napja van

2020

 

104/2020. (V.28.) Döntés a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem és a Komló Városi Óvoda intézmények közötti vagyon (égetőkemence) átadásáról

103/2020. (V.28.) A „Költségvetési kiadások felfüggesztése” tárgyú 57/2020. (IV.17.) számú határozat módosítása

102/2020. (V.28.) Krisztina u. 15. sz. alatti lakótelek beépítésével kapcsolatos határidők meghosszabbítása

101/2020. (V.28.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

100/2020. (V.27.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

99/2020. (V.27.) Királyné Rádi Éva vendéglátó-ipari előkert közterület-használati engedélye

98/2020. (V.27.) Barina Mihály vendéglátó-ipari előkert közterület-használati engedélye

97/2020. (V.27.) Bálint Kft. vendéglátó-ipari előkert közterület-használati engedélye

96/2020. (V.27.) 5. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

95/2020. (V.26.) Közterületi térfigyelő kamerák pótlásával kapcsolatos beszerzési eljárás megindítása

94/2020. (V.26.) „7300 Komló, Alkotmány utca földgázellátását biztosító középnyomású gázelosztó vezeték építése” című (munkaszám: GOTE-2018_0121) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

93/2020. (V.26.) „Komló Berek utca FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐003/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

92/2020. (V.26.) „Komló Berek utca FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐003/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

91/2020. (V.26.) „Komló Körtvélyes 1 FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐014/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

90/2020. (V.26.) „Komló Zrínyi utca FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐002/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

89/2020. (V.26.) „Komló Tompa utca FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐004/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

88/2020. (V.26.) „Komló Körtvélyes 1 FTTH lefedő hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐014/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

87/2020. (V.26.) Önkormányzati lakások bérbeadása      

86/2020. (V.25.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 számú „Épületenergetikai korszerűsítés Komlón” pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredményhirdetése

85/2020. (V.25.) A TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátása vonatkozó kiválasztás eredménye

84/2020. (V.25.) A Komló Városi Óvoda 2019/2020-as nevelési év nyári nyitvatartási idejének megállapítására vonatkozó 2/2020. (I.22.) sz. HB határozat módosításáról

83/2020. (V.25.) ”WIFI4EU- Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” keretében támogatást nyert projekt megvalósítása érdekében ingyenes Wifi hozzáférési pontok kiépítésére vonatkozó beszerzés megindítása

82/2020. (V.22.) Művészeti alkotás vásárlása

81/2020. (V.22.) Sikondai Tó-büfé bérbeadása

80/2020. (V.22.) Altáró u. fürdőépület II. emelet bérbeadása

79/2020. (V.21.) A TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón” megnevezésű projekthez többletforrás biztosítása

78/2020. (V.21.) Komló Város Önkormányzat által 2020 évben kiosztásra kerülő települési szociális célú tűzifa juttatás beszerzése

77/2020. (V.21.) Komló Városi Óvoda alapító okiratának módosítása

76/2020. (V.21.) Döntés a Komló Városi Óvoda átszervezéséről, valamint tájékoztató a 2020/2021-es nevelési év beíratásáról

75/2020. (V.19.) KP Vendéglátó Bt. vendéglátó-ipari előkert közterület-használati engedélye

74/2020. (V.19.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

73/2020. (V.18.) A TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú, TOP-CLLD pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátása vonatkozó ajánlatételi felhívás

72/2020. (V.15.) TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 számú „Épületenergetikai korszerűsítés Komlón” pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás

71/2020. (V.15.) „Komló, Hunyadi, Damjanich, Esze T. utcákban FTTH hálózat építése” (rajzszám: PP2020K004R004/4) című tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

70/2020. (V.15.) „Komló, Hrsz 7354 csatlakozó terv” tárgyú (rajzszám: EDE-2020-CS-017) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

69/2020. (V.15.) A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt építési kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés

68/2020. (V.14.) Napelempark bérleti szerződések határidő módosítása

67/2020. (V.13.) Víziközmű bérleti díj felhasználása

66/2020. (V.12.)   Alpolgármesteri tisztség betöltése miatt felmerült összeférhetetlenségre tekintettel szükséges döntések meghozatala

65/2020. (V.12.)   EBR 442253 azonosító számú „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű projekthez kapcsolódó útfelújítási munkákhoz tartozó kivitelező kiválasztása-eredményhirdetés

64/2020. (V.11.)   A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 azonosító számú, „Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése” megnevezésű projekt fedezet biztosítása

63/2020. (V.11.) Siófok – Szabadhídvég – Tamási – Dombóvár – Orfű – Pécs közötti szakasz kerékpárút hiányzó szakaszainak előkészítése

