napja van

Bizottsági ülések

2019.

Július 24.

Meghvíó

Július 11.

Meghívó

2019. július 11-i rendkívüli zárt ülésén megtárgyalta a 2019. évi lakáscélú kérelmeket (V.).

Június 24.

Meghívó

Június 19.

Meghvíó

2019. június 19-i zárt ülésén megtárgyalta a 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmeket (IV.).

Május 29.

Meghívó

Május 13.

Meghívó

2019. május 13-i rendkívüli, zárt ülésén megtárgyalta a 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmeket (III.).

Április 24.

Meghívó

2019. április 24-i ülés megtárgyalta a Komlói Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységükről szóló beszámolót, és a Komló Város Önkormányzat 2018. évi gyerekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.

Április 1.

Meghívó

Március 27.

Meghívó

Március 6.

Meghívó

2019. március 6-i rendkívüli ülésén megvitatta a 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulóját, és a Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés, valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítását. Zárt ülésen véleményezte a 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (I.), és a 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (II.)

Február 20.

Meghívó

2019. február 20-i ülésén megtárgyalta a 2019. évi költségvetési rendelet I. fordulóját, illetve a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását.

Január 21.

Meghívó

2018.

November 28.

Meghívó

2018. november 28-i ülésén megtárgyalta az étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatalát, és a települési támogatásokat, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását. Zárt ülésen véleményezte a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (IX.).

November 14.

Meghívó

2018. november 14-i rendkívüli zárt ülésén megvitatta a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (VIII.).

Október 24.

Meghívó

Szeptember 26.

Meghívó

2018. szeptember 26-i ülésén megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 – „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítását, valamint zárt ülésén a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (VII.).

Augusztus 27.

Meghívó

2018. augusztus 27.-i ülésén állást foglalt a Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjával kapcsolatban, valamit zárt ülésen megtárgyalta a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (VI.).

Július 16.

Meghívó

2018. július 16-i ülésén megvitatta a védőnői körzetek átszervezését, a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft-vel fennálló feladat ellátási szerződés módosítását, valamint zárt ülésen az önkormányzati lakások bérbeadását és a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (V.).

Június 18.

Meghívó

2018. június 18-i ülésén megtárgyalta a szociális ellátási szerződés kötését az „Összefogás” Közhasznú Alapítvánnyal, a nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet javaslatot, valamint zárt ülésén a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (IV.).

Május 28.

Meghívó

2018. május 28-i ülésén megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Komló Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint zárt ülésén a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (III.).

Április 23.

Meghívó

2018. április 23-i ülésén megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16-2017-00028 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó Konzorciumi megállapodás a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a jövedelemhatárok felülvizsgálatát egyes szociális jellegű önkormányzati rendeletekben.

Március 19.

Meghívó

2018. március 19-i zárt rendkívüli ülésén megvitatta a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (II.).

Március 5.

Meghívó

2018. március 5-i ülésén megtárgyalta a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét, valamint zárt ülésén a 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (I.).

Február 21.

Meghívó

2018. február 21-i ülésén megtárgyalta a 2018. évi költségvetési rendelet I. fordulóját, az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását és a települési támogatásokat, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását.

Január 31.

Meghívó

2017

December 11.

Meghívó

November 29.

Meghívó

2017. november 29-i ülésén állást foglalt a „Lakhatási körülmények javítása (EFOP-2.4.2-17)” tárgyú felhívás támogatási kérelmének benyújtásával kapcsolatban. Véleményezte a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet működéséről szóló beszámolót, illetve a Komlói Szociális Bolt átadását a Városgondnokságtól a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezetnek. Megtárgyalta az étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatalát és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását. Végül zárt ülésén állást foglalt a 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálásával (VIII. és IX.) kapcsolatban.

Október 25.

Meghívó

2017. október 25-i zárt ülésén állást foglalt a 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálásával (VII.) kapcsolatban.

Szeptember 25.

Meghívó

2017. szeptember 25-i ülésén megtárgyalta a fogászati eszközök bérlésével kapcsolatos tájékoztatót, a helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói Járásban (TOP-5.3.1-16) című pályázatot, valamint zárt ülésen állást foglalt a lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításáról és a 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálásával (VI.) kapcsolatban.

Augusztus 3.

Meghívó

2017. augusztus 3-i rendkívüli ülésén véleményezte a 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását (V.).

Július 26.

Meghívó

Június 27.

Meghívó

2017. június 27-i ülésén megtárgyalta az „Előszerződés megkötése a Komló város 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátására vonatkozóan” című előterjesztést és egyetértett a határozati javaslattal, ezt követően zárt ülésen állást foglalt a 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálásával (IV.) kapcsolatban.

Június 14.

