napja van

2022


56/2022. (IV. 28.) Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása

55/2022. (IV. 28.) 7300 Komló, Altáró utca 2. szám alatti épületben villamos mérőhely felszerelésére forrás biztosítása

54/2022. (IV. 28.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

53/2022. (IV. 28.) Sikondai üdülőtelkek értékesítése

52/2022. (IV. 28.) Flóra u. 5. sz. alatti 1976/109 hrsz-ú lakótelekre haszonélvezeti jog bejegyzéséhez hozzájárulás

51/2022. (IV. 28.) Energosun Investment Zrt. bérleti szerződéseinek módosítása

50/2022. (IV. 28.) Komlói 7771 és a 7773/5 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

49/2022. (IV. 28.) Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztása

48/2022. (IV. 28.) „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” című, TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú projekt  kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása

47/2022. (IV. 28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselő személyének felülvizsgálata

46/2022. (IV. 28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

45/2022. (IV. 28.) Tájékoztató az 50 éves Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezéséről

44/2022. (IV. 28.) Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

43/2022. (IV. 28.) Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület visszatérítendő támogatása

42/2022. (IV. 28.) Komló Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és Városfejlesztési Programtervének elfogadása

41/2022. (IV. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

40/2022. (IV. 28.) DUFTIN Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

39/2022. (IV. 28.) Az autóbuszpályaudvar üzemeltetése kapcsán bérleti szerződés kötése a Volánbusz Zrt-vel

38/2022. (IV. 28.) Volánbusz Zrt. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

37/2022. (IV.07.) Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének kedvezményes helyiségbérleti kérelme

36/2022. (IV.07.) Sikondai Tó-büfé bérbeadása

35/2022. (III. 10.) Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása

34/2022. (III. 10.) A Kaptár és a CLLD beruházások kapcsán tervezői művezető feladatok ellátása

33/2022. (III. 10.) Az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses összeg és új szerződéskötés a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel

32/2022. (III. 10.) Sikonda Tó-büfé bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

31/2022. (III. 10.) Nem költségvetési szervek 2022. évi támogatása

30/2022. (III. 10.) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezete

29/2022. (II. 24.) A Komló, Altáró u. 2. szám alatti társasház alapító okiratának módosítása

28/2022. (II. 24.) Útmenti keresztek felújításához kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésének utólagos jóváhagyása

27/2022. (II. 24.) Fenntartható városfejlesztési stratégiát megelőző döntések

26/2022. (II. 24.) Komló város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok alapján teljes eljárásban történő módosítása – településfejlesztési döntés

25/2022. (II. 24.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

24/2022. (II. 24.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

23/2022. (II. 24.) Döntés a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium gesztor önkormányzatának a konzorciumi osztatlan közös tulajdonú, önkormányzati vagyon felosztására vonatkozó javaslatairól

22/2022. (II. 24.) Rádió 1-gyel közszolgálati együttműködési keretszerződés megkötése

21/2022. (II. 24.) A XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése

20/2022. (II. 24.) Komló város 2022. évi tervezett rendezvénynaptára

19/2022. (II. 24.) A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

18/2022. (II. 24.) Szavazatszámláló bizottsági tagok választása

17/2022. (II. 24.) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

16/2022. (II. 24.) A 212/2021. (VIII. 26.) számú határozat módosítása

15/2022. (II. 24.) A Kaptár és Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására fedezet biztosítása

14/2022. (II. 24.) VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house beszerzés megindítása

13/2022. (II. 24.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12/2022. (I.26.) Nagyrendezvények költségeiről előzetes döntés

11/2022. (I.26.) KBSK 100 alszámla egyenlegének felhasználása

10/2022. (I.26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása és önerő biztosítása

9/2022. (I.26.) KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez ingatlan vásárlása

8/2022. (I.26.) Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán a kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására fedezet biztosítása

7/2022. (I.26.) Döntés egyes nem költségvetési szervek elszámolásával kapcsolatban

6/2022. (I.26.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása

5/2022. (I.26.)  A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

4/2022. (I.26.) A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása, tisztségviselőinek megválasztása

3/2022. (I.26.) A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

2/2022. (I. 10.)  Sporttámogatás

1/2022. (I. 10.)  A bétai elkerülő út megvalósítása című projekt kapcsán pályázati maradvány visszafizetése és a Kaptár program többletforrási igény pontosítása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020