napja van

2017

2017. november 30.


Támogatási igény benyújtása a belügyminiszterhez a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak műszakpótlékának rendezésére
Autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
A közművesítési hozzájárulásról szóló 1/2017. (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések módosítása
Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön kérelme
Hovorka Béla munkahelyteremtés támogatási kérelme
Bareith Péter munkahelyteremtés támogatási kérelme
A B-Fitness Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön kérelme
„Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel
Beszámoló a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet működéséről
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tagi kölcsön kérelme
A Komlói Szociális Bolt átadása a Városgondnokságtól a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezetnek és egyebek
"Lakhatási körülmények javítása (EFOP-2.4.2-17)” tárgyú felhívásra támogatási kérelem benyújtása
Flóra u. 2. szám alatti 1976/104 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás
Ignácz Zoltán terület használati kérelme (Ipari út 2830 hrsz. árok)
Kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területekkel kapcsolatos településrendezési tervi, illetve a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi véleményezés lezárása, tárgyalásos eljárás megindítása
Belső ellenőrzési terv 2018. évre és a 2018-2021. évi stratégiai terv
Közterületjellegek meghatározása
A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása
2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról tájékoztató
A Sikonda-Magyarszék-Mecsekpölöske-Komló kerékpárút átadása-átvétele Magyarszék, Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok részére
A 2018. évi egyes nagyrendezvények költségkerete
Hozzájárulás a dávidföldi 3918/4, 3918/5, 3918/8, 3918/9, hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez

Objektum Projekt Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
A kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Interpellációk, bejelentések
2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII.
2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IX.
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele
Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvétele
2018. évi I. félévi kitüntetési javaslatok

A "2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VIII.", a "2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IX.", a "2018. évi I. félévi kitüntetési javaslatok" című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

"A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele", valamint a "Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16) című pályázathoz kapcsolódó ingatlan adásvétele" című előterjesztések az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhetnek tárgyalásra.

 

2017. november 14


A Kasi-Solar Kft. határidő-hosszabbítási kérelme
Komló Sport Kft. visszatérítendő működési támogatása


2017. október 26.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város egyes reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményeiről és az ezekhez kapcsolódó településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
A 023/4 és a 023/13 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolás módosításának kezdeményezése, a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával– településfejlesztési döntés
A DÉL-KOM Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása és taggyűlési határozatai, Kiegészítés
A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója c. pályázat megvalósítása során ingatlan adásvétel és ingatlan bérlet
Komló külterület 0308/11 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Altáró u. 10. sz. alatti helyiségek hasznosításáról szóló 10/2017. (II. 2.) sz. határozat módosítása
Nem költségvetési szervek támogatására pályázat
A Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos 161/2016. (IX.22.) sz. határozat kiegészítése
Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztése (1244 hrsz.)
A tervezett „Kézilabda Munkacsarnokkal” kapcsolatos előkészítő döntések meghozatala
A TOP-4.2.1-15/BA1-2016-0004 számú Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése pályázat keretében nyilatkozattétel az energiahatékonyságot érintő fejlesztésekről
Pécsi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének véleményezése
Interpellációk, bejelentések
Követelés elengedés
2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.

A „Követelés elengedés” című, valamint a „2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VII.” című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2017. szeptember 27.


A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban (TOP-5.3.1-16)
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Bányászati eszközök adásvétele – közbeszerzési eljárás eredményhirdetése és szerződéskötés
Rákbetegek Országos Szervezetének Komlói Tagszervezete (Új Nap Klub) részére helyiség használatba adása
Víziközmű bérleti díj terhére elvégzendő fejlesztések
Beszámoló a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválról
Beszámoló a Komlói Napok és Bányásznap 2017. évi rendezvényeiről
Belső ellenőrzési feladatok ellátásának átalakításáról szóló döntés 
Autokar Kft. ingatlancsere kérelméről szóló 96/2017. (VI.28.) sz. határozat módosítása
Kalányos Ferenc területvásárlási kérelme (Vörösmarty utcai telek-kiegészítés)
Gizella utcai lakótelkek értékesítésre kijelölése
Komló külterület 0308/11 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlási joga
Körtvélyesi 1521/64 hrsz-ú garázstelek értékesítéséről szóló 78/2017. (V.25.) sz. határozat módosítása
A Komló belterület 1976/116 hrsz-ú út 1677 m2 nagyságú területének forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonása
Fogorvosi eszközök bérlése
Az Interreg REFREsh Central Europe CE1013 számú pályázati programban való együttműködés
TOP pályázatokkal kapcsolatos költségek elszámolása
Beregszászi járásba kiküldetés
Előzetes döntés Komló Város Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint településképi rendeletének megalkotásáról
Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés, valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.
Együttműködési megállapodás kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. tagi kölcsön iránti kérelme


