napja van

Bizottsági ülések

2016

Augusztus 25.

Meghívó

Augusztus 25-én a Komló Sport Kft. pótigénye című előterjesztésről foglaltak állást.

Augusztus 12.

Lásd a Gazdasági és településfejlesztési bizottság tevékenysége alatt.

Június 21.

Meghívó

A június 21-i ülésen a Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása, valamint az óvoda átadáshoz kapcsolódó megállapodás megkötése, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2015. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, a közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi Klub üzemeltetésére, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, valamint a Komló Városi Óvoda körzethatárainak módosítása című előterjesztéseket tárgyalta a bizottság.

Május 24.

Meghívó

2016. május 24-i ülésén a Belvárosi Óvoda fenntartói jogának átadásához kapcsolódó megállapodás megkötése, valamint az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása szerepelt napirenden.

Május 3.

Meghívó

2016. május 3-án tartott ülésén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló intézmények átszervezéseinek véleményezéséről, a 2016/2017-es nevelési év beíratásáról szóló beszámolóról, a Komló Városért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről beszámolóról, valamint közterület elnevezéséről foglalt állást a bizottság. 

Április 12.

Meghívó

Az április 12-i bizottsági ülésen a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a KBSK tornacsarnok padlóburkolatának és a Komló Városi Sportközpont küzdőterének felújítása, a közétkeztetési feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása, intézményvezetői pályázat véleményezése, a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése, a Beregszászi Járás és a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás között kötendő együttműködési megállapodás szerepelt napirenden, majd döntött a bizottság a közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2015. évi beszámolójának és 2016. évi munkatervének elfogadásáról.

Március 1.

Meghívó

2016. március 1-jén tartott ülésén a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződésekről, Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről, a Zrínyi klub üzemeltetésére vonatkozó közművelődési megállapodás megkötéséről, valamint a nem költségvetési szervek 2016. évi támogatásáról tárgyalt a bizottság.

Február 16.

Meghívó

A 2016. február 16-án tartott ülésén a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói jogának átadása a Pécsi Egyházmegye részére, a Kodály Zoltán Katolikus Általános Iskola fejlesztéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadása, a 2016. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása, a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása, Komló város 2016. évi rendezvény naptára és alapító okiratok módosítása szerepelt a bizottság napirendjén. Ezt követően döntés született a 2016/2017-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának és az óvoda éves nyitvatartási idejének megállapításáról.

 

2015

December 8.

Meghívó

december 8-án tartotta ülését a bizottság, melyen a HegyhátMédia Kft.-vel kötendő, a Jó Szerencsét kiadvány kiadásáról, valamint Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás, valamint közművelődési megállapodás megkötése, majd a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Alapító Okiratának módosítása szerepelt napirenden. Zárt ülésen tárgyalta a bizottság a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapításáról szóló előterjesztést.

November 3.

Meghívó

2015. november 3.-i ülésén Komló Városi Óvoda intézmény-vezetője kötelező óraszámának csökkentése, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet módosítása, nem költségvetési szervek támogatására pályázat, és a Gyermek-és ifjúság-egészségügyi gondozásra kötendő megállapodások tárgyú előterjesztéseket véleményezte a bizottság.

Szeptember 29.

Meghívó

Szeptember 29-i ülésén a Gyermekhangok Alapítvány támogatási kérelme, a Komlói Napok és Bányásznap 2015. évi rendezvényeiről szóló beszámoló, a Kárpátaljai Nagyborzsova község és Komló Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás és Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása szerepelt a bizottság napirendjén.

Szeptember 8.

Meghívó

Szeptember 8-i ülésén a Komló Városi Óvoda intézményvezető-helyettese kötelező óraszámának csökkentéséről és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról foglaltak állást. Az egyebek napirendi pont keretében a vájárképzés állásáról tájékozódott a bizottság.

Június 2.

Meghívó

Június 2-án ülésezett a bizottság, melyen a nem költségvetési szervi pótigények, önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása, a Kökönyösi Szakközépiskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, a Szilvási Általános Iskola Felsőszilvási Általános Iskolája és a Kökönyösi Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola tagintézmény vezetői pályázatának véleményezése, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és alapító okiratának módosítása, a Komlói Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyása és az Országos Polgárőr Nap városi nagyrendezvénnyé nyilvánítása szerepelt napirenden.

Május 5.

Meghívó

A bizottság 2015. május 5-i ülésén a közművelődési megállapodás megkötése, önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása, a Komló Városi Óvoda átszervezésével és létszámcsökkentésével kapcsolatos döntések meghozatala, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, továbbá a közművelődési és közgyűjteményi intézmények 2014. évi beszámolója és 2015. évi munkaterve szerepelt napirenden.

Március 26.

Meghívó

Március 26-án ülésezett a bizottság, az ülésen a Komlói Bányász Sport Klub területén található asztalitenisz csarnok padlófelújítása és a nem költségvetési szervek 2015. évi támogatása szerepelt a bizottság előtt.

Március 3.

Meghívó

Március 3-i ülésén a Komló Városért Alapítvány 2014. évi beszámolójáról, önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról, a Komló Városi Óvoda átszervezési javaslatáról, a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslatról, valamint Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetéről tárgyalt a bizottság. Zárt ülésen került sor a behajthatatlan, illetve gazdaságosan be nem hajtható intézményi követelések elengedéséről szóló előterjesztés tárgyalására.

Február 17.

Meghívó

február 17-én tartotta ülését a bizottság, melyen elsőként a 2015. évi költségvetés első fordulás tárgyalása, majd a Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása, Komló város 2015. évi rendezvénynaptára, a köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala szerepelt napirenden, majd megállapította a bizottság a 2014/15-ös nevelési év óvodai éves nyitva tartásának időtartamát

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020