napja van

Bizottsági ülések

2019.

Július 11.

Meghívó

2019. július 11-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Ligeti mini bölcsőde működéséhez kapcsolódó hozzájárulás megadása tárgyú előterjesztést.

Június 18.

Meghívó

2019. június 18-i ülésén megtárgyalta a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2018. évi beszámolójának jóváhagyását, valamint zárt ülésen megtárgyalta a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítását.

Május 30.

Meghívó

2019. május 30-i rendkívüli ülésén megvitatta a 2018. évi zárszámadási rendelettervezetet, a döntést a Komlói Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2019/2020-as nevelési és beíratásáról, valamint a Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítását.

Április 25.

Meghívó

2019. április 25-i ülésén megtárgyalta a Zrínyi Klub 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítását, a Komló Városért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítását, az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet elfogadását, valamint a nem költségvetési szervek 2019. évi támogatásáról szóló 24/2019. (III.7.) sz. határozat módosítását.

Április 11.

Meghívó

2019. április 11-i rendkívüli ülésén megvitatta Kásád Község Önkormányzat és Komló Város Önkormányzat, valamint Kásád Község Horváth Nemzetiségi Önkormányzata és Komló Város Horváth Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködést, valamint Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírását.

Március 7.

Meghívó

2019. március 7.-i rendkívüli ülésén megtárgyalta 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulóját, valamint a Nem költségvetési szervek 2019. évi támogatását.

Február 19.

Meghívó

2019. február 19.-i ülésén megvitatta a 2019. évi költségvetési rendelet I. fordulóját, a Komló város 2019. tervezett rendezvény-naptárát, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítását, valamint a Komló Városi Óvoda átszervezésének javaslatát – Boldog Ceferino Katolikus Óvodába járó gyerekek óvodai ellátása 2019/2020-as nevelési évről. Végül megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírását.

Január 28.

Meghívó

2018.

November 27.

Meghívó

2018. november 27.-i ülésén megvitatta a Komlói Bányásznapok 2018. évi rendezvényeiről szóló beszámolót, a Komlói Bányásznapok városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodást, a „Jó szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló Város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötését a HegyhátMédia Kft-vel. Véleményezte Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet elfogadását, valamint a pályázat kiírásáról szóló döntést, illetve a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatót, és a Sportrendelet elfogadását.

November 14.

Meghívó

2018. november 14-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Szilvás, Alkotmány utcai rekortán borítású sportpálya vagyonkezelését.

Október 18.

Meghívó

Október 9.

Meghívó

2018. október 9-i, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén véleményezte a Komló Sport Kft. visszatérítendő támogatás iránti kérelmét, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának módosítását.

Szeptember 27.

Meghívó

2018. szeptember 27.-i ülésén véleményezte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozást.

Augusztus 29.

Meghívó

2018. augusztus 29.-i rendkívüli ülésén megvitatta az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló 8/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítását, a Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023), és az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához – XVI. ütem – kapcsolódó pályázat benyújtását.

Június 19.

Meghívó

2018. június 19-i ülésén megtárgyalta a nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását, valamint a neckartenzlingeni falunapokon való részvételt.

Május 29.

Meghívó

2018. május 29-i ülésén megtárgyalta a 2017. évi zárszámadási rendelettervezetet, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2017. évi beszámolóját, a Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés módosítását, a Kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz: 3798/2) kapcsolatos előkészítő döntések meghozatalát, és a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint a 2018/2019-es nevelési év beíratásáról szóló tájékoztatót. Véleményezte a Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítását, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, illetve a nem költségvetési szervek 2018. évi támogatásáról szóló 33/2018. (III.7.) sz. határozat módosítását. Zárt ülésén megvitatta a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítását.

Április 24.

Meghívó

2018. április 24-i ülésén megtárgyalta a jövedelemhatárok felülvizsgálatát egyes szociális jellegű önkormányzati rendeletekben, valamint a Komló Városért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Zrínyi Klub 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet elfogadását, a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói Pályázatának véleményezését, végül a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

Március 6.

Meghívó

2018. március 6-i ülésén megtárgyalta a Költségvetési rendelet II. fordulóját, a Komlói Napok és Bányásznap rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodást, a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírását, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezését, valamint a Nem költségvetési szervek 2018. évi támogatását.

Február 20.

