napja van

Kompetencia alapú nevelés, egyenlő hozzáférés biztosítása a Kökönyösi Oktatási Központban - TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034

"Kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés biztosítása a Kökönyösi Oktatási Központban"


Komló Város Önkormányzata gesztor településként a Kökönyösi Oktatási Központot társulásban fenntartó önkormányzatokkal (Baranya Megyei Önkormányzat, Liget Község Önkormányzat, Magyarszék Község Önkormányzat, Magyarhertelend Község Önkormányzat, Mánfa Község Önkormányzat, Bodolyabér Község Önkormányzat, Mecsekpölöske Község Önkormányzat) elkötelezett a kompetencia alapú oktatás bevezetése, alkalmazása mellett. Így fontosnak tartja, hogy minden eszközt igénybe vegyen annak érdekében, hogy az intézmények felkészüljenek a korszerű, mindennapi életben szükséges és hasznos ismereteket nyújtó oktatás bevezetésére.

Ennek érdekében Komló Város Önkormányzata a fenntartó társönkormányzatokkal pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben" című TÁMOP -3.1.4/08/2 kódszámú felhívásra "Kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés biztosítása a Kökönyösi Oktatási Központban" címmel az alábbi feladat - ellátási hely vonatkozásában: 

1) "Kökönyösi Oktatási Központ" Szakközépiskola
2) Gagarin Általános Iskola
3) Magyarszéki Általános Iskola
4) Nagy László Gimnázium
5) Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégiuma
6) Sallai Utcai Óvoda
7) Körtvélyesi Óvoda
8) Magyarszéki Óvoda
9) Magyarhertelendi Óvoda
10) Ligeti Óvoda

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hirdette meg, mely pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő – piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, amely hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztést célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív határok mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és az esélyegyenlőség szempontjainknak érvényesítésével. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a pályázatot 139.988.740 forint összegben támogatásra érdemesnek minősítette. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt megvalósítására a 2009/2010-es nevelési - oktatási évben kerül sor. 

A projekt keretében az intézmény pedagógusainak továbbképzésére, valamint a kompetencia alapú oktatás bevezetéseshez szükséges taneszközök beszerzésére kerül sor. A projekt szakmai megvalósítását tanácsadók segítik az egyes feladat-ellátási helyeken.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020