napja van

Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése- KEOP-7.1.0/11-2011-0014

„Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése”

Előzmények:

Komló Város Önkormányzatának KEOP-7.1.0/11-2011-0014 azonosító számú, „Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” megnevezésű pályázata 26.605.000,- Ft uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv „Derogációs vízi közmű projektek előkészítése” című pályázati kiírásának keretében. A projekt Komló város jelenleg nem csatornázott részeire vonatkozóan a szennyvízcsatorna kiépítésének, valamint a városi szennyvíztisztító telep korszerűsítésének az előkészítő munkáit foglalta magában.

A város nem csatornázott területein élő  lakosság részéről hosszú évek óta igényként merül fel, hogy az önkormányzat tegyen lépéseket a szennyvízcsatornázás beruházás megvalósítására vonatkozóan.Az önkormányzat 2005 óta több pályázati lehető ség keretében is megpróbálta a beruházást megvalósítani, azonban ezek a pályázati lehető ségek vagy nem jártak sikerrel, vagy a szóban forgó területek szennyvízcsatornázása a pályázati feltételek miatt nem volt támogatható.

A KEOP-7.1.0/11 pályázati konstrukcióra 2011. júliusában nyújtotta be pályázatát Komló Város Önkormányzata, aminek eredményeként 2011. szeptemberében érkezett a támogatói okirat, amelyben az önkormányzat támogatást nyert a beruházás első  szakaszának, az elő készítési munkáknak a megvalósítására.

A beruházás elő készítő  szakasza magában foglalta az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, a hatósági engedélyezési eljárások lefolytatását, a beruházás megvalósíthatósági tanulmányának, valamint költség-haszon elemzésének az elkészítését.

A tervezés és engedélyezés egyik sarkalatos része a szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos eljárások lefolytatása.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg nem csatornázott területeken a gravitációs szennyvízelvezetés csak az érintett ingatlanok igénybevételével valósítható meg, ezért jelentős számban kellett bevonni az érintett lakosságot a szolgalmi jog alapításával kapcsolatos teendőkbe.

A minél gyorsabb és gördülékenyebb munka érdekében az elmúlt hónapokban 3 alkalommal is sor került lakossági fórumok megtartására, amelyek során az önkormányzat tájékoztatta az érintett lakosságot az elő készítési munkák helyzetérő l, valamint a szükséges teendőkről.

A lakosság együttműködésének eredményeként rövidesen sikeresen lezárulhat a szolgalmi jog alapításának és bejegyzésének összetett eljárása. Ezzel a beruházás elő készítési szakasza lezárható.A beruházás második, megvalósítási szakaszában kedvező  támogatói döntés esetén közel 806 MFt forintos összköltséggel kiépülhet a város belterületi részein a még hiányzó szennyvízcsatorna hálózat, valamint sor kerülhet a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére.

A projekt neve: „Komló Város ellátatlan területeinek szennyvízelevezése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése”

Kedvezményezett neve: Komló Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége: 7300 Komló, Városház tér 3.

Közreműködő Szervezet (KSZ) neve: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft..

KSZ elérhetősége: 1134 Budapest, Váci u. 45. „A” .pület VI. Emelet E

Projekt összköltsége: 31 300 000,- Ft

Támogatás összege: 26 605 000,- Ft

Projekt kezdete: 2011. szeptember 1.

Projekt befejezése: 2012. november 30.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020