A 20) „2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. A 21)   „Együttműködési megállapodás kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel című és a 22)    „A Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. tagi kölcsön iránti kérelme” című előterjesztések az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhetnek tárgyalásra.

 

 

2017. augusztus 24.


A 0289 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan övezeti besorolás módosításának kezdeményezése, a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával – településfejlesztési döntés
Komló külterület 0289 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása
A Road Danubia Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozás
Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása (később kerül kihelyezésre)
Dávidföldi 3918/2-3 és 3918/8-9 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 122/2017. (VIII.3.) sz. határozat módosítása

A 7) „Dávidföldi 3918/2-3 és 3918/8-9 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

 

2017. augusztus 3.


2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.
Dávidföldi 3918/2-3 és 3918/8-9 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala
A napelempark létesítésére alkalmas, még hasznosítatlan mánfai 0339/2 és 0343 hrsz-ú, a 0340/1, a 0289 hrsz-ú, valamint komlói 3918/2 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása
Komló Város Településfejlesztési Stratégiájának módosítása
Vis maior támogatási igény benyújtása

 

Az 1) „2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása V.” , és a  2) „Dávidföldi 3918/2-3 és 3918/8-9 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében a képviselő-testület zárt ülésen kell tárgyalja.

 

2017. július 13.


Hozzájárulás a dávidföldi 3918/2, 3918/3, 3918/4, 3918/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez
Dávidföldi  3918/8-9 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása
Bányászati eszközök adásvétele
A tervezett „Kézilabda Munkacsarnok” területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása – településfejlesztési döntés
Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16)

Az 5) „Barnamezős terület rehabilitációja Komló belterületén (TOP-2.1.1-16)” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.

 

2017. július 6.


„Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Körtvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.)” tárgyú 48/2017. (IV.28.) sz. határozat módosítása


 

2017. június 28.


Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512. hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó versenytárgyalás lefolytatása
Komló, Május 1. utca 15. sz. alatti ingatlan Pécsi Tankerületi Központ részére történő vagyonkezelésbe adáshoz kapcsolódó megállapodások megkötése
Előszerződés megkötése a Komló város 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátására vonatkozóan
Előzetes döntés Mánfa Község Önkormányzattal történő területcsere
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Közszolgáltatási szerződés kötése a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, és annak igénybevételéről szóló rendelet elfogadása
A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2016. évi beszámolójának jóváhagyása
A BARANYAI SBAU KFT. és a BENKALA KFT. munkahelyteremtés támogatási ügye
Autokar Kft. ingatlancsere kérelme
Caadex Kft. ingatlan vásárlásával kapcsolatos szerződés
Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása
A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
Komlói Temetkezési Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak és 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása
A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és 2016. évi beszámolójának jóváhagyása
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2016. évi beszámolójának jóváhagyása
A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi beszámolója
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány működése és 2016. évi beszámolója és az alapító okirat módosítása       
Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Önkormányzati vagyon átadása
Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon
Támogatási kérelem benyújtása a TOP-1.2.1-16-BA1 kódszámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati kiírásra
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatóság elnökének 2016-2017. évi prémiumfeladatai
Bejelentések, interpellációk
2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.
Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele
„ A Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés jóváhagyása”
2017. évi  II. félévi kitüntetési javaslatok

A 26) „2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV.”, a 27) „Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele”, a 28) „ A Solar Energy Systems Kft-vel kötött adásvételi szerződés jóváhagyása” és a 29) „2017. évi II. félévi kitüntetési javaslatok” című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében a képviselő-testület zárt üsen tárgyalja.

 

2017. június 14.


Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés megkötése, valamint a 23/2016. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala

A 2) „Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.

 

2017. június 8.


