napja van

Bizottsági ülések

2019.

Március 7.

Meghívó

2019. március 7.-i rendkívüli ülésén megtárgyalta 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulóját, valamint a Nem költségvetési szervek 2019. évi támogatását.

Február 19.

Meghívó

2019. február 19.-i ülésén megvitatta a 2019. évi költségvetési rendelet I. fordulóját, a Komló város 2019. tervezett rendezvény-naptárát, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítását, valamint a Komló Városi Óvoda átszervezésének javaslatát – Boldog Ceferino Katolikus Óvodába járó gyerekek óvodai ellátása 2019/2020-as nevelési évről. Végül megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírását.

Január 28.

Meghívó

2018.

November 27.

Meghívó

2018. november 27.-i ülésén megvitatta a Komlói Bányásznapok 2018. évi rendezvényeiről szóló beszámolót, a Komlói Bányásznapok városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodást, a „Jó szerencsét” kiadvány kiadásáról, valamint Komló Város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötését a HegyhátMédia Kft-vel. Véleményezte Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet elfogadását, valamint a pályázat kiírásáról szóló döntést, illetve a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatót, és a Sportrendelet elfogadását.

November 14.

Meghívó

2018. november 14-i rendkívüli ülésén megtárgyalta a Szilvás, Alkotmány utcai rekortán borítású sportpálya vagyonkezelését.

Október 18.

Meghívó

Október 9.

Meghívó

2018. október 9-i, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsággal, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal együttesen tartott rendkívüli ülésén véleményezte a Komló Sport Kft. visszatérítendő támogatás iránti kérelmét, valamint a Komlói Fűtőerőmű Zrt. alapszabályának módosítását.

Szeptember 27.

Meghívó

2018. szeptember 27.-i ülésén véleményezte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozást.

Augusztus 29.

Meghívó

2018. augusztus 29.-i rendkívüli ülésén megvitatta az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló 8/2018.(IV.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítását, a Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023), és az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához – XVI. ütem – kapcsolódó pályázat benyújtását.

Június 19.

Meghívó

2018. június 19-i ülésén megtárgyalta a nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását, valamint a neckartenzlingeni falunapokon való részvételt.

Május 29.

Meghívó

2018. május 29-i ülésén megtárgyalta a 2017. évi zárszámadási rendelettervezetet, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2017. évi beszámolóját, a Pécsi Egyházmegye és Komló Város Önkormányzat között fennálló köznevelési szerződés módosítását, a Kézilabda munkacsarnok új helyszínével (hrsz: 3798/2) kapcsolatos előkészítő döntések meghozatalát, és a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint a 2018/2019-es nevelési év beíratásáról szóló tájékoztatót. Véleményezte a Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítását, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, illetve a nem költségvetési szervek 2018. évi támogatásáról szóló 33/2018. (III.7.) sz. határozat módosítását. Zárt ülésén megvitatta a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítását.

Április 24.

Meghívó

2018. április 24-i ülésén megtárgyalta a jövedelemhatárok felülvizsgálatát egyes szociális jellegű önkormányzati rendeletekben, valamint a Komló Városért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Zrínyi Klub 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet elfogadását, a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói Pályázatának véleményezését, végül a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

Március 6.

Meghívó

2018. március 6-i ülésén megtárgyalta a Költségvetési rendelet II. fordulóját, a Komlói Napok és Bányásznap rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodást, a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírását, a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezését, valamint a Nem költségvetési szervek 2018. évi támogatását.

Február 20.

Meghívó

2018. február 20-i ülésén megtárgyalta a költségvetési rendelet I. fordulóját, a Rádió 1-el kötendő közszolgálati együttműködési keresztszerződés meghosszabbítását és a Komló Város 2018. évi rendezvény – naptárát.

Január 30.

Meghívó

2018.január 30-i rendkívüli ülésén véleményezte a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteit.

2017.

November 28.

Meghívó

2017. november 28-i ülésén megtárgyalta a „Jó szerencsét” kiadvány kiadását, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötését a HegyhátMédia Kft.-vel, a Sikonda – Magyarszék – Mecsekpölöske - Komló kerékpárút átadását-átvételét Magyarszék, Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok részére, illetve a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló tájékozatót.

