napja van

2022

      

148/2022. (XI. 7.) Adósságot Keletkeztető Ügylethez kapcsolódó 30/2022. (III. 10.) határozat módosítása

147/2022. (XI. 7.) „A Magyarország számára járó uniós források felszabadításával kapcsolatban tett nyilatkozat”

146/2022. (XI. 7.) Beszámoló a KBSK 100 rendezvénysorozat programjairól

145/2022. (XI. 7.) Komló-Kökönyös városrészben (hrsz: 2338/1) kültéri kosárlabdapálya kialakítása kapcsán együttműködési megállapodás megkötése

144/2022. (XI. 7.) Az energiaválság miatt Komló város közvilágítását érintő változások

143/2022. (XI. 7.) A víziközmű bérleti díj (EHD) felhasználásával kapcsolatos 120/2022. (IX. 29.) sz. határozat módosítása

142/2022. (X. 18.)  Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő önkormányzati kötelezettségek 2022-2025. években

141/2022. (X. 18.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

140/2022. (X. 18.) A KOMLÓI BÁNYÁSZ Sportkör Kft. taggyűlési határozatainak és a 2021. évi beszámolójának jóváhagyása

139/2022. (X. 18.) A 202/2021. (VII.15.) sz. határozat módosítása, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázathoz kapcsolódó többletforrás jóváhagyása

138/2022. (X. 18.) Komló Város Önkormányzat energiaválság miatti, az egyes intézmények intézkedési terveiből összeálló energiamegtakarítási tervének jóváhagyása

137/2022. (X. 18.) Škoda Octavia gépjármű visszavétele és értékesítésre kijelölése

 

136/2022. (X. 18.) A távhőszolgáltatásokról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

135/2022. (X. 18.) Az autóbuszpályaudvar üzemeltetése kapcsán bérleti szerződés kötése a Volánbusz Zrt.-vel

134/2022. (X. 18.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végezett személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése

133/2022. (IX. 29.) A „2022. évi II. félévi kitüntetési javaslatok” c. 96/2022. (VI. 23.) sz. határozat módosítása

132/2022. (IX. 29.) A Dél-Kom Nonprofit Kft. írásbeli határozathozatalai során a polgármester által leadott szavazatok jóváhagyása

131/2022. (IX. 29.) 22.554.053,-Ft összegű éven túli lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

130/2022. (IX. 29.) Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz.-ú lakótelek beépítési kötelezettsége

129/2022. (IX. 29.) Építők útjai telek értékesítése

128/2022. (IX. 29.) Határ úti ingatlanok értékesítése

127/2022. (IX. 29.) Közterület-elnevezés változása (Ipari út, Építők útja, Vak Bottyán utca)

126/2022. (IX. 29.) „Intézményi és szünidei étkeztetés Komlón” közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása a 2023-2024. évi költségvetésekben 125/2022. (IX. 29.) TOP-1.1.1.15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint  alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” című projekthez kapcsolódó többlettámogatás igénylése

125/2022. (IX. 29.) TOP-1.1.1.15-BA1-2016-00001 azonosítószámú „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” című projekthez kapcsolódó többlettámogatás igénylése

124/2022. (IX. 29.) Városgondnokság pótigénye

123/2022. (IX. 29.) Az EBR 562 241 azonosító számú Vis maior pályázathoz kapcsolódó fedezet biztosítása

122/2022. (IX. 29.) A Kaptár program megvalósításához kapcsolódó többletforrás biztosítása

121/2022. (IX. 29.) A Komló Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán önerő biztosítása

120/2022. (IX. 29.) A víziközmű bérleti díj (EHD) felhasználásának módosítása

119/2022. (IX. 29.) A Komlói  Egészségcentrum Válsághelyzeti tervében a Komló Városi Sportközpont kitelepítési helyszínként történő kijelölésének jóváhagyása

118/2022. (IX. 29.) 2022. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

117/2022. (IX. 29.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

116/2022. (IX. 19.) A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tagjának megválasztása

115/2022. (IX. 19.) Víziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

114/2022. (IX. 19.) Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló szerződési feltételek meghatározása

113/2022. (VIII. 30.) A 205/2020. (IX. 24.) sz. határozat kiegészítése

112/2022. (VIII. 30.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozás

111/2022. (VIII. 30.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16- 2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása

110/2022. (VIII. 30.) Komló Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

109/2022. (VIII. 30.) Delegált választása a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában történő képviseletre

108/2022. (VIII. 30.) Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása

107/2022. (VIII. 30.) Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet tagi kölcsöne

