napja van

2019

68/2019. (V.30.) Hunyadi és Körtvélyesi Tagóvoda felújítási munkáihoz többletforrás biztosítása

67/2019. (V.30.) Országos Görpark Program keretében pályázat benyújtása

66/2019. (V.30.) Bányászati emlékhelyet érintő változással kapcsolatos tájékoztatás

65/2019. (V.30.) Belényesi kiküldetés

64/2019. (V.30.) Gizella u. 1. sz. alatti lakótelek beépítési kötelezettsége

63/2019. (V.30.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

62/2019. (V.30.) Oletics Károly r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése

61/2019. (V.30.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása

60/2019. (V.30.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2019/2020-as nevelési év beíratásáról

59/2019. (V.13.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása III.

58/2019. (V.13.) Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról szóló 28/2019. (IV.11.) sz. határozat kiegészítése

57/2019. (V.13.) A 2019. évi V. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges finanszírozása

56/2019. (V.13.) Hozzájárulás a BENKALA KFT. tulajdonában álló komlói 1520/27 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződéshez

55/2019. (IV.25.) Bírósági ülnökök választása

54/2019. (IV.25.) TOP-7.1.1-16-4-036-1-KE1-01 azonosító számú „Miénk itt a tér” - nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű projekt tervezési feladatainak megvalósításához forrás biztosítása

53/2019. (IV.25.) A TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz megelőlegező forrás biztosítása

52/2019. (IV.25.) TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” című pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítása

51/2019. (IV.25.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón” című pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítása

50/2019. (IV.25.) Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési program 2014-2020 keretében pályázat benyújtása

49/2019. (IV.25.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

48/2019. (IV.25.) A nem költségvetési szervek 2019. évi támogatásáról szóló 24/2019. (III.7.) sz. határozat módosítása

47/2019. (IV.25.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

46/2019. (IV.25.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről

45/2019. (IV.25.) A víziközmű bérleti díj felhasználása

44/2019. (IV.25.) Berek utcai garázscsere

43/2019. (IV.25.) A Laza-Bisztro Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

42/2019. (IV.25.) Beszámoló a Zrínyi Klub 2018. évi tevékenységéről

41/2019. (IV.25.) József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

40/2019. (IV.25.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről

39/2019. (IV.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

38/2019. (IV.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

37/2019. (IV.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységükről szóló beszámoló

36/2019. (IV.25.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

35/2019. (IV.25.) Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. többlet működési támogatási igénye

34/2019. (IV.25.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosításának elfogadása

34/2019. (IV.25.) sz. határozat mellékletei Komló Város Önkormányzat főépítészénél megtekinthetők.

33/2019. (IV.25.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

32/2019. (IV.25.) A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2018. évi beszámolójának elfogadása és alapító okiratának módosítása

31/2019. (IV.25.) A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

30/2019. (IV.11.) A komlói 3918/2 és a 3918/3 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes használatba adása

29/2019. (IV.11.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

28/2019. (IV.11.) Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan bérbeadása

27/2019. (IV.11.) Kásád Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzat, valamint Kásád Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködésről

26/2019. (III.7.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

25/2019. (III.7.) 2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

24/2019. (III.7.) Nem költségvetési szervek 2019. évi támogatása

24/2019. (III. 7.) sz. határozat 1.sz. melléklete

23/2019. (III.7.) A TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú,  „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosítása

22/2019. (III.7.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása

22/2019 (III.7.) sz. határozat melléklete Komló Város Önkormányzat főépítésze irodájában megtekinthető.

21/2019. (III.7.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi üzleti terve

20/2019. (III.7.) Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása (2.)

19/2019. (III.7.) Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés, valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

18/2019. (III.7.) Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztési célú pénzeszköz átvétele a Pécsi Egyházmegyétől

17/2019. (III.7.) 2019. évi költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalása

16/2019. (II.21.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

15/2019. (II.21.) Adománygyűjtés a kisbattyáni kereszt renoválására

14/2019. (II.21.) Az Interreg REFRESH Central Europe CE1013 számú pályázati program komlói projektjéhez többlet önerő biztosítása

13/2019. (II.21.) Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

12/2019. (II.21.) Komló város 2019. évi tervezett rendezvény-naptára

11/2019. (II.21.) Pályázat benyújtása a Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak támogatása

10/2019. (II.21.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

9/2019. (II.21.) Javaslat a Komló Városi Óvoda átszervezésére - Boldog Ceferino Katolikus Óvodába járó gyermekek óvodai ellátása a 2019/2020-as nevelési évtől

8/2019. (II.21.) 2019 évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

7/2019. (II.21.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6/2019. (I.21.) Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón c. pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása tárgyú 34/2018. (III.7.) sz. határozat módosítása

5/2019. (I.21.) Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelése

4/2019. (I.21.) IX. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete

3/2019. (I.21.) Komló Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

2/2019. (I.21.) Kossuth akna 0308/8-10 hrsz.-ú ingatlanokal kapcsolatos határidők módosítása

1/2019. (I.21.) Uszodáért Alapítvány kuratóriumi tagjainak választása és alapító okiratának módosítása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020