváhagyása
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása
A Komlói Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása
Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése, 2014. évi beszámolója és alapító okiratának módosítása
A Duftin Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása
Kökönyösi Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája intézményvezetői pályázatának véleményezése
Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására
Komlói Temetkezési Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtása
Pályázat a körtvélyesi óvoda felújítására
Pályázat a KBSK főépülete infrastruktúra fejlesztésére
Az Országos Polgárőr Nap városi nagyrendezvénnyé nyilvánítása
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon
Beregszászi járásba kiküldetés
Interpellációk, bejelentések
2015. évi II. félévi kitüntetési javaslatok
2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.

A 33. és a 34. sz. napirendeket az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

2015. május 7.


Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése
Pannon Volán Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2014. évi zárszámadási rendelettervezet
Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A köztisztasággal összefüggő feladatok ellátásáról, és a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogram megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságában bekövetkezett személyi változás
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2015. évi üzleti terve
Településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye
Vízi közmű felújítási keret terhére történő ivóvízvezeték kiváltások
Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására
Szennyvízberuházással kapcsolatos konzorcium megállapodás
Közművelődési megállapodás kötése
A Komló Városi Óvoda átszervezésével és létszámcsökkentésével kapcsolatos döntések
Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Szociális nyári gyermekétkeztetés
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási teve véleményezési eljárásának elfogadására vonatkozó határozat
Bírósági népi ülnökök választása
Beregszászi járásba kiküldetés            
Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció megalapozó vizsgálatának és a koncepció fejlesztési irányainak elfogadása
A Zora 10 Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme  
Kossuth aknai ingatlanok visszavásárlása
Interpelláció, bejelentések
2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

A 30. sz. napirendet az Ötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

2015. március 30.


Büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez ingatlan felajánlása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vízdíj tartozásokkal kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosítása
Komló Város Gazdaságfejlesztési Programja 2014-2020
Nem költségvetési szervek 2015. évi támogatása
Komlói Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása
Komlói Fűtőerőmű Zrt. folyószámlahitele
Sikondai levegőminőség mérése
Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2015. évi módosítása (pályázathoz)
Belényesi kiküldetés
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás
Interpellációk, bejelentések
2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

A 13. sz. napirendet az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

2015. március 5.


Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezete
Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyes rendeletek módosítása
Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Javaslat a Komló Városi Óvoda átszervezésére
Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása
Komló Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2014. évi tevékenységéről
Interpellációk, bejelentések
Krankilla Mihály fellebbezése

A 11. sz. napirendet az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

2015. február 19.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2015. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet
A települési adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet
Egyes önkormányzati rendeleteknek hatáskörök megváltozása miatt szükséges módosítása
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szólórendelet elfogadása
Helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
ÁSZ utóellenőrzés tapasztalatai és intézkedései terv
Komlói Polgárőr Egyesület részére helyiség használatba adása
Rekreációs célú földterületek kijelölése
Komló város 2015. évi rendezvény-naptára
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
Köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos döntések
Fogászati ügyelet ellátása 2015. július 1-től
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Interpellációk, bejelentések
Spieszné Bognár Judit és Némethné Bognár Noémi fellebbezése néhai Bognár Attila köztemetése ügyében

A 20. sz. napirendet az Mötv. rendelkezése alapján zárt ülésen tárgyalja a testület

 

2015. január 22.


Integrált településfejlesztés Stratégia és Településfejlesztési Koncepció kidolgozása
 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020