106/2022. (VIII. 30.) Komló Város Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló Integrációban történő részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat

105/2022. (VIII. 30.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

104/2022. (VII. 14.) 38.198.679-,Ft összegű éven túli lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

103/2022. (VII. 14.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

102/2022. (VII. 14.) Dr. Czéder Anita telek-kiegészítési kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

101/2022. (VII. 14.) Srajné Hojcska Edit telek-kiegészítései kérelmével kapcsolatos forgalomképessé minősítés

100/2022. (VII. 14.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása

99/2022. (VII. 14.) Az EBR 562 241 azonosítószámú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása

98/2022. (VII. 14.) A 2022. évi VIII. Komlói Amatőr Színházi Találkozó időleges finanszírozása

97/2022. (VII. 14.) A 2021/2022. évekre vonatkozó fizetési megállapodás megkötése a VOLÁNBUSZ Zrt-vel

96/2022. (VI. 23.) 2022. II. félévi kitüntetési javaslatok

95/2022. (VI. 23.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatósági elnökének munkaszerződésmódosítása

94/2022. (VI. 23.) Polgármester felhatalmazása betétlekötésre

93/2022. (VI. 23.) A KBSK futófolyosó belső tereinek felújításához forrás biztosítása

92/2022. (VI. 23.) Bétai út felújításához kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása és többletforrás biztosítása

91/2022. (VI. 23.) Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázathoz többlet önerő biztosítása

90/2022. (VI. 23.) Tájékoztató a KBSK 100 rendezvénysorozat programjairól

89/2022. (VI. 23.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

88/2022. (VI. 23.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

87/2022. (VI. 23.) A Komlói Temetkezési Kft. köztemető üzemeltetésével kapcsolatos 2021. évi beszámoló

86/2022. (VI. 23.) A Palliatív Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés (népkonyha) szolgáltatásról szóló 2021. évi beszámolója

85/2022. (VI. 23.) A HegyhátMédia Kft. 2021. évi beszámolója az írott sajtó megjelentetésére és a honlap üzemeltetésére vonatkozóan

84/2022. (VI. 23.) A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 2021. évi beszámolója

83/2022. (VI. 23.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak, valamint 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása

82/2022. (VI. 23.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása és az igazgatósági elnök 2021-2022. évi prémiumfeladatai

81/2022. (VI. 23.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása

80/2022. (VI. 23.) A „Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány” 2021. évi beszámolójának elfogadása

79/2022. (VI. 23.) Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány 2021. évi beszámolójának jóváhagyása

78/2022. (VI. 23.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása és a 2022. május 27-i határozatainak jóváhagyása

77/2022. (VI. 23.) Kézilabda munkacsarnok közmű bekötéseihez kapcsolódó hitelfelvétel

76/2022. (VI. 23.) PROB Kft. 1520/13 hrsz. ingatlan beépítési kötelezettsége

75/2022. (VI. 23.) Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

74/2022. (VI. 23.) Többlet működési támogatás biztosítása a Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft.-nek

73/2022. (VI. 23.) Az óvodai buszjárat szükségességének felülvizsgálata

72/2022. (VI. 23.) Étkezési normával kapcsolatos döntések meghozatala, és a települési támogatásokról, valamint a szociális és  gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

71/2022. (VI. 23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

70/2022. (VI. 14.) A víziközmű bérleti díj felhasználása, valamint a KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázathoz forrás biztosítása

69/2022. (V.26.) Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon

68/2022. (V.26.) Sikondai 6052 hrsz-ú ingatlan értékesítése

67/2022. (V.26.) Autóbuszváró felépítmények telepítésére forrás biztosítása

66/2022. (V.26.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

65/2022. (V.26.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16- 2017-00028) projekthez kapcsolódó önkorrekció

64/2022. (V.26.) Tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év beiratkozásairól

63/2022. (V.26.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának

62/2022. (V.26.) Komló Város önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézményegységben az elektromos hálózat korszerűsítéséhez és a „Komló 70” felirat megvilágításához forrás biztosítása

61/2022. (V.26.) Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2021. évi tevékenységéről

60/2022. (V.26.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

59/2022. (V.26.) Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

58/2022. (V.26.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

57/2022. (V.26.) A rendőrkapitányság beszámolója Komló Város 2021. évi közbiztonság helyzetéről

56/2022. (IV. 28.) Komló Városért Alapítvány alapító okiratának módosítása

55/2022. (IV. 28.) 7300 Komló, Altáró utca 2. szám alatti épületben villamos mérőhely felszerelésére forrás biztosítása

