napja van

2017

58/2017. (V.18.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba képviselők delegálása

57/2017. (V.18.) Budafai meddőhányó és annak szomszédságában lévő ingatlanok bérbe adása

56/2017. (IV.28.) Bérleti szerződés kötése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel

55/2017. (IV.28.) Üzletrészvásárlás a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint szerződés megszüntetése a Komlói Városgazdálkodási Zrt.-vel

54/2017. (IV.28.) 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

53/2017. (IV.28.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

52/2017. (IV.28.) Ingatlanvásárlásokhoz fedezet biztosítása

51/2017. (IV.28.) „Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16)

50/2017. (IV.28.) Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele

49/2017. (IV.28.) Munkácsy Mihály utcai beruházás előkészítő költségei

48/2017. (IV.28.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Körtvélyesi gyűjtőút 1521/68 hrsz., Széchenyi utca 2068 hrsz.)

47/2017. (IV.28.) Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2016. évi tevékenységéről

46/2017. (IV.28.) Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről

45/2017. (IV.28.) Komló 3867/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának és a hozzá tartozó ingó víziközmű vagyonelem térítésmentes átvétele a Magyar Államtól

44/2017. (IV.28.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. március 1-jei ülésén hozott határozatának jóváhagyása 

43/2017. (IV.28.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt.-vel megkötendő távhő közszolgáltatási szerződés 

42/2017. (IV.28.) A VIP-GLOBAL Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

41/2017. (IV.28.) Szabó István egyéni vállalkozó támogatási szerződésének kedvezményezett részéről történő felmondása

40/2017. (IV.28.) Komló Városért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója és alapító okiratának módosítása

39/2017 (IV.28.) Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. számú módosításának elfogadása 

38/2017. (IV.28.) Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

37/2017. (IV.28.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

36/2017. ( IV.28.) Megállapodás Mánfa Község Önkormányzatával településrendezési költségek megtérítésének tárgyában

35/2017. (IV.28.) A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése

34/2017. (IV:28.)  Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről

33/2017. (IV.28.) Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Bernadett Tagóvoda fejlesztéséhez 

32/2017. (IV.5.) Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezési javaslatának véleményezése

31/2017. (IV.5.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 11/2017. (II.2.) sz. határozat módosítása

30/2017. (III.9.) 2017. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

29/2017. (III.9.) Gesztenyési u. 9. sz. alatti 153/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

28/2017. (III.9.) Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2015-2016. évi tevékenységéről

27/2017. (III.9.) Komlói Bányász Sportkör Kft. törzstőke emelése

26/2017. (III.9.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2017. évi üzleti terve

25/2017. (III.9.) Nem költségvetési szervek 2017. évi támogatása

24/2017. (III.9.) Komló Városi Óvoda átszervezése

23/2017. (III.9.) Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

22/2017. (III.9.) Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. sz. módosítása - partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása

22/2017. (III.9.) sz. határozat melléklete

21/2017. (III.9.) Komló Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezete

20/2017. (III.9.) TOP-3.2.1-15 sz. Szent Borbála Otthon Komló, Pécsi út 42. sz. alatti épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatos 97/2016. (VI.23.) határozat módosítása

19/2017. (III.9.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

18/2017. (II.23.) A GEMES GmbH Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-ben lévő részvényeinek megvásárlása

17/2017. (II.23.) A 2015. évi víziközmű bérleti díj felhasználása (Munkácsy M. utca felújításához kapcsolódó víziközmű rekonstrukció)

16/2017. (II.23.) 2017. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

15/2017. (II.2.) Tájékoztatás a KVG Zrt. által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellen indított perről

14/2017. (II.2.) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezető álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása

13/2017. (II.2.) Lakáscélú támogatással kapcsolatos 147/2016. (IX.22.) számú határozat visszavonása

12/2017. (II.2.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

11/2017. (II.2.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása

10/2017. (II.2.) Altáró u. 10. sz. alatti helyiségek hasznosítása

9/2017. (II.2.) A Dél-Balaton és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérségében történt térségi megbízott választás eredményének, valamint a Konzorciumi Tagi Tanács 2016. december 14-én meghozott döntéseinek jóváhagyása

9/2017. (II.2.) 1. sz. melléklete

8/2017. (II.2.) A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása

8/2017. (II.2.) 1. sz. melléklete

8/2017. (II.2.) 2. sz. melléklete

7/2017. (II.2.) Komló város 2017. évi rendezvény-naptára

6/2017. (II.2.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

5/2017. (II.2.) Közművelődési megállapodások megkötése

4/2017. (II.2.) Komló város településrendezési terveinek 2017. évi 1. sz. módosítása - településfejlesztési döntés

3/2017. (II.2.) Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

2/2017. (II.2.) A szennyvízberuházás megvalósítása és a közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet

1/2017. (II.2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020