napja van

Lakhatási integráció Komlón - DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003

 "Lakhatási integráció Komlón”

Komló Város Önkormányzata regisztrációs pályázatot nyújtott be a DDOP-4.1.2/B-12 „Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása” című felhívásra. A regisztrációs pályázaton a benyújtott projekttervet, mely Szállásfalu felújítását, Sportvölgy felszámolását, illetve az integrációra alkalmas lakók integrált városrészekbe való költözését tartalmazta, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásra, és a projektet részletes kidolgozásra érdemesnek ítélte. A projekt II. fordulójában az Új Széchenyi Terv Dél-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Lakhatási integráció Komlón” című, DDOP-4.1.2/B-13-2014-0003 jelű pályázatunkat a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság 322 millió Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósítási időszaka 2014. július 15-től 2015. június 30-ig tart.

A pályázati kiírás alapkövetelményként előírta, hogy a projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők részvételével úgynevezett „Támogatói Csoportot” kellett kialakítani, akik részt vettek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatják, kiegészítik a megvalósítást. A támogatói csoport kötelező partnerei az Országos Roma Önkormányzat, valamint a Türr István Képző és Kutató Intézet mellett a projekt célcsoportjával szoros kapcsolatban álló szervezetek, intézmények kerültek bevonásra.

A konzorcium vezetője Komló Város Önkormányzata és a konzorciumi partnerek pedig a Szent Kinga Caritas Alapítvány, Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat.

A projekt keretében a Sportvölgy „barakk épületeinek” bontása történik meg, illetve Szállásfalu településrészen a Vak Bottyán utca 17-18. épületek felújítására, infrastruktúra fejlesztésére és közösségi tér kialakítására kerül sor. A projektben kötelező az arra felkészített családok kiköltöztetése a szegregált lakókörnyezetből a település integrált lakókörnyezetébe. A város nem szegregált területein, a pályázati felhívás szerint előírt távolságban, 17 db komfortos lakás vásárlását és azok felújítását tervezzük.

A megvételre kerülő komfortos lakások állapotától függően a következő felújítási munkákat tervezzük az ingatlanokon: a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsítését, fürdőszobai szaniterek cseréjét, falazatok vakolását, festését és burkolását, illetve padlóburkolatok cseréjét. Villanyvezetékek és a gépészeti vezetékek korszerűsítése. Minden lakásba terveztünk beépítetni konyhabútort, tűzhellyel, illetve előszoba bútort. Mind Szállásfalun, mind a 17 db lakás esetében kártyás villanyóra és vízóra kerül felszerelésre a hátralék felhalmozás elkerülése érdekében.

A felújítási munkák mellett további támogatható tevékenységek, amelyekre a pályázat további támogatást biztosít: Térfigyelő kamerarendszer létesítése Szállásfalu területén, melynek központja a Komlói Rendőrkapitányság épületében kerül kialakításra. Szállásfalun a gyerekeknek egy új játszótér építését terveztük, továbbá az út egy szakaszának felújítását és annak csapadékvíz elvezetésének kialakítását.

Az integrált lakókörnyezetbe csak az integrált együttélésre alkalmas családok kerülnek beköltöztetésre, melynek érdekében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2 családgondozója a projekt előkészítés keretében 2014. január óta gondozza a szegregátumban élő családokat.

A projekt költségvetésének 30 %-a soft tevékenységekre fordítódik, mely keretében képzésekre, foglalkoztatásra, a beilleszkedést, illetve felzárkóztatást elősegítő programok támogatására kerülhet sor, a gyermekek fejlesztése délutáni felzárkóztató oktatás keretében, illetve szabadidő tevékenységek szervezésével valósul meg, továbbá közösségfejlesztés, az integrációt elősegítő tevékenységek megvalósítására kerül sor.

 

 

 

 

 

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020