Meghívó

2018. február 20-i ülésén megtárgyalta a költségvetési rendelet I. fordulóját, a Rádió 1-el kötendő közszolgálati együttműködési keresztszerződés meghosszabbítását és a Komló Város 2018. évi rendezvény – naptárát.

Január 30.

Meghívó

2018.január 30-i rendkívüli ülésén véleményezte a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteit.

2017.

November 28.

Meghívó

2017. november 28-i ülésén megtárgyalta a „Jó szerencsét” kiadvány kiadását, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötését a HegyhátMédia Kft.-vel, a Sikonda – Magyarszék – Mecsekpölöske - Komló kerékpárút átadását-átvételét Magyarszék, Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok részére, illetve a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló tájékozatót.

Október 24.

Meghívó

2017. október 24-i ülésén megtárgyalta a nem költségvetési szervek támogatásának pályázati feltételeit, a Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztését (1244 hrsz.), illetve a tervezett „Kézilabda Munkacsarnokkal” kapcsolatos előkészítő döntéseket, végül véleményezte a Pécsi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervét. 

Szeptember 25.

Meghívó

2017. szeptember 25-i ülésén véleményezte a fogorvosi eszközök bérlésével kapcsolatos tájékoztatót, a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválról szóló beszámolót, valamint a Komlói Napok és Bányásznap 2017. évi rendezvényeiről szóló beszámolót.

Augusztus 24.

Meghívó

2017.augusztus 24-i rendkívüli ülésén állást foglalt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásával kapcsolatban, valamint Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetéséről.

Június 27.

Meghívó

2017.június 27-i ülésén megvitatta a Komló, Május 1. utca 15. sz. alatti ingatlan Pécsi Tankerületi Központ részére történő vagyonkezelésbe adáshoz kapcsolódó megállapodások megkötését, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2016. évi beszámolójának jóváhagyását.

Május 23.

Meghívó

2017. május 23-i ülésén véleményezte a 2016. évi zárszámadási rendelettervezetet, a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512 hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházását, valamint tulajdonosi hozzájárulások megadását a Pécsi Egyházmegye részére. Állást foglalt a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, a 2017/2018-as nevelési év beíratásának tájékoztatásáról és a Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosításáról, valamint a Zrínyi Klub 2016. évi tevékenységének beszámolójáról. Végül megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

Április 25.

Meghívó

2017. április 25-i ülésén véleményezte a tulajdonosi hozzájárulást a Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez, valamint a Komló Városért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és alapító okiratának módosítását.

Április 5.

Meghívó

Március 9.

Meghívó

2017. március 9-i ülésén véleményezte Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét, Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírását, valamint a nem költségvetési szervek 2017. évi támogatását.

Február 21.

Meghívó

2017. február 21-i ülésén véleményezte a 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalását.

Január 31.

Meghívó

2017. január 31-i ülésén véleményezte a közművelődési megállapodások megkötését, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítását, valamint Komló Város 2017. évi rendezvény-naptárát.

2016

December 13.

Meghívó

2016. december 13-i ülésén véleményezte Komló Város Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények átadásához kapcsolódó megállapodások megkötését, valamint a       „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, és Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötését a HegyhátMédia Kft.-vel. Ezt követően a szakképző intézmények átadásához kapcsolódó vagyonkezelői szerződés megkötésének, Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okirat módosításának, és a Komlói Napok és Bányásznap 2016. évi rendezvényéről szóló beszámoló tárgyában foglalt állást.

Október 27.

Meghívó

Szeptember 20.

Meghívó

2016. szeptember 20-i ülésén a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról tárgyalt és a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzatának módosításáról döntött a bizottság.

Augusztus 25.

Meghívó

Augusztus 25-én a Komló Sport Kft. pótigénye című előterjesztésről foglaltak állást.

Augusztus 12.

Lásd a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tevékenysége alatt.

Június 21.

Meghívó

A június 21-i ülésen a Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása, valamint az óvoda átadáshoz kapcsolódó megállapodás megkötése, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, a közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi Klub üzemeltetésére, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, valamint a Komló Városi Óvoda körzethatárainak módosítása című előterjesztéseket tárgyalta a bizottság.

Május 24.

Meghívó

2016. május 24-i ülésén a Belvárosi Óvoda fenntartói jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötése, valamint az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása szerepelt napirenden.

Május 3.