62/2020. (V.8.) Beszámoló a Zrínyi klub 2019. évi tevékenységéről

61/2020. (V.5.) „Komló Kenderföld Gerinc hálózat” című (tervszám: MT‐KO‐G001/2019) tervdokumentációval kapcsolatosan tulajdonosi hozzájárulás megadása

60/2020. (V.04.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

59/2020. (IV.30.) EBR 442253 azonosító számú „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű projekthez tartozó beszerzés megindítása

58/2020. (IV.29.) Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás határozati javaslatairól

57/2020. (IV.17.) Költségvetési kiadások felfüggesztése

56/2020. (IV.9.) EBR 401541 azonosító számú Vis Maior pályázathoz kapcsolódó (Komló, Berek u. 3416 hrsz.) ingatlan helyreállítási munkáihoz többletforrás biztosítása

55/2020. (IV.8.) Víziközmű bérleti díj felhasználása

54/2020. (IV.7.)  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

53/2020. (IV.1.) Hozzájárulás a BENKALA KFT. tulajdonában álló komlói 1520/27 hrsz.-ú ingatlan hasznosításához

52/2020. (III.30.) Víziközmű bérleti díj felhasználása

51/2020. (III.26.) A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezetnek nyújtott további 1.500.000,-Ft-os éven belüli lejáratú kamatmentes tagi kölcsön

50/2020. (III.24.) Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel

49/2020. (III. 13.) Nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása

48/2020. (III.13.) Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezete

47/2020. (III.12.) Alpolgármester-választás és tiszteletdíj megállapítás

46/2020. (III.5.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása II.

45/2020. (III.5.) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság irodahasználata

44/2020. (III.5.) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 29/2020. (II.19.) JÜKB határozata végrehajtásának felfüggesztése

43/2020. (III.5.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

42/2020. (III.5.) Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztása

41/2020. (III.5.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyása

40/2020. (III.5.) Nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása

39/2020. (III.5.) Gizella u. 1. sz. alatti 1976/119 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás

38/2020. (III.5.)  A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát érintő személyi kérdés

37/2020. (III.5.) Komlói Sportközpont felújításával kapcsolatos pályázat

36/2020. (III.5.) TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” című projekt műszaki tartalmának módosítása

35/2020. (III.5.) Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/2-3 hrsz-ú ingatlan bérleti jog átadása

34/2020. (III.5.) 100 éves KBSK rendezvénysorozat előkészítésére munkacsoport létrehozása

33/2020. (III.5.) Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezete (II. forduló)

32/2020. (II.20.) Követelés elengedés

31/2020. (II.20.) Komlói Bányásznapok nagyrendezvény belvárosi helyszínein tartott programokkal kapcsolatos pénzügyi beszámoló

30/2020. (II.20.) 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

29/2020. (II.20.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

28/2020. (II.20.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

27/2020. (II.20.) Kisbattyáni templom előtti kereszt renoválása II.

26/2020. (II.20.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítés

25/2020. (II.20.) A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, „"Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén” megnevezésű projekt tervezési költségének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzati szerepeltetése

24/2020. (II.20.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyása

23/2020. (II.20.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása 

22/2020. (II.20.) Komló város 2020. évi tervezett rendezvény-naptára

21/2020. (II.20.) Komló Városi Óvoda átszervezéséhez kapcsolódó előzetes döntés meghozatala 

20/2020. (II.20.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

19/2020. (II.20.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

18/2020. (II.20.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. cégvezetői posztjával kapcsolatos döntés

17/2020. (II.20.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságában történő tagváltozás

16/2020. (II.20.) FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása

15/2020. (II.20.) A DÉL-KOM Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

14/2020. (II.20.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

13/2020. (II.20.) Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntésekről szóló 177/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítása 

12/2020. (II.20.) KomlóART művészeti alkotó csoport helyiség használatba adási kérelme

11/2020. (II.20.) Pécsi Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelési szerződés módosítása

10/2020. (II.20.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása

9/2020. (II.20.) Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a 174/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítása

8/2020. (II.20.) 2020. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

7/2020. (II.20.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6/2020. (II.5.) Komló, Altáró u. 2. sz. épület villamos hálózatra történő bekötésének finanszírozása

5/2020. (II.5.) Városi térfigyelő kamerarendszer központjának bővítése

4/2020. (II.5.) EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség megelőlegezése

3/2020. (II.5.) Építéshatósági hatáskör átadásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása

2/2020. (II.5.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása

1/2020. (II.5.) Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020