napja van

Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén - DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018

"Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén"

Komló Város Önkormányzatának DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű pályázata az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 159.714.817,- Ft támogatásban részesült. A projekt célja a csapadékvíz elvezető hálózatok, rendszerek fejlesztése a városnak azokon a területein, ahol az elmúlt években a nagy mennyiségű és intenzitású csapadék károkat okozott.

A kivitelezési munkák az első helyszínen 2012. szeptemberében kezdődtek meg, a teljes befejezés 2015. őszére várható, a projekt lezárásának tervezett időpontja: 2015. október 31.

A beruházás keretében az alábbi öt helyszínen kerül sor a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére, bővítésére:

1.Mecsekfalui-vízfolyás 4+531,54-4+847,59 km szelvények közötti szakaszának jókarba helyezése:

A mederfelújítás a Mecsekfalui Klubkönyvtárnál lévő közúti hídtól a 42-44. számú lakóházak közötti közút hídjáig terjed, kb. 316 fm hosszúságban. A meder jókarba helyezése során az alábbi munkák készülnek:

•a mederszelvényben lévő növényzet (fák, cserjék) eltávolítása

•a tervben szereplő nagyságú meder kialakítása földkiemeléssel, a felesleges föld elterítésével

•a két közúti híd alatti mederszelvényben összegyűlt iszap eltávolítása

•a 14. számú lakóháznál, valamint a vízfolyásba oldalról becsatlakozó árkoknál új mederburkolat építése

A felújítási munkák 2013. augusztus végéig teljes egészében elkészülnek. A kivitelezési munkák költsége nettó 8.500.000,- Ft+ÁFA.

2.Mecsekfalui-vízfolyás 6+154,36-6+969,76 km szelvények közötti szakaszának jókarba helyezése és mederszabályozása:

A mederfelújítás a Vadvirág Vendéglőtől, illetve a szomszédos állatorvosi rendelőtől a Sikonda felé vezető közút alatti átereszig (AVANTI benzinkút) terjed, kb. 815 fm hosszúságban. A meder jókarba helyezése során az alábbi munkák készülnek:

•a mederszelvényben lévő növényzet (fák, cserjék) eltávolítása

•a tervben szereplő nagyságú meder kialakítása földkiemeléssel, a felesleges föld elterítésével

•két szakaszon a meglévő meder helyének korrigálása a biztonságosabb lefolyás érdekében

•a vízfolyás több pontján a mederlépcsőknél, valamint a vízfolyásba oldalról becsatlakozó árkoknál új mederburkolat építése

•az állatorvosi rendelőnél a kökönyösi városrész felől érkező ágnál a régi áteresz átépítés új, fedett burkolt árokelemekkel 42 fm hosszban

A felújítási munkák elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2013. augusztus 2-án került sor. A kivitelezési munkák költsége nettó 28.291.650,- Ft+ÁFA.

3.Kaszánya-patak mederkorrekciója a 11+932,04-12+052,84 km szelvények közötti szakaszon:

A mederkorrekció a Kaszánya-pataknak az Engel Adolf utca 45-55. számú lakóházak mögötti szakaszát érinti, ahol a lakóházak között lévő, kis szelvényű patakmeder megszüntetésre kerül és új burkolt patakmeder kerül kialakításra a lakóházaktól távolabb. A mederkorrekció hossza: 120,8 fm. A meder átépítése során az alábbi munkák készülnek:

•a területen lévő növényzet (fák, cserjék) eltávolítása

•a tervben szereplő nagyságú meder kialakítása földkiemeléssel, a felesleges föld elterítésével, majd a mederburkoló elemek elhelyezése

A felújítási munkák 2013. augusztus végéig teljes egészében elkészülnek. A kivitelezési munkák költsége nettó 16.003.668,- Ft+ÁFA.

4.Komló, Kisbattyán településrész belterületi vízrendezés:

A projekt keretében a településrész belterületén az alábbi felújítások valósulnak meg a csapadékvíz elvezető hálózaton:

•a lakóházak előtt mindkét oldalon új burkolt árok építése 758 fm hosszban

•az autóbusz fordulónál a meglévő csapadékvíz elvezető árok felújítása, új átereszek beépítése

•a lakóházak alatti területen a befogadó földárok felújítása, új átközlekedő műtárgy beépítése.

A felújítási munkák 2013. augusztus végéig teljes egészében elkészülnek. A kivitelezési munkák költsége nettó 27.375.921,- Ft+ÁFA.

5.Komló, Attila u. – Esze T. u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés:

A beruházás keretében egyrészt a területen található meglévő csapadékvíz elvezető rendszer kerül felújításra, másrészt új csapadékcsatorna, illetve árok épül az alábbiak szerint:

•az Attila u. 24-48. számú lakóházak előtti szakaszon új, burkolt csapadékvíz elvezető árok épül 222 fm hosszban. Az árok kiépítése előtt az árok nyomvonalában található meglévő rossz állapotú ivóvízvezetékek kiváltására is sor kerül.

•az Attila utca csapadékvizét összegyűjtő csatorna jelenleg egy magántulajdonú ingatlanra van kivezetve. A beruházás során ez a kivezetés megszüntetésre kerül, és az Attila utcai csapadékvíz elvezető csatorna magántulajdonú ingatlanok érintése nélkül közterületen a Berekvölgyi-vízfolyásba lesz bevezetve

•az Esze Tamás utcában zárt csapadékcsatorna épül 210 fm hosszban, amely elvezeti az Attila utcából lejövő csapadékvizeket, valamint a csapadékcsatornával kombinált talajvíz szivárgó révén a területen a talajvizek nagy részét is összegyűjti és elvezeti, ami a talajmozgások, csúszások kialakulását csökkenti

A felújítási munkák 2015. őszére készülnek el teljes egészében. A csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésének kivitelezési költsége nettó 30.189.770,- Ft+ÁFA, míg az ivóvízvezeték kiváltások költsége nettó 7.201.245,- Ft+ÁFA

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020