napja van

Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési program - IPA- HUHR/1101/1.2.3/0003/01

 

Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013 keretében megvalósuló „Pannónia Ipari Öröksége „(ILPAN) elnevezésű közös projekt.

Előzmények:

Komló Város Önkormányzata 2012. márciusában Beremend és a horvátországi Belisce települések önkormányzataival együtt közös pályázatot nyújtott be a Magyarország – Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. A pályázat célja, hogy a határ menti régióban hozzájáruljon a közös kulturális örökség fejlesztéséhez és fenntartásához, a kulturális értékek és hagyományok népszerűsítéséhez, valamint a turizmus fejlesztéséhez.

Fenti prioritáson belül a pályázó települések a területükön lévő ipari örökséghez kapcsolódó kulturális fejlesztésekre, illetve a településeket összekötő tematikus út fejlesztésére igényeltek és nyertek el támogatást. Belisce, mint vezető partner a városban működő fafeldolgozó üzemtől az önkormányzat tulajdonába került múzeum felújítását végzi el, Beremend egy ipartörténeti kiállítást rendez és az annak helyet adó épületet újítja fel, Komló pedig a bányászati múlthoz kapcsolódó emlékhelyet, kiállító teret valósít meg. 

A közös projekt 2014. május 01.-től 2015. augusztus 31.-ig, összesen 16 hónapig tart. A projekt beruházási és egyéb nem beruházási elemeket egyaránt tartalmaz. A közös projekt teljes összköltsége 377.872 euró, melyből az uniós támogatás 319.571 euró, a hazai társfinanszírozás összege 11.869 euró a szükséges összes saját forrás 46.432 euró.

A komlói projekt rövid ismertetése:

Pályázó:                                 Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3.

                                               képviseli : Polics József polgármester )

A projekt összköltsége:                                                        59.708 euró

A támogatás összege:                                                           56.708 euró

Ebből:                                    - uniós támogatás:                 50.752 euró

                                               - hazai társfinanszírozás:        5.956 euró

Saját önkormányzati forrás:                                                   3.000 euró

Tartalmát tekintve a komlói projekt az alábbi elemeket foglalja magában:

Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény ( 7300 Komló, Városház tér 1. 2437 hrsz.) ingatlanán és a 2438/6 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban álló közterületen bányászati emlékhely kialakítása.

Ez egyrészt áll a kültéren elhelyezett, előzetesen felújított bányászati gépek és eszközök láthatóvá tételéből ( 2 db mozdony, 2 db zárt személyszállító kocsi / népes/, 2 db szénszállító kiscsille, 1 db szénszállító nagycsille, 1 db faszállító csille, 1 db lánctalpas rakodógép, 1 db aknatorony kerék, 1 db kötélpálya oszlop, 1 db kötélpálya csille, 1 db íves acéltartó/TH/, acél sín ),másrészt a Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében információs pult kerül kialakításra, ahol letölthető applikációt biztosítunk, valamint weboldal készül az érdeklődők számára. A kültéren kialakított emlékhely folyamatos megfigyelését biztosítja 3 db kamera és egy darab adatrögzítő.

 A projekt célja, hogy az ide látogató turisták, de a komlói fiatalabb generáció is olyan információkhoz jussanak, mellyel képet kaphatnak a komlói bányászat kialakulásáról történetéről, a bányászatnak a település fejlődésére gyakorolt hatásáról.

Itt kell megemlítenünk, hogy Komló Város Önkormányzata a projekttel összhangban, a projekthez biztosított önerőn felül további saját forrás biztosításával a bányászati kiállítás elemeinek egy részét emlékműként jeleníti meg, tisztelegve Komló város bányászati múltja előtt. Az emlékművet Bachman Zoltán Ybl díjas, Kossuth díjas, Prima Primissima díjas tervező készítette, aki fiatalabb éveiben Komlón élt.

A projekt megfelelő megvalósítását biztosítják azok a nem beruházás jellegű „soft” elemek, melyek szintén pályázati támogatásban részesülnek. A pályázat ennek megfelelően támogatást nyújt az alábbi feladatokra, szolgáltatásokra.:

Projektmenedzseri feladatok, pénzügyi menedzsment, beszerzési eljárás lefolytatása, adatbázis készítése, konferencia megtartása ( 2 alkalom ), nyilvánosságot biztosító elemek: újságcikk, sajtótájékoztató, térkép, információs tábla.

 

 

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020