Október 24.

Meghívó

2017. október 24-i ülésén megtárgyalta a nem költségvetési szervek támogatásának pályázati feltételeit, a Komlói KBSK Sporttelepen az asztalitenisz csarnok infrastrukturális fejlesztését (1244 hrsz.), illetve a tervezett „Kézilabda Munkacsarnokkal” kapcsolatos előkészítő döntéseket, végül véleményezte a Pécsi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervét. 

Szeptember 25.

Meghívó

2017. szeptember 25-i ülésén véleményezte a fogorvosi eszközök bérlésével kapcsolatos tájékoztatót, a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválról szóló beszámolót, valamint a Komlói Napok és Bányásznap 2017. évi rendezvényeiről szóló beszámolót.

Augusztus 24.

Meghívó

2017.augusztus 24-i rendkívüli ülésén állást foglalt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásával kapcsolatban, valamint Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetéséről.

Június 27.

Meghívó

2017.június 27-i ülésén megvitatta a Komló, Május 1. utca 15. sz. alatti ingatlan Pécsi Tankerületi Központ részére történő vagyonkezelésbe adáshoz kapcsolódó megállapodások megkötését, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2016. évi beszámolójának jóváhagyását.

Május 23.

Meghívó

2017. május 23-i ülésén véleményezte a 2016. évi zárszámadási rendelettervezetet, a Komló, Templom tér 2. sz. alatti (512 hrsz.) ingatlan tulajdonjogának átruházását, valamint tulajdonosi hozzájárulások megadását a Pécsi Egyházmegye részére. Állást foglalt a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, a 2017/2018-as nevelési év beíratásának tájékoztatásáról és a Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosításáról, valamint a Zrínyi Klub 2016. évi tevékenységének beszámolójáról. Végül megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

Április 25.

Meghívó

2017. április 25-i ülésén véleményezte a tulajdonosi hozzájárulást a Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez, valamint a Komló Városért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és alapító okiratának módosítását.

Április 5.

Meghívó

Március 9.

Meghívó

2017. március 9-i ülésén véleményezte Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét, Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírását, valamint a nem költségvetési szervek 2017. évi támogatását.

Február 21.

Meghívó

2017. február 21-i ülésén véleményezte a 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalását.

Január 31.

Meghívó

2017. január 31-i ülésén véleményezte a közművelődési megállapodások megkötését, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítását, valamint Komló Város 2017. évi rendezvény-naptárát.

2016

December 13.

Meghívó

2016. december 13-i ülésén véleményezte Komló Város Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények átadásához kapcsolódó megállapodások megkötését, valamint a       „Jó Szerencsét” kiadvány kiadásáról, és Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötését a HegyhátMédia Kft.-vel. Ezt követően a szakképző intézmények átadásához kapcsolódó vagyonkezelői szerződés megkötésének, Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okirat módosításának, és a Komlói Napok és Bányásznap 2016. évi rendezvényéről szóló beszámoló tárgyában foglalt állást.

Október 27.

Meghívó

Szeptember 20.

Meghívó

2016. szeptember 20-i ülésén a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról tárgyalt és a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Könyvtárhasználati Szabályzatának módosításáról döntött a bizottság.

Augusztus 25.

Meghívó

Augusztus 25-én a Komló Sport Kft. pótigénye című előterjesztésről foglaltak állást.

Augusztus 12.

Lásd a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tevékenysége alatt.

Június 21.

Meghívó

A június 21-i ülésen a Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása, valamint az óvoda átadáshoz kapcsolódó megállapodás megkötése, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, a közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi Klub üzemeltetésére, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, valamint a Komló Városi Óvoda körzethatárainak módosítása című előterjesztéseket tárgyalta a bizottság.

Május 24.

Meghívó

2016. május 24-i ülésén a Belvárosi Óvoda fenntartói jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötése, valamint az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása szerepelt napirenden.

Május 3.

Meghívó

2016. május 3-án tartott ülésén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló intézmények átszervezéseinek véleményezéséről, a 2016/2017-es nevelési év beíratásáról szóló beszámolóról, a Komló Városért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről beszámolóról, valamint közterület elnevezéséről foglalt állást a bizottság. 

