napja van

2018

42/2018. (III.22.) Bérleti szerződés módosítása, együttműködési megállapodás megszűntetése az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel

41/2018. (III.22.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

40/2018. (III.22.) A Munkácsy Mihály utca és közvetlen környezetének fejlesztése

39/2018. (III.22.) A 2017-2018. évi víziközmű bérleti díj felhasználása

38/2018. (III.22.) Az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

37/2018. (III.22.) A Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

36/2018. (III.22.) A DPG 13 Kft. méltányossági kérelme

35/2018. (III.7.) 2018. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.

34/2018. (III.7.) Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón c. pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása

33/2018. (III.7.) Nem költségvetési szervek 2018. évi támogatása

32/2018. (III.7.) Közbeszerzési szabályzat módosítása

31/2018. (III.7.) Kazinczy F. u. 14. szám 1/7. alatti ingatlan felajánlása

30/2018. (III.7.) Az 1520/26 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

29/2018. (III.7.) Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről

28/2018. (III.7.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásba helyettesítő képviselő delegálása

27/2018. (III.7.) A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2018. évi üzleti terve

26/2018. (III.7.) 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása

25/2018. (III.7.) Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése

24/2018. (III.7.) Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása

23/2018. (III.7.) Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntés

23/2018. (III.7.) sz. határozat 1. sz. melléklete Komló Város Önkormányzat főépítészénél megtekinthető

22/2018. (III.7.) Komló Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete

21/2018. (III.7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20/2018. (III.7.) Működési célú támogatás biztosítása a Komlói Polgárőr Egyesület részére

19/2018. (III.7.) Komlói Napok és Bányásznap Városközponti rendezvényeinek lebonyolítására kötendő megállapodás

18/2018. (II.22.) Védjük meg településeinket, védjük meg Magyarországot

17/2018. (II.22.) Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

16/2018. (II.22.) A Komló belterület 2413/64 és 2423 hrsz alatti ingatlanok területrészeinek forgalomképtelen törzsvagyonból történő kivonása

15/2018. (II.22.) Szavazatszámláló bizottsági tagok választása

14/2018. (II.22.) „Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról”

13/2018. (II.22.) Beszámoló a munkahelyteremtés érdekében nyújtott támogatásokról

12/2018. (II.22.) Komló város 2018. évi rendezvény-naptára

11/2018. (II.22.) Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása

10/2018. (II.22.) 2018. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

9/2018. (II.22.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

8/2018. (I.30.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

7/2018. (I.30.) A Komló 3818 hrsz.-ú ingatlan részlet ingyenes állami tulajdonba adása kézilabda munkacsarnok létesítése céljából

6/2018. (I. 11.) Zártkerti Pályázat Programra támogatási kérelem benyújtása

5/2018. (I. 11.) Víziközmű bérleti díj felhasználása

4/2018. (I. 11.) Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos visszavásárlási jogról való döntés

3/2018. (I. 11.) Az Anderson Group Hungary Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

2/2018. (I. 11.) A HAGABO Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

1/2018. (I. 11.) Komló Város kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területeket érintő településrendezési tervi, illetve a helyi építési szabályzat módosításának elfogadása (A határozat mellékletei Komló Város Önkormányzat főépítészénél megtekinthetők.)

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020