54/2022. (IV. 28.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

53/2022. (IV. 28.) Sikondai üdülőtelkek értékesítése

52/2022. (IV. 28.) Flóra u. 5. sz. alatti 1976/109 hrsz-ú lakótelekre haszonélvezeti jog bejegyzéséhez hozzájárulás

51/2022. (IV. 28.) Energosun Investment Zrt. bérleti szerződéseinek módosítása

50/2022. (IV. 28.) Komlói 7771 és a 7773/5 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

49/2022. (IV. 28.) Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztása

48/2022. (IV. 28.) „Szent Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” című, TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú projekt  kapcsán visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása

47/2022. (IV. 28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselő személyének felülvizsgálata

46/2022. (IV. 28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása

45/2022. (IV. 28.) Tájékoztató az 50 éves Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezéséről

44/2022. (IV. 28.) Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

43/2022. (IV. 28.) Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület visszatérítendő támogatása

42/2022. (IV. 28.) Komló Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és Városfejlesztési Programtervének elfogadása

41/2022. (IV. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

40/2022. (IV. 28.) DUFTIN Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

39/2022. (IV. 28.) Az autóbuszpályaudvar üzemeltetése kapcsán bérleti szerződés kötése a Volánbusz Zrt-vel

38/2022. (IV. 28.) Volánbusz Zrt. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása

37/2022. (IV.07.) Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének kedvezményes helyiségbérleti kérelme

36/2022. (IV.07.) Sikondai Tó-büfé bérbeadása

35/2022. (III. 10.) Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása

34/2022. (III. 10.) A Kaptár és a CLLD beruházások kapcsán tervezői művezető feladatok ellátása

33/2022. (III. 10.) Az óvodai buszjárat kapcsán új szerződéses összeg és új szerződéskötés a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel

32/2022. (III. 10.) Sikonda Tó-büfé bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

31/2022. (III. 10.) Nem költségvetési szervek 2022. évi támogatása

30/2022. (III. 10.) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezete

29/2022. (II. 24.) A Komló, Altáró u. 2. szám alatti társasház alapító okiratának módosítása

28/2022. (II. 24.) Útmenti keresztek felújításához kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötésének utólagos jóváhagyása

27/2022. (II. 24.) Fenntartható városfejlesztési stratégiát megelőző döntések

26/2022. (II. 24.) Komló város településrendezési eszközének 2021. évben beérkezett módosítási indítványok alapján teljes eljárásban történő módosítása – településfejlesztési döntés

25/2022. (II. 24.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

24/2022. (II. 24.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

23/2022. (II. 24.) Döntés a Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium gesztor önkormányzatának a konzorciumi osztatlan közös tulajdonú, önkormányzati vagyon felosztására vonatkozó javaslatairól

22/2022. (II. 24.) Rádió 1-gyel közszolgálati együttműködési keretszerződés megkötése

21/2022. (II. 24.) A XXII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál megrendezése

20/2022. (II. 24.) Komló város 2022. évi tervezett rendezvénynaptára

19/2022. (II. 24.) A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

18/2022. (II. 24.) Szavazatszámláló bizottsági tagok választása

17/2022. (II. 24.) Komló Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

16/2022. (II. 24.) A 212/2021. (VIII. 26.) számú határozat módosítása

15/2022. (II. 24.) A Kaptár és Látogatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására fedezet biztosítása

14/2022. (II. 24.) VÁRA ÉMI 2020 pályázat többletforrás pontosítása és az in-house beszerzés megindítása

13/2022. (II. 24.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12/2022. (I.26.) Nagyrendezvények költségeiről előzetes döntés

11/2022. (I.26.) KBSK 100 alszámla egyenlegének felhasználása

10/2022. (I.26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása és önerő biztosítása

9/2022. (I.26.) KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez ingatlan vásárlása

8/2022. (I.26.) Komlói Bányász Sport Kör Sportcentrum fejlesztése kapcsán a kivitelezési közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására fedezet biztosítása

7/2022. (I.26.) Döntés egyes nem költségvetési szervek elszámolásával kapcsolatban

6/2022. (I.26.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározása

5/2022. (I.26.)  A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

4/2022. (I.26.) A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása, tisztségviselőinek megválasztása

3/2022. (I.26.) A Komlói Bányásznapok rendezvényeinek megszervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása

2/2022. (I. 10.)  Sporttámogatás

1/2022. (I. 10.)  A bétai elkerülő út megvalósítása című projekt kapcsán pályázati maradvány visszafizetése és a Kaptár program többletforrási igény pontosítása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020