2017.június 14-i rendkívüli ülésén állást foglalt a Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához feladat-ellátási szerződés megkötésével kapcsolatban, illetve véleményezte a 23/2016.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítását.

Június 7.

Meghívó

Május 24.

Meghívó

2017. május 24-i ülésén véleményezte a 2016. évi zárszámadási rendelettervezetet, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyerekjóléti intézmények 2016. évi tevékenységükről szóló beszámolót, megtárgyalta Komló város 3. sz. házi gyermekorvosi körzet területére kiterjedő házi gyermekorvosi szolgáltatás ellátásához kapcsolódó Szándéknyilatkozatát. Ezt követően állást foglalt az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, majd véleményezte Komló Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. Végül zárt ülésen állást foglalt a 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálásával (II.) kapcsolatban.

Április 26.

Meghívó

2017. április 26-i ülésén véleményezte az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16) tárgyú előterjesztést, majd zárt ülésen állást foglalt a 2017. évi lakáscélú támogatások elbírálásával kapcsolatban.

Április 12.

Meghívó

Március 8.

Meghívó

2017. március 8-i ülésén véleményezte Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét, az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, valamint a 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálását.

Február 22.

Meghívó

2017. február 22-i ülésén véleményezte a 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalását és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását.

Február 1.

Meghívó

2017. február 1-jei ülésén véleményezte A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítását és a Lakáscélú támogatással kapcsolatos 147/2016. (IX. 22.) számú határozat visszavonását.

2016

December 14.

Meghívó

2016. december 14-i ülésén véleményezte a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiség használatba adási kérelmét, a Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan, a Komlói Szociális Szövetkezet megalapítását és támogatását, továbbá a települési támogatásokról valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítását és a Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát. 

November 23.

Meghívó

2016. november 23-án zárt ülésen a 2016. évi lakáscélú támogatások odaítélése XII-XIV. című előterjesztésekről foglaltak állást, majd települési szociális kölcsön megállapításáról és települési szemétszállítási díjtámogatás odaítéléséről döntöttek.

Október 27.

Meghívó

2016. október 27- i ülésén a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti ellátás átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és a lakáscélú támogatással kapcsolatos szerződés felbontása szerepelt napirenden. Zárt ülésen a 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása XII., települési szociális kölcsön megállapítása és települési szemétszállítási díj támogatások odaítélése ügyében tárgyalt a bizottság.

Szeptember 19.

Meghívó

2016. szeptember 19-i ülésén lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról döntött, majd a 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása X. és XI. tárgyú előterjesztésekről foglalt állást a bizottság. Ezt követően települési szociális kölcsönök megállapításáról és települési szemétszállítási díj támogatások odaítéléséről döntöttek.

Július 13.

Meghívó

Július 13-i ülésén a lakáscélú támogatások további biztosításához szükséges költségvetési pótigény megállapításáról foglaltak állást, majd zárt ülésen a 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek megállapításról tárgyaltak, továbbá szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról döntöttek.

Június 22.

Meghívó

2016. június 22-i ülésén lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálatáról döntöttek, majd az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala tárgyú előterjesztésről foglaltak állást. Zárt ülésen lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításáról döntöttek, majd a 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálásával kapcsolatos előterjesztésről foglaltak állást. Döntött a bizottság települési szociális kölcsön odaítéléséről és szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról.

Május 25.

Meghívó

A 2016. május 25-én tartott bizottsági ülésen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 12/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról foglaltak állást, majd zárt ülésen napirenden szerepelt a 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI. tárgyú előterjesztés, végül települési szemétszállítási díj támogatások megállapításáról döntött a bizottság.

Május 4.

Meghívó

2016. május 4-i ülésén a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló, Komló Város Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről készült beszámoló, a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, majd a 2016. év lakáscélú támogatási kérelmek elbírálásának IV. és V. fordulója került a bizottság elé.

Április 29.

Meghívó

2016. április 29-i ülésén önkormányzati lakások bérbeadásáról, települési szociális kölcsön megállapításáról és települési szemétszállítási díjtámogatások odaítéléséről tárgyalt a bizottság.

Április 12.

Meghívó

Április 12-i ülésén a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról tárgyalt és lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálatáról döntött a bizottság. Zárt ülésen lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról született döntés, majd állást foglaltak a 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III. című előterjesztésről. Végezetül települési szociális kölcsön megállapításáról és szemétszállítási díj támogatások megállapításáról döntöttek.

Március 30.

Meghívó

Március 30-i ülésén a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása az orvosi ügyelethez történő csatlakozások miatt, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által benyújtott TOP-4.2.1.15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása tárgyú előterjesztéseket tárgyalta a bizottság. Zárt ülésen a 2016. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II. című előterjesztésről foglaltak állást, majd települési szemétszállítási díj támogatások odaítéléséről döntöttek.

