napja van

Munkácsy Mihály utca felújítása

Komló Város Önkormányzata az 1818/2016.(XII.22.) Kormányhatározat alapján 385 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Munkácsy Mihály utca felújítására. A beruházás keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • A dávidföldi körforgalom és a Mecsekfalui út közötti útszakaszon az útburkolat szélesítése 6,50 m szélességűre, valamint 2 db új autóbusz megállóhely kialakítása
  • A dávidföldi körforgalom és autóbusz megállóhely felújítása
  • A Mecsekfalui út és a Munkácsy M. utcai útcsatlakozásnál új körforgalmú csomópont építése
  • A dávidföldi körforgalom és a volt vásártér közötti szakaszon az útburkolat felújítása
  • A Munkácsy M. u. 1. sz lakóháztól új aszfalt burkolatú út építése a volt vásártér irányába a Széchenyi utcai útcsatlakozásig
  • A Munkácsy M. utca Altáró út felé vezető szakaszának a burkolat-felújítása
  • A közútfelújításhoz kapcsolódóan a csapadékvíz elvezetés, valamint a közvilágítási hálózat szükség szerinti felújítása, bővítése
  • A Munkácsy M. utca teljes hosszában a meglévő ivóvízvezeték hálózat cseréje, valamint a szennyvízcsatorna hálózat egy szakaszának felújítása

Jelenleg a fent felsorolt fejlesztések megvalósításához szükséges tervek elkészítése, illetve a hatósági engedélyek megszerzése zajlik. Amint az útfelújítással kapcsolatos végleges tervek rendelkezésre állnak, úgy azokat ezen az oldalon közzétesszük.

Ugyancsak ezen az oldalon tájékozódhatnak a területen élők a kivitelezési munkák időbeni ütemezéséről (forgalomkorlátozások, útszakaszok lezárása), valamint az önkormányzat által tervezett, a beruházással kapcsolatos lakossági fórumok időpontjáról, helyszínéről.


A FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TERVEK, HELYSZÍNRAJZOK


AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

A Munkácsy Mihály utcában a körfogalom és a volt "vásártér" közötti szakaszon a Baranya-Víz Zrt. kivitelezésében megkezdődtek a meglévő szennyvízcsatorna hálózat felújítási munkái. A kivitelezés ideje alatt az utca  egy-egy szakasza részlegesen lezárásra kerül.

KÉRJÜK, HOGY A TERÜLETEN MIND GYALOGOSAN, MIND GÉPJÁRMŰVEL FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL KÖZLEKEDJENEK.

A kivitelezéssel kapcsolatos kapcsolattartási pont: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti Iroda (tel.: +36-72/584-020; e-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu)

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020