Meghívó

2016. május 3-án tartott ülésén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló intézmények átszervezéseinek véleményezéséről, a 2016/2017-es nevelési év beíratásáról szóló beszámolóról, a Komló Városért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről beszámolóról, valamint közterület elnevezéséről foglalt állást a bizottság. 

Április 12.

Meghívó

Az április 12-i bizottsági ülésen a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a KBSK tornacsarnok padlóburkolatának és a Komló Városi Sportközpont küzdőterének felújítása, a közétkeztetési feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása, intézményvezetői pályázat véleményezése, a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése, a Beregszászi Járás és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás között kötendő együttműködési megállapodás szerepelt napirenden, majd döntött a bizottság a közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2015. évi beszámolójának és 2016. évi munkatervének elfogadásáról.

Március 1.

Meghívó

2016. március 1-jén tartott ülésén a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződésekről, Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről, a Zrínyi klub üzemeltetésére vonatkozó közművelődési megállapodás megkötéséről, valamint a nem költségvetési szervek 2016. évi támogatásáról tárgyalt a bizottság.

Február 16.

Meghívó

A 2016. február 16-án tartott ülésén a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadása, a 2016. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása, Komló város 2016. évi rendezvény naptára és alapító okiratok módosítása szerepelt a bizottság napirendjén. Ezt követően döntés született a 2016/2017-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának és az óvoda éves nyitvatartási idejének megállapításáról.

 

2015

December 8.

Meghívó

december 8-án tartotta ülését a bizottság, melyen a HegyhátMédia Kft.-vel kötendő, a Jó Szerencsét kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás, valamint közművelődési megállapodás megkötése, majd a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Alapító Okiratának módosítása szerepelt napirenden. Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapításáról szóló előterjesztést.

November 3.

Meghívó

2015. november 3.-i ülésén Komló Városi Óvoda intézmény-vezetője kötelező óraszámának csökkentése, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet módosítása, nem költségvetési szervek támogatására pályázat, és a Gyermek-és ifjúság-egészségügyi gondozásra kötendő megállapodások tárgyú előterjesztéseket véleményezte a bizottság.

Szeptember 29.

Meghívó

Szeptember 29-i ülésén a Gyermekhangok Alapítvány támogatási kérelme, a Komlói Napok és Bányásznap 2015. évi rendezvényeiről szóló beszámoló, a Kárpátaljai Nagyborzsova község és Komló Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás és Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása szerepelt a bizottság napirendjén.

Szeptember 8.

Meghívó

Szeptember 8-i ülésén a Komló Városi Óvoda intézményvezető-helyettese kötelező óraszámának csökkentéséről és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról foglaltak állást. Az egyebek napirendi pont keretében a vájárképzés állásáról tájékozódott a bizottság.

Június 2.

Meghívó

Június 2-án ülésezett a bizottság, melyen a nem költségvetési szervi pótigények, önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása, a Kökönyösi Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája és a Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola tagintézmény vezetői pályázatának véleményezése, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, a Komlói Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és az Országos Polgárőr Nap városi nagyrendezvénnyé nyilvánítása szerepelt napirenden.

Május 5.

Meghívó

A bizottság 2015. május 5-i ülésén a közművelődési megállapodás megkötése, önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása, a Komló Városi Óvoda átszervezésével és létszámcsökkentésével kapcsolatos döntések meghozatala, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, továbbá a közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2014. évi beszámolója és 2015. évi munkaterve szerepelt napirenden.

Március 26.

Meghívó

Március 26-án ülésezett a bizottság, az ülésen a Komlói Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása és a nem költségvetési szervek 2015. évi támogatása szerepelt a bizottság előtt.

Március 3.

Meghívó

Március 3-i ülésén a Komló Városért Alapítvány 2014. évi beszámolójáról, önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról, a Komló Városi Óvoda átszervezési javaslatáról, a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, valamint Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetéről tárgyalt a bizottság. Zárt ülésen került sor a behajthatatlan, illetve gazdaságosan be nem hajtható intézményi követelések elengedéséről szóló előterjesztés tárgyalására.

Február 17.

Meghívó

február 17-én tartotta ülését a bizottság, melyen elsőként a 2015. évi költségvetés első fordulás tárgyalása, majd a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása, Komló város 2015. évi rendezvénynaptára, a köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala szerepelt napirenden, majd megállapította a bizottság a 2014/15-ös nevelési év óvodai éves nyitva tartásának időtartamát

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020