napja van

2020


52/2020. (III.30.) Víziközmű bérleti díj felhasználása

51/2020. (III.26.) A Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezetnek nyújtott további 1.500.000,-Ft-os éven belüli lejáratú kamatmentes tagi kölcsön

50/2020. (III.24.) Komló város honlapjának üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése a HegyhátMédia Kft.-vel

49/2020. (III. 13.) Nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása

48/2020. (III.13.) Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezete

47/2020. (III.12.) Alpolgármester-választás és tiszteletdíj megállapítás

46/2020. (III.5.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása II.

45/2020. (III.5.) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság irodahasználata

44/2020. (III.5.) A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 29/2020. (II.19.) JÜKB határozata végrehajtásának felfüggesztése

43/2020. (III.5.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

42/2020. (III.5.) Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához szakértő kiválasztása

41/2020. (III.5.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyása

40/2020. (III.5.) Nem költségvetési szervek 2020. évi támogatása

39/2020. (III.5.) Gizella u. 1. sz. alatti 1976/119 hrsz.-ú lakótelek elidegenítéséhez hozzájárulás

38/2020. (III.5.)  A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. igazgatóságát érintő személyi kérdés

37/2020. (III.5.) Komlói Sportközpont felújításával kapcsolatos pályázat

36/2020. (III.5.) TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Komlón” című projekt műszaki tartalmának módosítása

35/2020. (III.5.) Altáró u. 2. sz. alatti 2413/11/A/2-3 hrsz-ú ingatlan bérleti jog átadása

34/2020. (III.5.) 100 éves KBSK rendezvénysorozat előkészítésére munkacsoport létrehozása

33/2020. (III.5.) Komló Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezete (II. forduló)

32/2020. (II.20.) Követelés elengedés

31/2020. (II.20.) Komlói Bányásznapok nagyrendezvény belvárosi helyszínein tartott programokkal kapcsolatos pénzügyi beszámoló

30/2020. (II.20.) 2020. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

29/2020. (II.20.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

28/2020. (II.20.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

27/2020. (II.20.) Kisbattyáni templom előtti kereszt renoválása II.

26/2020. (II.20.) Komló város településrendezési terveinek 2019. évi 2. számú módosítása – településfejlesztési döntés kiegészítés

25/2020. (II.20.) A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, „"Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén” megnevezésű projekt tervezési költségének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzati szerepeltetése

24/2020. (II.20.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsnak ülésén hozott határozatok jóváhagyása

23/2020. (II.20.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság alapító okiratának módosítása 

22/2020. (II.20.) Komló város 2020. évi tervezett rendezvény-naptára

21/2020. (II.20.) Komló Városi Óvoda átszervezéséhez kapcsolódó előzetes döntés meghozatala 

20/2020. (II.20.) A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

19/2020. (II.20.) A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

18/2020. (II.20.) A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. cégvezetői posztjával kapcsolatos döntés

17/2020. (II.20.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottságában történő tagváltozás

16/2020. (II.20.) FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása

15/2020. (II.20.) A DÉL-KOM Nonprofit Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

14/2020. (II.20.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

13/2020. (II.20.) Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezettel kapcsolatos döntésekről szóló 177/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítása 

12/2020. (II.20.) KomlóART művészeti alkotó csoport helyiség használatba adási kérelme

11/2020. (II.20.) Pécsi Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelési szerződés módosítása

10/2020. (II.20.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása

9/2020. (II.20.) Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a 174/2019. (XII.18.) sz. határozat módosítása

8/2020. (II.20.) 2020. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

7/2020. (II.20.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6/2020. (II.5.) Komló, Altáró u. 2. sz. épület villamos hálózatra történő bekötésének finanszírozása

5/2020. (II.5.) Városi térfigyelő kamerarendszer központjának bővítése

4/2020. (II.5.) EFOP-2.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési költség megelőlegezése

3/2020. (II.5.) Építéshatósági hatáskör átadásával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása

2/2020. (II.5.) A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása

1/2020. (II.5.) Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020