napja van

Rendeletek

2020. évi rendeletek

17/2020. (IV.27.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról

16/2020. (IV.22.) a piac veszélyhelyzeti működésének a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Kormányrendeletben foglaltaktól eltérő szabályozásáról

15/2020. (III.13.) Komló város 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről - melléklet

14/2020. (III.5.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.8.)  számú rendelet módosításáról - melléklet

13/2020. (II.21.) A sportról szóló 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2020. (II.21.) A szociális földprogramról szóló 24/2011. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

11/2020. (II.21.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2007. (X.18.) számú rendelet módosításáról

10/2020. (II.21.) Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2020. (II.21.) A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló 14/2018. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

8/2020. (II.21.) Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 8/2018. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról

7/2020. (II.21.) Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2014. (VI.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

6/2020. (II.21.) A „BURSA HUNGARICA” felsőoktatáősi önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 28/2011. (X.1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

5/2020. (II.21.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2020. (II.21.) A lakáscélú támogatásokról szóló 5/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2020. (II.21.) A közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2020. (II.21.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2020. (II.21.) A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról


HATÁLYOS, EGYSÉGES SZERKEZETŰ RENDELETEK

2019. évi költségvetés és mellékletei

Időállapot: 2019.04.13.; 2019.06.01.- melléklet; 2019.09.20.- melléklet; 2019.12.13.- melléklet; 2020.03.06.- melléklet

A város szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló rendelet 28/2012. (XII.15.) A szabályozási tervlapok ITT érhetők el.

Időállapot: 2015.10.11; 2015.12.27.; 2016.07.31.; 2018.08.30.; 2019.04.26.; 2019.10.03.;  

Adósságkezelésről szóló rendelet 2/2015. (II.20.)

Időállapot: 2015.03.01.

Állatok tartásáról szóló rendelet 18/2012. (IX.26.)

Időállapot: 2015.06.15. ; 2017.05.15.;  2017.12.02.; 2018.05.15.

Anyakönyvvezetői díjakról szóló rendelet 5/2017. (V.26.)

Időállapot: 2017.05.26.

Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet 8/2018. (IV.27.)

Időállapot: 2018.09.01.; 2018.09.01.; 2020.02.22.

A nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról 14/2018. (VI.21.)

Időállapot: 2018.09.01.; 2020.02.22.

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet 7/2019. (IV.26.)

Időállapot: 2019.04.27.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló rendelet 28/2011. (IX.29.)

Időállapot: 2011.10.01.;   2018.04.28.; 2020.02.22.

Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról és az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló rendelet 23/2016. (XII.16.)

Időállapot: 2016.12.17. ; 2017.04.30. ; 2017.05.27. ; 2017.08.01.; 2018.09.01.; 2019.04.01.; 2019.12.14.

Helyi adók megállapításáról és a helyi adókkal kapcsolatos méltányossági eljárásról szóló rendelet 30/2002. (XII.20.)

Időállapot2014.12.16.; 2016.01.01.; 2017.01.01.2018.01.01.; 2018.12.01.;      

Helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról szóló rendelet 10/1991. (V.2.)

Időállapot: 2011.12.17.

Helyi jelentőségű védett természeti terület(ek) védettségének fenntartásáról szóló rendelet 30/2007. (XII.14.)

Időállapot: 2008.01.01.

Helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet 13/2011. (V.27.)

Időállapot: 2015.02.21.;  2018.06.01.;  

Helyi természeti emlék védetté nyilvánításáról szóló rendelet 25/2003. (IX.1.)

Időállapot: 2012.05.12.

Hulladékrendelet 19/2017. (VI. 29.) 

Időállapot: 2017.07.01.

Igazgatási szünetről szóló rendelet 21/2014. (XII.5.)

Időállapot: 2014.12.05.

Kegyeleti gondoskodásról szóló rendelet 12/2013. (IV.25.)

Időállapot: 2013.04.26.; 2016.09.24.; 2017.12.01.

Komló város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról szóló rendelet 19/1991. (IX.5.)

Időállapot: 2012.05.12.; 2016.09.04.;

Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól 24/2018. (XI.30.)

Időállapot: 2018.12.01.; 2020.02.22.

Környezetvédelemről szóló rendelet 15/1999. (VII.6.) 

Időállapot: 2012.05.12.

Környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendelet 3/2003. (II.1.)

Időállapot: 2003.02.01.

Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet 34/2013. (XI.29.)

Időállapot: 2015.01.01.

Közterület használatáról szóló rendelet 19/2011. (VI.24.)

Időállapot: 2015.02.21.; 2017.12.02.; 2018.06.01.; 2020.02.22;

Közterület-elnevezés rendjéről szóló rendelet 13/2013. (IV.25.)

Időállapot: 2015.02.21.; 2016.09.24.;

Köztisztasággal összefüggő feladatok ellátásáról és a közterületen való szeszesitalfogyasztás korlátozásáról szóló rendelet 21/2004. (IX.2.)

Időállapot: 2015.05.09.

Köztisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet 22/2014. (XII.5.)

Időállapot: 2015.01.01. 2016.09.24.;

Lakáscélú támogatásokról szóló rendelet 5/2016. (III.4.)

Időállapot: 2016.03.05.; 2016.03.30.; 2016.04.16.; 2016.05.07.; 2018.08.24.; 2020.02.22.;

Mecsekjánosi természeti emlékről szóló rendelet 14/2011. (V.27.)

Időállapot: 2011.05.28.

Munkahelyek megtartása érdekében nyújtható bérleti díjkedvezményekről szóló rendelet 15/2014. (IX.26.) 

Időállapot: 2015.02.21.

Munkahelyteremtés támogatásáról szóló rendelet 7/2014. (V.16.)

Időállapot: 2015.02.21.

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet 12/1994. (V.12.)

Időállapot: 2015.02.21.

Önkormányzati biztos kirendelésének feltételeiről szóló rendelet 23/1997. (IX.23.)

Időállapot: 2004.10.05.

Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet 13/2019. (XII.5.)

Időállapot: 2019.12.06.

Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet 17/2011. (VI.24.)

Időállapot: 2015.10.03., 2017.03.11.;   2018.04.28.; 2020.02.22.;

Önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet 33/1996. (XII.29.)

Időállapot: 2011.12.30.

A piac működéséről szóló rendelet 16/2019. (XII.13.) 

Időállapot: 2019.12.14.

Sikondai területek védetté nyilvánításáról szóló rendelet 18/2004. (VI.28.)

Időállapot: 2012.05.12.

A sportról szóló rendelet 25/2018. (XI.30.)

Időállapot: 2018.12.01.; 2020.02.22.

Szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet 13/2016. (V.27.)

Időállapot: 2015.11.06.; 2016.09.01.

Szervezeti és működési szabályzat 12/2019. (XII.5.)

Időállapot: 2019.12.06.; 2020.02.22.

Szociális földprogramról szóló rendelet 24/2011. (VIII.1.)

Időállapot: 2011.08.01.

Szociális rendelet 1/2015. (II.20.)

Időállapot: 2015.06.01.; 2016.03.01.; 2017.01.01.; 2017.03.01.; 2018.01.01; 2018.03.01.; 2018.04.01.; 2019.03.01.; 2020.01.01.; 2020.03.01.

Talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló rendelet 22/2004. (IX.1.)

Időállapot: 2005.04.15.

Távhőszolgáltatásról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet 34/2011. (XII.16.) 

Időállapot: 2013.02.23.

Vagyonrendelet 20/2007. (X.18.)

Időállapot: 2012.09.27.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020