Március 2.

Meghívó

Március 2-i ülésén Komló Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről, a közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek ingyenes helyiséghasználatát biztosító szerződésekről, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról tárgyalt a bizottság. Zárt ülésen települési szemétszállítási díjtámogatások odaítéléséről döntöttek.

Február 17.

Meghívó

A 2016. február 17-én tartott ülésen a 2016. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása, a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása, a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat támogatása, valamint Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata szerepelt napirenden. Zárt ülésen önkormányzati lakások bérbeadásáról, lakásbérleti jogviszony felülvizsgálatáról és települési szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról döntött a bizottság.

2015

December 4.

Meghívó

2015. december 4-i ülésén a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet végrehajtásának tapasztalatairól szóló tájékoztatóról, majd Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról foglalt állást a bizottság. Zárt ülésen Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása szerepelt napirenden, majd lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálatáról, települési szociális kölcsön megállapításáról és szemétszállítási díjtámogatások odaítéléséről döntött a bizottság.

November 26.

Meghívó

2015. november 26-i rendkívüli ülésén a bizottság állást foglalt a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban.

November 4.

Meghívó

2015. november 4-i ülésén a Komlói Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiség használatba adási kérelméről, a családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának további biztosítása tárgyú koncepció elfogadásáról, valamint a Gyermek és ifjúsági-egészségügyi gondozásra kötendő megállapodásokról foglalt állást a bizottság. Zárt ülésen tárgyalta a bizottság az önkormányzati lakások bérbeadása, valamint a 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása VI. tárgyú előterjesztéseket.

Szeptember 30.

Meghívó

2015. szeptember 30-i ülésén a körtélyesi fiókgyógyszertár létesítéséhez szükséges képviselő-testületi hozzájárulásról, az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírásáról foglalt állást a bizottság. Zárt ülésen lakásbérleti jogviszonyok felülvizsgálatáról, települési szociális kölcsön megállapításáról és szemétszállítási díjtámogatások odaítéléséről döntöttek.

Szeptember 21.

Meghívó

Szeptember 21-i rendkívüli ülésén a forrás biztosítása települési szociális célú tűzifa vásárlásához tárgyú előterjesztést tárgyalta a bizottság.

Szeptember 9.

Meghívó

Szeptember 9-én tartott ülést a bizottság, melyen a bizottság előkészítette a Járási szintű Esélyegyenlőségi Programterv előterjesztését, állást foglalt lakáscélú támogatási kérelmekről, majd zárt ülésen települési szociális kölcsönről és települési szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról döntöttek.

Július 8.

Meghívó

Rendkívüli ülést tartott a bizottság július 8-án, melyen a 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása IV. című előterjesztésről foglaltak állást, majd szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról döntöttek.

Június 3.

Meghívó

2015. június 3-i ülésén Komló Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről hozott határozatot a bizottság, majd a tulajdonosi háttérfelelősségből fakadó kötelezettségekről, zárt ülésen pedig a 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III. című előterjesztésről foglalt állást. Átruházott hatáskörben önkormányzati lakások bérbeadásáról és szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról döntöttek.

Május 6.

Meghívó

2015. május 6-i ülésén a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a szociális nyári étkeztetés, a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló, majd a szociális agrárgazdálkodási-szociális földprogram megvalósításának támogatására kiírt pályázathoz való csatlakozás és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendelet módosítása tárgyú előterjesztések szerepeltek napirenden. Ezt követően, az egyebek napirendi pont keretében a szociális bérlakás-pályázat állásáról, valamint az Új Nap Klub rendezvényéről esett szó. Zárt ülésen lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról, szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról döntöttek és a 2015. évi lakáscélú kérelmek elbírálásáról foglaltak állást.

Március 26.

Meghívó

Március 26-i ülésén első napirendi pontként lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról döntött, majd a vízdíjtartozásokkal kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról foglalt állást a bizottság. Zárt ülésen a 2015. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I. tárgyú napirenddel kapcsolatban foglaltak állást és szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról döntöttek.

Március 4.

Meghívó

Március 4-én tartott ülésén a bizottság elsőként Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét véleményezte, majd zárt ülésen önkormányzati bérlakások odaítéléséről és szemétszállítási díjtámogatások megállapításáról döntöttek.

Február 18.

Meghívó

2015. február 18-án tartott ülésén a 2015. évi költségvetés első fordulás anyagáról, a fogászati ügyelet 2015. július 1-től történő ellátásáról, a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelettervezetről tárgyalt a bizottság. Az adósságkezelésről szóló rendelet tárgyalását követően az egyebek napirendi pont után zárt ülésen szociális kölcsön megállapításáról, és szemétszállítási díj támogatások odaítéléséről döntött a bizottság.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020