napja van

2019

2019. április 25.


A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosításának elfogadása
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet elfogadása
„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft. többlet működési támogatási igénye
Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységükről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Beszámoló a Komló Városért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről
József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Beszámoló a Zrínyi Klub 2018. évi tevékenységéről
A Laza-Bisztro Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme
Berek utcai garázscsere
A víziközmű bérleti díj felhasználása
Beszámoló Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 2018. évi tevékenységéről
Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
A nem költségvetési szervek 2019. évi támogatásáról szóló 24/2019. (III.7.) sz. határozat módosítása
Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési program 2014-2020 keretében pályázat benyújtása
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón” című pályázati programhoz megelőlegező forrás biztosítása
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében” című pályázati programhoz megelőlegező forrás
A TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója” című pályázathoz megelőlegező forrás biztosítása
TOP-7.1.1-16-4-036-1-KE1-01 azonosító számú „Miénk itt a tér” - nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű projekt tervezési feladatainak megvalósításához forrás biztosítása
Interpellációk, bejelentések
Bírósági ülnökök választása

A  „Bírósági ülnökök választása” című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2019. április 11.


2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
Kásád Község Önkormányzata és Komló Város Önkormányzat, valamint Kásád Község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködésről
Komló, Altáró u. 2. sz. alatti ingatlan bérbeadása
Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
A komlói 3918/2 és a 3918/3 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes használatba adása

 

2019. március 7.


Belvárosi iskola környezetének felújítása és fejlesztési célú pénzeszköz átvétele a Pécsi Egyházmegyétől
Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása (2.)
2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
2019. évi költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2019. évi üzleti terve
Komló város településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása
„TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, „Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja” című pályázat megvalósításához kiegészítő forrás biztosítása
Nem költségvetési szervek 2019. évi támogatása
Komló 11. sz. háziorvosi körzet kialakításához kapcsolódó feladat-ellátási szerződés, valamint a 23/2016. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.
2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.

A. „2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása I.” című előterjesztést, illetve a „2019. évi lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása II.”című előterjesztést az Mötv. rendelkezése értelmében zárt ülésen kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

 

2019. február 21.


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2019. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása
A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Javaslat a Komló Városi Óvoda átszervezésére - Boldog Ceferino Katolikus Óvodába járó gyermekek óvodai ellátása a 2019/2020-as nevelési évtől
Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés meghosszabbítása
Pályázat benyújtása a Komló, Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáinak támogatására
Komló város 2019. évi tervezett rendezvény-naptára
Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása
Az Interreg REFRESH Central Europe CE1013 számú pályázati program komlói projektjéhez többlet önerő biztosítása
Adománygyűjtés a kisbattyáni kereszt renoválására
Helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Interpellációk, bejelentések

 

 

2019. január 21.


Az Uszodáért Alapítvány kuratóriumi tagjainak választása és alapító okiratának módosítása
Kossuth akna 0308/8-10 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos határidők módosítása
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
IX. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete
Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelése
„Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón”c. pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása” tárgyú 34/2018. (III.7.) sz. határozat módosítása

Magyarország.hu
Ügyfélkapu
Közadat Kereső
Széchenyi 2020