napja van

Komlói általános iskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése - TIOP-1.1.1-07/1-2008-0895

"Komlói általános iskolák informatikai infrastruktúra fejlesztése"

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:61.176.300,-Ft.

A projekt összköltsége :61.176.300,-Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2010.09.22.
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2011.05.21


A pályázat célja: a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az un. "Intelligens iskola" létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az "Intelligens iskola" program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (IKT) - támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja.
A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon. A fejlesztések a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosítanak, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

A projekt célja: az alábbi általános iskolák számítógép-állományának korszerűsítése, tantermeik 40%-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközzel ("interaktív tábla"):
- Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda
- Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda
- "Szilvási Nevelési-Oktatási Központ" Óvoda és Általános Iskola
- "Kökönyösi Oktatási Központ" Szakközépiskola
- Gagarin Általános Iskola tagintézménye
- Magyarszéki Általános Iskola tagintézménye

A projekt leírása, tartalma:
- 1 db szerver szoftver
- 1 db alkalmazás szerver
- 3 db Szavazógép szett
- 103 db iskolai PC csomag
- 36 db tantermi csomag: a csomag olyan tevékenységet támogat, mint a digitális tartalmak óraközi használata, a csoportmunka, a frontális oktatási módszertanok bevezetése, az elektronikus mérésértékelés használata és az elektronikus adminisztrációs rendszerhez történő kapcsolódás.
- 6 db WIFI csomag
- SNI V. (mozgássérült) csomag
- tantermi csomaghoz oktatás

A program a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését. A konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során. 

Kedvezményezett:
Komló Város Önkormányzata7300 Komló, Városház tér 3.
Közreműködő Szervezet:
Wekerle Sándor Alapkezelő
1055 Budapest, Bihari János utca 5.
honlap: www.wekerle.gov.hu 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020