III. Komlói Amatőr Színházi Találkozó 2017. évi megvalósítása során felmerülő költségek megelőlegezése
Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjához kapcsolódóan pályázat benyújtása
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak felújítása)

 

2017. május 25.


Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512. hrsz.)  ingatlan tulajdonjogának átruházása, valamint tulajdonosi hozzájárulások megadása a Pécsi Egyházmegye részére
Használati jogot alapító szerződés kötése a Komlói Római Katolikus Plébániával
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
2016. évi zárszámadási rendelettervezet
Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Az anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet
Szándéknyilatkozat Komló város 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi tevékenységükről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről
Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési év beíratásáról
Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása
Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
A TIAMAT-TRADE Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról
Beszámoló a Zrínyi Klub 2016. évi tevékenységéről
A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
A víziközmű bérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák
Körtvélyesi 1521/64 hrsz-ú garázstelek értékesítése
Pályázat helyi közösségi közlekedés támogatására
Interpellációk, bejelentések
2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.
Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

A 27) „2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.” és a 28) „Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása” című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében a képviselő-testület.zárt ülésen  tárgyalja.

 

2017. május 18.


Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbe adása
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása

 

2017. április 28.


Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez
Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése
Megállapodás Mánfa Község Önkormányzatával településrendezési költségek megtérítésének tárgyában
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosításának elfogadása
Komló Városért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója és alapító okiratának módosítása
Szabó István egyéni vállalkozó támogatási szerződésének kedvezményezett részéről történő felmondása
A VIP-GLOBAL Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel megkötendő távhő közszolgáltatási szerződés
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. március 1-jei ülésén hozott határozatának jóváhagyása
Komló 3867/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű vagyonelem térítésmentes átvétele a Magyar Államtól
Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről
Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Körtvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.)
Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítő költségei
Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16)
Ingatlanvásárlásokhoz fedezet biztosítása
Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Interpellációk, bejelentések
2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.
Üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel
Bérleti szerződés kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel

A 24) „2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. A 25) „Üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel” című és a 26) „Bérleti szerződés kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel” című előterjesztések az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhetnek tárgyalásra

 

2017. április 5.


ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 11/2017. (II. 2) számú határozat módosítása
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezési javaslatának véleményezése

 

2017. március 9.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
TOP-3.2.1-15 számú, Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatos 97/2016. (VI.23.) határozat módosítása
2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezete
Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A piac működéséről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása 
Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása
Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírásaNem költségvetési szervek 2017. évi támogatása
Nem költségvetési szervek 2017. évi támogatása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi üzleti terve
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2015-2016. évi tevékenységéről
Komló Gesztenyési u. 9. sz. alatti 153/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Komló Városi Óvoda átszervezése
KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. törzstőke emelése
Interpellációk, bejelentések
2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

A 15) „2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.


2017. február 23.


2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet módosítása
A 2015. évi vízi közmű bérleti díj felhasználása (Munkácsy M. utca felújításához kapcsolódó víziközmű rekonstrukció)
A GEMES GmbH Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-ben lévő részvényeinek megvásárlása

Az 5) „A GEMES GmbH Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-ben lévő részvényeinek” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.
 

2017. február 2.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A szennyvízberuházás megvalósítása és a közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet elfogadása
Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Komló Város településrendezési eszközeinek 2017 évi. 1. módosítása - településfejlesztési döntés meghozatala
Közművelődési megállapodás megkötése a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
Komló város 2017. évi rendezvény-naptára
A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása
A Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérségében történt térségi megbízott választás eredményének, valamint a Konzorciumi Tagi Tanács 2016. december 14-én meghozott döntéseinek jóváhagyása

Altáró u. 10. sz. alatti helyiségek hasznosítása
ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat
Lakáscélú támogatással kapcsolatos, 147/2016. (IX.22.) számú határozat visszavonása
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Tájékoztatás a KVG Zrt. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellen indított perről

A 12) „Lakáscélú támogatással kapcsolatos, 147/2016. (IX.22.) számú határozat visszavonása” és a 13) „Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása” című előterjesztéseket az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek. A 14) „Tájékoztatás a KVG Zrt. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellen indított perről” című előterjesztés az Mötv. rendelkezése és a képviselő-testület döntése értelmében zárt ülésen kerülhet tárgyalásra.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020