napja van

2021

2021. augusztus 26.


Az egészségügyi és szociális ágazati szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló rendelet elfogadása
Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása
Komló Város Önkormányzat Városgondnokság gazdasági vezetői álláshelyére pályázati kiírás
Komlói Napokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegezése a Komlóért Egyesület részére
Együttműködési megállapodás kötése a Baranya Megyei Önkormányzattal a TOP-1.5.1-20-2020-00014 azonosítószámú projekt keretében
A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő
A beruházásokhoz kapcsolódó többlettámogatási források beérkezése és átcsoportosítása
Az EBR 530179 azonosító számú Vis maior pályázat benyújtása és a kapcsolódó önerő biztosítása 
Nagyrét utcai rézsűcsúszáshoz kapcsolódó fedezet biztosítása
A Komló, 48-téren található ideiglenes áramvezeték véglegesítése és a Kaptár épület elektromos csatlakozása című, 165/2021. (VI.2.) sz. határozat módosítása
A Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett, valamint a volt vásártér kiemelt fejlesztési területeit érintő településrendezési tervmódosítás – partnerségi eljárás lezárása, tárgyalásos eljárás megindítása
Függetlenség utcai 3864/2 hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé minősítése
Városgondnokság tehergépkocsi bérlete
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozás

 

2021. július 15.


A Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány alapító okiratának módosítása
Döntés lombszívó beszerzéséről a Városgondnokság részére
A Komlói Bányász Sportkör Sportcentrum fejlesztése és fedezet biztosítása
Emléktábla elhelyezése
Tájékoztató a városi felújítási keret átruházott hatáskörben történő felhasználásáról
A TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás és bontási jegyzőkönyv jóváhagyása
Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra pályázati felhívás közzététele
KBSK-módosító javaslat

 


2021. július 8.


A 184/2021. (VI. 24.) sz. határozat polgármesteri kezdeményezésre történő ismételt tárgyalása
Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekthez kapcsolódóan saját forrás biztosítása

Vis maior pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása – Nagyrét utcai rézsűcsúszás

 

2021. június 24.


2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Volánbusz Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása
Döntés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásból való kilépésről, valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról

2021. évi Bányásznapok Fesztivál és a 70 éves Komló Város rendezvények előkészítése
A SOLAR FM Kft. telephely fejlesztési célú Tröszt és Altáró utcai beruházással érintett ingatlanainak kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, településrendezési tervmódosítás elindítása – településfejlesztési döntés
A köztemető üzemeltetéséhez kapcsolódó kegyeleti közszolgáltatási szerződés kapcsán kiírt pályázat elbírálási határidejének és jelenleg érvényben lévő szerződés érvényességének hosszabbítása
Komló, Juhász Gyula utca 2413/92 hrsz.-ú ingatlanon szabadidőpark és vállalkozók háza, továbbá a szomszédos területeken sport és szabadidős létesítmények bérbeadása
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban” (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) projekt költségvetésének átcsoportosítása
Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése az MVM Zöld Generáció Kft.-vel

2021. évi II. félévi kitüntetési javaslatok

A "2021. évi II. félévi kitüntetési javaslatok” című napirendet az Mötv. 46. § (2) bek. a) pontja értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020