napja van

Elektronikus ügyintézés

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Ügyfeleink !

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is. Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

Komló Város Önkormányzat számos ügytípusban az ASP rendszer részét képező Elektronikus ügyintézési Portálon közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók vehetik igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

A Portálra való belépéskor az un. Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül történhet az azonosítás, melynél szükséges kiválasztani a kívánt azonosítási módot (ügyfélkapu), majd az adatok megadása után az ÁSZF elfogadását követően van lehetősége az azonosítást igénylő ASP szolgáltatások érdemi igénybevételére. Ezt követően választható ki, hogy melyik településsel kapcsolatban kívánja majd a szolgáltatást igénybe venni.

Az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás (AVDH) az állampolgárok részére nyújt kényelmes megoldást arra, hogy biztonságosan tudják intézni hivatalos ügyeiket a közigazgatásban. Minden olyan felhasználó részére gyors bekapcsolódási lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésbe, aki nem rendelkezik elektronikus aláírással, de az eljárás megköveteli az elektronikusan aláírt dokumentumot. Így a csak elektronikus azonosítással rendelkező ügyfél is teljes körűen részt tud venni az elektronikus ügyintézésben e szolgáltatás igénybevételével.

Adóegyenleg lekérdezés:      
Az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

Ügykövetés:
A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Az elektronikus űrlapok elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

E-papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Dokumentum-hitelesítés elérhetősége: https://niszavdh.gov.hu

Általános tájékoztató az önkormányzati hivatali portálon történő elektronikus ügyintézésről!!

Elektronikus ügyintézés bemutatása

  1. https://www.youtube.com/watch?v=HUVBW-I4KpQ
  2. https://www.youtube.com/watch?v=SVrS8mKM5As
  3. https://www.youtube.com/watch?v=CozRxAKvsNU 
  4. https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ-tAHXKXE
  5. https://www.youtube.com/watch?v=txf1V52_ilY
  6. https://www.youtube.com/watch?v=VD1WFLI__WU
  7. https://www.youtube.com/watch?v=p0ge6K_Mjsg

(Adóhatóság számlaszámai)

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások megtekintése

Hivatali kapu címek:

RÖVID NÉV

TELJES NÉV

KRID AZONOSÍTÓ

KOMLOPHIV

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

100020135

KOMLOVO

Komló Város Önkormányzat

553283774

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az onkormanyzat@komlo.hu e-mail címen.

Tájékoztató letöltése!

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020