Április 12.

Meghívó

Az április 12-i bizottsági ülésen a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a KBSK tornacsarnok padlóburkolatának és a Komló Városi Sportközpont küzdőterének felújítása, a közétkeztetési feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása, intézményvezetői pályázat véleményezése, a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése, a Beregszászi Járás és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás között kötendő együttműködési megállapodás szerepelt napirenden, majd döntött a bizottság a közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2015. évi beszámolójának és 2016. évi munkatervének elfogadásáról.

Március 1.

Meghívó

2016. március 1-jén tartott ülésén a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződésekről, Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről, a Zrínyi klub üzemeltetésére vonatkozó közművelődési megállapodás megkötéséről, valamint a nem költségvetési szervek 2016. évi támogatásáról tárgyalt a bizottság.

Február 16.

Meghívó

A 2016. február 16-án tartott ülésén a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadása, a 2016. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása, Komló város 2016. évi rendezvény naptára és alapító okiratok módosítása szerepelt a bizottság napirendjén. Ezt követően döntés született a 2016/2017-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának és az óvoda éves nyitvatartási idejének megállapításáról.

 

2015

December 8.

Meghívó

december 8-án tartotta ülését a bizottság, melyen a HegyhátMédia Kft.-vel kötendő, a Jó Szerencsét kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás, valamint közművelődési megállapodás megkötése, majd a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Alapító Okiratának módosítása szerepelt napirenden. Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapításáról szóló előterjesztést.

November 3.

Meghívó

2015. november 3.-i ülésén Komló Városi Óvoda intézmény-vezetője kötelező óraszámának csökkentése, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet módosítása, nem költségvetési szervek támogatására pályázat, és a Gyermek-és ifjúság-egészségügyi gondozásra kötendő megállapodások tárgyú előterjesztéseket véleményezte a bizottság.

Szeptember 29.

Meghívó

Szeptember 29-i ülésén a Gyermekhangok Alapítvány támogatási kérelme, a Komlói Napok és Bányásznap 2015. évi rendezvényeiről szóló beszámoló, a Kárpátaljai Nagyborzsova község és Komló Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás és Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása szerepelt a bizottság napirendjén.

Szeptember 8.

Meghívó

Szeptember 8-i ülésén a Komló Városi Óvoda intézményvezető-helyettese kötelező óraszámának csökkentéséről és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról foglaltak állást. Az egyebek napirendi pont keretében a vájárképzés állásáról tájékozódott a bizottság.

Június 2.

Meghívó

Június 2-án ülésezett a bizottság, melyen a nem költségvetési szervi pótigények, önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása, a Kökönyösi Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája és a Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola tagintézmény vezetői pályázatának véleményezése, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, a Komlói Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és az Országos Polgárőr Nap városi nagyrendezvénnyé nyilvánítása szerepelt napirenden.

Május 5.

Meghívó

A bizottság 2015. május 5-i ülésén a közművelődési megállapodás megkötése, önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása, a Komló Városi Óvoda átszervezésével és létszámcsökkentésével kapcsolatos döntések meghozatala, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, továbbá a közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2014. évi beszámolója és 2015. évi munkaterve szerepelt napirenden.

Március 26.

Meghívó

Március 26-án ülésezett a bizottság, az ülésen a Komlói Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása és a nem költségvetési szervek 2015. évi támogatása szerepelt a bizottság előtt.

Március 3.

Meghívó

Március 3-i ülésén a Komló Városért Alapítvány 2014. évi beszámolójáról, önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról, a Komló Városi Óvoda átszervezési javaslatáról, a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, valamint Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetéről tárgyalt a bizottság. Zárt ülésen került sor a behajthatatlan, illetve gazdaságosan be nem hajtható intézményi követelések elengedéséről szóló előterjesztés tárgyalására.

Február 17.

Meghívó

február 17-én tartotta ülését a bizottság, melyen elsőként a 2015. évi költségvetés első fordulás tárgyalása, majd a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása, Komló város 2015. évi rendezvénynaptára, a köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala szerepelt napirenden, majd megállapította a bizottság a 2014/15-ös nevelési év óvodai éves nyitva tartásának időtartamát

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020